1ـ اگر خواب ببينيد با دوربين به جايي نگاه مي كنيد ، نشانة آن است كه دگرگونيهايي رخ خواهد داد كه به زيان شما تمام مي شود .

2ـ ديدن دوربين شكسته در خواب ، نشانة جدايي از دوستان و ناسازگاري با ديگر افراد است .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب یتیم

تعبیر خواب یتیم و همدردی با آن آنلی بیتون م‏یگوید : 1ـ همدردي با يتي

تعبیر خواب یهودی

تعبیر دیدن یهودی و یا شهر یهودیان در خواب 1ـ اگر خواب ببينيد در كنار

تعبیر خواب دوش - کتف

محمدبن سيرين گويد: دوش خواب ديدن، دليل آهستگي مرد و جمال و زينت او بود

loading...

راهنمای خرید

loading...