clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
event

تعبیر خواب ببر

برچسب ها style

description توضیحات

1ـ اگر خواب ببينيد ببري به طرف شما مي آيد ، نشانة آن است كه از دست دشمنان آزار خواهيد ديد .

2ـ اگر خواب ببينيد ببري به شما حمله مي كند ، نشانة آن است كه عدم موفقيت ، شما را غرق در نوميدي خواهد ساخت .

3ـ اگر خواب ببينيد حملة ببري را دفع مي كنيد و او را از خود دور مي سازيد ، نشانة آن است كه در تمام كارهاي خود پيروز و موفق خوايد شد .

4ـ اگر خواب ببينيد ببري از شما مي گريزد ، نشانة آن است كه بر مخالفان پيروز خواهيد شد . و مقام مهمي را از آن خود خواهيد كرد .

5ـ ديدن ببرهاي محبوس در قفس حيوانات ، نشانة آن است كه بر دشمنان خود چيره مي شويد .

6ـ ديدن زيراندازي از پوست ببر در خواب ، نشانة آن است كه در موقعيتي قرار خواهيد گرفت ، كه از تفريح و آرامش لذت بسيار خواهيد برد .

نظرات (38)

 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم: یه بچه ببر خیلی کوچولو تازه متولد شده به رنگ سفید و صورتی و یه بچه ببر کمی بزرگتر به رنگ طبیعی خودش، دم در خونمون بودند.من صورتی رو ورداشتم و بردم خونه. بعد از چند ساعت پدر و مادر ببر ها اومدن و پدرش با عصبانیت اومد سراغ من، اما من با آرامش بچه رو دادم بهش و اون برگش پیش خانوادش.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

عززززززززززززیز م، شما احتمالا زیاد پلنگ صورتی میبینی خخخخخخخخخخخخ

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با بچه ببر خیلی بازی می کردم انگار باهم دوست بودیم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب ۳ بچه ببر زیبا را دیدم که با مادرشان در اتاقم خوابیده بودن و خیلی گرسنه بودن من هم به آنها مقداری گوشت دادم و آنها را نوازش کردم .من آنها ذرا خیلی دوست داشتم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم با بچه ببر بسیار دوست بودم و با او زیاد بازی میکردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

عالیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم ببر سفید خیلی ارام کنارم خوابیده و از شیر سینه من می خوره!
ببر هیچگونه آسیبی به من نرساند و خیلی مهربان به نظر میرسید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم ببرسفیدی درخانه ما بود مثل یک گربه خانگی آرام و دوست بود. وقتی از اون دور شدم و دنبال کاری رفتم انگار در یک محیط در بسته با ا****یژن کم بود. وقتی برگشتم مرده بود از ناراحتی این اتفاق بیدارشدم و مثل یک آدم مسخ شده بودم و حتی درخودم توان راه رفتن نمیدیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

2 الی 3 ماهی است که هراز گاهی خواب حیوانات وحشی مانند بیر و شیر و پلنگ را می بینم که توسط پدرم به خانه آورده می شوند . این حیوانات درنده خیلی آرام و رام هستند تعبیر آن چیست .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

در خواب دیدم یک ببر دارم و نوازشش میکنم هر وقت صداش میکردم میومد و حتی بخاطر من به یک پلنگ سیاه حمله کرد و بعد چندتا ببر بزرگ شدن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم که ممد اینا اومدن خونمون، همشون ودکا میخورند، اخرشم ممد قرضیه من رو نداد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم ببری میخاست جلو آید دوست من میرفت سمت ببر و ببر به او هشتار داد که به این خانه نیا اما دوست من رفت...!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

ببری قهوه ای رنگ از گردنم مک می زد و می خورد فقط قرمز و کبود شد بدون خون و من ناله می کردم ولی درد نداشت

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

ببرروبه طرف من می اوردند برای شوخی ولی ببر خیلی اروم بود وبامن کاری نداشت

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. R    نظرات آرشیو

دشمن بسیار عاقلی دارید که عده ای چاپلوس اطرافش را گرفته اند و او را تحریک میکنند تا به شما اسیب برساند هر چند که نتیجه خواب شما میگوید که دشمنتان از اسیب رساندن به شما امتناع میکند، مواظب اطرافیانتان باشید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم که در یک جنگل پر از درخت با پدر و برادر کوچکمم هستم از لای درخت ها یک ببر خیلی بزرگ از کنار ما رد شد و رفت من برادر کوچکمو گرفتم و شروع به فرار کردم منتهی دیدم که ببر از پشت منو دنبال کرد من برادرمو دادم دسته پدرم و با چوب تو صورت ببر زدم اولین ضربه ای که به صورت ببر زدم از خواب بیدار شدم ؟؟ من زیاد خواب نمیبینم ولی این خواب خیلی ذهنمو مشغول کرده برای همین چند روزه تو اینترنت دنباله تعبیرشم؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم داخل اتاقی تارک در خانهمان خواب بودم که موجودی شبیه خفاش گه و بیگاه به صورتم میخورد ولی در خواب وقتی چراغ را روشن کردم اثری از خفاش نبود کبوتری را دیدم که بلافاصله گربه ای به او حمله کرد و اورا گرفت بعد از آن موجود دیگری شبیه توله گربه در تاریکی به هر سو فرار میکرد تا بالاخره آنرا گرفتیم پدرم اظهار میکرد توله سگ است و دوستش برایش آورده ولی شبیه سگ نبود آنرا بزرگ کردیم و متوجه شدیم ببر است تا آن لحظه به ****ی آسیب نرساند ول من همیشه نگران آسیب های احتمالی بودم و نهایتا" در حالی که داخل یک حفره یا تنور خاموش قرار گرفته بود درب تنور را گذاشته بودیم و دنبال تحویل آن به باغ وحش میگشتیم تا بیدار شدم؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام خواب دیدم که من ببر هستم و به گاوی حمله کردم . گاو بزرگ نبود . از گردن گاو گاز گرفتم و آنچنان فشار دادم که صدای خورد شدن مهره های گردن گاو را شنیدم و آن گاو به زمین افتاد و مرد . لطفا تعبیر خواب من را هم بگویید . ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

در خواب دیدم ببری کمی از من دورتر نشسته،و کاری بامن نداره در عین حالی که ازش میترسیدم اما حس میکردم دوستشم دارم
راستی شایدم پلنگ بودخیلی زیبا و بزرگ بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

منم ی خوابی عین این دیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم تعدادی ببر به سمت من می آیند و آنها از من میگریزند
من اون هارو به یه سمت دیگه هدایت کردم بدون ترس و بدون اینکه اونها به من حمله کنند.......

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم که از خواب بیدار شدم و در باغ بودم وقتی که چشم باز کردم پدرم آمد کنارم گفت هواست باشد چون یک ببر در باغ است و چون تو را تا به حال ندیده ممکن است بهت حمله کند پدرم رفت داخل خانه ای که در باغ بود و ببر به او آسیبی نرساند ببری که دیدم چشم های سبز رنگ و پوستی با رنگ سبز تیره داشت بعد از داخل شدن پدرم ببر هم وارد حانه شد و به هیچ یک از اعضای فامیل که در خانه بودن آسیب نرساند حتی بچه نوزادی هم که در خانه بود ببر را نوازش میکرد
ممنون میشم اگه تعبیرش را بگویید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
ببر بزرگی تا****یدرمی بود...اما وقتی مادرم بزور سمور داخل دهانش را در آورد او زنده شد و به من حمله کرد.اصلا از من نمی ترسید و بسیار قوی و عصبانی بود. مرا بسیار گاز گرفت و نمی رفت و هر که تلاش می کرد از من اصلا دور نمی شد. تا اینکه فردی غریبه بارها و بارها به او شیلک کرد.هرچند بسیار دیر بود اما بالاخره مرد.اما همون لحظه هم برام خرناس می کشید...

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم یک ببر بسیار بسیار بزرگ ( چند صد برابر یک ببر معمولی ) کنار یک درخت بسیار بزرگ و زیبا روی تپه ای از چمن نشسته است و مردم از همه جا برای دیدن و گرفتن ع**** او می آیند. آن مکان بقدری زیبا بود که فکر میکنم خود بهشت بود.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم ببری به سمت من اومد.فرار کردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم وانتی پر از بچه ببر است ومن دوتا از ان ها را می خرم واز ان ها نگهداری می کنم :-? :-x

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم دو تا ببر بزرگ به من حمله مکردند و یک دفعه دیدم سگم م**** که الان دیگه ندارمش ان ها را از من دور کرد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

تو یه بلندی ایستاده بودمو اسمونو نگاه میکردم که شب بود ، یک لحظه ماه کاملو دیدم که بزرگتر از حد معمول بود و انگار که روش چیز سیاهی به یه شکل خاص قرار داشت، دقت که کردم تصویر واضح تر شد و ع**** چهره ی یه ببر روی ماه بوذ و اطراف ماه تو اون اسمون یه شکل خیلی عجیبی داشت و کل چیزی که میدیدم خیلی زیبا بود و من بقیه رو صدا کردم واسه دیدن این لحظه اما ****ی به حرفم اعتنا نکرد ، بعد ببرو میدیدم که میدوید و من میترسیدم که نکنه به من که بالای بلندی بودم اسیب بزنه!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم توی یه خونه بودیم که حیونای زیادی اونجا بودن ..توی راه رو که بودم دوتا ببرم اونجا بودن بی ازار..ولی یه هو یه حیونی بهمون حمله ور شد وقتی نزدیک شد شیر بود منو ببرا فرار کردیم رفتم تو یه اتاق راه فراری نبود رفتم پشت پنجره شیره تو اتاق بود بعدش ناچارن رفتم بالای در پشت در فامیلامون بودن نشته بود ولی ****ی نیومد کمکم کنه خیلی باسختی خودمو ارز رد در سر دادمبه اون طرف

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم با اکثر اقوام ب خونه ای توی ی جنگل کوهستانی رفتیم،من توی خونه داشتم بیرونو نگاه میکردم ک اکثر بروبچه ها بیرون رفته بودن هوا بخورن ک من یدفه دیدم ی ببر با آرامش داره بالاتر از همه اون محوطه رو دور میزنه انگار ک میخاد شکارشو انتخاب کنه.پدرم یبار بهش شلیک کرد...بعد اون ببر ناپدید شد ولی بازم اومد ک اینبار همه اومدن داخل خونه،و اون پنجره جای خودشو ب ی تابلویی داد ک روش نوشته شده بود "الله".ممنون میشم راهنماییم کنید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم پلنگ وببر وشیر تو خوابم بودند با من کاری نداشتند پلنگ و ببر یکم اورلش بهم حمله میکردند شیر که اومد دیگه کاری نداشتند بهم دیگه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

خواهشاتعبیر خوابمو میگید من نزدیک اذان صبح این خوابو دیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

ممكنه بهم كمك كنيد و تعبير اين خواب رو بگين. خواب ديدم كه يه ببر خيلي بزرگ بود و بامن دوست بود و اصلا فرار نميكرديم ازهم، همون ببر زايمان كرد و سه تا بچه ببر قشنگ بدنيا اومدن، بعد ببر مادر جفتش رو كه بعد بچه ها اومد بيرون خورد، من بهش كمك كردم و بقيه جفت رو از شكمش خارج كردم. خيلي عجيبه بنظرم اين خواب...

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من ساعت 4 صبح بود که خواب دیدم یه طویله پر از گاو دارم که همه گرسنه بودن اما من میتونستم فقط به یکیشون غذا بدم وقتی داشتم از بین گاوا رد میشدم به هر کدوم که میخوردم می افتادن زمین بعد از خواب پریدم خیلی احساس بدی دارم میشه تعبیرشو بگین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من درخوابم یک ببر دیدم که در انباری خانه ما قایم شده بود.درانباری،دوغاز هم بودن که از ببر خبرنداشتند.ببریک غاز راگرفت وخورد،ومن گوش خود را نگه داشتم،چون از صدای جان دادن غاز خوشم نمیومد.درحال رفتن در خانه یک کلاغ ازپشت وارد پیرهن من شد و داخل پیرهن من پشت من پنهان شد.درحیاط دو کلاغ مرده هم بود.و یک گربه(که قسمت باسن ان یک ذره رنگ نارنجی بود)هم دیده میشد که بالای انباری نشت و عادت کرد،وانجا دراز کشید.دوسگ هم درخانه مابود،یکی از ان دنبال من راه میفتاد ودیگری رقص میکرد!!!ممنون از پاسخ گرامیتان)علیرضا ازگیلان_صومعه‌س را

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم یه بچه ببر سفید نمیدونم از کجا اوردیمش تو خونمون و من با او بازی میکردم و نگهداری میکردم بعد هم رفتیم تحویلش دادیم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب ديدم كه يكي از اعضاي فاميلم ببر ميشود و از داخل ديوار بيرون مياد و با همه حرف ميزند
لطفا جواب را آرائه كنيد ؟؟؟؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

دوستان دقت داشته باشید حالت ها و رفترهایتان در خواب بسیار مهم است ، مثلا از ببر ترسیده اید ؟ یا با آن بازی می کنید ، یا شما ببر را اذیت می کنید ؟ این طور رفتار ها خیلی مهم است . در کل ببر به معنی دشمن ، ناراحتی ، یا اضطراب است.خوابی که خودم دیدم این بود که یک ببر دنبالم می کرد و قصد آسیب زدن داشت اما هر بار که نزدیکم میشد من میپیچوندمش یا اذیتش میکردم یا میزدمش و در کل من حالت خودم خنده بر لب و داشتم به ببر میخندیدم ، خوب این نشانه ی بدی نیست تعبیر خواب من پیروزی بر مشکلات و دشمنانم بود !!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - دنیای پر رمز و راز خواب

insert_link

local_library گلی که دوازده سال به خواب می‌رود!

insert_link

local_library love is - يك خواب شريكي خوشمزه

insert_link

local_library love is - با يك بوسه زيبا از خواب