1ـ ديدن توت فرنگي در خواب ، نشانة آن است كه صاحب چيزي خواهيد شد كه مدتهاي مديد خواهانش بوديد.

2ـ خوردن توت فرنگي در خواب ، نشانة عشقي دو جانبه است .

3ـ خريد و فروش توت فرنگي در خواب ، نشانة به دست آوردن محصولي فراوان است .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب حرم - 2

حرم به تازي جاي امن و ايمني است. اگر بيند كه در حرم كعبه بود،

تعبیر خواب بزغاله

ديدن بزغاله در خواب ، نشانة آن است كه در كسب لذتهاي دنيوي افراط مي كني

تعبیر خواب زکات

محمدبن سيرين گويد: زكات درخواب ديدن، دليل بود كه مالش زياده گردد. اگر

loading...

راهنمای خرید

loading...