فرويد گويد:به نظر فرويد که در مجموع وخلاصه مي آيد هر عضو بدن مي تواند معرف عضو ديگري که اهميت کمتري داري باشد

هر عضو تيز و نوک دار مانند انگشتان ، دندان و زبان و نوک بيني نشان آلت مردي است.

هر سوراخ بدن مانند دهان وغيره سوراخ مقعد و يا فرج است.

ديدن سوراخ در پشت بدن وپشت دست نشان مقعد است وسوراخ در جلوي بدن سوراخ فرج است .

ديدن ترشحاتي مانند بزاق و اشگ و ادرار مي تواند به ترشح مني تفسير شود . شکم و معده نشانگر اميال و عواطف سر کوفته و محدود شده است.

 

اگر خواب‌ اندام‌ و بدن‌ خودتان‌ را ببينيد، درمجموع‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌ شما در رابطه‌ باهويت‌ شخصي‌ خودتان‌ در حال‌ تفكر هستيد. درحقيقت‌ هويت‌ اصلي‌ ما درون‌ چيزي‌ كه‌ به‌ آن‌ شبيه‌هستيم‌، پيچيده‌ شده‌ است‌. عزت‌ نفس‌ و ارزش‌شخصي‌ ما به‌ ميزان‌ خيلي‌ خيلي‌ زيادي‌ بستگي‌ به‌ظاهر جسماني‌ ما دارد. چنين‌ خوابي‌ مي‌تواندنمايانگر برخي‌ از مشكلات‌ يا دلخوشي‌هاي‌ ما درزندگي‌ روزمره‌ باشد كه‌ نتيجه‌ و زاييده‌ هويت‌شخصي‌ ما و مبتني‌ بر پيشرفت‌ها و موفقيت‌هاي‌جسماني‌ هستند. در مجموع‌ بدن‌ در خواب‌ سمبل‌خويشتن‌ است‌ و براي‌ تعبير و درك‌ هر چه‌ بهترخوابتان‌ بايد به‌ تمام‌ جزييات‌ آن‌ دقت‌ كنيد.همچنين‌ اگر خواب‌ ناحيه‌ يا جزيي‌ به‌ خصوص‌ از بدن‌خودتان‌ را ديديد، لازم‌ است‌ كه‌ بيشتر به‌ سلامتي‌ ووضعيت‌ جسماني‌ خود دقت‌ داشته‌ باشيد.

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب دختر

1- اگر در خواب دختري زيبا ببينيد ، علامت آن است كه در آينده زندگي آسود

تعبیر خواب پتک

به فارس پتك را مطرقه خوانند و ديدن پتك، دليل كند بر مهتري. اگر بيند كه

تعبیر خواب کودک

1ـ ديدن نوزادانِ زيبا و تندرست در خواب ، علامت آن است كه نعمتهايي فراو

loading...

راهنمای خرید

loading...