1ـ خواب زايمان در خواب ، نشانة بدنيا آوردن كودكي سلامت است .تعبیر خواب زایمان

2ـ اگر دختري خواب ببيند زايمان مي كند ، نشانة آن است كه از درستكاري رو بر مي گردانيد و به رفتاري نادرست رو مي آوريد .

3ـ اگر زني شوهردار خواب ببيند كودكي به دنيا مي آورد ، نشانة آن است كه ارثي كلان به او خواهد رسيد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب درخت اقاقیا

لوک اويتنهاو مي گويد : درخت اقاقيا ديدن : خوشبختي و برد استشمام بوي

تعبیر خواب شمعدان

اگر خواب ببينيد در شمعداني ، شمعهايي سالم قرار گرفته است ، نشانة آن اس

تعبیر خواب ریل راه آهن

1ـ ديدن ريلهاي راه آهن در خواب ، علامت ان است كه ناگاه در مي يابيد كه

loading...

راهنمای خرید

loading...