محمدبن سيرين گويد: ديدن شيشه به خواب، دليل زن باشد و گويند، دليل بر خدمتكار خانه است، لكن ثباتش نباشد. اگر ديد كه شيشه به وي دادند، دليل كه زني درويش بخواهد. اگر بيند كه در شيشه روغن گل يا روغن بنفشه بود، دليل كه زني توانگر بخواهد و ديندار اگر بيند كه از آن شيشه شراب انار يا شراب به خورد، دليل است مال  زني بخورد. اگر ديد شيشه بشكست، دليل كه زن بميرد.

جابرمغربي گويد: اگر بيند كه شيشه چيزي خوشبو است، دليل است بيمار گردد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: معبران نوشته اند شيشه بطري زن است و محتواي آن مال زن است يا کامي است که از زن گرفته مي شود. اگر در خواب فقط شيشه ببينيم اشاره کلي است به زن و بيشتر بايد ديد که درون شيشه چيست يا شيشه براي چه هدف و منظوري فراهم آمده است. شيشه هائي که درون آن ها مشروبات الکلي مي ريزند اشاره اي هستند به فساد و تباهي و گناه. اگر شيشه اي داريم که درون آن آب ريخته ايم نشان آن است که از جانب  زن يا همسر بيننده خواب امنيت و راحت پديد مي آيد. اگر شيشه رنگي باشد نوع رنگ اهميت پيدا مي کند. اصولا شيشه هاي رنگي اشاره به مشکلات هستند ولي اندکي تفاوت بين آن ها وجود دارد. شيشه سرخ دعوا و خشم و غضب است. سياه خوب نيست و زرد نشان آن است که دري از فرج مقابل شما وجود دارد و چنان چه مشکلي در زندگيتان هست با همت و اراده مي توانيد آن مشکل را رفع نمائيد. اگرِشيشه شکسته بود نشان از شکستگي دل است.

 

1ـ اگر خواب ببينيد از پشت شيشه به بيرون نگاه مي كنيد ، نشانة آن است كه بهترين آرزوهاي شما را آسماني ابري و تيره مبدل به اندوه مي سازد .

2ـ اگر در خواب تصوير خود را در شيشة پنجره ببينيد ، علامت اختلاف و مشاجره در امر ازدواج و شكست در معاملات و بي ثمر ماندن تلاش ها است .

3ـ اگر در خواب چهرة خود و ديگران را در شيشة پنجره ببينيد ، نشانة آن است كه شما دوستان خود را فريب مي دهيد زيرا سرپرست دو خانواده هستيد .

4ـ شكستن شيشه در خواب ، نشانة آن است كه در اثر تصادف و زودتر از موعد طبيعي خواهيد مرد .

5ـ شكستن ظروف شيشه اي در خواب ،نشانة آن است كه قراردادهاي كاري به شكل نامطلوبي پايان مي يابد .

6ـ گرفتن كريستال از كسي در خواب ، نشانة آن است كه به خاطر استعداد و هوش خود ستايش خواهيد شد .

7ـ اگر در خواب ظروف كريستال به كسي هديه بدهيد ، نشانة آن است كه به تعهدات خود نمي توانيد به موقع عمل كنيد و شكست مي خوريد .

8ـ اگر دختري نامزد خود را در شيشه ببيند ، علامت آن است كه جشن نامزدي خود را به هم خواهد زد .

9ـ اگر زني شوهر خود را در شيشه ببيند ، علامت آن است كه براي شادي و سربلندي خود تقلا خواهد كرد .

10ـ اگر در خواب از شيشة پنجره به جايي نگاه كنيد ، علامت آن است كه ناچار مي شويد زيرِ دستِ كسي كار كنيد .

11ـ اگر خواب ببينيد شيشه هاي پنجره بخار كرده اند ، نشانة آن است كه در موقعيت نامطلوبي قرار خواهيد گرفت .

12ـ اگر زني در خواب چهرة مرداني بيگانه را در شيشه پنجره ببيند ، علامت آن استك كه او را در حين عملي ناپسند غافلگير مي كنند و اين عمل موجب سرافكندگي او و نزديكانش مي شود .

13ـ اگر مردي در خواب چهرة زنان بيگانه را در شيشه پنجره ببيند ، علامت آن است كه در اثر اعمال حماقت آميز سلامت و كار خود را به نابودي مي كشد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

 • سلام من همین الان خواب دیدم تو پارکینگمون مامان بزرگم تو کاشه شیشه ای بزرگ رو اشتباهی شیکوند و سعی کرد روز آن آب بریزه هر چی میریزه ظرف پر نمیشه و بعد آب های همون ظرف توش خرده شیشه داره به داداش کوچکم میده تا بخوره اونم هی آب میخوره و گریه میکنه هی گریه میکنی آخرش من میرم دهنشو باز میکنم که ببینم چیه دیدم خرده شیشست ... واز خواب بیدار شدم قبل از اذان صبح ممنون میشم جواب بدید.

  چهارشنبه 29 شهریور 1396 - حدود 2 روز قبل
 • آریاناز

  گزارش

  خوابی خجیب دیدم که استدعا دارم تعبیر آن را بفرمایید.در خواب دیدم در یک قدمی من روی زمین آتشی یه طول لا افل پیج متر و به بلندی یک طبقه شعله ور هست و پشت این آتش به صورت سرتاسری پنجره ای تمام شیشه ای هست که باز هم در پشت آن شیشه اسبی بزرگ و طلایی رنگ وجود دارد و من از پشت این شعله ها به آن سوی پنجره اسب که فوق العاده زیبا و یزرگ بود را نگاه میکردم (صورتش را) و اسب هم انگار از نیم رخ با یک چشمی که به سمت من بود من را نگاه میکرد.شعله های آتش بسیار بزرگ و در پهنای طولانی بود اما گرما و یا دودی و آزاری به من نداشت و شیشه هم سالم بود و همه یعنی آنش و من یک قدم فاصله داشتیم و باز یک قدم بعد شیشه و یکی دو قدمی پشت شیشه اسب طلایی رنگ بزرگ بود.در صورت جواب و تعبیر آن بی نهایت سپاسگذار میشوم

  سه شنبه 30 خرداد 1396 - حدود 3 ماه قبل
 • سهیلا

  گزارش

  سلام من خواب دیدم دارم غذا میخورم اما تو غذام خورده شیشه است که من همراه غذا خورده شیشه هم که مخلوط غذام بود میخورم. وقتی فهمیدم از خواب بیدار شدم لطفا تعبیرش را برام با ایمیل لطف کنید با تشکر

  یکشنبه 14 خرداد 1396 - حدود 3 ماه قبل
 • من خواب دبدم داشتم آب میخوردم که لبه لیوان شکست یه تیکه اش رفت تو گلوم که درد داشتم ویه تیکه اشو از تو دهنم در اوردم خودم خیلی ناراحت بودم ولی کسایی که دورم بودن میخندیدن

  شنبه 06 خرداد 1396 - حدود 3 ماه قبل
 • من خواب دیدم داشتم آب میخوردم که لبه لیوان شکست یه تیکه اش رفت تو گلوم که درد داشتم واون تیکه اش و برداشتمو نگاهش میکردم من خیلی ناراحت بودم ولی ادمهایی که دورم بودن میخندیدن

  شنبه 06 خرداد 1396 - حدود 3 ماه قبل
 • درخواب دیدم دهانم پراز شن هست دارم شنهای دهانم را با اب میشورم وشنها همه بیرون میریزند.

  شنبه 06 خرداد 1396 - حدود 3 ماه قبل
 • سلام.
  من به طور مرتب خواب می بینم که یک بچه ی زیر 2 سال را به من می می دهند تا من نگه دارم.
  و در تمام خواب هام ، جز یک مورد بچه به شدت به من وابسته ایت و خودش رو محکم به من می چسباند، میشه تعبیرش رو بهم بگید؟

  ممنونم

  شنبه 06 خرداد 1396 - حدود 3 ماه قبل
 • سلام
  من خواب دیدم روی روفرشی خونه پر از شیشه خورده است.
  و من سعی میکردم شیشه خورده ها رو جمع کنم.
  میشه لطف کنید بگید تعبیرش چیه؟

  شنبه 06 خرداد 1396 - حدود 3 ماه قبل
 • من هم نميدونستم تا اين حد عمرم كوتاهه، من خواب ديدم بك شيشه بزرگ روي پسرم است كه يهو شكست و خرد شد بعد من شيشه هاي خورد رو كنار زدم و پسرم رو إز زير آنها آوردم بيرون، تعبيرش چيه لطفا" . خدا حافظ همه و پسر من باشه و اميدوارم إز قضا وبلا دور باشه.

  شنبه 06 خرداد 1396 - حدود 3 ماه قبل
 • من از کابل هستم وشب شنبه در خواب دیدم در زده شد خواستم بازشم کنم تا ببینم کی هست وقتی میرفتم بطرف دروازه بالای شیشه کلان که تقریبا هفت متر اضافه تر طول داشت میرفتم که در اثنای پاین شدن از شیشه کوشش میکردم نشکند زمانیکه از انجا پاین میشدم یک زن جوان که به گمانم درخواب همسایه ما بوده با من بخاطر پاین شدن از سر شیشه کمک میکرد از خواب بیدار شدم اگر تعبیر ان را برایم ایمل نماید ممنون تان خواهم بود تشکر
  همچنان تشکر از سایت مقبول تان

  شنبه 06 خرداد 1396 - حدود 3 ماه قبل
 • خواب دیدم پدرو کسی خواب دو دخترعمه ام که بچه شیر خوار در خانه کاهگلی قدیمی ام که یک دفعه ماشین پلیس از دیوار وارد شد واز ان طرف دیوار خارج شد که اندازه یک ماشین خراب شد دیدم خانه تکان می خوره سقف ترک برداشت به خانواده گفتم برید بیرون من بچه شیر خوار را بردم بیرون و پدرم را بزور بیدار کردم که بامن به طور جدی دعوا کرد بعد من برای چک سقف بالا رفتم که ترسیدم سقف فرونریزه

  شنبه 06 خرداد 1396 - حدود 3 ماه قبل
 • خواب دیدم در حال خواندن نماز صبح بودم که یهو صدای در اتاقم آمد از جا کنده شد و بر زمین افتاد. ممنون میشم تعبیرش را برام بفرستید.

  شنبه 06 خرداد 1396 - حدود 3 ماه قبل
 • خواب دیدم در خانه دخترم بودم همسرم بهم گفت در پنجره را باز کن یک دفعه شیشه ها همش می شکست همه خانه داشت خراب می شد همش می کفتم بچم بعد در راه پله های پایین دیدم مادر اتیش گرفته واعصای بدنش می افته زمین و حیوان می شه یهو از خواب پریدم

  شنبه 06 خرداد 1396 - حدود 3 ماه قبل
 • من کلی ترسیدم فکرنمیکردم به این زودی مردنی باشم بااین تعبیرکردنشون سکته کردم خداکنه فقط نمیرم من میخوام دکتراموبگیرم

  شنبه 06 خرداد 1396 - حدود 3 ماه قبل
 • سلام. خواب دیدم روی لبه یک تکه شیشه ایستاده ام و دارم نماز می خوانم .شیشه لق می خوره و می خواد بیفته .اما یک پسری شیشه رو نگه داشت که نیفته.ولی من از لبه شیشه اومدم پایین و بقیه نماز رو پایین شیشه خوندم .ممنون میشم تعبیرش را برام ایمیل کنید.

  شنبه 06 خرداد 1396 - حدود 3 ماه قبل
 • سلام
  من دیشب (یعنی دم دمای صبح بود) خواب دیدک که نامزدم با یک نفر دیگه (پسر)گرم گرفته و با هم در حال صحبت کردن هستند که وقتی علت را جویا شدم گفت دیگه نمیخواهم با تو ازدواج کنم
  که من هم به دلیل عصبانیت زدم سه تا از شیشه ها رو با سنگ شکستم و یک شیشه ی دیگه رو هم با لگد و از خواب پریدم

  ممنون میشم اگه تعبیرش را برام بفرستید

  شنبه 06 خرداد 1396 - حدود 3 ماه قبل
 • سلام
  من خواب دیدم می خوام نماز بخونم ولی کلی شیشه خرده توی جا نمازم هست . لطفا تعبیر

  شنبه 06 خرداد 1396 - حدود 3 ماه قبل
 • سلام من ديشب در خواب ديدم در حيات خانه بابام هستم يه ماشين پرادو تو حياته دور تا دور اين ماشين رو نگاه كردم شيشه هاش شكسته بودن يا ترك داشتن در ضمن اين ماشين مال ما نبود بعدش من فكر كردم برادرم اين ماشين رو خريده كه از خواب پريدم
  لطفا تعبير اين خواب رو برام ايميل كنيد

  شنبه 06 خرداد 1396 - حدود 3 ماه قبل
 • عینکی هستم اما چند وقت عینک نمی زنم در خواب که عینک خودم که چند وقت توجعبه دم دستم ولی بازش نکردم ببینیم حدود یک ماه را زدم تو خواب بودم من گفتم من دارم کجارا می بینم و چرا عینک زدم عینک شیشه ها مثل خورسید سفید و روشن بود برداشتم که من که عینک نمی زنم در همین هین بود که شیشه سمت چپ ان افتاد رو ی زمین و 3 تکه شد اونجا هم در فضای تاریک مثل نور می درخشید عجیب بودذ من دنبال منبع نور نگشتم فکر کنم اول که عینک دیدم فهمیدم خواب هستم اما وقتی شکست فهمیدم که شکسته وکلیس افسوس که دکتر بریم اینها من چون تصمیم نداشتم عینک بزنم اون را مخالفت تعبیر کرد م و گفتنم که باید جواب در ستی و اینکه کجا هستم عینک زدم اصلا چرا عینک زدم مثلا چی شده فهمیدم من که اینجا را نمشناسنم همین که یادم اومد من که خوابیدم قبل از خواب یادم اومد و اینجا چی کازر می کنم. اما قبلش خواب دیدم یکی اعضای خانواده خواهرم رو ترش می کنه و ازارم می ده این مسئله یادم اومد و فهمیدم و اقعا نه خوابم بعدش گفتم ولش کن هرجا هستم دیگه یعنی اینکه فهمیدم دیگه نتونستن بفهمم کجا هستم اینها اصلا چیزی نگفتنم تا شکست و این قضیا .

  شنبه 06 خرداد 1396 - حدود 3 ماه قبل
 • من خواب دیدم که لیوان از دست یکی از بستگانم افتاد و شکست و من برای کمک رفتم یک تکه کوچک به کف پایم فرو رفت . تعبیر خواب من چیست ؟ لطفا برایم ایمیل می کنید ؟

  شنبه 06 خرداد 1396 - حدود 3 ماه قبل
 • من خواب دیدم در ماشین هستم و شیشه ماشین بدون هیچ دلیلی خرد شد.تعبیرش چیست؟

  شنبه 06 خرداد 1396 - حدود 3 ماه قبل
 • سلام خواب دیدم که یک تکه شیشه رفته تو پام و پام ورم کرده بود و از کسی خواستم که کمکم کند تا شیشه را در بیاورد مشغول در آوردن شیشه بودیم که از خواب پریدم تعبیرش چیست؟

  شنبه 06 خرداد 1396 - حدود 3 ماه قبل
 • من خواب دیدم در اثر عصبانیت زیاد یه طرف شیشه یه مغازه رو با چوب شکستم 2-3 تیکه شیشه شکسته خیلی کوچیک رفت تو دستم که یکیشونو دراوردم ولی دستم خیلییی درد میکرد حتی از خواب هم بیدار شدم دستم درد میکرد.
  خواهشن تعبیر رو برام ایمیل کنید...

  شنبه 06 خرداد 1396 - حدود 3 ماه قبل
 • سلام اگر هنوز نمردی انشالله جواب منو بده چون منم انگار قراره بمیرم شایدم بخاطر همین قضیه 21 سپتامبر باشه چون اینم میگه که زودتر از موعد مقرر خواهی مرد . ای داد ای هوار ای خدا منو نکش :D

  شنبه 06 خرداد 1396 - حدود 3 ماه قبل
 • فکر نمیکردم به این زودی مردنی باشم

  شنبه 06 خرداد 1396 - حدود 3 ماه قبل

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب - تعبیر خواب پالتو

منوچهر مطيعي تهراني گويد: پالتو براي مردان متاهل همسر است و براي جوانا

تعبیر خواب کعبه - خانه خدا

محمدبن سيرين گويد: ديدن كعبه درخواب خليفه بود بر آن كس كه كعبه قبله او

تعبیر خواب سمنو - 2

منوچهر مطيعي تهراني گويد: سمنو شيره جوشانده جوانه گندم است. پختن سمنو

loading...

راهنمای خرید

loading...