اگر خواب ببينيد سوسكي روي بدن شما راه مي رود ، دلالت بر آن دارد كه مدت كوتاهي تنگ دست و بيمار خواهيد شد . اما اگر در خواب سوسك را بكشيد ، دلالت بر سعادت و زندگي پرثمر دارد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب مشاجره

1ـ اگرخواب ببينيد با ديگران بر سر مسايل بي بها و كم اهميت مشاجره مي كن

تعبیر خواب کمر - 2

کمر محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كمري بر ميان بسته بود، دليل ا

تعبیر خواب دیدار - ملاقات

لوک اويتنهاو مي گويد : ديدار اتفاقي يک دوست : اتفاق غير منتظره

برای آقایان

loading...

برای خانمها

loading...

راهنمای خرید

loading...