clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
event

تعبیر خواب اذان

برچسب ها style

description توضیحات

محمدبن سيرين گويد: هر بنده مصلح و مومن و مستور چون بيند در جايگاهي معروف بانگ نماز شنود يا بانگ نماز دهد، دليل حج بيت الله بگذارد. اگر بانگ نماز در جايگاهي مجهول بود، مكروهي و ناپسندي بدو رسد. اگر اين خواب را مردي فاسق ديد، دليل كه او را به دزدي گيرند. اگر ديد بانگ نماز را از مسجد يا از مناره دهد، دليل كه مردمان را به خدا مي خواند. اگر ديد در بستر خفته بانگ نماز مي داد. دليل كه با زن خودالفت دارد. اگر ديد بانگ نماز در خانه خود مي داد، دليل كه مفلس و درويش گردد و گويند كسي از اهل بيت او هلاك شود. اگر ديد بانگ در چاه يا در سردابه مي داد، دليل كه آن كس زنديق يا منافق است. اگر ديد كه بانگ نماز در كوچه ميداد. دليل بر ماسوي كند.

ابراهيم كرماني گويد: اگر مردي بيند با زن خود بانگ نماز مي داد، دليل است كه از دنيا رحلت كند بزودي. و اگر ديد در كلمه هاي بانگ نماز زيادت و نقصاني بود، دليل كه بر مردمان ستم و بيداد نمايد. اگر ديد كودكي بانگ نماز مي داد، دليل كه پدر  و مارد را وداع گويد. اگر بيند بانگ نماز در گرمابه مي داد، دليل بدحالي او بود در دين و دنيا. اگر ديد بانگ نماز در قافله يا در لشگرگاه مي داد، تاويلش بد است. اگر بيند محبوسي درزندان بانگ نماز مي داد و اقامه كرد، از زندان رهايي يابد. اگر بيند بانگ نماز به لهو و بازي مي داد، دليل كه هلاك شود. اگر ديد بر سر كوهي بانگ نماز مي داد، دليل كه پادشاه سخن راست گويد و او را به خداي تعالي خواند. اگر ديد در مناره بانگ نماز مي داد، دليل كه بزرگي و فرمانروائي يابد. اگر بيند در كنج خانه بانگ نماز داد، دليل كه در كار حق خيانت كند. اگر بيند درسردابه بانگ نماز داد،دليل كه به سفر زود شود و در آن سفر رنج و بلا كشد و دير بماند. اگر ديد در ميان كوهي بانگ نماز كرد، دليل كه در ميان قومي ستمگر گرفتار آيد و با وي خيانت كنند. اگر ييند بر كرسي يا بر تختي نشسته بود يا ايستاده و به لهو بانگ نماز مي كرد، دليل كه عقل از او زايل شود. اگر ديد ديگري بانگ نماز كرد و او بشنيد. دليل كه به كار عبادت و طاعت كاهل است و كسي او را به خداي تعالي خواند. اگر بيند بانگ اقامت شنود، دليل كه در كارهاي حق توفيق يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است. اول: حج. دوم: سخن. سوم: فرمانروائي. چهارم: بزرگي. پنجم: رياست. ششم: سفر. هفتم: بريدن. هشتم: مفلسي. نهم: خيانت. دهم: جاسوسي. يازدهم: منافقي. دوازدهم:  بريدن دست.

نظرات (67)

 1. نظرات آرشیو

سلام
من در خواب ديدم جاي مقدسي به نام امامزاده عبدوالله كه صداي اذان ميايد.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم پدر بزرگم که اذان گوی مسجد بوده چند وقتی هم هست که فوت کرده صدای ظبط شده اذانشو تو خواب شنیدم تا اذان تموم شد البته صدا از مسجد می امد تعبیرش چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام در خواب دیدم ************ صلوات فرستاد و چون من در جمعی بودم خجالت کشیدم صلوات بفرستم ولی اهسته صلوات فرستادم و اذان شنیدم (اشهدن محمد الرسول الله)این خواب را شب 27 رجب(شب مبعث)دیدم.
لطفا تعبیر انرا برام ایمیل نمایید.
با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
در خواب دیدم که بر بالای مکانی ایستاده بودم صدای اذان میامد من هم به همراه موذن با همان لحن اذان او اذان میگفتم و اذان را کامل پابه پای او گفتم.
ممنون از کمکتان.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

بردر منزل مشرف به بیرون ایستاده بودم زنی با چادری سیاه،طوری که صورتش نمایان نبود ودر حال گذشتن بود خطاب به من گفت:حی الا خیر العمل

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
در خواب دیدم یکی از دوستانم که دختر مجردی است فرزندی دارد سبزه رو و خوش سیما که کمتر از 40 روز دارد اما به ناگاه شروع کرد به الله اکبر گفتن و 4 مرتبه آن را تکرار نمود. و من که کودکی سفید رو در بغل داشتم شروع کردم به ادامه اذان را گفتن.
سپس دیدم که همان نوزاد از آغوش مادرش پایین آمده و به سمت کودک من آمده و او را بوسید.
سپس من به همراه مهمانانم (دوستم، نورادش و پدر دوستنم به حیاط خانه ام رفتیم تا برایشان رختخواب آماده کنم و دیدم که حیاط خانه بسیار بزرگ است و کل حیاط از فرشهای با طرح مسجد پوشیده شده و حیاط منزل محل نماز است. رختخواب را در گوشه ای پهن کردم تا مانعی برای نمازگزاران نباشد.
و در این هنگام از خواب برخواستم که تقریبا نیمه شب بود. در ضمن من زنی 45 ساله هستم.
این خواب را در ماه مبارک رمضان دیدم.
در ضمن من آدم معتقدی هستم ولی خیلی اهل نماز نیستم.
از اینکه خوابم را تعبیر میفرمایید ممنونم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

ﺧﻮاﺏ ﺩﻳﺪﻡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﻴﮕﻮﻳﻢ ﻣﻦ ﺭﻭﺯ ﻫﺎﻱ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺁﺫاﻥ ﻣﻴﺪﻫﻢ

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام دو شب قبل از اربعین خواب دیدم که در یک مسجد هستم و بین نماز گزاران بودم ولی موذن بلد نیود که خوب اذان بگه امام جماعت گفت کی بلده بهتر از این اذان بگه من که تقریبا تو صفهای جلو بودم دستم رو بالا بردم و رفتم اذان گفتم و امام جماعت هم از صدای من خوشش اومد فقط اینو یادم میاد که وقتی داشتم اذان میگفتم دیدم که مسجد خیلی شلوغه و اصلا جای نمازگزارا نیست

ممنون میشم تعبییر این خواب رو به من ایمیل بزنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

فقط یه تعبیر داره٬ نماز بخوانید وبه دوستتون هم بگید انشالله ایشون هم بخونند.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام مدتي بود كه فقط نمازهاي مغربم را ميخواندم تا اينكه ديشب خواب ديدم عزيزي بهم زنگ زده سراذان ظهر واز من خواسته كه نماز بخوانم ومنم نمازم را خواندم.تعبيرش چي ميشه.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
من در خواب در جای مجهولی دیدم که پسر عمویم که از من کوچکتر است اذان می گفت اما بلا فاصله بعد از او من شروع به اذان گفتن کردم اما به حدی زیبا و دلنشین اذان میگفتم که خودم در خواب تعجب کردم در ضمن من دختری 26 ساله ام که به نماز خواندن اهمیت می دهم و مدت زیادی است که به خاطر مشکلی به درگا خدا دعا می کنم اما جوابی نگرفته ام

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام
یک شب خواب دیدم که شوهرم در یک جای نسبتا بلند ایستادهو در حال اذان گفتن میباشد خواهش میکنم ان را برای من تعبیر کنید
ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام
چند شب پیش خواب میدیدم که با خانوممم رفتیم مسجد و من در ایوان یا همونجا از تو مسجد (محوطه) داشتم اذان می گفتم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام و عرض خسته نباشيد خدمت شما؛
من در خواب ديدم كه در خانه خاله ام هستم و در حياط صداي دعواي بلندي از زير زمين شنيدم و گمان بردم كه خاله ام در حال اسيب رساندن به مادرم است. در همين فكر با سرعت از پله ها به پايين دويدم. اما به طور حيرت انگيزي صداي دعوا به صداي اذان بسيار بسيار بلندي تبديل شد. وقتي وارد زير زمين شدم، ديدم صدا از راديويي است كه كنار خاله ام بود. من جلو رفتم تا كمي صدا را كه خيلي بلند بود كم كنم اما خاله ام كه چهره اش به شدت زشت شده بود با شدت به روي دست من كوبيد به طوري كه رد انگشتانش روي دست من ماند و با پرخاشگري گفت كه نميذارم.
ممنون مي شوم اگر پاسخ بدهيد.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام.خواب دیدم در یک اتاق گروهی خانم گرداگرد نشسته بودند و سرپرست جلسه گفت که هر **** قسمتی از اذان را به ترتیب بخواند و همه خوانندند تا لا اله الا الله آخر را من گفتم .لطفا تعبیر خوابم را بفرمایید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
تو خواب دیدم تو یه دشتی هستم که نمیدونم کجا بود یه نفر اومد جلو بهم گفت میدونی قبله کدوم طرفیه یه لحظه احساس کردم نمیدونم تا خواستم ی چیزی بگم صدای اذان اومد که نمیدونم از کجا بود و انگار طرفی که صدا میومد طرف قبله بود ومن بهش گفتم و از اونجایی که اون آدم تو خوابم آدم خیلی پاکی بود وقتی جواب رو دادم گفت درسته! میشه تعبیرش کرد ؟
ممنون بهم جواب بدید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام.من چند وقت پیش به همراه مادرم به سفر کربلا رفتم.چندین شب پیش هم خواب دیدم همانجا با همان آدم ها ایستاده ایم و میخواهیم نماز بخوانیم و قرار بود من اذان بگویم من شروع به اذان گفتن کردم ولی یهو نصف اذان یادم رفت و هرچی هم به مادرم که در اون نزدیکی بود گفتم که کمکم کنه بهم نگفت.و من همونجور به جمعیت منتظر اذان نگاه کردم.ممنون که جوابمو بدید...

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام.اگه یکی تو خواب بلند بلند الله اکبر بگه و ترسیده باشه چیه حکمش؟یعنی از شدت ترس الله اکبر بگه.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من در خواب ديدم كه ببر به من حمله كرد و من از ترسش به خونه ناملعومي فرار كردم.افراد ديگه اي هم بودن ولي ببر فقط ميخواست منو بخوره يهو بهم الهام شد كه ازان بگو ومن شروع به اذان كردن كردم وهمه فرار كردن تا اشهد ان لا الا الله

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم بادوتاازدوستای پسرم که حکم اجتماعی دارن واسم رفتیم بیرون شهربرای صرف ناهار توجاده من یک اسب سفیدبال دارخیلی رویایی دیدم که به سوی اسمان پریدبه دوستم که راننده بودگفتم اسب سفیدودیدی که پریدتااومداسبوب بینه ازجاده منحرف شدوتقریباماشین به پردگاه پرت میشد ومن شک نداشتم که میمیرم اولش هرکارکردم نتونستم بگم اشهداالله اله الله اما زبونم بازشدگفتم اشهدان محمدرسولله واشهدوان اعلین ولی الله کبه سمت عقب نگاه کردم دیدم اتوبوسی هم پشت سرما منحرف شده وبه سوی پرتگاهه که ماشین ایستادومن ازماشین اومدم پایین اولش فکرکردم مردم وروحم ازادهست اما بعدمتوجه شدم تصادف وحشتناکی بوده اما حتی یک قطره خون ندیدم ازدماغ ****ی بیاد اتوبوسیه زنگ زدن تعمیرات اومداتوبوس تعمیرکردن به تعمیرکارگفتم ماشین ماروهم یک نگاه میکنین تعمیرکاربهم نگاه کرد وبه روبه ماشین گفت شمابرین به شوهرتون کمک کنین خودش میتونه ماشینوراه بندازه فقط برین الان بهش روحیه بدین تعبیرشوخواهش میکنم زودبرام ارسال کنین خیلی واسم مهمه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

salam banda rajab ali hastam man khab dedam dar zer baran estada am azan medeham

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام

بطور مستمر خواب مي ديدم كه به نمارز مي ايستم و بدون اينكه بخوام يا قصد جماعت داشته باشم ديگران مي ياند و بهم اقتدا مي كنند. بصورتي كه وقتي از نمازي فارغ مي شدم دوباره تكبير مي گفتم و شروع مي كردم و دوباره مردم مي امدند و اقتدا مي كردند. اين خواب تا تقريبا اذان صبح ادامه داشت كه با صداي ساعت از خواب بيدار شدم
لطفا راهنمائي بفرمائيد.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

باسلام خواب دیدم درمحیط ورزشی یکی ازدوستان نتوانست ادان بگویدوخودم شروع به ادان گفتن باصدای خوش کردم لطفا این خواب برایم تعبیرکنید باتشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
من دختر مجردی هستم که تو خواب دیدم صاحب 3 فرزند شدم که 2تای آنها پسر و دوقلو هستن و یکی از آنها دختر می باشد و من هر کدام از این بچه ها را در آغوشم می گیرم و در گوششان اذان می خوانم و نام آنها را صدا می زنم جالبه اسمشون هم یادمه و خودشون هم لبخند میزندن وقتی اذان می خوندم واسشون ...خیلی دوسشون داشتم اسمشانو گذاشتم کامران،کیان،ملی نا...خیلی دوست دارم بدونم تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم که تویه امام زاده که چندین طبقه داشت اذان دارم اذان میدم ودرحین گفتن اذان دارم از پله های مسجد میرم بالا دو طبقه مونده به آخر مسجد دیگه نفسم نمیومد ادامه اذان رو بگم یه بچه به کمکم اومد ادامه اذان رو گفت لطفا برام تعبیرش کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من این خواب رو بعد ازان نماز صبح دیدم حدود ساعت 5
دیدم یه جایی مثل دره گیر کردم
بعد نمیدونم چی شد شروع به فریاد و اذان کردم با صوت زیابیی رو به آسمون اذان رو گفتم
انگار که همه مقدسات رو تایید کردم!!
فریاد میزم با التماس!!
فریادم حاووی شکایت از یک شخص بود
تو ذهنم یک نفر بود که یعنی دارم از اون شکایت میکنم!!

یا نمیدونم چرا داشت میومد تو ذهنم یک نفر خاص و دارای رتبه!!
اذان که تموم شد از خواب بلند شدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

سلام من این خواب رو بعد ازان نماز صبح دیدم حدود ساعت 5
دیدم یه جایی مثل دره گیر کردم
بعد نمیدونم چی شد شروع به فریاد و اذان کردم با صوت زیابیی رو به آسمون اذان رو گفتم
انگار که همه مقدسات رو تایید کردم!!
فریاد میزم با التماس!!
فریادم حاووی شکایت از یک شخص بود
تو ذهنم یک نفر بود که یعنی دارم از اون شکایت میکنم!!

یا نمیدونم چرا داشت میومد تو ذهنم یک نفر خاص و دارای رتبه!!
اذان که تموم شد از خواب بلند شدم
دور تا دورم کوه بود تو خواب

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من در شب لیله القدر در خواب اشهد ان لا الله الالله را گفتم.میخواستم بدانم تعبیر آن چیست؟
لطفا پاسخ را ایمیل کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام . من خواب ديدم كه در حال فرار كردن هستم و كسي به دنبال من و به طرف من سنگ پرت مي كند و الله أكبر مي گويد من كمي پريشان خاطر شدم ميشه بگويد تعبيرش چيست ؟
ممنون إز شما

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلاف من دختری 23 ساله هستم.درخواب دیدم که دارم واسه خودم طلب آمرزش میکنم و میگم: اللهم اغفر ل فلانی.. و بعد از آن دیدم ک مرحوم موذن زاده دارن اذان معروفشون رو میخونن،همزمان من هم هر قسمت که ایشون میگفتن منم با نهایت احساس تکرار میکردم.
ضمنا دختر مقید به نماز هستم.
لطفا به ایمیلم جواب بدید.مرسی.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

سلام.
دختری23 ساله هستم.
درخواب دیدم ک واسه خودم طلب آمرزش میکنم و میگم: اللهم اغفر ل فلانی...
بعدش صدای مرحوم موذن زاده رو میشنیدم ک اذان معروفشون رو میخوندن و با گفتن هر قسمت منم با نهایت احساس تکرار میکردم.
ضمنا مقید به خوندن نمازم هستم.
لطفا به ایمیلم تعبیرشو ارسال کنید.
ممنونم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

دختری 24 ساله هستم .جمعه اول ماه 1393بود.دیشب که خوابیدم دیدم جمعه هست من تو کوچه ای وایستادم زمین به لرزه در اومد و زمین و زمون از هم داشت میپاشید همه فرار میکردن میگفتن قیامت به پاشد اما من وایستادم و از ته دل توبه کردمو مغفرت خواستم و اشهدمو میخوندم.لطفه به ایمیلم تعبیرشو بفرستین ممنون میشم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

در خواب دىدم در حالى اعدامم کردن که فرشته ها مى گفتندلااله الا اله.....اگر مىتونىد.تعبىرش کنىد ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام

من دیشب خواب دیدم استادم بهم میگفت با تسیبح سبحان الله بگین و من100 مرتبه گفتم و همچنین100 الله اکبر هم گفتم

لطفا تعبیرشو برام ایمیل کنید.
با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام ببخشيد من خواب ديدم كه در ميدان جنگ با داعش بودم و با أسلحه كه داشتم چند تروريست را كشتم و خودم بلند گفتم الله اكبر و در خواب هم الله اكبر رو شنيدم و بعد از خواب بيدار شدم . ميشه بگيد تعبيرش چيست . و اين رو بگم وقتي من از خواب بيدار شدم ساعت ٨:٣٠ صبح بود .لطفا تعبيرش رو به إيميل من بفرستيد ممنون از شما

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
من تو خواب قبل از نماز صبح صداي اذان شنيدم از خواب پريدم ميخواستم خواهش كنم بگيد تعبيرش چي هست ممنون .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام.****ی خواب دیده روی بازوی چپش چیزی نوشته ومن براش خوندم که لااله الاالله نوشته واشاره کردم که اذان هست.زیرش هم مهر قبول شدنوشته شده بود.تعبیرش چیه؟لطفا تووبلاگم جواب بدیدممنون
khanemohabat.blogfa.com

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدیم تو گوش نوزاد اذان می گم تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام خسته نباشید، برای من یه خواب دیدند ک خیلی ذهنم رو مشغولل کرده.لخواهرم خواب میبینه ک :خودش و من و مادرم گرفتار یه گروه دزد شدیم، و در نوبت برای کشته شدن بودیم.خواهرم و مادرم هردو اشهد میگفتن ولی من نمیگفتم و هرچقدر هم که بهم میگفتن بگو من نمیگفتم لطفا زود جواب بدین.مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خسته نباشید.خواهرم برای من خوابی دیده که بعد از شنیدنش خیلی نگران شدم.در خواب من و خواهرم و مادرم اسیر گروه داعش شده بودیم و بابقبه مردم منتظر کشته شدن بودیم.ردیف اول هم دست بسته به پشت نشسته بودیم، مادر و خواهرم چند بار اشهد میگفتن ولی من نه، هرچقدر هم که میگفتن اشهدتو بگو من اعتنایی نمیکردم توروخدا زودجوابمو بدین به ایمیلم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم که از پشت به یک پسری نزدیک شدم تا حس کرد برگشت و دیدم که داشت گریه میکرد، گویا عاشق من بود و داشت من رو به خانوادش معرفی میکرد، اما ( نمیدونم من جن بودم یا جن اونجا بود )چون خانواده پسره بهش میگفتن ما ****ی رو نمیبینیم بیا ببریمت دکتر تو دیونه شدی اون جنه، اما رفتار پسر برا من معقول بود و شبیه دیوانه ها نبود.و تا میخواستم برم ارامش کنم ک گریه نکنم انگار تو هوا نگه داشته شده بودم و نمیتونستم به پسر نزدیک شم( هوای دور گردنم خنک بود)و پسر رو میکشیدن ک ببرنش.من 18ساله ام، یه بحث ازدواجم بخاطر مخالفت خانواده پسر به هم خورد و خواب هم قبل از اذان صبح بود.توروخدا به ایمیلم سند کنید اینقدر ذهنم رو درگیر کرده بود که کامل توضیح دادم و خواستم بفهمم دقیق .مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام، خواب دیدم هنگام مرگ خیلی ترسیدم و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله گفتم.، چند وقت پیش هم خواب دیدم دو نفر توی خونه همش همراه من و همسرم هستند، گفتن ما فرشته مرگ هستیم شما مردید، میخواییم آمادگی داشته باشید قبل از اینکه برید. تعبیرش رو لطفاً بگید. تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
توی خواب و بیداری بودم..چشام بسته بود که صدای اذان رو شنیدم.همین که بیدارشدم صدا هم تموم شد...............................خیلی دلم میخاد بدونم یعنی چی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم در یک مکان همه جمع شده بودن و قرار بود پیکر شهدا رو تشییع کن و من در جایگاه بالا ایستاده بودم و وفتی شهدا رو آوردن من بلند گفتم الله اکبر و بقیه هم تکرار میکردند و ذکر الله اکبر رو چندین بار تکرار کردم اگه امکانش هست تعبیرش برام ایمیل کنید ممنون میشم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم در جایی ایستاده ام و همه منتظر تشییع شهدا بودیم و هنگامی که ماشین حامل پیکر شهدا وارد شهر شد من با صدای بلند الله اکبر میگفتم و بقیه تکرار میکردن تعبیرش لطفا برام بگید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم شب بودمنم داشتم میرفتم مدرسه که یکدفهه یک مردباصدای وحشتناک دوبارگفت الله اکبربعدهم ازآسمان آتیش ریخت روی من وبقیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من دیشب خواب دیدم که شب بودومن داشتم به مدرسه میرفت شب خیلی ترسناکی بودویک مردجلوی من ایستاده بودبعدصدای الله اکبرآمدوبعدازآس مان آتش باریدمن هم رفتم زیرمیزلطفاتعبیر ش رابگید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من در خواب دیدم در یک بیمارستان بر سر یک بیمار که در حال مردن بود و می خواستن او را بسوزانن اذان می گفتم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

م
من ديشب خواب ديدم دم اذان و من در رختخواب در حال تکرار اذان هستم
ک خونه ما مسحد
اصلا نميدونم خواب بودم يا بيدار
و اينم يادم مياد که حين تکرار اذان
يک نفر رو که خيلي بهم بدي کرده رو دارم نفرين ميکنم
لطفن جواب رو در صورت امکان ش
برام ميل کنين
مچکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
در خواب بعد از نماز صبح خواب دیدم الله اکبر میگفتم و حالت سبکی به سمت بلند شدن رو هوا داشتم....میشه لطف کنید تعبیرشو بفرستید.ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام. خواب دیدم در کوچه میرفتم و یکی اذان میگفت. با دایی خانمم بر سر لحن اذان بحث میکردم من میگفتم در مایه شور میخواند او میگفت چرت و پرت میگویی اذان این چیزها ندارد. یکی دیگر از دوستان امد ووگفت چرا اذان دستگاه دارد و همینطور بحث مان بود که بیدار شدم. تعبیر ان چیست ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم که :
شخصی کنار من نشسته و غیبت افرادی را میکند ومن تمام دندان هایم بهم قفل شده بود و هیچ چیزی جز کلمه لا اله الا الله را نمیتوانستم بر زبان بیاورم و ترس شدیدی از حالم داشتم برای همین 100مرتبه موقع خواب لا اله الا الله را گفتم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم که:
شخصی کنار من نشسته وغیبت افراد دیگری را میکند و من تمام دندان هایم به هم قفل شده طوری که چیزی نمیتوانستم بر زبان بیاورم
از ترس زیاد 100مرتبه در خواب لا اله الا الله گفته بودم و زمانی که این کلمه را میگفتم حالم بهتر میشد
ممنون اگه تعبیرشو بگین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب ديدم اذان داده بودند و مادرم صدام زد و من صبر كردم تاجواب اذان رو سريع بدم و بعدش رفتم ببينم مادرم چي ميخواد...لطفا همينجا تعبيرش رو بگيد چون ايميل معتبري ندارم...منتظرم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

اين هم بلاگم ميتونيد اينجا جواب بديد
Leyla1377.parsiblog.com ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام. در خواب دیدم در حیاط پدر هستم و شخصی که مرا بسیار اذیت کرد هم هست. اولش قصد فریبم رو با حرفاش داشت. وقتی متوجه مکر دوبارش شدم. همزمان که صدای اذان مغرب رو از مسجد محله میشنیدم او را به خدا واگذار کرده و نفرینش کردم. که الهی خدا تقاص منو ازتو بگیره و اگه عمر به من مجال نداد تو رو و خونواده ظالمتو ببینم. کاینات ببینتت.
لطفا خواب مرا تعبیر کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام.من دیشب خواب دیدم که تو بستر بیماریم و "اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد ان رسول الله "کفتم و بعد چشمام بستم و مردم!!
****ی می تونه خواب من تعبیر کنه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

خداوند برای بندگان خاص خود هشدار میده که مرگ نزدیکه منم خواب دیدم الان وقتی تعبیرو خوندم مضطرب شدم بزودی خواهی مرد توبه کن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من در خواب بودم. پدرم مرا ديد كه نشستم و هي ميگفتم الله اكبر بعد از چند بار الله اكبر گفتن من گفتم درست است و يك دفعه به حالت خواب رفتم و خوابيدم اين را پدرم براي من گفت ولي من هيچ چيزي نميدونستم در اين مورد. لطفا تعبير خواب من را بگوييد.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام دختر هستم و18سالمه نمازمی خونم ولی جدیدا توش سهل انگاری می کنم.شب گذشته رو بی دغدغه خوابیدم یعنی اصلا به چیزایی کا مربوط به خوابم بشه فک نکردم .خواب دیدم که تویه تا****ی نشستم ویه پسریم جلو نشسته ودارع با هدفون آهنگ گوش میده وقتی رانتده پیاده میشه هدفونو در میاره وآهنگ تو ماشین بخش میشه منم چون آهنگش ی آهنگ انگلیسیه مورد علاقم بود شروع می کنم به زیر لب خوندن آهنگ وقتی پسره برمیگرده که ع**** العمل منو ببینه یهو خاطره ی بچگیم برام تداعی میشه اینکه یکی داره تو گوشم اذان میگه منم کمی می ترسم وبا تعجب گوش میدم همین جای خواب بودم که مامانم منو برای نماز صبح بیدار می کنه .
اگ میشه تعبیرشو برام ایمیل کنید پیش پیش از لطفی که قرار بکنید متشکرم .
یاعلی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم در یک مراسم خا****پاری هستم که نمیدونم کیه بعد حاضرین یک مرد و نشون دادن و گفتن این خاکش کنه چون مرد درستیه بعد من دیدم اون آقا در گوش من اذان گفت. تعبیرش چی میشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم که به یک مراسم خا****پاری رفتیم ولی نمیدونم کی. ولی جایی مثل بهشت زهرا بود بعد حاضرین آقایی رو نشون دادن و گفتن که ایشون آدم خوبی هست اون نمازشو بخونه ولی من یهو دیدم که داره دم گوش من اذان میگه. تعبیرش چی میشه؟ ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم که دریک حویلی سه منزله هستم و عروسی است همه ازپشت عروس میرن من با مادرم و دو زن دیگر پسر عموی مادرم که بنام خلیل میباشد شخصی است که دربدنش اسم الله و محمد نوشته میشود و به چشم خود با اعضای فامیلم دیدم و فریاد های اونو شنیدم که الله الله الله میگفت این شخص درخواب من در زیر زمینی بود همه میرن بالا اما اون در زیر زمینی است من میخوام که از در بیرون برم اما در بسته میشه اوتو نمیبینم اما صدای ناله شو میشنوم منو میگن برو پایین اما میگم دیده نمیتونم نمیرم.... میشه لطف کنین این خواب منو تعبیر کنید و بزارین تو ایمیل آدرسم خیلی ممنون میشم...

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام خواب دیدم روی ساعد دست راستم الله اکبر و محمد نوشته شده تعبیرش چیه ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام دختر18 ساله ام خواب دیدم که شب بود و من از تلوزیون صدای اذان رو میشنیدم و هرچقدر که میخواستم صدای تلویزیون رو زیاد کنم نمیشد و صداش کم بود لطفا تعبیرشو بگید خیلی خیلی ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

درخواب دیدم در یک جای بلند کوچک اذان میگفتم با صدای بلند رسا وزیبا ودیگران نیز الله الله میگفتند.تعریف از صدایم میگردن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - دنیای پر رمز و راز خواب

insert_link

local_library گلی که دوازده سال به خواب می‌رود!

insert_link

local_library love is - يك خواب شريكي خوشمزه

insert_link

local_library love is - با يك بوسه زيبا از خواب