clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
library_books
تعبیر خواب - حرف ش
event

تعبیر خواب شیشه

برچسب ها style

description توضیحات

محمدبن سيرين گويد: ديدن شيشه به خواب، دليل زن باشد و گويند، دليل بر خدمتكار خانه است، لكن ثباتش نباشد. اگر ديد كه شيشه به وي دادند، دليل كه زني درويش بخواهد. اگر بيند كه در شيشه روغن گل يا روغن بنفشه بود، دليل كه زني توانگر بخواهد و ديندار اگر بيند كه از آن شيشه شراب انار يا شراب به خورد، دليل است مال  زني بخورد. اگر ديد شيشه بشكست، دليل كه زن بميرد.

جابرمغربي گويد: اگر بيند كه شيشه چيزي خوشبو است، دليل است بيمار گردد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: معبران نوشته اند شيشه بطري زن است و محتواي آن مال زن است يا کامي است که از زن گرفته مي شود. اگر در خواب فقط شيشه ببينيم اشاره کلي است به زن و بيشتر بايد ديد که درون شيشه چيست يا شيشه براي چه هدف و منظوري فراهم آمده است. شيشه هائي که درون آن ها مشروبات الکلي مي ريزند اشاره اي هستند به فساد و تباهي و گناه. اگر شيشه اي داريم که درون آن آب ريخته ايم نشان آن است که از جانب  زن يا همسر بيننده خواب امنيت و راحت پديد مي آيد. اگر شيشه رنگي باشد نوع رنگ اهميت پيدا مي کند. اصولا شيشه هاي رنگي اشاره به مشکلات هستند ولي اندکي تفاوت بين آن ها وجود دارد. شيشه سرخ دعوا و خشم و غضب است. سياه خوب نيست و زرد نشان آن است که دري از فرج مقابل شما وجود دارد و چنان چه مشکلي در زندگيتان هست با همت و اراده مي توانيد آن مشکل را رفع نمائيد. اگرِشيشه شکسته بود نشان از شکستگي دل است.

 

1ـ اگر خواب ببينيد از پشت شيشه به بيرون نگاه مي كنيد ، نشانة آن است كه بهترين آرزوهاي شما را آسماني ابري و تيره مبدل به اندوه مي سازد .

2ـ اگر در خواب تصوير خود را در شيشة پنجره ببينيد ، علامت اختلاف و مشاجره در امر ازدواج و شكست در معاملات و بي ثمر ماندن تلاش ها است .

3ـ اگر در خواب چهرة خود و ديگران را در شيشة پنجره ببينيد ، نشانة آن است كه شما دوستان خود را فريب مي دهيد زيرا سرپرست دو خانواده هستيد .

4ـ شكستن شيشه در خواب ، نشانة آن است كه در اثر تصادف و زودتر از موعد طبيعي خواهيد مرد .

5ـ شكستن ظروف شيشه اي در خواب ،نشانة آن است كه قراردادهاي كاري به شكل نامطلوبي پايان مي يابد .

6ـ گرفتن كريستال از كسي در خواب ، نشانة آن است كه به خاطر استعداد و هوش خود ستايش خواهيد شد .

7ـ اگر در خواب ظروف كريستال به كسي هديه بدهيد ، نشانة آن است كه به تعهدات خود نمي توانيد به موقع عمل كنيد و شكست مي خوريد .

8ـ اگر دختري نامزد خود را در شيشه ببيند ، علامت آن است كه جشن نامزدي خود را به هم خواهد زد .

9ـ اگر زني شوهر خود را در شيشه ببيند ، علامت آن است كه براي شادي و سربلندي خود تقلا خواهد كرد .

10ـ اگر در خواب از شيشة پنجره به جايي نگاه كنيد ، علامت آن است كه ناچار مي شويد زيرِ دستِ كسي كار كنيد .

11ـ اگر خواب ببينيد شيشه هاي پنجره بخار كرده اند ، نشانة آن است كه در موقعيت نامطلوبي قرار خواهيد گرفت .

12ـ اگر زني در خواب چهرة مرداني بيگانه را در شيشه پنجره ببيند ، علامت آن استك كه او را در حين عملي ناپسند غافلگير مي كنند و اين عمل موجب سرافكندگي او و نزديكانش مي شود .

13ـ اگر مردي در خواب چهرة زنان بيگانه را در شيشه پنجره ببيند ، علامت آن است كه در اثر اعمال حماقت آميز سلامت و كار خود را به نابودي مي كشد .

نظرات (28)

 1. نظرات آرشیو

فکر نمیکردم به این زودی مردنی باشم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نازنين    نظرات آرشیو

زنده اى ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام اگر هنوز نمردی انشالله جواب منو بده چون منم انگار قراره بمیرم شایدم بخاطر همین قضیه 21 سپتامبر باشه چون اینم میگه که زودتر از موعد مقرر خواهی مرد . ای داد ای هوار ای خدا منو نکش

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم در اثر عصبانیت زیاد یه طرف شیشه یه مغازه رو با چوب ش****تم 2-3 تیکه شیشه ش****ته خیلی کوچیک رفت تو دستم که یکیشونو دراوردم ولی دستم خیلییی درد میکرد حتی از خواب هم بیدار شدم دستم درد میکرد.
خواهشن تعبیر رو برام ایمیل کنید...

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام خواب دیدم که یک تکه شیشه رفته تو پام و پام ورم کرده بود و از ****ی خواستم که کمکم کند تا شیشه را در بیاورد مشغول در آوردن شیشه بودیم که از خواب پریدم تعبیرش چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم در ماشین هستم و شیشه ماشین بدون هیچ دلیلی خرد شد.تعبیرش چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم که لیوان از دست یکی از بستگانم افتاد و ش****ت و من برای کمک رفتم یک تکه کوچک به کف پایم فرو رفت . تعبیر خواب من چیست ؟ لطفا برایم ایمیل می کنید ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

عینکی هستم اما چند وقت عینک نمی زنم در خواب که عینک خودم که چند وقت توجعبه دم دستم ولی بازش نکردم ببینیم حدود یک ماه را زدم تو خواب بودم من گفتم من دارم کجارا می بینم و چرا عینک زدم عینک شیشه ها مثل خورسید سفید و روشن بود برداشتم که من که عینک نمی زنم در همین هین بود که شیشه سمت چپ ان افتاد رو ی زمین و 3 تکه شد اونجا هم در فضای تاریک مثل نور می درخشید عجیب بودذ من دنبال منبع نور نگشتم فکر کنم اول که عینک دیدم فهمیدم خواب هستم اما وقتی ش****ت فهمیدم که ش****ته وکلیس افسوس که دکتر بریم اینها من چون تصمیم نداشتم عینک بزنم اون را مخالفت تعبیر کرد م و گفتنم که باید جواب در ستی و اینکه کجا هستم عینک زدم اصلا چرا عینک زدم مثلا چی شده فهمیدم من که اینجا را نمشناسنم همین که یادم اومد من که خوابیدم قبل از خواب یادم اومد و اینجا چی کازر می کنم. اما قبلش خواب دیدم یکی اعضای خانواده خواهرم رو ترش می کنه و ازارم می ده این مسئله یادم اومد و فهمیدم و اقعا نه خوابم بعدش گفتم ولش کن هرجا هستم دیگه یعنی اینکه فهمیدم دیگه نتونستن بفهمم کجا هستم اینها اصلا چیزی نگفتنم تا ش****ت و این قضیا .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من ديشب در خواب ديدم در حيات خانه بابام هستم يه ماشين پرادو تو حياته دور تا دور اين ماشين رو نگاه كردم شيشه هاش شكسته بودن يا ترك داشتن در ضمن اين ماشين مال ما نبود بعدش من فكر كردم برادرم اين ماشين رو خريده كه از خواب پريدم
لطفا تعبير اين خواب رو برام ايميل كنيد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
من خواب دیدم می خوام نماز بخونم ولی کلی شیشه خرده توی جا نمازم هست . لطفا تعبیر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
من دیشب (یعنی دم دمای صبح بود) خواب دیدک که نامزدم با یک نفر دیگه (پسر)گرم گرفته و با هم در حال صحبت کردن هستند که وقتی علت را جویا شدم گفت دیگه نمیخواهم با تو ازدواج کنم
که من هم به دلیل عصبانیت زدم سه تا از شیشه ها رو با سنگ ش****تم و یک شیشه ی دیگه رو هم با لگد و از خواب پریدم

ممنون میشم اگه تعبیرش را برام بفرستید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام. خواب دیدم روی لبه یک تکه شیشه ایستاده ام و دارم نماز می خوانم .شیشه لق می خوره و می خواد بیفته .اما یک پسری شیشه رو نگه داشت که نیفته.ولی من از لبه شیشه اومدم پایین و بقیه نماز رو پایین شیشه خوندم .ممنون میشم تعبیرش را برام ایمیل کنید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من کلی ترسیدم فکرنمیکردم به این زودی مردنی باشم بااین تعبیرکردنشون سکته کردم خداکنه فقط نمیرم من میخوام دکتراموبگیرم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم در خانه دخترم بودم همسرم بهم گفت در پنجره را باز کن یک دفعه شیشه ها همش می ش****ت همه خانه داشت خراب می شد همش می کفتم بچم بعد در راه پله های پایین دیدم مادر اتیش گرفته واعصای بدنش می افته زمین و حیوان می شه یهو از خواب پریدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم در حال خواندن نماز صبح بودم که یهو صدای در اتاقم آمد از جا کنده شد و بر زمین افتاد. ممنون میشم تعبیرش را برام بفرستید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم پدرو ****ی خواب دو دخترعمه ام که بچه شیر خوار در خانه کاهگلی قدیمی ام که یک دفعه ماشین پلیس از دیوار وارد شد واز ان طرف دیوار خارج شد که اندازه یک ماشین خراب شد دیدم خانه تکان می خوره سقف ترک برداشت به خانواده گفتم برید بیرون من بچه شیر خوار را بردم بیرون و پدرم را بزور بیدار کردم که بامن به طور جدی دعوا کرد بعد من برای چک سقف بالا رفتم که ترسیدم سقف فرونریزه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من از کابل هستم وشب شنبه در خواب دیدم در زده شد خواستم بازشم کنم تا ببینم کی هست وقتی میرفتم بطرف دروازه بالای شیشه کلان که تقریبا هفت متر اضافه تر طول داشت میرفتم که در اثنای پاین شدن از شیشه کوشش میکردم نشکند زمانیکه از انجا پاین میشدم یک زن جوان که به گمانم درخواب همسایه ما بوده با من بخاطر پاین شدن از سر شیشه کمک میکرد از خواب بیدار شدم اگر تعبیر ان را برایم ایمل نماید ممنون تان خواهم بود تشکر
همچنان تشکر از سایت مقبول تان

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من هم نميدونستم تا اين حد عمرم كوتاهه، من خواب ديدم بك شيشه بزرگ روي پسرم است كه يهو شكست و خرد شد بعد من شيشه هاي خورد رو كنار زدم و پسرم رو إز زير آنها آوردم بيرون، تعبيرش چيه لطفا" . خدا حافظ همه و پسر من باشه و اميدوارم إز قضا وبلا دور باشه.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
من خواب دیدم روی روفرشی خونه پر از شیشه خورده است.
و من سعی میکردم شیشه خورده ها رو جمع کنم.
میشه لطف کنید بگید تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام.
من به طور مرتب خواب می بینم که یک بچه ی زیر 2 سال را به من می می دهند تا من نگه دارم.
و در تمام خواب هام ، جز یک مورد بچه به شدت به من وابسته ایت و خودش رو محکم به من می چسباند، میشه تعبیرش رو بهم بگید؟

ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

درخواب دیدم دهانم پراز شن هست دارم شنهای دهانم را با اب میشورم وشنها همه بیرون میریزند.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم داشتم آب میخوردم که لبه لیوان ش****ت یه تیکه اش رفت تو گلوم که درد داشتم واون تیکه اش و برداشتمو نگاهش میکردم من خیلی ناراحت بودم ولی ادمهایی که دورم بودن میخندیدن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دبدم داشتم آب میخوردم که لبه لیوان ش****ت یه تیکه اش رفت تو گلوم که درد داشتم ویه تیکه اشو از تو دهنم در اوردم خودم خیلی ناراحت بودم ولی ****ایی که دورم بودن میخندیدن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. سهیلا

سلام من خواب دیدم دارم غذا میخورم اما تو غذام خورده شیشه است که من همراه غذا خورده شیشه هم که مخلوط غذام بود میخورم. وقتی فهمیدم از خواب بیدار شدم لطفا تعبیرش را برام با ایمیل لطف کنید با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. آریاناز

خوابی خجیب دیدم که استدعا دارم تعبیر آن را بفرمایید.در خواب دیدم در یک قدمی من روی زمین آتشی یه طول لا افل پیج متر و به بلندی یک طبقه شعله ور هست و پشت این آتش به صورت سرتاسری پنجره ای تمام شیشه ای هست که باز هم در پشت آن شیشه اسبی بزرگ و طلایی رنگ وجود دارد و من از پشت این شعله ها به آن سوی پنجره اسب که فوق العاده زیبا و یزرگ بود را نگاه میکردم (صورتش را) و اسب هم انگار از نیم رخ با یک چشمی که به سمت من بود من را نگاه میکرد.شعله های آتش بسیار بزرگ و در پهنای طولانی بود اما گرما و یا دودی و آزاری به من نداشت و شیشه هم سالم بود و همه یعنی آنش و من یک قدم فاصله داشتیم و باز یک قدم بعد شیشه و یکی دو قدمی پشت شیشه اسب طلایی رنگ بزرگ بود.در صورت جواب و تعبیر آن بی نهایت سپاسگذار میشوم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. Mary

سلام من همین الان خواب دیدم تو پارکینگمون مامان بزرگم تو کاشه شیشه ای بزرگ رو اشتباهی شیکوند و سعی کرد روز آن آب بریزه هر چی میریزه ظرف پر نمیشه و بعد آب های همون ظرف توش خرده شیشه داره به داداش کوچکم میده تا بخوره اونم هی آب میخوره و گریه میکنه هی گریه میکنی آخرش من میرم دهنشو باز میکنم که ببینم چیه دیدم خرده شیشست ... واز خواب بیدار شدم قبل از اذان صبح ممنون میشم جواب بدید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. شیوا

سلام .. خواب دیدم شیشه ی آب خوشگلی را دارم میبرم سمت یخچال.. ش****ت .. بعد با ناراحتی کل شیشه های ش****ته را با جارو به کمک فامیلمان که اقا بود جمع کردم .. خیلی دلم میخواد تعبیرشو بدونم
یعنی قراره بمیرم?????

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. مهناز

سلام یه خوابی دیدم اگه ****ی تعبیربلده بگه خواب دیدم شیشه های ش****ته همه جاخونمون پراکنده شده رویه دست ولباسهایه بچه هام هستن داشتم ازلباساشون درمیاوردم که دخترم خرده شیشه هارو گذاشت دهنش ومیخوردحتی ازدهنش خون نمیومد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - دنیای پر رمز و راز خواب

insert_link

local_library شیشه های معطر خوراكی را خودتان درست کنید

insert_link

local_library گلی که دوازده سال به خواب می‌رود!

insert_link

local_library کشت گیاهان در تنگ های شیشه ای