1ـ اگر خواب ببينيد دزدها در جستجوي شما هستند ،دلالت بر آن دارد كه دشمنان خطرناكي با شما رقابت مي كنند ، در حشر و نشر خود با ديگران نهايت احتياط را به خرج بدهيد .

2ـ اگر خواب ببينيد دزد خانه يا محل كار شما را زده است ، نشانة آن است كه به شهرتِ اجتماعي شما حمله مي شود و شما با شجاعت از حيثيت خود در مقابل ديگران دفاع خواهيد كرد .

 

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب قهوه خانه

1ـ ديدن يا رفتن به قهوه خانه در خواب ، علامت آن است كه با دشمنان خود ر

تعبیر خواب اسفناج - سبزی

محمدبن سيرين گويد: ديدن اسفناج در خواب، دليل غم و انديشه بود و خوردن و

تعبیر خواب قوچ -حیوان

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن قوچ در روياهاي ما مبارک است و مبشر خير

برای آقایان

loading...

برای خانمها

loading...

راهنمای خرید

loading...