1ـ اگر خواب ببينيد براي دوختن لباسي از سوزن استفاده مي كنيد ، نشانة آن است كه به علت عدم همكاري ديگران با شما رنج خواهيد برد . 2ـ نخ كردن سوزن در خواب ، علامت آن است كه گرفتاري ديگران ، بيش از گرفتاري خانوادگي شما را به خود مشغول خواهد كرد . 3ـ اگر خواب ببينيد به دنبال سوزن مي گرديد ، علامت آن است كه به نگرانيهاي بي پايه و بي اساس دچار خواهيد شد . 4ـ پيدا كردن سوزن در خواب ، علامت يافتن دوستاني باوفا است . 5ـ اگر خواب ببينيد به هنگام دوختن لباس سوزن مي شكند ، نشانة آن است كه به تنهايي و فقر محكوم خواهيد شد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب جنگ کردن - نزاع

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه او جنگ كرد بامردمان يا حيوان با حيو

تعبیر خواب دام

1ـ اگر خواب ببينيد براي شكار حيواني دام مي گسترانيد ، علامت آن است كه

تعبیر خواب کوتوله

1ـ اگر در خواب كوتوله اي شاد ببينيد ، علامت آن است كه هرگز از نظر قد و

برای آقایان

loading...

برای خانمها

loading...

راهنمای خرید

loading...