سرباز

1ـ ديدن رژة سربازان در خواب ، نشانة آن است كه پس از افراط در اعمالي ناپسند و ترك آن اعمال ، به مقاماتي برتر از رقيبان خود دست مي يابيد .

2ـ ديدن سرباز زخمي در خواب ، نشانة آن است كه بدبختي ديگران به زندگي شما هم آسيب خواهد رساند .

3ـ اگر خواب ببينيد سربازي لايق هستيد ، نشانة آن است كه به آرزهاي خود دست خواهيد يافت .

// //

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

فرهنگ اصطلاحات عامیانه ایرانی - پ و ت

پا درآوردن ـ از: كشتن, سخت مانده و از كار افتادن.پا افتادن ـ از: سخت د

تعبیر خواب خدمتکار

1ـ ديدن خدمتكار در خواب ، نشانة تغييرات يقيني و بدبختي است . 2ـ اگر م

تعبیر خواب تلفن

1ـ ديدن تلفن در خواب ، نشانة آن است كه با بيگانگاني آشنا مي شويد كه مو

loading...

راهنمای خرید

loading...