1ـ اگر خواب ببينيد سراز بدن شما جدا شده است ، نشانة شكست در كار و مغلوب شدن است . 2ـ اگر خواب ببينيد سر از بدن ديگران جدا شده است و خون از سر بريده جاري است ، نشانة تبعيد و مرگ است .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب گناه - معصیت

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند گناه مي كرد و ندانست چه گناه بود، دليل است

تعبیر خواب روده

روده اگر بيند كه روده فرا گرفت يا كسي به وي داد و بخورد، دليل

تعبیر خواب حمام

1ـ ديدن گلهاي زرد يا سفيد در حمام ، علامت آن است كه از دل نوميدي ، شاد

loading...

راهنمای خرید

loading...