1ـ اگر خواب ببينيد بزهاي سرگردان در اطراف مزرعه چرا مي كنند ، علامت آب و هواي موسمي و محصول فراوان است . اگر آنها را جايي ديگر ببينيد ، نشانة انجام معاملاتي محتاطانه و كسب ثروتي بيشتر است .

2ـ اگردرخواب بز نري به شما شاخ بزند ، نشانة آن است كه بايد آگاه باشيد تا دشمنان به اسرار شما دست نيابند .

3ـ اگر زني خواب ببيند سوار بز نري شده است ، علامت آن است كه به خاطر رفتار بي ادبانه احترام خود را نزد ديگران از دست مي دهد .

4ـ اگر زني خواب ببيند شير بز مي نوشد ، علامت آن است كه بخاطر ثروت و ماديات ازدواج مي كند و از اين كار پشيمان نمي شود .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب گنجشک - پرنده کوچک

گنجشک حضرت دانيال گويد: گنجشك در خواب مردي باقدر وجاه است. اگ

تعبیر خواب نیلوفر - گل

اگر درخواب نيلوفر را بر جاي خود بر درخت بيند، دليل منفعت است و چون از

تعبیر خواب بیایان

1ـ اگر خواب ببينيد هنگام شب در بياباني لم يزرع سرگردانيد ، نشانة قحطي

loading...

راهنمای خرید

loading...