1ـ ديدن گلهاي زرد يا سفيد در حمام ، علامت آن است كه از دل نوميدي ، شادي پايداري پديدار خواهد شد .

2ـ اگر دختري خواب ببيند در حمام است ، نشانة آن است كه به كسب لذتهاي فرار و بيهوده گرايش دارد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب عزل - افول

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه پيري معروف از كار عزل شد، دليل بر نقصا

تعبیر خواب وسمه

اگر كسي به خواب بيند كه در ملك او وسمه بسيار است، دليل كه به غم و اندو

تعبیر خواب حبوبات

حبوبات يوسف نبي عليه السلام گويد: ديدن ماش برنج ونخود وحبوبا

loading...

راهنمای خرید

loading...