1ـ اگر خواب ببينيد استخوان دست يا پايتان شكسته است ، دلالت بر آن دارد كه در مديريت شكستهايي خواهيد خورد . 2ـ ديدن شكستن اسباب و وسايل خانه در خواب ، علامت دعوا و آشفتگي روحي ميان افراد خانواده است . 3ـ شكستن پنجره در خواب ، نشانة داغدار شدن است . 4ـ ديدن حلقة شكسته در خواب ، علامت آن است كه رقابتهاي حسادت آميز تبديل به شورش و دعواهايي خشونت آميز خواهد شد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب - تعبیر خواب ترن

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ترن زندگي است و کوپه خانواده. معبران خارجي ت

تعبیر خواب کهربا

محمدبن سيرين گويد: ديدن كهربا در خواب، دليل بيماري است. اگر بيند كهربا

تعبیر خواب - تاراج

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند مال و نعمت كسي را به تاراج برد، دليل كه آن

loading...

راهنمای خرید

loading...