clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
event

شب پره هندی

برچسب ها style

description توضیحات

شب پره هندی  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
شب پره هندی مهمترین آفت انباری پسته در مناطق اصلی کاشت پسته در ایران بوده و تا به امروز اقدامات کنترلی علیه آن محدود به استفاده از سموم شیمیایی تدخینی به مقدار زیاد و به دفعات بوده است . با توجه به عواقب سوء ناشی از مصرف سموم شیمیایی از قبیل باقیمانده مضر، احتمال بروز مقاومت . نیز محدودیت مصرف آنها در آینده ، مطالعه جنبه های زیستی و فیزیولوژی تغذیه این آفت از دانه های پسته از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد . در این تحقیق اثرات طول دوره نوری شامل سه رژیم ۱۶:۸ ، ۱۲:۱۲ و ۸:۱۶ ( روشنایی و تاریکی ) و اثرات تغذیه از سه رقم مهم تجاری پسته شامل کله قوچی ، احمد آقایی و فندقی در کنار اثرات خام یا پروده بودن آنها بر میزان رشد و باروری شب پره هندی مورد ارزیابی قرار گرفته است . این تحقیق در آزمایشگاه با شرایط دمایی‏‎۲۵±۲° C ‎‏ و رطوبت ‏‎%۶۰±۵ ‎‏ انجام پذیرفت ، نتایج این آزمایشات نشان داد که فتوپریود ۱۲:۱۲ ( روشنایی : تاریکی ) نسبت به دو فتوپریود دیگر باعث کاهش معنی دار تخمیری حشرات کامل ماده شد و نیز تغذیه از مغز پسته رقم فندقی بیشترین میزان باروری را نسبت به ارقام کله قوچی و احمد آقایی در حشرات کامل ایجاد می کند . همچنین پروردگی دانه های پسته از طریق کاهش مود فرار و روغنی موجود در دانه های پسته باعث کاهش تحریک تخمریزی و کاهش راندمان رشدی و تولید مثلی شبه هندی به میزان قابل توجهی می گردد.
. فعالیت آفات انباری که در محیط بسته انبار انجام میشود اغلب ازنظر افراد عادی پوشیده می ماند. چنانچه قبل از برداشت محصول از باغذار در مورد چگونگی محصول او سوال شود قطعی جواب نخواهد داد زیرا هنوز احتمال دارد محصول او مورد حمله آفات مختلف قرار گیرد ولی بعد از برداشت محصول و انبار کردن آب جواب قطعی خواهد داد غافل از اینکه هنوز هم محصول او از جمله آفات مصون نیست. 
مهمترین آفت انباری پسته شب پره هندی (Polodia interpunctella) می باشد که حشره ای به طول ۸ عرض ۱۵ تا ۲۰ میلی متر. این حشره شب فعال است و در طول روز در پناهگاه های مختلف انبار بدون تحرک به استراحت می پردازد. حشرات کامل ۲ تا ۳ روز بعد از ظهور جفت گیری کرده و یک روز بعد از آن تخم ریزی می کند حشرات ماده تخمم های خود را بطور دسته جمعی یا تک تک در محل شکاف میوه پسته قرار می دهند. میانگین تعداد تخم هر حشره ۱۵۰ عدد است که در ۲۸ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۵۰ درصد بعد از ۳-۲ روز تفریخ می شوند. لاروهای سن ۱ شیری رنگ و به طول یک میلی متر هستند که پس از رشد کامل اندازه آنها به ۱۵ تا۱۷ میلی متر رسیده و به رنگ سفید مایل به زرد در می آیند. 

سیدمحمد حسینی
 
 
 
  مطالب ارسال شده به آفتاب

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library فواید استفاده از کرمهای شب

insert_link

local_library زن هندی سبد به سر

insert_link

local_library کرچک هندی

insert_link

local_library پرورش گل محبوبه شب ( یاس شب)