ديدن خانة قديمي خود در خواب ، نشانة آن است كه اخباري به دستتان مي رسد كه موجب شور و نشاط شما مي گردد .

اگر دختري خواب ساختمان ببيند ، علامت آن است كه دوست عزيزي را از دست خواهد داد .

اگر خواب ببينيد خانة قديمي شما ويران و مخروبه است ، نشانة آن است كه خبر بيماري يا مرگ يكي از نزديكان را خواهيد شنيد .

اگر دختري چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه دوست عزيزي را از دست خواهد داد .

 اگر خواب ببينيد وارد خانة خود مي شويد و همه چيز مرتب و دلخواه است ، علامت آن است كه اعضاي خانواده به شما علاقمندند و امور كاري نيز رضايت بخش خواهد بود .

تعبیر ساختمان معبر سوتک
ساختمان ها سمبل حفاظت و محدودیت هستند . اگر خواب ببینید که در یک ساختمان گم شده اید ، علامت این است که شما در یک موقعیت از زندگیتان به دام افتاده اید و می تواند زمان خوبی برای ایجاد یک تغییر و جابجایی باشد .
اگر در خواب یک ساختمان قدیمی یا یک خرابه ببینید ، نشانه این است که چیزی در زندگیتان نابود شده و در جایی دیگر یک زندگی جدید در انتظار شماست . ساختمان نو در خواب سمبل یک شغل یا پیشرفت جدید و هیجان انگیز است .

اتاق خالی می تواند نشان دهنده ی جنبه ای از شخصیت شما باشد که در بیداری نمود واقعی پیدا نکرده است .

فضا در ساختمان

وقتی در خواب ، در ساختمان فضای خالی می بینید ، نشان دهنده ی این است که شما به چیزی امید دارید که هرگز عملی نمی شود . می تواند به این معنی باشد که شما وقت خود را روی چیزی صرف می کنید که نمی توانید آن را به دست آورید .

فضای خالی همچنین می تواند به این معنی باشد که شما به زودی آزادی و استقلال خود را از شخصی یا موقعیتی تامین می کنید .
اتاق خالی می تواند نشان دهنده ی جنبه ای از شخصیت شما باشد که در بیداری نمود واقعی پیدا نکرده است .

وقتی خود را در یک اتاق خالی می بینید نشان دهنده ی بخش های مختلفی از شخصیت واقعی شما در دنیای بیداری است . یک اتاق خالی کوچک علامت این است که شما در زندگی واقعی تلاش می کنید از چیزی فرار کنید . ممکن است در جستجوی یک مکان امن برای یافتن آزادی و حمایت باشید . چند اتاق خالی در یک رویا سمبل مراحل مختلف در زندگی هستند . همچنین ممکن است نشان دهنده ی اهمیت داشتن باورها و سنت های خانواده برای شما باشد

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب یتیم

تعبیر خواب یتیم و همدردی با آن آنلی بیتون م‏یگوید : 1ـ همدردي با يتي

تعبیر خواب گدایی کردن

گدائي کردن محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب ديد گدائي مي كرد و

نعبیر خواب اژدها

ديدن اژدها در خواب ، نشانة آن است كه بر نفس شما شهوات تسلط مي يابد و م

loading...

راهنمای خرید

loading...