1ـ ديدن زنبور در خواب ، نشانة آن است كه با كينة تمام دربارة شما بدگويي خواهند كرد . 2ـ اگر خواب ببينيد زنبوري شما را نيش مي زند ، نشانة آن است كه طعم حسادت و نفرت ديگران را خواهيد چشيد . 3ـ اگر خواب ببينيد زنبوري را مي كشيد ، نشانة آن است كه دشمنان خود را سركوب خواهد كرد ، و حق خود را از آنها خواهيد گرفت .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب پیرایه

محمدبن سيرين گويد: پيرايه در خواب، دليل بر مال و زينت زنان و كنيزان كن

تعبیر خواب آرایشگاه - آرایش گاه

ـ ديدن آرايشگاه در خواب ، علامت آن است كه با دقت و تلاش خود به پيروزي

تعبیر خواب بوق زدن

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد بوق مي زند و بوق زدن را نمي دان

loading...

راهنمای خرید

loading...