1ـ ديدن بيني خود در خواب ، نشانة آن است كه با توانايي و نيروهايي كه در خود كشف مي كنيد قادر به انجام هر كاري خواهيد بود .

2ـ اگر در خواب بيني خود را كوچكتر از حدي كه هست ببينيد ، نشانة آن است كه به اهداف خود نخواهيد رسيد .

3ـ اگر خواب ببينيد بر بيني شما مو روييده است ، نشانة آن است كه با اراده اي قوي تمام كارهاي خود را به ثمر خواهيد رساند .

4ـ خون آمدن از بيني در خواب ، علامت آن است كه به مصيبت و فاجعه اي روبرو خواهيد شد .

 

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب دام - تله

دام محمدبن سيرين گويد: دام اگر بيند، مكر وحيلت بود. اگر بيند

تعبیر خواب شاهدانه

ديدن شاهدانه در خواب ، نشانة دوستيهاي عميق و پايدار است .

تعبیر خواب رنگین کمان - قوس وقزح

لوک اويتنهاو مي گويد : رنگين کمان : کارها و پروژه هاي خوبي در پيش روي

برای آقایان

loading...

برای خانمها

loading...

راهنمای خرید

loading...