1ـ اگر زني خواب ببيند حامله است ، علامت آن است كه با شوهر خود زندگي آسوده اي نخواهد داشت و صاحب فرزنداني مطيع نخواهد گرديد .

تعبیر خواب حاملگی

2ـ اگر دختري باكره و پاكدامن خواب ببيند حامله شده است ، علامت آن است كه به بدبختي و رسوايي كشيده خواهد شد .

3ـ اگر زني باردار خواب ببيند كه حامله است ، نشانة آن است كه زايماني راحت و بي خطر خواهد داشت .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب خاکسپاری

1ـ ديدن مراسم خاكسپاري در خواب ، علامت ازدواجي نامبارك و داشتن فرزندي

تعبیر خواب فرعون

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند از فرعونيان يا از پادشاه ستمگر يكي در شهر

تعبیر خواب زیلو

منوچهر مطيعي تهراني گويد: زيلو در خواب ما يملک است و انتفاع و تمتعي اس

برای آقایان

loading...

برای خانمها

loading...

راهنمای خرید

loading...