1ـ اگر خواب ببينيد سراز بدن شما جدا شده است ، نشانة شكست در كار و مغلوب شدن است .

2ـ اگر خواب ببينيد سر از بدن ديگران جدا شده است و خون از سر بريده جاري است ، نشانة تبعيد و مرگ است .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب میخ

ميخ ديدن ميخ درخواب، دليل برادر است. اگر بيند ميخي بر ديوار ز

تعبیر خواب مار - خزنده

خواب دیدن مار و تعبیر آن از نگاه محمد سیرین و امام صادق و علامه مجلسی

تعبیر خواب ماکارونی

1ـ اگر خواب ببينيد ماكاروني مي خوريد ، علامت آن است كه ضررهايي جزيي خو

loading...

راهنمای خرید

loading...