یکشنبه, 02 آبان 1395

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

تعبیر خواب سفر کردن - سفر

فرستادن به ایمیل چاپ

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه سفر كرد و آنجا كه رفت بهتر از آنجا بود كه بود، دليل است كه حالش نيكو گردد. اگر كسي آنجا كه رفت بدتر از آنجا بود كه بود، تاويلش به خلاف اين بود.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه سفر كرد و ندانست كه به كجا مي رود، دليل كند كه از زن جدا گردد و يااز سراي خود به سراي ديگر رود. اگر به وداع قومي مي رفت يا قومي به وداع او آمدند، دليل است حالش متغير شود و باز به صلاح آيد.

جابرمغربي گويد: اگر بيند سفر كرد و با برگ و ساز بود، دليل كه حالش يا كارش نيكو شود. اگر به خلاف اين بيند، دليل است كارش تباه شود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: سفر در خواب دگرگوني و تبديل است در بيداري. چنانچه درخواب ببينيد سفر مي کنيد دگرگوني و تغييري در زندگي شما پديد مي آيد. اگر به جائي سفر مي کنيد که بهتر است از آنجا که مي رويد وضع شما بهتر مي شود ولي اگر به جائي که مي رويد از جائي که سفر را آغاز مي کنيد بدتر است وضع شما بد مي شود و تغييري که پديد مي آيد مطلوب و دلخواهتان نيست. اگر در خواب ببينيد که ساک و کيف و بونه و بسته هاي زيادي داريد و به سفر مي رويد تغييراتي در زندگي شما پديد مي آيد که تکاليفتان را زياد مي کند. وظايف دشواري را به عهده مي گيريد ولي اگر در خواب ديديد که از سفر بازگشته و سوغاتي و کيف و جامه دان و بسته زياد همراه داريد خوب است و خبر مي دهد که به دنبال دگرگوني ها سودي عايد شما مي گردد که به اندازه همان بسته هاست . اگر ديديد به سفر مي رويد و گريه مي کنيد از ديدار کسي خوشحال مي شويد اگر در خواب ديديد به عزم سفر وداع و خداحافظي مي کنيد اما نمي دانيد به کجا مي رويد خوب نيست ولي اگر در عالم خواب آگاه باشيد و بدانيد که عازم کجا هستيد خوب است. کسي را به سفر فرستادن چنين است که از ديدار کسي خوشحال مي شويد يا بشارتي به شما مي رسد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

سفر

علمي : شادماني

سفري که انجام شده است : دوستاني را خواهيد ديد که از مدتها پيش نديده ايد

با کالسکه : خوشبختي دائمي

با پاي پياده : امور بسيار مهمي در پيش رو داريد

سفر با همراه : غيبت کردن

سفر دريايي : شما سرزمينهاي دوري را خواهيد ديد

سفر بر روي آب : زندگي متوسط

سفر کردن با باربسيار زياد : غم و غصه و يا خرج بيهوده

مسافرت در شب : شما کشور را ترک خواهيد کرد

 

اگر خواب ببينيد به خارج مسافرت مي كنيد ، علامت آن است كه براي تغيير آب و هوا براي مدتي كوتاه ، به همراه عده اي ديگر به كشوري ديگر سفر خواهيد كرد .

نظرات  

 
+110 تعبير خوابزينب یکشنبه 14 آذر 1389 ، ساعت 04:20
خواب ديدم در راه كربلا هستم وخيلي نزديك مثل اينكه يك كوچه مانده برسم يا اينكه سر مرز يا در شهر كربلا در خواب باورم نميشد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-88 پاسخ: تعبير خوابباقر چهارشنبه 03 تیر 1394 ، ساعت 06:24
میروی به زودی تو کون من
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+21 چرا سایت حرفهای زننده رو سانسور نمیکنهمهمان دوشنبه 12 بهمن 1394 ، ساعت 23:39
اقای باقر:
شما بینهایت فرد بددهن و بد تربیت شده ای هستی، اقای مدیر سایت شما که تعبیر خواب بلد نیستی حداقل مسیولیت کارت را قبول و اینگونه جملات افراد ( مانند : باقر) را سانسور و در صورت ادامه به پلیس فتا گزارش نمایید
اقای باقر توصیه من به شما: حتما پیش یک روانپزشک بروید و در اصلاح خود کوشا باشید، ضمنا اگر فکر میکنید که هر چه در فضای مجازی انجام دهید از نظر قانونی قابل پیگیری و پیگرد نمیباشد سخت در اشتباهید و امیدوارم که دوستان مسیول در پلیس فتا هر چه سریعتر شما را جلب و به مقامات ذیصلاح تحویل نمایند،.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-6 پاسخ باقر بی ادبمهمان شنبه 14 فروردین 1395 ، ساعت 09:53
خاک توسرت....

حیف اسمی که رو تو گذاشتن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: پاسخ: تعبير خوابگلناز یکشنبه 14 شهریور 1395 ، ساعت 12:10
بیشعور کثافت حرف دهنتو بفهم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ باقرمهمان چهارشنبه 07 مهر 1395 ، ساعت 16:07
احتمالا تا الآن اونجا زندگی می کردی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-15 مهرتاز جمعه 26 فروردین 1390 ، ساعت 14:04
من خواب دیدم که دوست
پسرم که مدتی است از من جدا شده به من زنگ زده و گفته من دارم میرم مسافرت زنگ زدم حدافظی کنم میشه برایم این خواب را تعبیر کنید؟خواهش می کنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-27 تعبیرمدیر سایت جمعه 27 تیر 1393 ، ساعت 12:23
شما به زودی از چیزی می ترسید و یا می میرید یا پدر یا مادر یابرادر و خواهرتان می میرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 پاسخ: تعبیرنرگس دوشنبه 15 تیر 1394 ، ساعت 20:04
این چه طرز تعبیر کردنه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیرسارا پنجشنبه 08 مهر 1395 ، ساعت 09:51
نقل قول از مدیر سایت:
شما به زودی از چیزی می ترسید و یا می میرید یا پدر یا مادر یابرادر و خواهرتان می میرد

