چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۳۴

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب سیب زمینی

نامه الکترونیک چاپ
1ـ ديدن سيب زميني در خواب ، علامت روبرو شدن با وقايعي مطلوب است . 2ـ اگر خواب ببينيد سيب زميني را چال مي كنيد ، نشانة آن است كه زندگيتان با توفيق همراه خواهد بود . 3ـ خوردن سيب زميني در خواب ، علامت بهره مند شدن از منفعتي بزرگ است . 4ـ پختن سيب زميني در خواب ، نشانة انجام كاري موافق طبع است . 5ـ كاشتن سيب زميني در خواب ، نشانة برآورده شدن خواسته ها و آرزوهاست . 6ـ ديدن سيب زميني گنديده در خواب ، نشانة داشتن آينده اي تاريك و كسب لذتهاي ناپايدار است .

افزودن نظر


جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما