1ـ ديدن جمع زيارت كنندگان در خواب ، نشانة آن است كه به سفري طولاني خواهيد رفت .

2ـ اگر خواب ببينيد خود زائر هسنيد و مشغول زيارت ، نشانة آن است كه با همنشينان ناسازگار كشمكش ها خواهيد داشت و از فقر و تهيدستي نيز رنجيده خاطر خواهيد شد .

اگر دختري خواب ببيند زائري به او نزديك مي شود ، علامت آن است كه با حمايت تمام به دام فريب مي افتد .

3ـ اگر دختري خواب ببيند زائري به او نزديك مي شود ، علامت آن است كه با حمايت تمام به دام فريب مي افتد .

اما اگر در خواب مرد زائر او را ترك كند ، نشانة آن است كه ضعف روحي خود را از بين مي برد و استقلال ويژه اي در زندگي به دست مي آورد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

چگونه خواب هاي خود را به خاطر بياوريم؟

برای به خاطر آوردن خوابهای که می بینیم چه باید بکنیم اگر شما از آن دس

تعبیر خواب - تعبیر خواب پاسبان

پاسبان منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن پاسبان در خواب نيکو است

تعبیر خواب - تارعنکبوت

ديدن تار عنكبوت در خواب ، نشانة آن است كه معاشريني دلپدير خواهيد داشت

loading...

راهنمای خرید

loading...