وای مردم از خنده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیرسارا پنجشنبه 08 مهر 1395 ، ساعت 09:53
وای مردم از خنده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 مهسا پنجشنبه 11 تیر 1394 ، ساعت 04:40
تعبیر خواب شما میگه ک طرف مقابل داره ازدواج میکنه منم این خوابو دیده بودم و این تعبیرش شد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 جوابابن سیرین پنجشنبه 10 دی 1394 ، ساعت 06:33
دوست پسرت با یکی دیگر ازدواج خواهد کرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیر خواب رفتن به کربلاپارسا پیرزاده سه شنبه 06 بهمن 1394 ، ساعت 05:23
سلام..خواب دیدم با پدر و مادر و خواهرم با ماشین میخواهیم بریم کربلا.دارم وسیله جمع میکنم.اماشوهرم باه ام نیومد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+12 تعبییر خوابپریسان چهارشنبه 17 خرداد 1391 ، ساعت 06:44
چند روز پیش ساعت 4 و 5 بعد ازظهر خوابیدم. خواب دیدم کربلا هستم و دارم زیارت میکنم. متوجه شدم کفش دارم، کفش در آوردم و شروع به گریه و زاری کردم. به جایی رفتم که نوشته بود محل قطع دست ابوالفضل. در آنجا آنقدر گریه کردم که بی حال شدم. در خواب با خودم میگفتم. پدر و مادرم هنوز به اینجا نیامده اند و من با این سن به اینجا آمدم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 خوابتلمان جمعه 14 شهریور 1393 ، ساعت 05:00
خواب دیدم ایت الله بهجت بمن گفت چهار نفر را بفرست مکه .تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: خوابویدا جمعه 03 بهمن 1393 ، ساعت 09:06
معلومه دیگه یا همون کارو میکنی اگه توانای نداری به کسی کمک میکنی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-27 پاسخ: تعبییر خوابباقر چهارشنبه 03 تیر 1394 ، ساعت 06:27
به زودی اعراب کون شما میگذارند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 safarshima دوشنبه 30 مرداد 1391 ، ساعت 09:12
من خواب دیدم که دارم به سفریا یه جایی میرم بار زیادی همراه خودم نمیبرم تنها بارم یه کوله پشتیه که به دوشم دارم اونجایی که میخوام برم را بلد نیستم از هرکی هم میپرسم هم جواب درستی هم بهم نمیده جوری که یه مسافتی رو میرم و همون مسافتو برمیگردم تا انکه در آخر خواب دیدم با تعدادی از افراد که به اون شهر یا کشورو.. (چیزی که هست اینه که من اسم اون شهر یا کشور و بعداز اینکه بیدارشدم یادم نمیاد برای اینه که من نمیدونم شهر بوده یا کشور یا یه منطقه )میرفتند و اکثر اون افراد جوون بودند و انگار که اون شهر رو بلد باشند همراهشون رفتم
زمان خوابمم دم سحر وقتی بیدارشدم یه چند دقیقه ای اذان گفته بود خیلی ممنون میشم اگه خوابم تعبیر داشته باشه رو بتونید برام تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبير خوابسميه دوشنبه 01 آبان 1391 ، ساعت 07:08
با سلام و تشكر از سايت خوبتون
ميخواستم كه خوابي را كه ديشب ديدم رو برام تعبير كنيد.
خواب ديدم كه با چهار تا از خونواده هاي دوستاي شوهرم قرار بريم مسافرت, وقتي كه اونا با شوهرم اومدن دنبالم من آماده نبودم, وقتي كه ساكم آماده شد دوستامون رفتن و بعدش شوهرم با مامان و باباي من دنبال اونا رفت و مني كه قرار بود باهاش برم مسافرت, نرفتم. فرداي اون روز همه باهم برگشتن.
لطفا تعبيرش رو برام بفرستيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 سفرجعفری یکشنبه 14 آبان 1391 ، ساعت 05:28
با سلام . من دیشب خواب دبدم سرطان گرفتم و برای معالجه دارم می رم خارج . اما خوشحال و خندان بودم . راستش من خیلی دوست دارم برم ونیز و دیشب خواب دیدم که دارم می رم ونیز برای آزمایش و دکتر ومی گویم ببین آنقدر نرفتم تا مریض شدم .لطفا تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: سفرElika جمعه 17 خرداد 1392 ، ساعت 19:09
Salam dostam khab dide ke man daram miram cal miram az iran va zang zadam bahash khodafezi konam . Tabitesh chi mishe? Mersi
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابندا وصال چهارشنبه 24 آبان 1391 ، ساعت 07:12
تشکر از تعبیر خواب زیبای شما
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 سفر کربلامهلا- بهادری سه شنبه 26 دی 1391 ، ساعت 09:24
با سلام وخسته نباشید خواب دیدم داییم که خیلی دوسش دارم چند وقتیه هم با خانوادش مشکل داره اما خودش نماز خون وعبادت کن اینطور بگم خیلی پاک دامن و عبادت کنه خواب دیدم داره میره کربلا ومن همش بهش میگفتم دایی واسمون دعا کن تو روخدا دعا کن دیگه از خواب بلند شدم .یه بار رفته کربلا تو روخدا واسم ایمیل کنید تعبیرش رو واقعا تشکرررررر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+12 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرمینا سه شنبه 26 دی 1391 ، ساعت 09:28
باسلام .من صبح خواب دیدم که شب بود ومن به اسمان نگاه کردم بعد وسط اسمون کربلا وبین الحرمین رو دیدم می خواستم تعبیرش رو بدونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-9 پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرباقر چهارشنبه 03 تیر 1394 ، ساعت 06:29
به زودی مادر شما با دو عرب همخواب میشود و برای شما یک خواهر و برادر از مهبلش هدیه می آورد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرندا چهارشنبه 27 دی 1391 ، ساعت 07:29
خواب دیدم با چن نفر دیگه ( از بچه های تئاتر دانشگاه ) بردنمون کربلا
منتها عجیبش این بود که همه دو نفری بودن !! یعنی ی دختر و ی پسر . پیش منم ی پسره بود که فقط اسمش یادمه : سامان !
اصلا همچین کسیو نمیشناسم اما طوری بود که انگار مثلا نامزدمه !!
یادمه ی در بود که ما ها جمع شده بودیم پشتش تو ساعت های مخصوصی بازش میکردن که بریم زیارت - پشت در حرم امام حسین بود .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-6 جواباصغر دوشنبه 26 مرداد 1394 ، ساعت 09:13
گویا قرار است سامان نامی بیاید و تو را بگاید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبير خواب سفرمينا چهارشنبه 04 بهمن 1391 ، ساعت 04:52
لطفا تعبير خوابم را زود برام بفرستيد خواهش ميكنم!
خواب ديدم با نامزدم سوار هواپيما شديم بدون هيچ باري وسط راه توي يه شهر هواپيما نشست ما هم پياده شديم اما ديگه نتونستيم هواپيما را پيدا كنيم و از پرواز جا مانديم در ضمن مقصد روهم نميدونستم كجاست!
الان توي شرايطي هستيم كه يه تصميم مهم ميخوايم بگيريم كه من فكر ميكنم به اين خواب ربط داره خواهش ميكنم تعبير خوابم را بگيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خواب حرم حضرت ابوالفضلالهام شنبه 07 بهمن 1391 ، ساعت 13:06
سلم چن وقت بیش من یه خوابی دیدم که خیلی بهم حال داد خواب دیدم من و شوهرم و دو نفر دیگه رفتیم مسافرت من چادر داشتم و اون حانومی که با ما بود مانتویی بود به جایی رسیدیم که یه صف طولانی بود از اونا رد شدیم رسیدیم یه جایی که بتونیم بشینیم اونجا بود که فهمیدم اونایی که با ما بودن دوست و خانوم دوست شوهرم بودن یه دفعه شوهرم بهم گفت برگرد و بشت سرتو نگاه کن نگاه کزدم و دیدم گنبد حضرت عباس و اون نوشته سر در حرم اسلام علیک یا اوالفضل .میشه بگین تعبیزش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب حرم حضرت ابوالفضلالهام شنبه 07 بهمن 1391 ، ساعت 13:13
خواب دیدم چن نفری میریم مسافرت با شوهرم و دوستای شوهرم که بعدن فهمیدم دوستای شوهرمن.خواب دیدم میریم جایی که اولش یه صف طولانی بود که ما بی نوبت از اونا رد میشیم و میریم من چادر سرم بود و اون خانومی که با ما بود با مانتو بود خسته بودیم رسیدیم به مقصد شوهرم گفت الهام بشت سرتو نگاه کن برگشتم دیدم حرم حضرت عباسه روشم نوشته اسلام علیک یا ابوالفضل خیلی نورانی بود چرتغونی بود منم زدم زیر گریه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 كربلافاطمه پنجشنبه 12 بهمن 1391 ، ساعت 12:55
سلام،من خواب دبدم رفتم كربلا ،ظهر عاشوراست و لشگر دشمن رودر روي سپاه امام ايستادن،حضرت عباس بدون دست و سوار بر اسب داشتن با امام حسين وداع مي كردن،من مدام گريه مي كردم و لباساشونو براي تبرك رو چشمام ميذاشتم،واسه خواهرم هم سوغاتي خريدم(خواهرم ميخواد از شوهرش جدا شه تازه يكي از آشناهامون هم اين روزا عازم كربلاست) ميشه لطفاً خوابمو برام تعبير كنين
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 از سفر آمدنبهاره پنجشنبه 26 بهمن 1391 ، ساعت 07:44
لطفا میشه این خوابم را تعبیر کنید ، چند وقتیست که پشت سر هم خواب میبینم از مسافرت برگشتم خانه . من خودم محصلم و در یک کشور دیگه درس میخوانم . هر بار خواب میبینم رفتم خانه پدر و مادرم دیدن میکنم .و دیگه خواب دیدم باران میبارد ، حالا که فصل زمستان هست ولی خواب دیدم بهار شده و باران به شدت میبارد و از سقف خانه ما هم میبارد و من آب باران با دستانم گرفتم .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرمهسا پنجشنبه 23 خرداد 1392 ، ساعت 06:45
سلام خواب دیدم رفتم قم ودارم خانه می خرم و شهر قم بسیار تمیزو زیباست

