ـ ديدن آلبوم عكس در خواب ، نشانة خوشبختي و يافتن دوستاني صميمي است.

2ـ اگر زني جوان خواب ببيند ، مشغول تماشاي عكسهاي آلبوم است ، نشانة آن است كه به زودي همسري دلخواه خواهد يافت.

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب دویدن - دو

دويدن لوک اويتنهاو مي گويد : دويدن دويدن در يک جهت خاص : بر

تعبیر خواب پلک

پلک منوچهر مطيعي تهراني گويد: پلک در خواب براي زن شوهر است و

تعبیر خواب بلبل

ابراهيم كرماني گويد: بلبل در خواب ديدن، فرزند كوچك و غلام است و آواز ا

loading...

راهنمای خرید

loading...