1ـ اگر خواب ببينيد استخوان دست يا پايتان شكسته است ، دلالت بر آن دارد كه در مديريت شكستهايي خواهيد خورد .

2ـ ديدن شكستن اسباب و وسايل خانه در خواب ، علامت دعوا و آشفتگي روحي ميان افراد خانواده است .

3ـ شكستن پنجره در خواب ، نشانة داغدار شدن است .

4ـ ديدن حلقة شكسته در خواب ، علامت آن است كه رقابتهاي حسادت آميز تبديل به شورش و دعواهايي خشونت آميز خواهد شد .

5-اگر به خواب بيند كه اندامي از اندامهاي او بشكست، دليل زيان است به سبب خويشي كه بدان اندام تعلق دارد.

6-اگر بيند كه چيزي از آلات مناهي بشكست، مانند چنگ و رباب، دليل بود بر خير.

لوک اويتنهاو مي گويد :

شکستن: شما اطرافيانتان را وادار ميکنيد تا عقيده شما را بپذيرند

 

1ـ اگر خواب ببينيد استخوان دست يا پايتان شكسته است ، دلالت بر آن دارد كه در مديريت شكستهايي خواهيد خورد .

2ـ ديدن شكستن اسباب و وسايل خانه در خواب ، علامت دعوا و آشفتگي روحي ميان افراد خانواده است .

3ـ شكستن پنجره در خواب ، نشانة داغدار شدن است .

4ـ ديدن حلقة شكسته در خواب ، علامت آن است كه رقابتهاي حسادت آميز تبديل به شورش و دعواهايي خشونت آميز خواهد شد

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب خون

 ديدن لكه هاي خون بر لباس ، نشانة دشمناني است كه مي خواهند از موفقيتي

تعبیر خواب نان خریدن

مؤلف گويد : خريدن نان از نانوائي بسته به ميزان آن نشانه روزي حلال وخور

تعبیر خواب باتلاق

1ـ گذشتن از ميان مناطق باتلاقي در خواب ، علامت آن است كه تحت الشعاع شر

loading...

راهنمای خرید

loading...