clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
library_books
تعبیر خواب - حرف ج
event

تعبیر خواب جنگ کردن - نزاع

برچسب ها style

description توضیحات

1ـ اگر خواب ببنييد در نبردي شركت داريد ، علامت آن است كه به همكاران خود برخوردي نامطلوب خواهيد داشت و خطر دادخواهي در دادگاه شما را تهديد مي كند .

2ـ مشاهدة نبرد ديگران در خواب ، علامت آن است كه پول خود را هدر مي دهيد . اگر زني چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه بايد تهمت و غيبت ديگران بترسيد .

3ـ اگر دختري نامزد خود را در حال نبرد به خواب ببيند ، نشانة آن است كه نامزد او فردي نالايق است .

4ـ اگر خواب ببينيد در نبردي شكست خورده ايد ، نشانة آن است كه حق مالكيتي را از دست مي دهيد .

5ـ اگر خواب ببينيد به هنگام نبرد ضربه اي به دشمن مي زنيد ، علامت آن است كه علي رغم مخالفتهاي موجود با شهامت و استقامت در كسب ثروت و افتخار موفق مي شويد .

6ـ اگر خواب ببينيد دو مرد با هم در حال نبرد هستند ، نشانةآن است كه در حرفة خود نگراني و سردرگمي بسيار خواهيد داشت . اما سود اندكي به دست مي آوريد .

7ـ اگر خواب ببينيد كه در راه خانه سياهان با تيغ به شما حمله مي كنند ، نشانةآن است كه از شغل خود نوميد مي شويد و با زيردستان خود دچار اختلاف مي گرديد . در خانواده نيز روابط نامطلوبي حكم فرما خواهد شد .

8ـ اگر خواب ببينيد با سياه پوستان در نبرد هستيد ، نشانة آن است كه سياه پوستان با پستي و حقارت شما را آزاد مي دهند .

9ـ ديدن صحنه هاي جنگ در خواب ، علامت آن است كه بي نظمي و اغتشاش در امور كار و خانواده شما راه خواهد يافت .

10ـ اگر دختري خواب ببيند نامزدش به جنگ مي رود ،   علامت آن است كه دربارة شخصيت نامزد خود خبر دردناكي خواهد شنيد .

11ـ اگر خواب ببينيد كشور شما در جنگ شكست خورده است ، علامت آن است كه منافع شخصي شما به خطر خواهد افتاد .

12ـ اگر خواب ببينيد كشور شما در جنگ پيروز شده است ، علامت آن است كه ميان افراد خانوادة شما صلح و صفا برقرار خواهد شد .

 محمدبن سيرين گويد:

 اگر كسي بيند كه او جنگ كرد بامردمان يا حيوان با حيوان ديگر هر دو از يك جنس باشند، آن كه غالب است بر دشمن ظفر يابد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

چنان چه در خواب صحنه هايي از جنگ ديديم بايد بدانيم که روح ما از نگراني هايي که پيش مي آيد خبر مي دهد. صرف ديدن صحنه اي از جنگ در خواب خبر از غم و اندوهي است که در روزهاي آينده پيش مي آيد و اين تشديد مي شود اگر خودمان در آن جنگ دخالت داشته باشيم.

ابن سيرين مي گويد در جنگ هر کسي پيروز شود در جنگ و جدال زندگي و در بيداري نيز پيروز و برنده است. چنان چه در خواب زره پوشيده بوديد و شمشير و سپر داشتيد يا در سنگر بوديد و اسلحه و مهمات به قدر کفايت در اختيارتان قرار داشت خواب شما مي گويد که جهت روبه رويي با غم ها و رنج ها و نگراني ها مجهز خواهيد بود.

در نفايس الفنون تصريح شده که جنگ در خواب اضطراب و فتنه است. چنان چه جنگي در خواب شما بود و شما در آن جنگ شرکت داشتيد اما فاقد زره و سنگر و سلاح و مامن بوديد خواب شما مي گويد که تنها مي مانيد و در مشکلي که پيش مي آيد هيچ دستي دست شما را نمي گيرد.

مجروح شدن در خواب خوب است و نبايد نگراني ايجاد کند. اين نشان اين است و گوياي اين که غم و اندوه شما پايان يافته و آشتي و امنيت خانوادگي است و نبايد نگران شويد.

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن جنگ غم واندوه شود

ديدن خود در جنگ وخصومت از دشمنان حذر بايد نمود و زبان از غيبت خلق نگهدارد تا آزار حاصل نگردد

 

نظرات (20)

 1. تعبیر خواب (آرشیو)

مرسی خیلی خوب بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

salam mer30 kheli khobe tashakor.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام دیشب خواب دیدم کفش قهوه ای خوشگلی پوشیدم مدیر مون منو می بینه میگه چه کفش خوشگلی می رم سوار ماشین بشم درش و پیدا نمی کنم بهم می گن زیر زمین نگاه می کنم و پیدا می کنم و سوار می شم و می رم تبریز شوهر خاله هم بود فقط از جاهای قدیمی میره و من می گم از راه قدیمی می ره
از خواب بیدار می شم دوباره که خوابیدم دیدم یک روح نا آشنا اومده خونمون و من دنبال ش می کنم و می ترسونمش که بره اون فرار می کنه و من دنبالش می دوم و می ترسونمش .
می شه تعبیر ان خوابام و بفرمایین ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام
من خواب دیدم بین دو دسته از هم محلی ها دعوا شده کار کشید به قمه اوردن بعد از هر دسته 3 نفرانتخاب کردن که برن قمه هارو بردارن و دعوا کنن ولی لونا اول قمه هارو برداشتن و نوحه و شاه حسین می گفتن و میزدن تو سر خودشون که از خواب پریدم
لطفا" راهنمایی بفرمایین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

منم خیلی خواب تعقیب و گریز می بینم، با افرادی که ظاهری آدم نما دارن، اغلب هم می بینم که بیشتر از یک نفرن و همیشه کار به تعقیب و گریز می کشه و دنبالم می کنن و همین داستان ادامه داره.
میدونم شاید ذهنم درگیر باشه و توو زندگی انسانی باشه که با مشکلات می جنگه، ولی بخدا اصلا" شخص ستیزه جو و پرخاشگر و دشم تراشی نیستم و با هییییچ ****ی دشمنی ندارم, گرچه شاید از یه چند نفری خوشم نیاد ولی این خواب از دوران کودکی و نوجوانی دست از سرم بر نمی داره و کلافه ام کرده...
شمارو بخدا اگه ****ی چیزی به ذهنش می رسه بگه...

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

به نظر من به خاطر تعلق خاطرت و دلبستگیت به دنیاس.میتونه اصرار در انجام یک گناهم باشه.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام. من دیشب خواب دیدم، بین ایران و عراق جنگ شده، و من و کل خانوادم هم تو جنگ حضور داشتیم، داشتیم میجنگیدیم، و یادم میاد تقریبا جنگ به نفع ما تموم شده. لطفا اگه میشه تعبیرشو به ایمیلم بفرستید. ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم که با دختر خالم میریم جنگل با یه بچه تصادف میکنیم که شکل سومالیاییا بود ترسیدم و از دختر خالم پسرسیدم که چرا ولش کردی گفت ولش کن اون فقط یه جنازه خشک شده بود جلو تر پیاده شدیم که دیدم دوستم داره میره قسمت بالای جنگل یه خرس خیلی زشت بزرگم اون جا بود داد زدم که نره و دویدم دنبالش اما خرس بهش حمله کردو کشتتش بعد با یه عقابی که دوبرابر من بود میجنگید من ترسیدم و تو یه کنده درخت قایم شدم اما عقاب اومد اونو ش****ت و منو به چنگالش گرفت برد تو ارتفاع و پرتم کرد زمین منم خودمو زده بودم به مردن تا این که دختر خالم اونو اسیر کرد بعد رفتیم یه جا که دیدم ادمای عجیبی نشسته بودن مغز انسان میخوردن شکل موغولا بودن لطفا کمکم کنید خیلی از این خواب ترسیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

این الان خواب بود یا فیلم سینمایی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

چه خواب عجیبی بوده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

دیشب خواب دیدم خونه قدیمون هستم و ماشین همسایه خراب شده دارم هل میدم وقتی ماشین روشن شد یه سوپری اونجا بود رفتم سیگار بگیرم اشتباهی بهم قهوه داد منم بو کردم خیلی بوی خوبی داشت پس دادم و ازش خواستم بهم سیگار بده اونم داشت سیگار میاورد که از خواب بیدار شدم
میشه تعبیرشو بهم بگید؟؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم که جنگ شده و من در خانه پدربزرگم که به تازگی فوت شده اند هستم و اون افراد با زور وارده خانه میشوند تمامه وسایل و همه چی رو میدوزدند و ما رو شکنجه میدهند و به زور ما رو میبرند....و خانه زیر و رو میشود و همه در نگرانی و گریه هستند
لطفا بگویید تعبیرش چیست.ممنونم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.فقط میدونم خواب بدی بود .4 دفعه هم بیدار شدم اما وقتی میخوابیدم بازم ادامه... میدیدم .جنگی که خواب میدیدم بین داعش و ایران بود .واای خیلی بد بود.سر عزیزترین ****م رو جلوی من و مادرم زدن ولی من نتونستیم اعتراض کنیم چون مارو هم میکشتن.بزور غذا برای خوردن پیدا میکردیم.تقریبا همه ی اونایی که زنده مونده بودن یه جا پناه اورده بودن.عزیزترین ****اشونو جلوی اونا میکشتن اما هیچ**** نمیتونست اعتراض کنه .من و خونوادم بیشتر در حال فرار کردن و پناه گرفتن بودیم .اما یجایی دیگه با شوهرم تصمیم گرفتیم بریم مقابلشون بجنگیم شده به قیمت جونمون .دیشب تو خوابم تازه فهمیدم داعش چیه .دوست دارم تعبیرشو بدونم میشه که زحمته تعبیرشو ****ی بکشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من دیشب خواب دیدم ب یه مراسمی دعوت شدم و با کله خاتواده رفتیم عمه عموها خاله ها داییا و بچهاشون بعد داداشم اینا و پسرا اول نشسته بودن و ما و بقیه کردمم اخر تقریبا خیلبم شلوغ بود ب نحوی ک هیچ****و ب جز خانواده خودم نمیشناختم بعد ی آفا اومد بهمون حلوای نذری تعارف کرد برنداشتم همون موقع صداهای عحیبی از طرف پسرا اومد دیدم میگن جنگه و ما سره مرزیم بعد فورابدونه برداشتنه وسایلا فرار کردیم تا رسیدیم ب ماشین داییم فقط شوهرخالمو دخترشو پسرشوخواهرمو سوار کرد ماشینه بقیه هم پنچر بود نمیتونستن بیان خلاصه توراه مامانمو دیدم تو ی جای ایستاده بود دست تکون داد ب داییم گفتم ماامانمو سوار کن گف جا نیست و رف میشه بگین تعبیرش چیه دارم کیمیرم از ترسسسس توروخدا

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من دیشب خواب دیدم که عربستان با ایران جنگ کرده در مدرسه که بودیم بمباران شد به ما گفتند همه ی وسایلتان را بردارید به ما در مدرسه آموزش استفاده از تفنگ را یاد دادند بعد عده ای به مدرسه حمله کردند خیلی از دوستانم مجروح شدند وقتی به طبقه بالا رسیدند ما آمدیم به انها شلیک کنیم دیدیم تفنگ ها الکی یک خانم هم انجا با عرب ها بود اما به قیافش نمی خورد عرب باشه ما با کتاب ومداد به انها حمله کردیم همان خانم که گفتم مجروحش کردم بعد آنرا به خانه مادربزرگم بردم ولی در خانه ی مادر بزرگم ****ی نبود وقتی آن خانم را بایک نخ کلفت بستم و مواضب بودم کار خطرناکی نکند بعد هم به مدرسه بازگشتم کیف و وسایلم راجمع کردم بعد یک هو دیدیم در مدرسه باز شد و مامان ها وارد مدرسه شدند بعد مامانم رادیدم و سریع سوار ماشین شدیم و به خانه عمه زهره رفتیم وپشت مبل ها قایم شدیم بعد مامان را هرچی التماس کردم نیامد پشت صندلی من هم گریه کردم بعد عمه ام و مامانم و یک خانم دیگر قایم نشدند بعد گفتند عربستانی ها آمدند داخل حال

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

مادرم بین ساعات 14-17 بعد از ظهر خواب دید که ایران با گروهی وارد جنگ شده وما کنار یک رود به همراه عده ای زن وبچه دیگر به تونل هلی زیر زمینی پناه میبردیم تعبیر این خواب چیه لطفا اگه میدونید تعبیر کنید بخدا تو فکرم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام. دوستان لطفا فقط محور و پیام خواب را در نظر بگیرید.
و خواب را پیش هیچ**** جز خیرخواهتان نگویید به دلیل اینکه آن بسته ی خواب که به شما از جانب غیب ابلاغ میشود فقط به شما و گاهأ اطرافیان تعلق دارد.
مضافأ اینکه خواب را بصورت زیباتر بیان نمایید تا با سمبل زیبایی ها تعبیر شود.
علی ایحال، رویای جنگ و نزاع، مربوط به هدف شما در آن لحظه از زندگی میباشد، چنانچه پیروز شوید، بر مشکلات مربوط به آن هدف پیروز خواهید شد.
و به نسبت زندگی خواب بیننده، تعبیرش متفاوت خواهد بود. قاعدتأ در مجموع رویای جنگ، یک پایان روزهای سخت در زندگی را نوید میدهد زیرا بعد از هر جنگ، صلح یا آرامش پدیدار میشود اما پس از خلاصی از اندوه.
در مورد رویای فرار و تعقیب و گریز بسیار سوال میشود.
و خواب مربوط به فرار بسیار خوب است و نوید ایمنی و امنیت و رستگاری از هدف را می دهد به شرطی که فرار نمایید و اسیر نشوید.
و چنانچه این خواب به مرور برای خواب بیننده تکرار شود، باید به کارهای گذشته در زندگی برگردید و آنها را اصلاح نمایید.
با سپاس.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم رو به رو خونمون چند نفر منافق دارن دارن یه کارایی میکنن. همین که من نگاشون کردم فهمیدن و شروع کردن به تیر اندازی سمت خونه ما. تعدادشون زیاد بود فقط اولش سنگها برخورد میکرد بعد تیراشون هیچ اسیبی به خونه ما نمیزد انگار تیرا نمیرسید به خونه ما با اینکه نزدیک بودن.تا اینکه تانک اوردن که با تانک حمله کنن و ما خواستیم فرار کنیم که از خواب بیدار شدم.میشه تعبیرشو بگید خیلی نگرانم....ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. Tini

دیشب خواب دیدم یه ****ایی با هواپیما اومدن خونمون و با همه فامیل جنگ کردیم با این که خونه خودمون بود اونایی که تو خونه مون بودن رو نمی شناختم ‌. من داشتم فرار می کردم منو گیر انداختن و تیر زدن بهم نخورد خودمو زدم به مردن وقتی رفتن پاشدم دوباره فرار کردم ولی دوباره منو زدن و این دفعه مردم. ??????????
برای نظر دادن لازمه بدون من در زمان جنگ حظور نداشتم??

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ایلین شجاع

من در خواب دیدم بین ایران و عراق جنگ شه و اونها پیروز شدند. تعبیر ش چیه ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول