سه شنبه, 04 آبان 1395

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب شیشه

فرستادن به ایمیل چاپ

محمدبن سيرين گويد: ديدن شيشه به خواب، دليل زن باشد و گويند، دليل بر خدمتكار خانه است، لكن ثباتش نباشد. اگر ديد كه شيشه به وي دادند، دليل كه زني درويش بخواهد. اگر بيند كه در شيشه روغن گل يا روغن بنفشه بود، دليل كه زني توانگر بخواهد و ديندار اگر بيند كه از آن شيشه شراب انار يا شراب به خورد، دليل است مال زني بخورد. اگر ديد شيشه بشكست، دليل كه زن بميرد.

جابرمغربي گويد: اگر بيند كه شيشه چيزي خوشبو است، دليل است بيمار گردد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: معبران نوشته اند شيشه بطري زن است و محتواي آن مال زن است يا کامي است که از زن گرفته مي شود. اگر در خواب فقط شيشه ببينيم اشاره کلي است به زن و بيشتر بايد ديد که درون شيشه چيست يا شيشه براي چه هدف و منظوري فراهم آمده است. شيشه هائي که درون آن ها مشروبات الکلي مي ريزند اشاره اي هستند به فساد و تباهي و گناه. اگر شيشه اي داريم که درون آن آب ريخته ايم نشان آن است که از جانب زن يا همسر بيننده خواب امنيت و راحت پديد مي آيد. اگر شيشه رنگي باشد نوع رنگ اهميت پيدا مي کند. اصولا شيشه هاي رنگي اشاره به مشکلات هستند ولي اندکي تفاوت بين آن ها وجود دارد. شيشه سرخ دعوا و خشم و غضب است. سياه خوب نيست و زرد نشان آن است که دري از فرج مقابل شما وجود دارد و چنان چه مشکلي در زندگيتان هست با همت و اراده مي توانيد آن مشکل را رفع نمائيد. اگرِشيشه شکسته بود نشان از شکستگي دل است.

 

1ـ اگر خواب ببينيد از پشت شيشه به بيرون نگاه مي كنيد ، نشانة آن است كه بهترين آرزوهاي شما را آسماني ابري و تيره مبدل به اندوه مي سازد .

2ـ اگر در خواب تصوير خود را در شيشة پنجره ببينيد ، علامت اختلاف و مشاجره در امر ازدواج و شكست در معاملات و بي ثمر ماندن تلاش ها است .

3ـ اگر در خواب چهرة خود و ديگران را در شيشة پنجره ببينيد ، نشانة آن است كه شما دوستان خود را فريب مي دهيد زيرا سرپرست دو خانواده هستيد .

4ـ شكستن شيشه در خواب ، نشانة آن است كه در اثر تصادف و زودتر از موعد طبيعي خواهيد مرد .

5ـ شكستن ظروف شيشه اي در خواب ،نشانة آن است كه قراردادهاي كاري به شكل نامطلوبي پايان مي يابد .

6ـ گرفتن كريستال از كسي در خواب ، نشانة آن است كه به خاطر استعداد و هوش خود ستايش خواهيد شد .

7ـ اگر در خواب ظروف كريستال به كسي هديه بدهيد ، نشانة آن است كه به تعهدات خود نمي توانيد به موقع عمل كنيد و شكست مي خوريد .

8ـ اگر دختري نامزد خود را در شيشه ببيند ، علامت آن است كه جشن نامزدي خود را به هم خواهد زد .

9ـ اگر زني شوهر خود را در شيشه ببيند ، علامت آن است كه براي شادي و سربلندي خود تقلا خواهد كرد .

10ـ اگر در خواب از شيشة پنجره به جايي نگاه كنيد ، علامت آن است كه ناچار مي شويد زيرِ دستِ كسي كار كنيد .

11ـ اگر خواب ببينيد شيشه هاي پنجره بخار كرده اند ، نشانة آن است كه در موقعيت نامطلوبي قرار خواهيد گرفت .

12ـ اگر زني در خواب چهرة مرداني بيگانه را در شيشه پنجره ببيند ، علامت آن استك كه او را در حين عملي ناپسند غافلگير مي كنند و اين عمل موجب سرافكندگي او و نزديكانش مي شود .

13ـ اگر مردي در خواب چهرة زنان بيگانه را در شيشه پنجره ببيند ، علامت آن است كه در اثر اعمال حماقت آميز سلامت و كار خود را به نابودي مي كشد .

نظرات  

 
+2 Guest سه شنبه 22 شهریور 1390 ، ساعت 16:20
:sad: :sad: فکر نمیکردم به این زودی مردنی باشم :evil: :cry::
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 دانیال چهارشنبه 29 آذر 1391 ، ساعت 01:53
سلام اگر هنوز نمردی انشالله جواب منو بده چون منم انگار قراره بمیرم شایدم بخاطر همین قضیه 21 سپتامبر باشه چون اینم میگه که زودتر از موعد مقرر خواهی مرد . ای داد ای هوار ای خدا منو نکش :D
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 سلامسپیده دوشنبه 11 مهر 1390 ، ساعت 13:18
من خواب دیدم در اثر عصبانیت زیاد یه طرف شیشه یه مغازه رو با چوب شکستم 2-3 تیکه شیشه شکسته خیلی کوچیک رفت تو دستم که یکیشونو دراوردم ولی دستم خیلییی درد میکرد حتی از خواب هم بیدار شدم دستم درد میکرد.
خواهشن تعبیر رو برام ایمیل کنید... :cry::
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 شیشهیوسف پنجشنبه 04 اسفند 1390 ، ساعت 19:41
سلام خواب دیدم که یک تکه شیشه رفته تو پام و پام ورم کرده بود و از کسی خواستم که کمکم کند تا شیشه را در بیاورد مشغول در آوردن شیشه بودیم که از خواب پریدم تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبیر خوابا.ر جمعه 15 اردیبهشت 1391 ، ساعت 16:57
من خواب دیدم در ماشین هستم و شیشه ماشین بدون هیچ دلیلی خرد شد.تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب شیشهالهه چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391 ، ساعت 02:23
من خواب دیدم که لیوان از دست یکی از بستگانم افتاد و شکست و من برای کمک رفتم یک تکه کوچک به کف پایم فرو رفت . تعبیر خواب من چیست ؟ لطفا برایم ایمیل می کنید ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب شیشه3333 چهارشنبه 03 خرداد 1391 ، ساعت 17:18
عینکی هستم اما چند وقت عینک نمی زنم در خواب که عینک خودم که چند وقت توجعبه دم دستم ولی بازش نکردم ببینیم حدود یک ماه را زدم تو خواب بودم من گفتم من دارم کجارا می بینم و چرا عینک زدم عینک شیشه ها مثل خورسید سفید و روشن بود برداشتم که من که عینک نمی زنم در همین هین بود که شیشه سمت چپ ان افتاد رو ی زمین و 3 تکه شد اونجا هم در فضای تاریک مثل نور می درخشید عجیب بودذ من دنبال منبع نور نگشتم فکر کنم اول که عینک دیدم فهمیدم خواب هستم اما وقتی شکست فهمیدم که شکسته وکلیس افسوس که دکتر بریم اینها من چون تصمیم نداشتم عینک بزنم اون را مخالفت تعبیر کرد م و گفتنم که باید جواب در ستی و اینکه کجا هستم عینک زدم اصلا چرا عینک زدم مثلا چی شده فهمیدم من که اینجا را نمشناسنم همین که یادم اومد من که خوابیدم قبل از خواب یادم اومد و اینجا چی کازر می کنم. اما قبلش خواب دیدم یکی اعضای خانواده خواهرم رو ترش می کنه و ازارم می ده این مسئله یادم اومد و فهمیدم و اقعا نه خوابم بعدش گفتم ولش کن هرجا هستم دیگه یعنی اینکه فهمیدم دیگه نتونستن بفهمم کجا هستم اینها اصلا چیزی نگفتنم تا شکست و این قضیا .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب شیشه3333 چهارشنبه 03 خرداد 1391 ، ساعت 17:19
ففقففففففف ق4ققث قفق4ق
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبير خواب شيشه ي شكسته اتومبيلامير سه شنبه 31 مرداد 1391 ، ساعت 09:05
سلام من ديشب در خواب ديدم در حيات خانه بابام هستم يه ماشين پرادو تو حياته دور تا دور اين ماشين رو نگاه كردم شيشه هاش شكسته بودن يا ترك داشتن در ضمن اين ماشين مال ما نبود بعدش من فكر كردم برادرم اين ماشين رو خريده كه از خواب پريدم
لطفا تعبير اين خواب رو برام ايميل كنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب شیشهفاطمه سه شنبه 28 شهریور 1391 ، ساعت 04:59
سلام
من خواب دیدم می خوام نماز بخونم ولی کلی شیشه خرده توی جا نمازم هست . لطفا تعبیر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر شکستن شیشهمحمدرضا یکشنبه 02 مهر 1391 ، ساعت 04:42
سلام
من دیشب (یعنی دم دمای صبح بود) خواب دیدک که نامزدم با یک نفر دیگه (پسر)گرم گرفته و با هم در حال صحبت کردن هستند که وقتی علت را جویا شدم گفت دیگه نمیخواهم با تو ازدواج کنم
که من هم به دلیل عصبانیت زدم سه تا از شیشه ها رو با سنگ شکستم و یک شیشه ی دیگه رو هم با لگد و از خواب پریدم

ممنون میشم اگه تعبیرش را برام بفرستید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب شیشهمریم شنبه 20 آبان 1391 ، ساعت 08:14
سلام. خواب دیدم روی لبه یک تکه شیشه ایستاده ام و دارم نماز می خوانم .شیشه لق می خوره و می خواد بیفته .اما یک پسری شیشه رو نگه داشت که نیفته.ولی من از لبه شیشه اومدم پایین و بقیه نماز رو پایین شیشه خوندم .ممنون میشم تعبیرش را برام ایمیل کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابمرجان سه شنبه 23 آبان 1391 ، ساعت 11:55
من کلی ترسیدم فکرنمیکردم به این زودی مردنی باشم بااین تعبیرکردنشون سکته کردم خداکنه فقط نمیرم من میخوام دکتراموبگیرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرshohreh25 سه شنبه 30 آبان 1391 ، ساعت 12:11
خواب دیدم در خانه دخترم بودم همسرم بهم گفت در پنجره را باز کن یک دفعه شیشه ها همش می شکست همه خانه داشت خراب می شد همش می کفتم بچم بعد در راه پله های پایین دیدم مادر اتیش گرفته واعصای بدنش می افته زمین و حیوان می شه یهو از خواب پریدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شکستن در اتاقحسین سه شنبه 30 آبان 1391 ، ساعت 20:56
خواب دیدم در حال خواندن نماز صبح بودم که یهو صدای در اتاقم آمد از جا کنده شد و بر زمین افتاد. ممنون میشم تعبیرش را برام بفرستید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خانه کاهگلیALI پنجشنبه 09 آذر 1391 ، ساعت 06:05
خواب دیدم پدرو کسی خواب دو دخترعمه ام که بچه شیر خوار در خانه کاهگلی قدیمی ام که یک دفعه ماشین پلیس از دیوار وارد شد واز ان طرف دیوار خارج شد که اندازه یک ماشین خراب شد دیدم خانه تکان می خوره سقف ترک برداشت به خانواده گفتم برید بیرون من بچه شیر خوار را بردم بیرون و پدرم را بزور بیدار کردم که بامن به طور جدی دعوا کرد بعد من برای چک سقف بالا رفتم که ترسیدم سقف فرونریزه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابمسعود احمد احدی شنبه 11 آذر 1391 ، ساعت 06:08
من از کابل هستم وشب شنبه در خواب دیدم در زده شد خواستم بازشم کنم تا ببینم کی هست وقتی میرفتم بطرف دروازه بالای شیشه کلان که تقریبا هفت متر اضافه تر طول داشت میرفتم که در اثنای پاین شدن از شیشه کوشش میکردم نشکند زمانیکه از انجا پاین میشدم یک زن جوان که به گمانم درخواب همسایه ما بوده با من بخاطر پاین شدن از سر شیشه کمک میکرد از خواب بیدار شدم اگر تعبیر ان را برایم ایمل نماید ممنون تان خواهم بود تشکر
همچنان تشکر از سایت مقبول تان
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شيشهشهره یکشنبه 03 دی 1391 ، ساعت 13:42
من هم نميدونستم تا اين حد عمرم كوتاهه، من خواب ديدم بك شيشه بزرگ روي پسرم است كه يهو شكست و خرد شد بعد من شيشه هاي خورد رو كنار زدم و پسرم رو إز زير آنها آوردم بيرون، تعبيرش چيه لطفا" . خدا حافظ همه و پسر من باشه و اميدوارم إز قضا وبلا دور باشه.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب شیشهممامینا پنجشنبه 07 دی 1391 ، ساعت 14:23
سلام
من خواب دیدم روی روفرشی خونه پر از شیشه خورده است.
و من سعی میکردم شیشه خورده ها رو جمع کنم.
میشه لطف کنید بگید تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب شیشهممامینا پنجشنبه 07 دی 1391 ، ساعت 14:28
سلام.
من به طور مرتب خواب می بینم که یک بچه ی زیر 2 سال را به من می می دهند تا من نگه دارم.
و در تمام خواب هام ، جز یک مورد بچه به شدت به من وابسته ایت و خودش رو محکم به من می چسباند، میشه تعبیرش رو بهم بگید؟

ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 درخواب دیدن شن در دهانnasrin شنبه 28 بهمن 1391 ، ساعت 09:54
درخواب دیدم دهانم پراز شن هست دارم شنهای دهانم را با اب میشورم وشنها همه بیرون میریزند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب شیشهلیلا چهارشنبه 16 اسفند 1391 ، ساعت 05:54
من خواب دیدم داشتم آب میخوردم که لبه لیوان شکست یه تیکه اش رفت تو گلوم که درد داشتم واون تیکه اش و برداشتمو نگاهش میکردم من خیلی ناراحت بودم ولی ادمهایی که دورم بودن میخندیدن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شیشهلیلا چهارشنبه 16 اسفند 1391 ، ساعت 05:58
من خواب دبدم داشتم آب میخوردم که لبه لیوان شکست یه تیکه اش رفت تو گلوم که درد داشتم ویه تیکه اشو از تو دهنم در اوردم خودم خیلی ناراحت بودم ولی کسایی که دورم بودن میخندیدن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما