جمعه, 30 مهر 1395

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

تعبیر خواب ببر - حیوان

فرستادن به ایمیل چاپ

محمدبن سيرين گويد: ببر جانوري است درنده و از جمله سباع است و دشمن شير است و ديدن وي به خواب دشمن قوي و دلير است. ليكن كريم و مهربان است. اگر بيند با ببر در نبرد و جنگ است و او را قهر كرد، دليل كه بر دشمن چيره شود. اگر بيند ببر وي را قهر كرد دشمن بر وي ظفر يابد. اگر بيند ببر ازوي ترسان است و مي گريخت از دشمن ايمن گردد.

ابراهيم كرماني گويد: پوست و استخان و موي ببر به خواب ديدن، مال و منفعت است كه ازدشمن بدو رسد، به قدر آن چه ديده است. اگر بيند بر ببر نشسته است و او مطيع است، دليل كه دشمن مطيع او گردد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ببر در خواب يک حيوان استثنايي است که تعابير مربوط به حيوانات و درندگان ديگر درباره او صدق نمي کند زيرا اين حيوان درنده و عظيم الجثه و در عين حال قشنگ و دوست داشتني در خواب دشمن است اما دشمني قوي و کريم. دشمني که شما به هيچ وجه توان مقابله و رو يارويي با او را نداريد اما همين دشمن کريم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چيره شود بدون وارد آوردن آسيب کلي از شما مي گذرد و پي کار خود مي رود. معبران عموما درباره ببر تعريفي اين چنين دارند: اگر در خواب ببينيد که با ببر رو به رو قرار گرفته ايد خواب شما خبر مي دهد که در آينده با چنين دشمن قوي پنجه برخورد مي کنيد که گيج و متحير مي مانيد و نمي دانيد در مقابل او چه موضعي بگيريد. اگر در خواب ديديد که با ببر مي جنگيد با دشمني داراي خصوصيات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم مي کنيد و الزاما درگير مي شويد. اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار مي گيريد و چنانچه از پيش روي او بگريزيد ايمن مي شويد زيرا فرار از مقابل ببر ايمني تعريف شده و اگر ببر را فراري دهيد پيروز خواهيد شد. پوست ببر در خواب مالي است که بدون زحمت و تلاش بدست مي آيد و چنانچه در خواب ببينيد پوست ببر گسترده و روي آن نشسته ايد پولي به شما مي رسد که خيالتان را راحت مي کند و براي سال هاي آينده تامين خواهيد يافت.

 

1ـ اگر خواب ببينيد ببري به طرف شما مي آيد ، نشانة آن است كه از دست دشمنان آزار خواهيد ديد .

2ـ اگر خواب ببينيد ببري به شما حمله مي كند ، نشانة آن است كه عدم موفقيت ، شما را غرق در نوميدي خواهد ساخت .

3ـ اگر خواب ببينيد حملة ببري را دفع مي كنيد و او را از خود دور مي سازيد ، نشانة آن است كه در تمام كارهاي خود پيروز و موفق خوايد شد .

4ـ اگر خواب ببينيد ببري از شما مي گريزد ، نشانة آن است كه بر مخالفان پيروز خواهيد شد . و مقام مهمي را از آن خود خواهيد كرد .

5ـ ديدن ببرهاي محبوس در قفس حيوانات ، نشانة آن است كه بر دشمنان خود چيره مي شويد .

6ـ ديدن زيراندازي از پوست ببر در خواب ، نشانة آن است كه در موقعيتي قرار خواهيد گرفت ، كه از تفريح و آرامش لذت بسيار خواهيد برد .

نظرات  

 
0 خواب ببرسمیه شنبه 25 دی 1389 ، ساعت 08:35
سلام خواب یدم یه بچه ببر دارم ولی ازش نمیترسم ستم رو گاز گرفت ولی نمیترسیدم چون بچه بو د ستم رو از دهنش بیرون کشیدم .
و اینکه خواب دیم لباس عروس تو خواب پوشیدم ولی ازدواجم نمیکردم تازه اول کار بود یعنیییی هیچ چی معلوم نبود .تعبیر نین بفرستین ایمیلم ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خواب بچه ببری که بهش غذا میدادمشامو شنبه 06 اسفند 1390 ، ساعت 10:40
بچه ببری که بهش غذا میدادم و آروم هم بنظر میرسید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 Guest سه شنبه 01 شهریور 1390 ، ساعت 10:55
در خواب دیدم که با یک ببر که در گوشه ای از اتاق نشسته بود و به نظر اسیر می آمد حرف میزنم و او هم با من سخن می گوید در حالی که دستمالی را روی چشمانش گذاشته بودم ولی از او واهمه داشتم و با ترس با او سخن می گفتم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب ببر - حیوانعلی یکشنبه 15 مرداد 1391 ، ساعت 23:58
خواب دیدم یه ببر به اندازه یک گاو بزرگ به رنگ سفید رنگ به من حمله مرد و منو زیر پنجه هاش پاره پاره کرد!!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ببرسارا دوشنبه 24 مهر 1391 ، ساعت 07:21
خواب دیدم که درجمعی از فامیل نشسته ام که ناگهان دو تا بچه ببر زیبا وارد می شوند و جمع را دور می زنند یکی از بچه ببرها به من حمله می کند دستم را گاز می گیرد و می خواهد گوشتم را بخورد و من تلاش بسیار می کنم که بگریزم اما موفق نمی شوم و کسی هم کمکم نمی کند پدر که فوت شده کنارم نشسته بود فقط با غضب نگاهم می کرد و کاری نمی کرد شاکی شدم که میان این همه جمع چرا به سراغ من آمده که مادرم در جواب گفت چون مهره مار دارم. تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ببرهادی شنبه 13 مهر 1392 ، ساعت 09:07
خواب دیدم یه جا ایستادم و کنارم یه شیر نر بزرگ نشسته و اون سمتم هم یک فیل نشسته از روبرو یه ببر بزرگ نزدیک شد و یک دفعه پرید و دستم رو گاز گرفت همینجور که دستم توی دهنش بود نگاه شیر و فیل میکردم که بیان کمکم ولی هیچ کاری نکردن و بیدار شدم....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 Khabe shir va babrSara جمعه 29 آذر 1392 ، ساعت 01:37
Khab didam ye shir kenaram hast ba man dost bod ba man bazi mikard to delam ham mitarsidam ham bahash bazi mikardam bad ye dafe ye babr ham omad onam hamin tor ba man bazi mikard say mikardam beheshon nazdik nasham ba shelan ye dafe didam ke babre zire shir hast tori ke aslan malom nabod dige dashtan nazdiki mikardan ma bad man ba shelange ab beheshon ab dadam hamin ke babr omad ab bokhore toye on aba az beyn raft o faghat postesh baghi mond to aba ye jorai ab shod .lotfan khabamo taabir konid merci
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 Khabe shir va babrSara جمعه 29 آذر 1392 ، ساعت 01:40
Man montazere javab hastam
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب ببر - حیوانعلی جمال پور یکشنبه 19 بهمن 1393 ، ساعت 06:56
با سلام
من خواب دیدم که در یک محیط نسبتا کوچک یک بر از کنارم می گذرد وقتی که با دقت نگاه می کنم میبینم که در گوشه ای نشسته و باردار است و کاری هم به من ندارد.
با سپاس از راهنمایی شما
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بچه ببررضا پنجشنبه 07 مرداد 1395 ، ساعت 19:58
خواب ديدم ي بچه ببر را گرفتم و ببر بزرگتر فرار كرد با سپاس از راهنمايي شما
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !