1ـ ديدن آلبوم عكس در خواب ، نشانة خوشبختي و يافتن دوستاني صميمي است.

2ـ اگر زني جوان خواب ببيند ، مشغول تماشاي عكسهاي آلبوم است ، نشانة آن است كه به زودي همسري دلخواه خواهد يافت.

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب چوب پنبه

منوچهر مطيعي تهراني گويد : چوب پنبه در روياهاي ما مردي است تن لش، پرخو

تعبیر خواب قرص - 2

1ـ اگر خواب ببينيد قرص مي خوريد ، علامت آن است كه مسئوليتهايي را به دو

تعبیر خواب آسیا

لوک اويتنهاو مي گويد : آسيا : سفر

برای آقایان

loading...

برای خانمها

loading...

راهنمای خرید

loading...