1ـ ديدن درختان پر شاخ و برگ و سبز در خواب ، علامت آن است كه اميدها و آرزوهاي شما به ثمر خواهد رسيد .

2ـ ديدن درختان خشكيده در خواب ، علامت آن است كه زيان خواهيد ديد و اندوهگين خواهيد شد .

3ـ بالا رفتن از درخت در خواب ، نشانة رسيدن به مقامهاي برتر است .

4ـ بريدن درخت در خواب ، علامت آن است كه توانايي و ثروت خود را از دست خواهيد داد .

5ـ ديدن درختان سبزي كه به تازگي قطع شده اند ، علامت آن است كه هنگامي كه احساس مي كنيد سعادتمند و خرسند هستيد ، اندوهي به زندگيتان راه مي يا بد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب پرتگاه

1ـ اگر خواب ببينيد بر لبة پرتگاهي ايستاده ايد ، علامت آن است كه مصيبت

تعبیر خواب انار - میوه

حضرت دانيال گويد:  اصل انار به خواب مال است. ليكن به قدر همت مردم خاص

تعبیر خواب ماکارونی - 2

1ـ اگر خواب ببينيد ماكاروني مي خوريد ، علامت آن است كه ضررهايي جزيي خو

loading...

راهنمای خرید

loading...