لطفا جواب رو به من ارسال کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 سفرمصطفی چهارشنبه 29 خرداد 1392 ، ساعت 18:48
خواب خیلی خوبی دیدم که مادر بزرگم که فوت کرده آمد دنبالم و با هم سفر رفتیم خیلی خواب خوبی بود لطفا تعبیرش را بگویید مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: سفرمرده رده چهارشنبه 13 مرداد 1395 ، ساعت 19:35
کسی که مرده اگه بیاد دنبالت تو هم میمیری
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابشیوا شنبه 01 تیر 1392 ، ساعت 13:38
سلام من به همراه دوستم در یک روزخوابی دیدیم که بعضی ازنقاط آن مشترک بوده .....یکی ازموضوعات که درگیرش بودیم تلفن همراه ....وخیابان وپدر ومادردوستم وبودن هردودرخواب هم.... لطفا تعبیر خواب رابه ایمیل ارسال کنید..
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 سفر و نماز در مسجدندا جمعه 18 مرداد 1392 ، ساعت 17:11
سلام
من شب عیدفطر خواب دیدم تو یه زیارتگاه دارم نماز می خونم آقا وخانم های دیگه هم بودن 2خانم بی روسری هم تو صف کلوی من بودن ومن هیچ کس رونمیشناختم .
در زندگی واقعی تماز نمی خونم وروزه نمیگیرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 کربلافاطمه یکشنبه 20 مرداد 1392 ، ساعت 15:57
من خواب دیدم دارم میخوام برم کربلا.اتوبوسی که قرار بود منو ببرن با خودشون منو جا گذاشتن.
واسه همین من خودم میخواستم تا مرز برم که بهشون برسم.
ولی تو این راه که میخوام برم سختی زیادی میکشم و آخرش نمیرسم به اونجا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابمریم شنبه 09 شهریور 1392 ، ساعت 05:32
با سلام من دیشب خواب دیدم که با همکلاسی هام و 2 تا از استادام رفته بودیم حرم امام حسین و اول که وارد حرم شدیم انگار حواسم پرت یه سری وسایلی شد که روی میز چیده بودن حالت نمایشگاه داشت و استادام هم پشت میز بودن اما یهو حواسم به حرم اقتاد و کلی تعجب کردم که من که این همه در حسرت زیارت امام حسین بودم چطور وارد حرم شده بودم اما طرف ضریح نرفته بودم که سریع دویدم و پسبیدم به حرم و اینکه با یکی دوستام که سید هست بقیه جاهای حرم رو به دنبال قبر بقیه بزرگان و ائمه انگار میگشتم و اینکه تو خواب من دنبال حرم ابوالفضل بودم یه خادم بم گف ابوالفضل که به همراه امام حسین یه جا خاکه و من گفتم نه فقط طفل 6 ماهش پیشش خاکه.تو رو خدا تعبیرشو بم بگین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبیر خوابسارا یکشنبه 14 مهر 1392 ، ساعت 13:59
سلام.خوابی که من دیدم ربطی به سفر نداره اما ممنون میشم تعبیر کنید.
خانمی هستم مجرد خواب دیدن با آقایی همخواب شدم که آلت تناسلی زنانه دارد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خوابیاسمن پنجشنبه 18 مهر 1392 ، ساعت 12:58
چند شب پیش خواب دیدم رفتم کربلاداشتن ضریح آقارو عوض میکردن .فردای اون روز دیدم تو اخبار داره نشون میده که دارن ضرحی که از ایران بردن را جایگزین ضریح قبل میکنن.اتفاقا 2 روز بعد از خواب من بابام اومدو گفتش از طرف اداره اسمش کربلا در اومده ولی موقعیت رفتن نداره.تو رو خدا بهم بگین تعبیر خواب من چی میشه من بعد از ین خواب و اتفاق هایی که افتاق خیلی آشفته ام.با تشکر.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرپوریا ع سه شنبه 14 آبان 1392 ، ساعت 13:19
سلام اگه ممکنه این خواب رو برام تعبیر کنید مادرم خواب دیده که یه خانمی رفته کربلا بعد برامون سوغاتی آورده بعد به مادرم یه پاکن و یه مداد داده گفته اینو حتما بده به پسرت منظورش من بودم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 کربلاراز جمعه 08 آذر 1392 ، ساعت 08:04
سلام
خواب دیدم ک رفتم کربلا و اونجا همش گریه میکردم و ازینور به اونور میدوییدم و نماز میخوندم
لطفا تعبیرشو بهم بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خوابالهام سه شنبه 10 دی 1392 ، ساعت 07:06
سلام من خواب دیدم داشتم با اتوبوس میرفتم مکه قبل از سوار شدن شدن نمیخاستم برم ولی به اصرار زیاد سوار اتوبوسم کردن اتوبوس هم خیلی شلوغ بود
مرسی برام تعبیرش کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرسیمین زنگنه پنجشنبه 12 دی 1392 ، ساعت 06:55
سلام من در خواب شوهرم را در کشای وسط اب دیدم و با تلفن با من حرف میزد و میگفت ک عازم مکه شده است اما از کسی هداحافظی نکرده.من ب او گفتم اگر ب مکه میروی باید از همه خداحافظی کنی و طلب حلالیت کنی.تعبیرش چیست.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 سفرسیم سیمک پنجشنبه 12 دی 1392 ، ساعت 12:38
ددوس پسره من خواب دیده من دارم میرم ازشهرمون!هرچی دادمیزنه هم نمیشنوم ونمیتونه جلوم وبگیره.تعبیرش چی؟ :lol:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرmahsa پنجشنبه 19 دی 1392 ، ساعت 18:53
سلام من خواب دیدم دارم میرم کربلا تنها ماشینم خراب شده تعبیرش چیه مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبیرخواب رفتن به زیارتساناز پنجشنبه 26 دی 1392 ، ساعت 09:06
دم دمای صبح بود خواب دیدم دارم میرم مشهد بدون کوله بار اما نشد که برم برگشتم وبخاطر اینکه نتونستم برم خیلی گریه کردم. میشه تعبیرشو بهم بگید ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 دیدن مشهدمعصومه پنجشنبه 21 فروردین 1393 ، ساعت 09:12
سلام.من 2بار این خواب و میبینم دلیلشو نمیدونم حتی تعبیر ش و هم نمیدونم خواهش میکنم که بهم بگین......من خواب میبنم که مشهد میرم اما بدون اینکه زیارت کنم یا حرم امام رضا رو ببینم بر میگردم و ناراحت هم برمیگردم که چرا زیارت نکردم.....2بار این خواب و دیدم .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیرخواب رفتن به زیارتامیرعباس چهارشنبه 03 اردیبهشت 1393 ، ساعت 15:49
دم دمای صبح بود خواب دیدم دارم میرم مکه بدون کوله بار اما نشد که برم برگشتم وبخاطر اینکه نتونستم برم خیلی گریه کردم. میشه تعبیرشو بهم بگید ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرمهرنوش دوشنبه 28 بهمن 1392 ، ساعت 00:56
سلام من خواب دیدیم ک داریم وسایلامون رو جمع میکنیم ک بریم مسافرت خانوادگی. اما مامانم خیلی بیتابی میکرد و ناراحت بود.اونم میخواست بیاد باهامون.اما ناداحت بود.خیلی واسم مهمه تعبیرش.لطفا کمکم کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سفرسهبل جمعه 02 اسفند 1392 ، ساعت 03:00
