اگر زني خواب ببيند حامله است ، علامت آن است كه با شوهر خود زندگي آسوده اي نخواهد داشت و صاحب فرزنداني مطيع نخواهد گرديد .

اگر زني باردار خواب ببيند كه حامله است ، نشانة آن است كه زايماني راحت و بي خطر خواهد داشت .

2ـ اگر دختري باكره و پاكدامن خواب ببيند حامله شده است ، علامت آن است كه به بدبختي و رسوايي كشيده خواهد شد .

 

3ـ اگر زني باردار خواب ببيند كه حامله است ، نشانة آن است كه زايماني راحت و بي خطر خواهد داشت .

 

معبر سوتک

خواب بارداری و حاملگی به اهدافی اشاره داره که وقت و زحمت زیادی برای ثمر بخشیدنشون صرف میشه.

 خواب حاملگی ، اشاره به زحمات و تلاش های فرد ، برای رسیدن به اهداف مورد نظرش ، در زندگی واقعی داره.


بارداری به معنی حمل کردن ثمره ایه که از ماهیت حقیقیش، آگاهی چندانی نداریم. در واقع این ثمره و هدف ، بعد از به ظهور رسیدن ، مسئولیت های جدیدی رو ایجاد میکنه که باید با شور و شوق به اون پرداخته بشه.


احساس فرد در رویا، و شرایطی که در دنیای خواب تجربه میکنه ، به وضعیت و مسیر رسیدن به هدف ، در زندگی واقعی، اشاره داره.
اهداف و آرزو ها با اشکال و سمبل های متعددی در رویا ظاهر می شن. با این تفاوت که خواب حاملگی ، اشاره به زحمات و تلاش

های فرد ، برای رسیدن به اهداف مورد نظرش ، در زندگی واقعی داره.
تعبیر خواب زایمان، اشاره به تکثیر و تولیده.

 

حاملگی و زایمان حیوانات ، با توجه به نوع حیوان و نحوه ی زایمان و کنش رویا بین تعبیر میشه.


زایمان یعنی رسیدن به هدف ، از طرفی حاملگی یعنی هدفی که هنوز به طور کامل محقق نشده .


اگر در رویا ، زایمانی بدون رنج و زحمت داشته باشید ، رویا، به استعداد و مهارت بالای شما اشاره داره.

 

شما پتانسیل و استعداد رسیدن به خواسته های خودتون رو دارید و باید از توانایی های خدادادی به شیوه ی درستی بهره ببرید .


دیدن پزشک زنان و زایمان در خواب:سمبل عنصر یا شخصیت یا طرز فکریه که راه رسیدن به اهداف رو نشون می ده.

مجموع رتبه (1)

0.5 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب میراث

خواب دريافت ارث ، نشانة وظايف به نحو مطلوب و اطمينان به سلامت جسم است

تعبیر خواب حصیر - حصیر چوبی

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند حصير داشت يا كسي بدو داد، دليل كه به قدر ب

تعبیر خواب استعفا

1ـ اگر خواب ببينيد از مقامي استعفاء مي دهيد ، علامت آن است كه وظايف جد