clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
event

نام‌های ایرانی به همراه معنی | اسامی ایرانی | حرف الف

برچسب ها style

description توضیحات

آ

آبان: نام ایزد نگهبان در کیش زرتشت

آبان دخت: دخترآبان، نام زن داریوش سوم

آبتین: نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی

آتوسا: قدرت و توانمندی - دختر کورش و همسر داریوش اول (هدیهٔ بهشتی)

آتنا:الهه مهربانی یونانی

آدنیا: الهه زیبایی ها

آذرنوش: شیرین و دل انگیز

آذین: زیور، طاق نصرة، تزئین، آرایش

آراه: نام فرشته موکل روز ۲۱ ازماه پنجم درآئین زرتشت

آرتا: پاک و مقدس

آرتمن:نام فرزند داریوش و برادر بزرگ خشایارشا.

آرتین: پاک و مقدس، پسر

آرزو: کام، مراد، معشوق، امید

آرش: درخشان، آفتاب، جد بزرگ اشکانیان - پهلوان کمانگیر ایرانی در لشگرمنوچهر

آرشام: بسیار قوی - پدر بزرگ داریوش هخامنشی، نیرومند

آرشان: فرزند اردشیردوم

آرشیدا: در عرش و ملکوت، نام ترکی، دختر

آرمان: هدف -آرزو - خواهش - امید

آرمیتا: آرامش یافته، کلمه‌ای زرتشتی است

آرمین: آرام گرفتن - دلیر - جنگجو- پسر کیقباد پادشاه پیشدادی

آروین : تجربه . آزمایش . امتحان . آزمون .

آریا: آزاده نجیب

آریا فر: دارنده شکوه آریائی

آریا مهر: دارنده مهر ایران - از سرداران داریوش سوم

آریتا:با فضیلت، پرهیزکار، نام یونانی، دختر

آرین: سفید پوست آریائی

آزا: سالم - نام کردی و لُری و لَکی

آزاده: بدون وابستگی به تعلقات دنیایی - وارسته

آزرم: شرم، مهر

آزرمدخت: یکی از ملکه‌های ساسانی، دختر همیشه جوان

آزیتا: آزاده

آسو: افق، نام کردی، پسر

آسام:عصا(معنای تحت اللفظی آن عصای پیری پدر و مادر)،نام لری،پسر

آفر: آتش - ماه نهم سال شمسی

آفره دخت: دختر آتش - دختری که در ماه آذر به دنیا آمده‌است.

آکام: سرانجام، نام کردی، پسر

آکو: قله کوه، نام کردی، پسر

آگرین: آتشین، نام یک کوهستان در کردستان، نام کردی، دختر

آلا: بیرق، پرچم، (تلفظ با تشدید ل)، نام کردی، دختر و پسر

آلان: نام کوهستانی در کردستان (تلفظ با تشدید ل)، نام کردی، دختر

آله: دختر مو بور، (تلفظ با تشدید ل)، نام کردی، دختر

آماندا: در امن و امان، نام ترکی، دختر

آمی تیس: نام دختر پادشاه ماه و ملکه بابل

آناهیتا: الهه آب

آندیا: نام همسر بابلی اردشیر درازدست شهریار هخامنشی است، اعلام، دختر

آنیسا: به معنی مانند عشق، ایرانی، نام دختر

آوات: امید و آرزو، نام کردی، دختر و پسر

آوان: نام کوهستانی در کردستان، نام کردی، دختر

آونگ: شبنم نام کردی، دختر

آویسا: به سان آب

آهو: شاهد، معشوق، یکی از همسران فتحعلی شاه قاجار

آیدا: در ماه و نور و روشنایی، نام ترکی، دختر

آیدان: از ماه، آفریده شده ازماه، زیبا چهره ای که از ماه آمده باشد، نام ترکی، دختر

آیسان: مانند ماه، نام ترکی، دختر

آیشن:مهشاد، نام ترکی، دختر

آیلا:هاله اطراف ماه وسایرسیارات، شفق، درخشش، نام ترکی، دختر

آیلار: ماهان، ماهها، مجازا به معنی زیبارو، نام ترکی، دختر

آیناز: مهناز، نام ترکی، دختر

آیلین: هاله ماه، نام ترکی، دختر


 

الف

اتابک: پدر بزرگ، مربی کودکان و شاهزادگان، نام ترکی، پسر

اتسز: لاغر و استخوانی - از پادشاهان خوارزم

اختر: ستاره، علم، درفش

ارد: خیر وبرکت، فرشته نگهبان ثروت - نام چند تن از پادشاهان اشکانی

ارد شیر: شیر زیبا - اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانیان

اردوان: پاسدار راستی و درستی - نام پادشاهان معروف اشکانی

اردلان: (مرکب از: ارد درستی و راستی و پارسائی + لان مزید موخر) - اسم طایفه‌ای از ایلات کرد ایران که در سنندج مسکن دارند. اهالی آن از دیگر طوایف بحسن خلق و جلادت امتیاز دارند.

ارژن: درختی با چوب بسیار سخت و محکم - نام کردی

ارژنگ: آرایش - کتاب مانی نقاش - دیوی که رستم در هفتخوان اورا کشت

ارسلان: شیر، دلیر و شجاع - نام پادشاه سلجوقی، نام ترکی، پسر

ارشیا: تخت واورنگ پادشاهی

ارغوان: نام درختی با گل و شکوفه‌های سرخ رنگ، نام مغولی، دختر

ارمغان: هدیه، تحقه، سوغات، نام مغولی، دختر

ارنواز: نوازش شده اهورا - دختر جمشید شاه پیشدادی

اروانه: نام گلی کوهی است - نامی کردی

استدیریکا: مرد دانشمند

استر: ستاره - برادرزاده مردخای و زن خشایارشا

اسرین: اشک (زلال)، نام کردی / اورامی/ هورامانی/، دختر

اسفندیار: پاک آفریده شده - پسر گشتاسب که بدست رستم کشته شد

اشکان: منسوب به اشک - بنیانگذار سلطنت پارته، همانند اشک (پاک و زلال)

اشکبوس: پهلوان دارای جامه کبود رنگ / (اَشک +کَبوس یا(کَبوث)/ «اشک» به معنی «پهلوان» و «کَبوس یا کَبوث» به معنی «رنگ کبود» و در مجموع اَشک کَبوس یا اَشکَبوس -که به سکون کاف نیز خوانده می‌شود- به معنی «پهلوان دارای جامه کبود رنگ» می‌باشد / اشکبوس در شاهنامه نام پهلوان کوشانی است که به کمک افراسیاب آمد، اما به دست رستم کشته شد

افسانه: داستان، سرگذشت، حکایت گذشتگان

افسون: سحر و جادو، حیله و تزویر

افشین: با همت - سردار ایرانی که بابک خرمدین را دستگیر کرد.

افشار: شریک، رفیق نام یکی از سلسله پادشاهی ایران

امید: انتظار، آرزو

انوش (آنوشا): استوار و جاوید - دخترمهرداد ششم

انوشروان: دارنده لوح جاویدان - لفب خسرو اول پادشاه ساسانی

اورنگ: عقل و کیاست، تخت پادشاهی

اوژن: شکست دهنده، دشمن برانداز

اوستا: نام کتاب آسمانی زردشت

اهورا: صاحب، فرمانروای دان

ایاز: بزرگ و پاینده - نام غلام ترک سلطان محمود غزنوی

ایده: فکر نو

ایران: محل زندگی آریائیه

ایراندخت: دختر ایران

ایرج: یاری دهنده آریائیها - پسرفریدون، پادشاه و پهلوان ایرانی

ایزدیار: کسی که خداوند یار اوست ن

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library زن ایرانی سبد به سر و هیزم به سر ( تابلو

insert_link

local_library در باره معنی چند گل

insert_link

local_library باغ پیازهای ایرانی

insert_link

local_library نام های ایرانی - اسم دختر - حرف آ - 4