1ـ ديدن گلهاي زرد يا سفيد در حمام ، علامت آن است كه از دل نوميدي ، شادي پايداري پديدار خواهد شد .

2ـ اگر دختري خواب ببيند در حمام است ، نشانة آن است كه به كسب لذتهاي فرار و بيهوده گرايش دارد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب فزون شدن

محمدبن سيرين گويد: ديدن فزون شدن درخواب، فزوني كه خير و صلاح بود، به ت

تعبیر خواب آدم و حوا

1ـ ديدن آدم و حوا در خواب ، نشانة آن است كه واقعه اي برايتان رخ خواهد

تعبیر خواب نوازنده

دیدن گروه نوازندگان در خواب و تعبیر آن از نگاه اویتنهاو و کورت لوک او

loading...

راهنمای خرید

loading...