1ـ اگر خواب ببينيد سراز بدن شما جدا شده است ، نشانة شكست در كار و مغلوب شدن است .

2ـ اگر خواب ببينيد سر از بدن ديگران جدا شده است و خون از سر بريده جاري است ، نشانة تبعيد و مرگ است .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب نمک - شوری

1ـ ديدن نمك در خواب ، نشانة قرار گرفتن در محيطهايي نامساعد است . 2ـ

تعبیر خواب خرگوش صحرایی

اگر خواب ببينيد خرگوش صحرايي از شما فرار مي كند ، علامت آن است كه به ش

تعبیر خواب غش کردن

1ـ اگر خواب ببينيد غش مي كنيد ، علامت آن است كه يكي از اعضاي خانواده ب

loading...

راهنمای خرید

loading...