1ـ ديدن سكة طلا در خواب ، نشانة سفرهاي دريايي و لذت و خوشي از سفرهاست . 2ـ ديدن سكة نقره در خواب ، علامت آن است كه در صميمي ترين خانواده ها اختلاف و دعوا بوجود مي آيد . 3ـ اگر دختري خواب ببيند نامزدش سكه اي نقره به او مي دهد ، دلالت بر آن دارد كه نامزدش او را ترك مي گويد . 4ـ ديدن سكة مسي در خواب ، علامت دردهاي جسماني و نوميدي است . 5ـ ديدن سكة نيكِلي ، نشانة آن است كه كارهاي پست به عهدة شما گذارده خواهد شد . 6ـ اگر در خواب سكة نقره اي به نظرتان شفاف و درخشان بيايد ، يا ميان ديگر سكه هاي شما جلوة خاصي داشته باشد ، نشانة سعادت و خوشبختي است .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب مورچه

ديدن مورچه در خواب ، نشانة آن است كه بايد در طي روز بعد ، به انتظار آز

تعبیر خواب چشم پزشک - پزشک چشم

اگر خواب ببينيد با چشم پزشكي مشورت مي كنيد ، علامت آن است كه از پيشرفت

تعبیر خواب روز تعطیل

ديدن يك روز تعطيل در خواب ، نشانة آن است كه ناآشنايان دلپذيري به جمع د

برای آقایان

loading...

برای خانمها

loading...

راهنمای خرید

loading...