سلام من دیشب خوهب دیدم که تو یه کشور دیگه در فرودگاه هستم وپاسپورتم رو مهر زدن که برم کشور سوئد
خیلی خوشحال بودم در خواب
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرمریم سه شنبه 19 فروردین 1393 ، ساعت 04:31
سلام خواب دیدم با شوهرم رفتیم کشور کره اونجا زندگی کنیم اونجا خیلی با کلاس بود برای همین یه کم سختمون بود تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 تعبیر خوابشیما دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 ، ساعت 05:25
سلام من خواب دیدم خانواده داییم اومدن خونمون. و ی عالمه سوغاتی برامون آورده بودن- سوغاتی ها خیلی زیاد و و و خیلی خیلی زیبا بودن. مث پارچه، . . . . .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب سفرسیما دوشنبه 05 خرداد 1393 ، ساعت 21:13
با سلام . دوست من خواب دیده من به سفر کربلا میروم و پشت سر من گریه میکنه که دعام کن. میخواستم ببینم تعبیرش چی هست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرمینا چهارشنبه 14 خرداد 1393 ، ساعت 21:22
سلام دختر عمه خواب دیده با زبون روزه با مادر بزرگم راهی کربلام حتی اصرار میکنه اب بخورم ولی قبول نمیکنم با اینکه لبام از تشنگی سفید شدن و پدر جلومون در حالی که شال سبزی به گردنش در حال حرکت اون میمونه وما ادامه میدیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 مسافرت درخوابهما سه شنبه 27 خرداد 1393 ، ساعت 08:32
سلام،من درخواب دیدم که بانامزدم به مشهدمیخواستیم بریم ولی خانواده هاگفتندکه برین کربلا. نامزدم رفت کربلا وقرارشد جا ومکان خوبی پیداکنه،خبر بده که منم برم ولی خبرنداد که منم برم،درطول سفرش چندبار زنگ زدواز احوالش خبر داد وپس ازچند روزی برگشت ولی من به کربلا نرفتم. لطفا تعبیرش وبهم بگین مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سفرعارف جمعه 27 تیر 1393 ، ساعت 18:23
سلام .. خواب دیدم با پسر دایی و دختر داییم داریم میریم تهران .. سر راه یه جا واسادیم که که یه چیزی بخریم بعد اونجا دعوا شد ما اومدیم بیرون و رفتیم .. توی راه یکی از اشناهامونو دیدم .. فقط تا همینجاش یادمه .. اگر دوستی میدونه تعبیرش چیه بهم خبر بده .. چون به خاطر یه اتفاقی که قراره بوفته برام مهمه .. ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبير خوابمحمدرضا دوشنبه 06 مرداد 1393 ، ساعت 11:25
مادر من سرطان داره.دكترها قطع اميد كردن.يكي از بستگان خواب ديده كه مادر من رو برده پهلو امام رضا، امام حسين، امام علي و...تا شفاشون رو بگيره...خواهش ميكنم تابيرش كنيد.خواهش ميكنم.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرخارج دوشنبه 06 مرداد 1393 ، ساعت 12:36
من خواب دیدم در فرودگاه کانادا هستم و دوستان زیادی که کانادایی هستند و من ان ها را نمیشناسم دور مرا گرفته اند. تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرخارج دوشنبه 06 مرداد 1393 ، ساعت 12:38
من خواب دیدم که در فرودگاه کانادا هستم و افراد زیادی که کانادایی هستند و من ان ها را نمیشناسم دورم را گرفته اند. تعبیرش چیست؟ در ضمن بگویم که من میخواهم در اینده برای زندگی به کانادا بروم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرآرمان جمعه 23 بهمن 1394 ، ساعت 04:41
شما میای خرم آباد، و با من همبستر میشی و لذت زیادی هم میبری، و روزی چندبار هم از پشت بهم میدهی،
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 مسافرتمهدی سه شنبه 11 شهریور 1393 ، ساعت 06:06
من خواب دیدم که به مکه رفتم ولی نه کعبه را دیدم ونه مدینه در آخر دیدم که در مرز ایران و مکه ام وبعد دوباره به ایران بازگشتم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرa یکشنبه 16 شهریور 1393 ، ساعت 06:01
خواب دیدم بار بسیاری همراهمه و از هواپیما جا ماندم تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرمحمد رضا شنبه 29 شهریور 1393 ، ساعت 10:22
سلام من خواب دیدم در بازار کربلا هستم اول مطمن نبودم در کربلا هستم وبعد روی مغازه نوشته بود کربلایی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیر سفر کربلاFatemeh Maghsoud Zadeh سه شنبه 22 مهر 1393 ، ساعت 08:09
خواب دیدم با خانواده ام رفتم شهر کربلا و سه با رفتیم زیارت واز لحظه وارد شدن به حرم انقدر گریه کردم که حد نداشت تورو خدا تعبیرش بگین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابرویا چهارشنبه 23 مهر 1393 ، ساعت 04:18
باسلام
من 2بار است خواب میبینم باهمسر سابقم ب مشهد میرویم
البته زیارت یا حرم را در خواب نمیبینم
اما ب قصد زیارت میرویم
خیلی دوست دارم تعبیرش رابدانم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفربهاره شنبه 26 مهر 1393 ، ساعت 20:01
با سلام خواب این هست اگه میشه تعبیر کنید لطفا
دوستم خواب دیده من با مادرم داریم میریم کربلا (مادر من فوت شدند) بعد هم خواب دیده داشتیم می رفتیم عروسی برادرم
لطفا بگید تعبیر خواب چی هست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابمهسا چهارشنبه 12 آذر 1393 ، ساعت 06:53
با سلام و ادب
یکی از همکارام خواب دیده که پدرش یک کاروان زیارتی به سمت نجف داره تدارک میبینه ولی پدر ایشون سالها فوت کرده میخواستم ببینم ما با کسی که فوت کرده به سفر زیارتی رفتیم چه تعبیری داره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 ...مریم شنبه 15 آذر 1393 ، ساعت 03:11
سلام
خواب دیدم دارم میرم کربلا
تعبیرشو میشه بگین؟
ولی من به یه چندتایی هم که رفتن کربلا التماس دعا گفتم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبيرخوابمعصومه شنبه 22 آذر 1393 ، ساعت 13:57
باسلام لطفا اين خوابم راتعبيرکنيد من هر چند وقت يکبار اين خواب راميبينم که به مشهد مقدس رفتم وچند روز آنجا بودم ولي در هر دفعه به دلايل مختلف نتوانستم حتي يکبار زيارت کنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خواب کربلافاطمه دوشنبه 24 آذر 1393 ، ساعت 17:42
سلام خواب دیدم جمعیت زیادی مرا روی تخته ای که با پرچم ایران پوشیده شده گذااشته اند و میخواهند مرا برای رفتن به کربلا بدرقه کنند. در بین جمعیت یکی از دوستانم را دیدم که با نگاهش از من میخواست گریه کنم.تعبیرش چیست? ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرامینه جمعه 05 دی 1393 ، ساعت 18:14
اگر کسی در خواب بیند که پدرش پیش امام رضا رفت وخودش به نزد امام نرفت یعنی چه . خواهش می کنم جواب بدید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خواب سفرصنم چهارشنبه 10 دی 1393 ، ساعت 10:50
سلام.من یه سوال کلی داشتم.من تو خوابهام زیاد سفر میکنم.راستش تابحال جاهیی که میرم رو تو واقعیت نرفتم.همیشه هم مکان های خیلی قشنگی هستن .یعنی تو خواب از بودن تو اونجا احساس خوبی دارم.جای ثابتی نیست.گاهی یه روستا که تابحال نرفتم.گاهی یه باغ.گاهی یه جاده که نمیدونم به کجا میره ولی تو خواب میدونم .خیلی مکانهای مختلف دیگه.والبته گاهی از همسفرهام جدامیمونم.یا اونا میرن من پیاده میشم یا من گم میشم .البته گاهی.وهمیشه یه همراه دارم که انگار میشناسمش ولی نمیبینمش.میدونم سوالم کلی بود ولی خواهشا جوابش رو برام ایمیل کنید.با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخواب کربلاzohamohamadi یکشنبه 03 اسفند 1393 ، ساعت 15:24
سلام خسته نباشید ...مادرم امروز صبح ساعتای ۵خواب دیده که ما رفتیم کربلا و تو یه مسجد بزرگ که اطرافش خرابه بوده بودیم بعدش مادرم مارو گم میکنه بعدش رفته جلویه رودخونه که شبیه فرات بوده و ابش خیلی تمیز بوده رفته داخل اب و به کمک شاخه ها از داخل اب رد میشه و مارو جلو مسجد پیدا میکنه بعد مادربزرگم زنگ میزنه داعشییا یه نفررو کشته مواظب باشید بعد رفته جلو مغازه منتظر ماشین بوده تا بریم کربلا ...واز خواب بیدار میشه .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرمهران جمعه 08 اسفند 1393 ، ساعت 20:53
دقت کردید بیشتر خواب ها درباره سفر به کربلاست. دلیلش هم تفکر زیاده. به نظر من اگه آدم به چیزی زیاد فک کنه یا گریه کنه و اون چیز ارزش معنوی برای فرد داشته باشه خوابش رو میبینه. من امتحان کردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفراحسان چهارشنبه 13 اسفند 1393 ، ساعت 07:06
با سلام.من صبح خواب دیدم که با مادرم همراه با هواپیما به المان سفر کردیم و این سفر در هنگام شب بود.در انجا خیلی به من خوش گذشت.خواهشا تعبیرش را بگویید.خواهشا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابتایماز جمعه 15 اسفند 1393 ، ساعت 16:30
باسلام
در خواب دیدم که کسی اسمش برای زیارت حضرت امام رضا (ع) در آمده وسرارشد جهت خداحافظی وعزیمت به مشهد والرضا(ع) . لطفا تعبیر نمائید .
اجرتان با حضرت زهرا (س)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خوابتایماز جمعه 15 اسفند 1393 ، ساعت 18:52
باسلام
در خواب دیدم که کسی اسمش برای زیارت حضرت امام رضا (ع) در آمده وسرارشد جهت خداحافظی وعزیمت به مشهد والرضا(ع) . لطفا تعبیر نمائید .
اجرتان با حضرت زهرا (س)تعبیرخواب
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابتایماز شنبه 16 اسفند 1393 ، ساعت 17:26
باسلام
در خواب دیدم کسی اسمش برای زیارت مشهد در اومده وداره خداحافظی می کنه وحرکت می کنه به طرف مشهد .
لطفا تعبیرش رابرام بفرستید
باتشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابزهرا پنجشنبه 21 اسفند 1393 ، ساعت 05:51
با سلام
من خواب ديدم بليط براي دبي داشتم که با شوهر و دخترم برم اما من فرودگاه رو گم کرده بودم اونها هم توي فرودگاه بودن با دوستم خيلي تلاش کرديم پيداش کنيم شب بود و هر چي تلاش ميکرديم ماشيني هم پيدا نکرديم که دربست کنيم....مرسي اگه تعبير،کنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 سفرزهرا پنجشنبه 21 اسفند 1393 ، ساعت 05:54
من خواب ديدم که بليط هواپيما واسه دبي داشتيم من و شوهرم و دخترم اما من فرودگاه رو گم کرده بودم هر چي ميگشتم و ميپرسيدم نميتونستم برسم به اونجا شب هم بود و ماشيني هم پيدا نميکردم که دربست من رو ببره پيش شوهر و،دخترم که اونجا بودن....ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 بلیط کربلافرحناز شنبه 22 فروردین 1394 ، ساعت 08:22
خواب دیدم بلیط کربلا گرفتم ولی نتوستم برم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 جا موندن از مسافرت کربلامهرناز شنبه 22 فروردین 1394 ، ساعت 14:41
خواب دیدم رفتم بلیط هواپیما واسه کربلا خریدم فرداش که خواستم برم هی میگفتم میرم میرم دیر شد دیگه نرفتم فرودگاه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرMahdi سه شنبه 05 خرداد 1394 ، ساعت 03:51
من خواب دیدم رفتم کربلابعد سرکوچه حرم بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرSima پنجشنبه 07 خرداد 1394 ، ساعت 09:18
سلام حسته نباشید.
یکی از خانم های همسایه که باردارم هست برای شوهر من خواب دیده که از کربلا اومده و کلی گاو و گوسفند اطرافش رو گرفتن.قبل از اذان صبح خواب دیده میشه تعبیرشو بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرnasim چهارشنبه 20 خرداد 1394 ، ساعت 09:42
salam chand roz pish yek nafar dar khab dide ast ke man daram be karbala miravam lotfan begoid tabirash chist
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابNazanin یکشنبه 24 خرداد 1394 ، ساعت 13:39
من خواب دیدم با دوستم به مکّه رفتم ولی‌ نتونستم زیارت کنم و برگشتم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سفر كربلااسما شنبه 30 خرداد 1394 ، ساعت 13:23
با سلام
من خواب ديدم ك بعد از تمام شدن امتحاناتم با دوستانم ميخوام برم بيرون اما در راه متوجه ميشوم ك به كربلا ميرويم و وسايل همراهمان هم زياد است در راه چند تن از فاميلهاي درجه ١ام را ميبينم
لطفا تعبيرش رو برام ايميل كنيد،ممنون ميشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرعاقل ادم پنجشنبه 04 تیر 1394 ، ساعت 03:20
خاك تو سرت مدير
واقعا با اين تعبير خواب كردنت
احمق هر چرت و پرتي رو تحويل مردم بيچاره ميدي
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ناشناسمهدی پنجشنبه 04 تیر 1394 ، ساعت 09:17
یه مرور ساده کردم خوابها رو دیدم این دخترا و کلا زنها چقدر بیشتر ما مردها خواب می بینن والا بیکارن اینا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 سفرسارا سه شنبه 09 تیر 1394 ، ساعت 13:17
خواب ديدم داريم در مورد اين كه كجا با هواپيما به خارج بري حرف مي زنيم بعد كسي كه دوستش دارم گفت به خالم جايي برم كه منو سارا نرفتيم لطفا اين جا جوا بديد من ايميلمو چك نمي كنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفراسما چهارشنبه 24 تیر 1394 ، ساعت 02:00
سلام من خواب دیدم مامانم میخواد برای مسافرت بره خارج و میگه من اونجا یک دختردیگه دارم بایدبرم پیشش من هی گریه میکنم میگم نرو مگه من دخترت نیسم دلم تنگ میشه همش گریه میکنم ولی داداشم و بابام همش میخندن بعد میرم توحیاط تا اسمون کلا اسمون مثل وقتی فشفشه میزنن روشن میشه و به داداشم میگم بیا ببین اسمون چجوریه میگه این شهابه . ممنون میشم تعبیرشو بفرستین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرطنین شنبه 03 مرداد 1394 ، ساعت 19:31
اصولا من هر خوابی میبینم تعبیر میشه.خواب دیدم رفتم خارج و دوشنبه این هفته هم پرواز دارم...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سفر به خارجزهرا دوشنبه 05 مرداد 1394 ، ساعت 07:30
من خواب دیدم که فقط با یک کوله پشتی به خارج میروم .نمیدونم کدوم کشوره .بعد از چند روز دوباره برمیگردم با همون کوله پشتی و یک چمدان ولی سوغاتی ندارم .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 کربلاali سه شنبه 10 شهریور 1394 ، ساعت 20:54
خواب دیدم رفتم کربلا برا امام حسین گریه می‌کنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابالهه پنجشنبه 30 مهر 1394 ، ساعت 04:31
سلام من خواب دیدیم با برادر کوچکم که ابته در خوای کوچکتر ار واقعیت به نظر می رسید و سایر اعضای خوانواده ام رد راه سفر به کربلا هستم و تمام مسیر مثل پرتگاه بود و من سعی کردم برادر کوچکم را برگردانم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابسارا شنبه 02 آبان 1394 ، ساعت 14:35
من خواب دیدم بلیط کربلا برنده شده ام لطفا برام تعبیرش کنید :roll:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرالناز یکشنبه 03 آبان 1394 ، ساعت 10:21
سلام خواب دیدم که میخواهم به مکه بروم و آماده شده ام ولی نه به آژانس رسیدم نه به هواپیما و همش در حال بودوبودو بودم میشه برام تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرfaeze یکشنبه 03 آبان 1394 ، ساعت 18:03
من دیشب خواب دیدم مادرم را بردم کربلا و خیلی خوب بود تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرehsan دوشنبه 11 آبان 1394 ، ساعت 07:16
اقا سلام دوستم خواب دیده من رفتم کربلا تعبیرش چیه میگه همش حرف میزدی .مرسی،
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبير خوابصحرا پنجشنبه 21 آبان 1394 ، ساعت 18:42
سلام من خواب ديدم تو كربلام!! نميدونم اونجا چيكار ميكنم اونجا معشوق سابقم رو ميبينم و زار زار اشك ميريزم كه تواين ٢ سال چقدر دلتنگش بودم!! البته اين حسِ تو خواب منه كه ميگم،من متاهلم،چرا چنين خوابي ديدم؟؟؟نه فكري بهش ميكنم نه ابداً ميبينمش اون برعكس من خوشحال بودو منو كه ديد انگار نه انگار،خيلي ظاهرش عوض شده بود...چرا كربلا؟؟چرا ديدن اون؟؟؟؟ شمارو ب خداااااا ج بدين
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرفاطیما جمعه 22 آبان 1394 ، ساعت 07:09
توروخدا این خواب رو برام تعبیرکنید,من ب ھمسر شدیدا علاقمندم و وابستہ طاقت دوری شا ندارم , خواب دیدم کہ دارہ میرہ کربلا و بغلم کرد و از اینکہ خیلی دوستش دارم و طاقت دوری شا ندارم گریہ میکردم , تعبیرش چیہ؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ خواب فاطيماآرين شنبه 03 بهمن 1394 ، ساعت 23:51
گريه کردن درخواب شادي هست و سفر کربلا ارامش خيلي خوبه خوابتون به فال نيک بگيرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 چادرزینب چهارشنبه 11 آذر 1394 ، ساعت 18:29
سلام.خواب دیدم در یک مغازه هستم و قصد خرید چادر دارم.چادری رو برمی دارم و سرم میکنم.خیلی زیبا و با دقت دوخته شده بود.از خانومی ک توی مغازه بود برای چادرم نظر خواستم اونم تایید کرد ولی به حریر بودن پارچه اشاره کرد.خودم رو در آینه دیدم.فهمیدم در یک مغازه بین کربلا یا واقع در کربلا هستم که همین علاقه من به خرید آن چادر رو دوچندان کرد.
تعبیرش رو اگر میشه سریعتر برام بفرستید.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرعجم جمعه 13 آذر 1394 ، ساعت 17:22
باقر از طریق پیگیری های پلیس فتا به زودی دستگیر خواهد شد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابعلی یکشنبه 13 دی 1394 ، ساعت 06:15
سلام من خواب دیدم که با نامزدم سفر رفته بودم تعبیرش چه میباشد تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرشقایق شنبه 10 بهمن 1394 ، ساعت 09:03
من همش خواب میبینم ک دارم میرم مشهد ولی هیچوقت تو خواب حرم و نمیبینم و حتی جاده هم نمیبینم.فقط قصد رفتن و دارم. لطفا جواب رو به ایمیلم بفرستین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابسارا پنجشنبه 29 بهمن 1394 ، ساعت 09:06
من چند وقت پیش به زیارت امام رضا رفتم اولین بارم بود و حاجت گرفتم شبش موقع خواب که تو مشهد بودم گفتم یا امام رضا اگه حاجت روا میشم فلان شخص بیاد به خوابم و شب اون شخص اومد به خوابم الان یک ماه که از زیارتم میگذره شب موقع خواب گفتم یا امام رضا چرا حاجت روا نشدم با اون خواب فکر کردم حاجت روا ميشم بعد شبش خواب ديدم با خاله م آرایش کردیم بعد به زیارت امام رضا رفتیم،میخوام بدونم تعبیرش چی ميشه ممنون میشم جواب بدین؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرنازنین جمعه 30 بهمن 1394 ، ساعت 09:01
سلام . من خواب دیدم من با عشقم حدود 20 22 سال داریم . هر دومون تیپ هامون خیلی خفن و با خانوادش تا یه جایی رفتیم و بعد اونا رو پیاده کردیم و خودمون با ماشین به مسافرت رفتیم .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرنازنین جمعه 30 بهمن 1394 ، ساعت 09:04
آها راستی اگه تعبیر خوابمو میدونید به این ایمیل ارسال کنید متشکرم WWW.nazanintavassoli@gmil. com
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابنازنین یکشنبه 09 اسفند 1394 ، ساعت 19:40
سلام من خواب دیدم با عشقم که سنش بیشتر شده یا ماشین میریم سفر میشه لطفا تعبیرش کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر،خوابکوروش، پنجشنبه 20 اسفند 1394 ، ساعت 15:33
سلام من خواب دیدم با هواپیما رفتم امریکا ولی موقع برگشت هوا خیلی مه الود بود ومن به دوستم گفتم من تو این هوای مه الود سوار،هواپیما نمیشم همین جا میمونم اگه کسی،بلده این خوابو تعبیر،کنه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سایت تعبیر خاب ک نیست...سایت جلک و جفنگیاته...یکم خاهشا کامنتا کنترل شه...خواب حرمت داره...اونم خاب کربلا...البته بی کفایتی مدیر سایت بارزهسرباز دوشنبه 02 فروردین 1395 ، ساعت 06:43
........................
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابfeyzsky یکشنبه 29 فروردین 1395 ، ساعت 02:47
سلام ..این سایت تعبیر خواب است یا کمنت کذاشتن در فیس ....من از 0093783409873این شماره های واستاپ و دگه چیزا است ..خودم خوابتون را تعبیر میکنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابالهام دوشنبه 30 فروردین 1395 ، ساعت 13:08
سلام عرض کردم۰من ی بعداز ظهری خواب دیدم در کربلا هستم ۰
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سیک خوشsictir یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 ، ساعت 03:50
دیوثا بجز خواب کربلا رفتن خواب دیگه ای بلد نیستید ببینید؟؟؟؟؟؟؟؟! !!!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابحسین شنبه 01 خرداد 1395 ، ساعت 13:12
این نشون میده چقد جوون عشقه امام حسین ع داریم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرالی پنجشنبه 06 خرداد 1395 ، ساعت 05:04
سلام.خاب دیدم با اتوبوس میخام سفرکنم ولی مقصودمعلوم بود.مشهدبود.لطفابگین تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرناشناس پنجشنبه 06 خرداد 1395 ، ساعت 08:27
با سلام . از مدیر سایت خواهش دارم به این باقر تذکر بده خیلی بی شخصیت و بی ادب حرف میزنه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرجواد جمعه 21 خرداد 1395 ، ساعت 12:07
واقعا از باقر ممنونم کلی خندیدیم اگر وقت داشت درمورد خوابهای دیگر هم اظهار نظر میکرد خیلی خوب بود.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 رفتن به کربلاشیوا دوشنبه 24 خرداد 1395 ، ساعت 09:27
سلام
خواب دیدم دارم میرم کربلا ولی وسط راه توی بازرسی مدارک مدارکمو تأیید نمیکنن
همه میرفتن ولی من نمیتونستم و به شدت گریه میکردم و زجه میزدم و به همه التماس میکردم که تو رو خدا منم با خودتون ببرین
یکی از اونا گفت من ماشین دارم میتونم قاچاقی از بیراهه و کوچه پس کوچه میبرمت هیچ کس هم نمیفهمه
ولی وقتی باهاش رفتم تازه یادم افتاد مدارکم توی اون ایستگاه بازرسی جا مونده و اگه برگشتنی میرفتم میگرفتم حتماً منو دستگیر میکردن
همینجوری اشک میریختم که از خواب بیدار شدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرحسین پنجشنبه 03 تیر 1395 ، ساعت 11:00
سلام.من خواب دیدم .من و پدرم و مادرم که 20 روزه که فوت شده و خواهرم با هواپیما عاظم مشهد میشدیم. لطفا بگویید تعبیر خواب این چیست .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرحانیه جمعه 04 تیر 1395 ، ساعت 12:42
سلام من خواب دیدم با خواهرم و دوست پسر قبلیم که چند وقته دیگه باهم نیستیم و یه بچه که بغل من بود تو یه اتوبوس نشسته بودیم اما نمیدونم کجا میرفتیم میشه بگید تعبیرش چیه لطفا؟؟؟ ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مهمترینStorm سه شنبه 08 تیر 1395 ، ساعت 15:16
آقا باقر لایک
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابمهسا شنبه 09 مرداد 1395 ، ساعت 05:43
من خواب دیدم داری با ساک زیاد و با هواپیما میرم به یه مسافرت ولی نمیدونم مقصدم کجاست و میرم به یه فرودگاه قدیمی که در و دیواراش زرد و سبز بدرنگه و توی فرودگاه کلی مشکل برام پیش میاد و کمی سردرگمم و سختی میکشم تا برسم به هواپیما مثلا چمدونام زیاده و این اذیت کنندست یا دیر میرسم به فرودگاه . موقع تحویل دادن چمدونام یه خانم که میشناسمش بهم کمک میکنه و اخرش بالاخره سوار هواپیما میشم لطفا خوابمو تعبیر کنید ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرحمید دوشنبه 15 شهریور 1395 ، ساعت 06:41
سلام من دیشب تقریبا ساعت ۴ خواب دیدم که به زیارت امام رضا(ع)رفتم و ضریح او را میبوسم و زیارت میکنم...ممنون میشم تعبیرش رو بگید :-)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سفرساناز یکشنبه 21 شهریور 1395 ، ساعت 17:41
سلام من چن وقتي هست كه دچار يه مشكل خيلي بزرگ قانوني شدم و چن وقتي هم درگيرم با دادگاه يه سر هم چن روز پيش رفتم مشهد از قبل هم يا اينكه مذهبي نبودم از طريق دانشگاه اسم نوشتم براي كربلا ولي با وجود اين مشكل بعيد بدونم كه بتونم برم كربلا چون شايد ممنوع الخروج باشم نميدونم در هر صورت قبل اينكه نذر مشهدمو ادا كنم روز تولد امام رضا كه دادگاه داشتم با امام رضا قرار گذاشتم كه اگه مشكل اون روز حل شه برم مشهد كه نشد و من كلي بد و بيراه گفتم كه امام رضا نطلبيده اما ظهر همون روز جايي بودم كه خادمان امام رضا اشتباهي راه و گم كردن و اومدن اونجا خيلي پشيمون بودم و باز نذر كردم در اولين فرصت برم مشهد كه رفتم دوباره ديشب خواب ديدم با خواهرم يا نامزدم يادم نيست سوار هواپيماشديم و وسط حياط يه حرم كه نميدونم كجا بود اما خيلي بزرگ و طلايي به قدري كه تو روز انقد طلايي بود چشمو ميزدو دو تا گلدسته بزرگ طلايي هم داشت فرود اومديم يه گنبد خيلي بزرگ طلايي و بعد بهت زده بودم و خوشحال كه اينجا كجاست و ما چجوري اومديم ...به نظرتون كجا بوده و تعبيير اين خواب چي هست .مرسي
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سفرجوادمحمدیان پنجشنبه 08 مهر 1395 ، ساعت 02:17
باسلام من درخواب دیدم دراربعین به زیارت امام حسین میروم وپدرخانونمم که چندوقت پیش میونمون به هم خورده (وهم میونم باخانونمم بهم خورده)امده ومنو دربغل گرفت و پیشونیمو بوسیدومنو راهی کرد،لطفا تعبیرشو بهم بگین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب سفر کردن - سفرفاطمه جمعه 23 مهر 1395 ، ساعت 11:25
سلام.من خواب دیدم با خواهرم و خاله شوهرم و چند زن دیگر با تور به کربلا رفتیم با پای پیاده.به کربلا هم رسیدیم خیلی خوب و قشنگ بود و اونجا هم داشتم خرید میکردم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !