clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
library_books
تعبیر خواب - حرف ز
event

تعبیر خواب زلزله - زمین لرزه

برچسب ها style

description توضیحات

زلزله

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند زلزله بود و زمين مي جنبيد، دليل كه مردم آن ديار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبيدن زمين و بعضي ازمعبران گويند: اگر بيند زمين مي جنبيد، دليل است كه آفت به مردم رسد و بيماري بود در آن ديار. اگر بيند كه زمين برگرديد و جانب زيرسوي بالا شد، دليل كه فتنه و بلاي عظيم به اهل آن  ولايت رسد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند زمين آهسته بجنبيد و يك جانب فرو رفت و يك جانب به حال خود باقي بماند، دليل كه پادشاهي به آن زمين آيد و اهل آن ديار را عذاب كند و مال ايشان را به تاراج برد

. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: زلزله و حنف و زمين فرو شدن، اين جمله در خواب محنت و بلائي عظيم بود از قبل پادشاه يا قحط و بيماري بود. به همه حال زمين لرزه در خواب، عقوبت و علامت بد بود بر اهل آن ديار.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: زلزله در خواب تشنج و بي ثباتي است. اگر در خواب ديديد که زلزله اي واقع شد و شما به زمين افتاديد خوب نيست و نشان از اين است که در ماجرايي شکست مي خوريد و تنزل مي يابيد ولي اگر در خواب ديديد زلزله اي اتفاق افتاد و شما قائم باقي مانديد تشنج و تزلزل پيدا مي شود اما شما از پاي در نمي آييد و تغييري در وضعتان پيدا نمي شود. معبران نوشته اند اگر ديديد زلزله شد و زمين لرزيد دليلي آن است که به مردم آفت مي رسد و در آن ديار بيماري اتفاق مي افتد. چنانچه در خواب ديديد که زلزله شد و فقط خانه شما لرزيد خواب شما مي گويد که آن بي ثباتي خانوادگي است و در محيط خانواده شما اتفاقي مي افتد که سبب نگراني و تشويش مي شود. برعکس اگر ديديد که همه جا لرزيد مگر خانه شما خواب شما خبر مي دهد حادثه اي عمومي اتفاق مي افتد اما شما و اطرافيانتان از گزند مصون مي مانيد. اگر ديديد که زمين مي لرزد و ديوارها فرو مي ريزد به تعبير آوار نگاه کنيد. به هر حال زمين لرزه و زلزله نشان از حوادثي است که بيشتر جنبه عام دارد و بي ثباتي و تشنج عمومي تعبير شده است.

لوک اويتنهاو مي گويد :

زلزله : تغييرات ، بي ثباتي

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن زلزله خوف از سلطان بود

// //

نظرات (107)

 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خوب بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. حسينى    تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام يك عده اى مثل گوسفند كه در صحرا پراكنده ميشود مي آمدن به سمت ما چند نفر بوديم يحو زمين حركت كرد با سرعت خيلى بالايى از زمين كنده ميشد و ميرفت حتى ريشه هاى درختان هم ميكند و ميبرد من آنقدر مقاومت كردم تا زمين ايستاد و همه را برد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

che rabti dasht

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خيلي استرس داشت

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من خواب دیدم یک لیوان بدست دارم اب زلالی از بالا توش ریخته میشه من لیوان رو برمیگردونم دوباره پر میشه نمیدونم یعنی چی میشه لطفا تعبیر کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

رویا داره بهت میگه فرصتهای خوبی را در دسترس تو هستند داری هدر میدی .
از دید کهن الگویی آب نشانه زندگی و فرصت زیستن است
جام هستی و زندی ما است
با خئدت فکر چه کاری دار انجام میدی که موجب هدر رفتن ماهیت و کیفیت زندگیت میشه
شاید داری رشته رو میخونی که دوست نداری
این خواب بسیار زیبا است و زبانی گویا داره

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم قراره زلزله بیاد و من میدونم.و دارم با عجله وسابلمونو جمع میکنم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

به شما خواستگار خواهد امد منتظر باشین.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

منم خواب دیده بودم که میدونستم زلزله قراره اتفاق بیفته تو مدرسه بودیم و من به بچه ها گفتم کهکه زلزله میاد بعدش همه پناه گرفتیم و زلزله اومد و همه جا رو خراب کرد ولی ****ی طوریش نشد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

احتمالاً اولین و اخرین خواستگار خودتون رو میکشید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام من در خوابد دیدم زمین سه لایه بود لایه ها حرکت می کردند همه می ترسیدیم ولی با صلوات به جای امنی رفتیم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

منم شبیه اینو خواب دبدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

پس حتما همکلاس هستین.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم تو جایی که نمی شناختم یکباره تمام مردم از جمله خودم تو فاصله چند متری زمین معلق شدیم و همه زمزه قیامت میکردند و یکباره از طرف اسمون نور سفیدی همه جا را گرفت طوری که هیچی دیده نمیشد دوباره شب بعد خواب دیدم همه توی جایی شبیه مسجد خیلی بزرگ جمع شده بودند و زلزله شروع شد و از سقف اوار میریخت من دنبال جایی بودم که سقف نداشته باشه وقتی اروم شدم داداشو رو دیدم که میگفت اوستا کار گرفتم فردا سقف خونه رو کاه گل کنم !!! گفتم فردا قیامت میشه دنیا تموم میشه گل اندود میخای چیکار گفت پول دادم تو همین فکر (قیامت ) بودم که بیدار شدم لطفا تعبیر کنید ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من دیشب خواب دیدم از خیابونی رد شدم که ماشین ها باسرعت رد می شدند هرگاه امکان مرگ من بود اما به سلامت به اون دست خیابان رسیدم اما همان موقع اتوبوسی پراز بچه خورد به ستون برگ دسته بچه ها اسیب دید وقتی من دویدم جلوی اتوبوس همون موقع زمین زیر پام شکافت ومن افتادم تو دریای که زیر زمین بود وقتی افتاده بودم تو دریا صدای تو گوشم پیچید که گفت تو از جانب خداوند وظیفه داری که عدهی از ادمهای که سرراهت قرار می گیرن رو به راه نیک دعوت کنی همون موقع مثله یه نور از اب به بالا اومدم اما شبیح یه زنه دیگه بودم خیلی لاغر وقدبلند صورت معصوم می خوام ببینم تعبییرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

سلام
دوست عزیز تعبیر خواصی نداره ولی باحال بود،
اصلا نمیدونستی تعبیر بلعیده شدن توسط زمین چی میشه واسه خودت نوشتی دیگه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم زمینلرزه ای رخ داد و همه به مسجدی اون محل پناه بردند و همچنان زمین لرزه ادامه داشت و هر ****ی به ستونی تکیه داده بود . در نهایت بیماری که با برانکارت از ترس زلزله به مسجد آوردند میگفتند که چند سال که در کما هست اما تا بالای سر بیمار رفتم زمین لرزه شدت گرفت و با شدت زلزله بیمار چشم باز کرد و دو جمله ای حرف زد و بعد دوباره به حالت کما رفت . صورتش شدیداٌ ضعیف و ش****ته. لازم به ذکر است که آن بیمار 10 سال پیش از دنیا رفتن.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

می تونه موضوع یک فیلم ترسناک باشه!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

salam khab didam zamin dare milarzeh va man dastamo be halate shokr gozari bala gereftam tabiresh chiyeh?

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

man khab dedam ki yak bar zelzela meshawad ve ma ba namaz meyestem ve tobe mekonem tabirash ra mekhastam befahmam mer30

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم زلزله شده و خونه ما کنار دریا بود و موج های خیلی بلندی ایجاد شد مثل سونامی و من و خانوادم خونمون رو ترک کردیم اما مادرم موند خونه منتظر پدرم که وقتی بر می گرده خونه ****ی باشه ما رفتیم بیرون و کنار خیابون ها و همه جا ویرون بود و مردم تو خیابون ها و زمین ها شکافته شده بود وقتی برگشتیم خونه دیدم خونمون نیست و نابود شده و مادرم هنوز زنده بود اما پدرم رو اصلا ندیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

من جای شما بودم دو زانو مشستم رو زمین بلند داد میزدم خدااااااااااااا ااااااااااااااا ااااااااااااااا ااااااااااااااا ا بعد با خستگی از جام بلند مشدم و افق رو پیدا میکردم و توش محو میشدم ...
والا با این خواباتون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم زلزله امده معنیش چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم زلزله شده همه تو خیابان هستند زمین میلرزه ولی من وخانوادم اونجا نیستیم یکی اونجا بود به من می گفت از اینجا فرار کن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.من خواب دیدم زلزله اومده من تو خونه بودم و پناه گرفتم اما خانوادم اصلا براشون مهم نبود که پناه بگیرن یا نه.در واقع انگار فقط برای من زلزله اومده بود.اونا هیچ کاری نمیکردن.اگر تعبیری داره ممنون میشم باخبرم کنید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.خواب دیدم تو خونم زلزله اومد اول شدید بود بعد کم کم آروم شد ولی همچنان ادامه داشت.به مدت شاید چندین ساعت.تو یه اتاق بودم خودم تنها...
این یعنی همه بلاعا واسه منه؟!؟!؟!؟!؟!؟! ؟!؟!؟!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم زلزله امده ساعت پنج خوابم تعبیر شده و زلزله تبریز رو لرزوند.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم داره زلزله میاد خونمون داره میلرزه بعدش ادامه پیدا کرد تا خونه روبرویمون خراب شد بعدش هم خونه خودمون خراب شد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم زلزله ی شدیدی امد ولی خونه ها سرپا بودند و مردم هم طوری رفتار می کردند که انگار زلزله نیومده ولی پی ساختمونها بریده شده بود ولی خونها سرپا بود تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم زلرله اومده من وخواهرم داخل خانه بودیم و خانه ما به سمت اسمان پرواز کرد تعبیر چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

منم خواب زلزله دیدم فقط لامپ تکون میخورد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

الان ساعت 5:18 دقیقه هست خواب زلزلره دیدیم
وحشتنک بوود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

vaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaay ch ghad vahshat nak bood zelzele too khab

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که از بالای کوه سنگ امد و زمین رانش کرد واقعا که ترسناک بود ...... خیلیها مردن.....

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.خواب دیدم من روتختم هستم وزلزله میشه پرت میشم پایین میرم زیرتختم.سقف یکم میریزه.ازدهنم خون میاد.بعد که میرم پیشه مامانم میبینم مامانم داره میخنده امایکم سرش زخمیه.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم توى يك خيابونى ايستادم بعد زمين اروم اروم شروع كرد به لرزيدن من از خانه هاى اطرافم فاصله ميگرفتم تا اوار سرم نريزه ولى خانه اى خراب نشد ،تا اينكه زمين از جلو شكافته شد و با سرعت به سمت من داشت ميومد كه من سريع خودم رو به يه گوشه پرت كردم و از شكافى كه ايجاد شده بود فاصله گرفتم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم کنار یک بنای خیلی عظیم تاریخی ام ، با مردمان قدیم ! یکهو زلزله ای شد و اون بنا خیلی قسمت هاش فرو ریخت و من شاهد فروریختنش بودم، اما خودم پدرم رو بغل کرده بودم و هیچی ام نشد. تو خواب ندیدم ****ی از مردم طوری اش بشه فقط بنا بود که خراب شد و منم تو خواب یاد ارگ بم افتادم ...

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم تو خوانه نشستم و زمین به شدت لرزیدن گرفت. سرم به شدت گیج میرف. در همون حال شهادتین رو خودنم و به سمت بیرون در رفتم. وقتی بیرون رسیدم هنوز خونه سالم بود.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم زلزله شدیدی رخ داد مدت نسبتاً زیادی هم ادامه داشت ولی پدر و مادرم کاملاً عادی و خندان بودن گویی که اصلاً اتفاقی نیفتاده منم اصلاً نترسیدم واقعاً جالب بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که تو زیر زمین خونه خودمون با خواهرم هستم که ناگهانی زلزه شد و با سرعت از پله ها رفتیم بالاو به حیاط خونه مون رسیدیم در هنگام تموم شدن زلزله مادر و پدرم از خونه امدن تو حیاط که دو تا بچه کوچولو تقزیبا 3 ساله هم اوردن که تو خیال خودم بچه های خواهرم بودن! بعدش که زیزله تموم شد یه نگاه کردم به سمت چپم 4 تا گربه دیدم که یکی از اونا در در زیر زمین رفت اونجا منم رفتم که جلوشو بگیرم و برش گردونم که از دستم در رفت و بعدش هم از خواب پریدم!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

جواب همه سوالاتون بالا داده شده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من بعد از خوابیده بودم خواب دیدم تو مدرسه هستم زلزله داره میاد من بعد تموم شدن زلزله میخندیدم خواهشا تعبیرش را برام ایمیل کنید خیلی ممنون از سایت بسیار خوبتون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خوواب ديدم زلزله شده خونمون وحشتناک لرزيده وزمين صداش ميومد اين تعبيرش چيت

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم تو دانشگاه شیراز هستم
ناگهان زمین لرزه شدیدی شد به طوری که زمین مثل موج دریا بالا و پایین میرفت و جمعیت بسیار زیادی از مردم هراسان و سراسیمه هر کدوم به سمتی میرفتند (انگار دقیقا قیامت شده) ناگهان دختری رو دیدم که از یکی از دانشکده ها به بیرون امد به سمت من و من دستش رو گرفتم و دوان دوان به سمت درب ورودی خروجی دویدم (جر چند نفر انگشت شمار ****ی به سمت درب نمیرفت) (داشتم نجاتش میدادم) و همه چیر پشت سرمون خراب میشد و فرو میریخت

یک ان بین راه دستش رو با ناراحتی از دست من کشید بیرون و ایستاد و من هم ایستادم و نگاهش کردم با ناراحتی
وقتی از خواب بلند شدم بسیار ترسیدم ساعت 5.30 صبح بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

دقیقا فرداش خواب دیدم پدرم به سمت یک ده داره میره تو خواب به نظرم شهر بود وسط یک بیابانی که در دور دستها پر کوه بود

ناگهان از اسمان یک شهاب سنگ عظیم به اون ده برخورد کرد و ازش مثل فواره مواد مذاب به اطاف پرت میشد من به سمت پدرم دویدم و دستش رو گرفتم به سرعت از اون محل داشتم دورش میکردم پشت سرم مواد مذاب داشتند می امدند

و در روز های بعدش هر شب و روز که دراز میکشم و میخوابم دوباره خوابهای نیمه ترسناک و کابوس هم میبینم

خواب ها خیلی واقعی بودند

****ی میتونه کمکم کنه تعبیرش چیه ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم من ايستادم زلزله مياد زمين شكاف بر ميداره و مردم ميميرن و بعد از اروم شدن زلزله روي اجساد پارچه سفيد ميكشن ضمنا هيچ كدوم از افرادو من نميشناختم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من خواب دیدم که یک از کشور های جهان یک بمب اتم ساخته و با اون بمب همه ی کشور های جهان از جمله خودش را با خاک ی****ان کرده است . بعد از 2 سال دوباره یک عده از مردم مسلمان زنده میشن و دوباره زندگی می کنند . تعبیر این خواب چیست ؟خواهش می کنم جواب بدید !!!!
مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم تو یک روز تو شهرمون زمین دوبار رانش کرد و صدای مهیبی داشت

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

مگه معبره !چه سوالایی میپرسین خخخخخخخ

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باسلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات
در خواب: نیز خودم خوابیده بودم بعد از بیدار شدنم و به کوچه رفتنم خبری از همسایه شنیدم که زلزله آمده درهمان حال پدرو مادرم هم سالم بودن و من با یکی از همکارانم رفتیم تصویر برداری می کردیم که دیدم جاهای دیگر شهر سیل و طوفان آمده! ماهم سالم و سوار بر موتور یا دوچرخه ای بودیم (متوجه وسیله ی نقلیه خود نشدم)

ضمناً شغل بنده تصویربرداری نیست!

تقریبا از 9 صبح به بعد تا قبل اذان ظهر 20رمضان این خواب رو دیدم!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم که یکدفعه تمام پرندگان شروع به پرواز و سر و صدا کردند که من متوجه شدم در عالم خواب که این علائم زلزلس وقتی زلزله شد همه جیغ کشیدند و فرفر کردند من به سمت حیاط رفته و در دل ذکر الهم کل لولیک الفرج و بسم الله الرحمن الرحیم می گفتم. تعبیر خواب من چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم ک در خواب میدونستم زلزله میاد و منتظر بودم زلزله بیاد و اومد اما من چیزیم‌نشد سقف ربخت و خرابی زیادی نو شهر شد.شهر کاملا نا امن شده بود.
یهو دیدم پشت بام هستم و از افراد خانوادم مرافبت میکنم. اما اوضاع بسیار بدی بود.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با عرض سلام.
من چند وقت پیش خواب دیدم جنگ شده.البته مادرم رو دیدم که خواهر زاده ام رو بغل کرده و به خونه پناه آرودن.همون لحظه متوجه شدم که جنگ شده.بعد از یکی دوهفته بعد از این خوابم دوباره خواب دیدم که جنگ شده یک جا سنگر گرفتیم و یکی از دوستانم داره تیراندازی میکنه و زخمی شد.اما من فقط نظاره گر بودم که یکدفعه وسط درگیری زلزله اومد و همه میدویدیم حتی جنگ و درگیری بخاطر زلزله متوقف شد و همه فرار میکردن. اما ویران شدنی در خواب ندیدم.
خواهش میکنم.تاکید میکنم خواهش میکنم بگید تعبیر خوابم چی میشه.خیلی ذهنم رو آزار میده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم زلزله اومده همه جای خونمون آوار ریخته من بطرف اتاق میرم ذرو باز میکنم که ببینم خانوادم اونجان یا نه میبینم اوار ریخته رویشون و تا سقف پر از اوار هستش .تعبیرش چی میشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم زلزله اومد طبقه خونمون سوراخ شد و من افتادم طبقه پایین بعد پاشدم دیدم هیچیم نشد و بعد رفتم بیرون بعد فهمیدم زلزله 8 ریشتر بوده بعد از خواب بیدار شدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم زلزله شده همه توشهر میدون همش زمین میلرزید وای نمی ایستاد‌‌‍‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌.منم مردم رو راهنمایی میکردم کنار دیوار یا چراغ برق نرن.تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

دیشب چند تا خواب بد باهم دیدم یکیشونم اومدن زلزله بود!!تقریبا 13-14 سال پیش خواب دیدم بشدت جنگ شده چندتا هواپیمای مسافربری توی آسمون آتیش گرفته بودن آسمون سیاه وپراز دود شده بود! باوحشت از خواب پریدم وبه داداشم گفتم که چه خوابی دیدم چند ساعت بعدش حادثه 11سپتامر اتفاق افتاد!!!حسابی از خودم ترسیده بودم!!!!!!!!!!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم تو کوه بودیم زلزله اومد..سنگی بزرگ اومد طرفم..من پریدم کنار...و له نشدم. ساختمون بلند دوردست‌ها فرو ریخت...من و خوانواده اومدی بغل یک آسانسور بلند ....لطفا تعبیرش بگید ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام، من خواب زلزله ديدم و همزمان اية الكرسي و مي خوندم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام ساعتاي ٥صبح بود خواب ديدم زلزله شده و منتو چهار چوب در ايستادم ساختمان خيلي شديد تكون ميخورد انگار داشت كنده ميشد ميشه لطفأ تعبيرشو بگيد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم که با ماشنم با دوستام داریم میریم جایی ماشنم خراب شد امدیم پایین یدفه طوفان شن گرفت رفتیم یگوشه وایستادیم نگاه میکردیم انقدر شدید بود که زمین پر شد بعد گلالود شد شده بود زمین یکیو که من میشناختم بیرون بود و افتاد کلا تو گل گلی شد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم تو یه جاده هستم با یه تعداد فرد ناشناس ،یهو اسمون تاریک شد و زمین لرزه شدید شد ماشین ها میومدن ولی چراغ هاشون منو میدیدن و باهام تصادف نمیکردند.این خواب ساعت 16:30 دیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم زلزله اومد زمین فرو ریخت تو یه عمقی افتادم ولی دوبره دیدم تو همون مکانی هستم که قبل زلزله ازش سقوط کردم تعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم تو خونه یکی از اشنا هامون هستیم یکدفه همه گفتن زلزله ما ها فرار کردیم اما من لرزش زمین رو حس نمی کردم وقتی امدیم از خونه بیرون دیدم که اوار ریخت رو سر جمعیت زیادی که تو خونه بودن اما ****ی نمرد. منم به شدت گریه می کردم تعبیرش چی میشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که در یه مکان هستیم یه جمعیتی هم اونجا وجود داشت بعد دیدم که زلزله اومد ولی هیچ کدوم به زمین نیافتادیم لطفااااااااااا تعبیر کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم تو خونمون نشستم و بعد زلزله میشه زود میام بیرون میشه بگین تعبیرش چیه؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم مادر خانه خواب بودیم,زلزله شد ولی ما متوجه نشدیم ولیمیدانستیم قراره زلزله بیاد صبح که پنجره را باز کردم همه جا خراب شده بود ولی نه خانه ما ونه خودمان آسیب ندیده بودیم حتی لرزش را هم احساس نکرده بودیم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من هرشب خواب نابودی دنیا به روش های مختلفو میبینم. دیگه دارم روانی میشم.به نظرتون برای چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خوف از سلطان

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من خواب دیدم زلزله اومده زمین داره میلرزه سریع ی بچه رو (ک نمیدونم بچه کی بود)بغل کردم دویدم سمت خیاط. بعد توحیاط بودیم من سر سکو دراز کشیده بودم اون بچه هم رو شکمم. دوباره زلزله اومد بعد من هرکاری کردم نتونستم بلند شم اصلا یه نیرو خارجی باعث میشد که نتونم ختی سرمو بلند کنم زمینم همینطور میلرزید اما من هر چی سعی کردم نتونستم بلند شم
تعبیرش چی میتونه باشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب نازی بودم دیدم ****ی در میزند در را گشودم روی او دیدم زلزله است سر میزند
ای دوستان بی وفا از زلزله بیاموزید وفا زلزله با این همه بیگانگی هر شب به من سر میزند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم برام خواستگار اومده همه مهمونا تو سالن نشسته بودن من تو اتاق بودم زلزله اومد خیلی طولانی بود وقتی تموم شد از اتاق اومدم بیرون دیدم هیچ**** نیست ....تعبیرش چیه؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم ی زمین لرزه یواش اومده ولی فقط خودم احساسش میکنم بقیه متوجه نمیشن هر چی هم بهشون میگم میگن خیال کردی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

شلام . خواب دیدم تو مدرسه ام هستم که یه دفعه زلزله میاد و اوار می ریزع روی من
یعد بیهوش می شوم . تو خواب می دونستم که خوابم اما واقعا بد بود دوباره خوای زلزه رو
میبینم اما این بار او مدرسه بود اوندفعع داشتم فرار میکردم میشه تعبیرش رو بهم بگید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
خواب ديدم تو يه خونه اى كه انگار مال بابام أينا بود در حال آماده شدن به بيرون بوديم كه يك دفعه يه زلزله خفيفى اومد و هممون يه گوشهاى آروم پناه گرفتيم . بعد همسرم اومد تو آغوش من پناه گرفت و از من كمك خواست و منم تو آغوشم گرفتمش .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

وااااقا خوابم وحشتناااااك و خنده دار بوداااااا هههههه تو مدرسه مون زلزله اومده بود بعدش با هيولا هاي ميوه اي مارو دنبال ميكرد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من دیشب خواب دیدم در ایتالیا هستم به همره خانواده و دوستان و داخل یک ساختمان با معماری بی نظیر .می دونستم زلزله میشه و نشسته بودم زلزله شد و چند مدت ادامه داشت ما می دونستیم که ساختمان محکمه اما ترسیده بودیم. به ما آسیبی نرسید . انگار خونمون محلش عوض شده بود با زلزله. در روباز کردیم یک کانگرو دیدیم!!مثل اینکه زلزله باعث شده بود به یه کشور جدید با همسایه های جدید (خارجی) بریم.تعبیرش چی میتونه باشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم تو یه کارخونه کار میکنم. یه زلزله شدید اومد کل کارخونه یکجا ریخت. من و دوستم تونستیم فرار کنیم ولی بقیه همگی مردند. وقتی اومدیم بیرون دونفر افتاده بودند تو کمک میخواستند زخمی بودند من دستمو دراز کزدم تا کمکشون کنم که یهو آوار سرشون خراب شد و ما فقط زنده موندیم سالم سالم الان هم در خدمت شما هستیم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم"خوابیدم یهو هراسون بیدار شدم ازشیشه جلوی چشمم میبینم یه چیزی پشت سرم تکون میخوره اول ترسیدم فک کردم یکی خونس آروم برگشتم عقب دیدم یکی از لوسترها داره تلو تلو میخوره دقیقتر نگاه کردم دیدم اونیکی لوست افتاده زمین و وسایل ریختن زمین متوجه شدم زلزله شده و من به همین خاطر هراسون بیدار شده بودم بلند شدم زود لباس بپوشم فرار کنم ک از خواب پریدم.تعبیرش چیه؟؟البته خونه خودم نبود خونه مادر شوهرم بود تو خوابم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب ديدم دختر خالم تو خواب جيغ ميكشه پاشو ميكوبه به ديوار از شدت كوبيدن زلزه مياد من تو خواب هر كار ميكنم جيغ بكشم صدام در نمياد تا بالاخره تونستم همون لحظه هم از خواب پريدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من اززلزله میترسم چون ازچشم خودم دیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

دیشب خوابی دیدم که قرار به شهرمون زلزله بیاد وهمه ازاین خبرداریم و فرار میکنیم به جای امن ولی زلزله اول از بالای کوه شروع به لرزیدن کرد و هرچی بالا ی کوه بود نابود شد و ماوخونادم هییچ اسیبی ندیدیم.واین خواب درحالی بود که من چندین بار بیدارشدم وخوابیدم ولی ادامشو دیدم.ممنون میشم جوابمو بدین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

عالی بود . تو شهرمون بعضیا خواب دیدن زلزله اومده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

تو خواب ديدم تو خونه پدربزرگم زمين آرام لرزيد بعد متوقف شد مطمئن شديم كه زلزله مياد با بابام با ماشين رفتيم بيرون شب شد يه لحظه تو ماشين حس كردم زلزله مياد يدونه سايه هم يه لحظه افتاد من كه به بابام گفتم ترسيد ماشينو كه پارك كرده بوديم گاز داد ميخواست رد بشه از تو سايه يك ميني بوس بيرون اومد و رد شد و سايه مال اون بود :|||||||||||| خيلي ترسيدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من تقريبا ميشه كفت من هرخوابي ميبينم اتفاق ميوفته ديشب خواب ديدم زلزله بدّي اومدي يك لحظه از پنجره نگاه كردم ديدم تمام اپارتمانا با خونه هاش داره ميريزه با خانوادم رفتيم بيرون تمام مردم تسبيح ب دست بودن و توي ميدون بزرگ روي سجاده ها نشستن و من ب كسايي ك تسبيح نداشتن تسبيح ميدادم همه ميكفتن عربا و داعش متحد شدن و به ايران حمله كردن و اين زلزله نيس جنگ ،و تنها راهش دعا براي پيروزي .خيلي ميترسم اتفاق بيوفته از جنك ميترسم و خوابام دير و زود داره اما واقعيته اغلب

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدن از نظر من چرته هیچ وقت ندیدم خوابای خوب یا بدم حقیقت پیدا کنند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم زلزله اومده سقف خونه افتاد و چندنفرمسخرمون میکردن بعد دنبال جابودیم بریم معنیش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم زمین لرزه میاد اما ما بیخیال نشستیم ومنتظریم تموم بشه وبه حالت عادی برگرده،شدت زمین لرزه خیلی بود به طوری که نمیتونستم ثابت بشینم و هی تکون میخوردم،تازه فکر کنم مهمانی بودیم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من درخواب دیدم زلزله شده ومادریک مکان مرتفع وایسناده بودیم وساختمانهاکه ریخته میشدن تماشا میکردیم.ویه لرزه ای مکان مارالرزاندوتمام شد.بعددویدم که به نزدساختمانهابرم ازبالای کوه به پایین پرت شدم بعدیه مفرناشناس مراگرفت وبه زمین گذاشت وبعدش رفتم توخونه هاوازخواب پریدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.داخل خانه بودم که که یهو دیدم اب از فاضلاب اشپز خانه زد بالا و زلزله شدیدی اتفاق افتاد .در حال فرار کردن بودم که وسط خانه به زمین میخورم.هرطور شده خودم رو رسوندم بیرون و دویدم و احساس کردم خیلی سبک شدم و دستام رو باز شروع به پرواز کردم و چند منزل دورتر از خونمون در حیاتش اروم فرود اومدم.
فردا صبح یه سفر هم دارم.نمیدونم چند در صد مربوطه و چیکار کنم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

ببخشید میشه تعبیر خوابم رو بگید ،خواب دیدم تو کلاس درس، زمین شروع کرد به حرکات گهواره ای (ب چپ و راست حرکت میکرد)و ****ی فرار نمیکردم طوری ک من فک کردم این حالت فقط برای منه بعد از دستم پرسیم گفت این زلزله نبوده موج بوده ک رد شده و بعد اون موج فقط من دچار سرگیجه شدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من در خواب دیدم بسیار شدید زلزله است بیدار شدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام. من در خواب دیدم که زلزله حدودا یکی دو دقیقه ای اومد وسوسه ما وهمه خونه های اطراف مون لرزیدن،ولی من و مامانم کنار وایساده بودیم دیواری هم ریخته نشد فقط خونه لرزید...میشه بگین تعبیر خوابم چیه ...اونا رو خوندم ترسیدم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم عروسی ام ویک لحظه زلزله امد و من ترسیدم و به زمین افتادم یعنی در یک مسيله ش****ت میخورم؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام . خواب دیدم که توی خونه قبلیمون بودیم زلزله شدیدی اومد طوری که زمین شیب شدیدی پیدا کرد بعد دوتا برادرم پناه گرفتن و منم ایستاده که سقف اتاق پذیرایی شکافت ولی هیچکدوممون آسیب ندیدیم. تعبیرش چیه؟ مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم با دامادمون و خانوادم تو اتاقمون نشسته بودیم که یهو زلزله شد و همه از خونه بیرون رفتیم و من بیرون که با سرعت در حال دویدن بودم سرم خورد به یه بلوک و فوری بلند شدم و طوریم نشد خواهشا بگین تعبیرش چیه!!؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من حواب دیدم داره زلزله میاید . و دیوار رویما ریخت وبعد بارون اومد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام. من خواب دیدم که سیاره مشتری منفجر شد و تکه های آن که هر کدام از تکه ها از زمین بزرگتر است ، به سوی زمین می آید و زمین رو به نابودی است و همه در حال تکاپو بودن و کارهای آخر و نکرده شان را انجام میدهند و من هم حرف های نگفته و کارهای نکرده را هم مثل بیان و اعتراف به دختری که عاشقش هستم رو میکردم و همه مردم دنیا بدنبال میدا کردن جایی برای پناه گرفتن بودند و همه جا آشوب بود. این یعنی چی؟ ممنون میشم تعبیرشو بگین؟؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من ی خواب بد دیدم تو ساعت های 6صبح به بد
خواب دیدم که رفتیم روستا ی اقاهه مرده مونده زیر اوار خانواده من دارن کمک میکنن جنازه اش از زیر اوار خونه اش دربیان دفنش کنن که وسط کار ی دفع چون خونه ها تو دامنه کوه بود زمین رانش میکنه کلی سنگ و خاک عین سیل میریزه پایین و من و ی خانوم دیگه فرار میکنیم ولی پدر مادرم موندن زیر اوار
میشه کمک کنید تعبیرش به ایمیلم بفرستین من خییییلی نگرانم
خواهش میکنم
ممنون میشم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم تو ی کتابخانه ی خیلی بزرگو متروکه ام که کلی نقاشی رو دیواراشه ی دفعه زلزله گرفت و نصف کتابخانه کامل ریخت ولی همه سالم موندن تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

همیشه آخر تعبیرهای خواب ملت خوابشونو تعریف میکنن... ****ی که جواب نمیده... بیماری شماها!!!!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من چند شب متوالیه اول خوابم.. خواب زلزله میبینم که روی تختم خوابیدم و داره زلزله میاد و خیلی شدیده ولی من از روی تختم بلند نمیشم.. بعدم از خواب میپرم
میشه لطفا تعبیرش رو بگید?

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب ديدم زلزله اوند خونه ي پدرم بوديم خيلي شديد بود پدرم و بقيه مردا همه جارو نگه ميداستن كه نرزه تا ما رد شيم. ولي كسي اسيبي نديد. بعدش انگار گوسفند قربوني كرديم گوشتش دستم بود ميخواستم پخش كنم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدمً كه من خوابم و زلزله ميشود و من ميكويم كه تو گناه مرتكب شدي اي هم جزايت بخاطر همين از منزل فرار نميكنم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. سیده خانم

سلام خواهش میکنم جواب بدین هر چه زود
ساعت ۳شب خواب دیدم که چن دست لباس عروسی اویزونه. که عروسی تموم شده بودو بعد میرم جای دیگه که با بقیه برم بیرون با خونه اقوام ،یهو ع**** دونفر میان رو صفحه اصلی گوشیم ،پنجره رو باز میکنم ارتفاع پنجره بالاس و انگار میخوام پرت بشم ولی خودمو میگیرم ،یهو زلزله شدید میاد خیلی شدید من میدوم ،میخوام فرار کنم ،و فرار میکنم و صلوات میفرستم یهو زمین شکاف پیدا میکنه و میخوام از روی شکاف بپرم ولی میوفتم توی شکاف و هرچی صلوات میفرستم توی خواب و چشمامو بازو بسته میکنم تموم نمیشه ،تا اخر که چشامو بستم وصلوات فرستادم فقط ،و بیدار شدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. فاطمه احمدی

سلام.من خواب دیدم زلزه اومد من بامادر و خاهرم تو یک ساختمان بزرگ بودیم.ب طرف پشت بام فرار کردیم.و سنگهایی از زمین میریخت و ب بالا میکمد دور خونه مادرمو فراری دادیم هنگام فررار شیشه ای ش****ت.منو خواهرم هم مکندیم وهمینطور سنگ داشت دور خونه رو کامل میگرفت تا بالا.میشه بگیر معنیش چیه?
ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. سم

سلام
من خواب دیدم برای تشییع جنازه یکی از علما رفتم ولی انگار داشتم ریاکاری میکردم تو خواب فهمیدم کار بدیه اومدم کنار
یه دفعه زمین شکاف های زیادی برداشت طوفان شدیدی گرفت همه از ترس داشتند میدوییدن
من برادر کوچکم که چهارده سالشه رو توبغلم گرفته بودم مثل یه بچه 4 ساله شده. بود خیلی نگران بودم
تعبیرش چیه
ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید