شنبه, 10 مهر 1395

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !

تعبیر خواب سبزه -سبزه زار

فرستادن به ایمیل چاپ

محمدبن سيرين گويد: سبزه در خواب دين باشد، خاصه در وقت آن. اگر بيند كه زميني داشت و در آن سبزه بسيار داشت، دليل است بر ستر و پاكديني او. اگر بيند كه در آن زمين نباتهاي مجهول بود، كه آن را نشناخت و در آن به تعجب نگاه مي كرد و دانست آب و زمين ملك او است اين جمله، دليل بر دين و ديانت و پرهيزكاري باشد. اگر بيند در آن زمين گياههاي معروف بود، چون سيب و غير آن دليل كند بر فراخي نعمت و روزي حلال. اگر بيند سبزه تلخ و مجهول بود، تاويلش به خلاف اين باشد. اگر بيند كه سبزه معروف است و ميخورد و به طعم شيرين است، دليل كند بر فراخي نعمت و روزي حلال.

جابرمغربي گويد: خوردن سبزه به خواب به وقت خود، دليل بر زهد و ورع كند.

محمدبن سيرين گويد: ديدن سبزه، دليل بر سلامتي بود. اگر بيند در ميان سبزه زار است، دليل بر نيكوئي احوال و عاقبت كار او است و ثواب آخرت بايد و سبزه زار را هر چند سبزتر و پاكيزه تر بيند و داند كه ملك اوست، دليل كند بر پاكي دين و ورع او. اگر بيند كه سبزه زار زرد و پژمرده است، تاويلش به خلاف اين بود. اگر ديد سبزه زار ملك ديگران است، دليل كه او را صحبت با كساني افتد كه پارسا و با ورع باشند. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه صحبت او با ناكس افتد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: سبزه درخواب بر چهاروجه بود. اول: راه اسلام. دوم: دين. سوم: اعتقاد پاك. چهارم: ورع و پرهيزكاري.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: سبزه در خواب هاي ما فرج و شادماني و خرمي و خوشي است و چنانچه ببينيم سبزه را از زمين مي کنيم و مي خوريم و آن سبزه طعم و مزه خوبي دارد نعمت است و پول و همه چيزهايي که به زندگي، رنگ و حال و هواي دلپذيري مي بخشند و جلوه و جلاي خوبتري مي دهند. اگر سبزه به دهان تلخ و بدمزه بود نشان آن است که به نيت شادماني و خوشي و خرمي کاري مي کنيم که موجب غم و اندوه مي شود. کار خيري انجام مي دهيم که بدفرجام است. اگر سبزه را بر زمين ديديم يا به زبان ديگر زميني ديديم پوشيده از سبزه و احساس کرديم که آن سبزه زار به خودمان تعلق دارد آينده اي خوب خواهيم داشت. همين طور است اگر سبزه زاري ببينيد که گياهان سبز و شناخته شده داشته باشد اگر چه احساس کنيد ملک متعلق به شما نيست، علف خشکيده غم و اندوه است و اگر سبزه پژمرده و خشکي را از زمين برداريد به طوري که در دستتان پوک شود و ذرات آن به زمين بريزد نشان آن است که مالي را از دست مي دهيد يا هزينه مي کنيد. سبزه زاري که به جاي سبزي و خرمي زرد و پژمرده باشد آينده اي است غم آلود و پر از رنج و گرفتاري. اگر ببينيد که مشتي علف زرد در دست داريد رنجوري و بيماري است و اگر علف زرد به کسي بدهيد ستم مي کنيد. اگر سبزه يا سبزه زاري در خواب ببينيد که احساس کنيد خودتان کاشته ايد نيکي و نيکوکاري است و اگر سبزه زاري باشد که احساس کنيد ديگري کاشته و شما به نيت تفرج بر آن راه مي رويد بهره مندي است از نيکي ديگران. چنانچه بر همين سبزه زار به نيت تخريب راه برويد ستمگري است و فساد ورزيدن با ديگران که نيت خير دارند.

 

1ـ ديدن سبزه در خواب ، براي بازرگانان نشانة ترقي و پيشرفت در كار و زندگي است . براي اديبان و هنر پيشه ها ، نشانة آن است كه شهرتمند خواهند شد . براي افراد جوان علامت مسافرت از طريق درياست .

2ـ اگر در خواب پشت كوه ، چمنزار پهناوري ببينيد ، نشانة تحمل سختيهاي كم اهميت است .

3ـ اگر خواب ببينيد از چمنزاري مي گذريد و به جايي خشك و بي لطف قدم مي گذاريد ، علامت آن است كه به بيماري مبتلا خواهيد شد .

4ـ ديدن چمنزار خشكيده در خواب ، نشانة بدبختي و اندوه است .

5ـ ديدن چمنزار سبز و دور از آفت ، نشانة خوشبختي و شادماني است

نظرات  

 
+3 سبزهطیبه دوشنبه 03 بهمن 1390 ، ساعت 06:02
شبی درخواب دیدم پهلوهام سبزه زده یعنی جوانه گندم رشدکرده منم خیلی وحشت زده بودم بادست سعی میکردم بکنم تابدنم پاک بشه لطفاخواب منوتعبیرکنید.ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پاسخ: تعبیر خواب سبزه -سبزه زارپریچهر جمعه 04 بهمن 1392 ، ساعت 18:58
خواب دیدم خواهرم وارد زمینیذسبز که پر از گیاه گوشتخوار است شده و ناپدید میشه و حتی گیاهها به من هم حمله میکنن.و خیلی ترسیدم در خواب
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر چمنزارامیر دوشنبه 26 بهمن 1394 ، ساعت 20:35
خواب دیدم از خونه اومدم بیرون تو کوچمون کلا چمنزار خیلی قشنگی بود جوری که تعجب کردم آب زیادیم بود جوری که آدم فکر میکرد خیلی بارون اومده زمین خاکیو خیس کرده گل هم شده بود بعد وسط این چمنزار ی راه عبور واسه من بود میشه تعبیرشو بهم بگین ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب سبزه -سبزه زارالی چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 ، ساعت 04:28
خواب دیدم سوار قطاریم و‌ دوس دارم از قطار بپرم ولی جرأت نمیکنم ولی بیرونو وقتی نگاه میکنم سبزه داری سرسبزو قشنگی میببنم ک سبزه هاش انگار با حرکت باد تو باد میرقصیدن...بعد میبینم انگار از قطار پیاده شدم و دارم با گروهی راه میرم و تو دو طرف جاده خاکی سبزه و گیاهای قشنگی هس
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !