1ـ ديدن سيب زميني در خواب ، علامت روبرو شدن با وقايعي مطلوب است .

2ـ اگر خواب ببينيد سيب زميني را چال مي كنيد ، نشانة آن است كه زندگيتان با توفيق همراه خواهد بود .

تعبیر خواب سیب زمینی از نگاه ابن سیرین

3ـ خوردن سيب زميني در خواب ، علامت بهره مند شدن از منفعتي بزرگ است .

4ـ پختن سيب زميني در خواب ، نشانة انجام كاري موافق طبع است . 5ـ كاشتن سيب زميني در خواب ، نشانة برآورده شدن خواسته ها و آرزوهاست .

6ـ ديدن سيب زميني گنديده در خواب ، نشانة داشتن آينده اي تاريك و كسب لذتهاي ناپايدار است .

 

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب-تعبیر خواب ترک کردن

1ـ اگر خواب ببينيد ، كسي شما را ترك مي كند ، نشانة آن است كه در نقشه ه

حالات و زمان خواب

تاثیرات غذا بر خواب دیدن وتعبیر آن   چون طعام بر مغز اثر مي گذارد و

تعبیر خواب کوتوله

1ـ اگر در خواب كوتوله اي شاد ببينيد ، علامت آن است كه هرگز از نظر قد و

loading...

راهنمای خرید

loading...