1ـ ديدن ابليس در خواب ، براي كشاورزان نشانة محصولات آفت زده است و مرگ و مير ميان حيوانات مزرعه و بيماري بين اعضاي خانواده آنهاست . براي ورزشكاران نشانة آن است كه بايد در تمرينهاي خود دست به كارهاي افراطي نزنند . زيرا سلامت آنها در معرض خطر است . براي واعظ نشانة آن است كه در تبليغات مذهبي خود بيش از اندازه متعصب و افراطي است . 2ـ اگر خواب ببينيد ابليس چهره اي زشت دارد و لباسهايي جواهر نشان بر تن كرده است و سعي مي كند شما را با خود به خانه اش ببرد ، علامت آن است كه افراد بي قيد و بند مي كوشند با چاپلوسي از شما سوء استفاده كنند . اگر دختران چنين خوابي ببينند ، علامت آن است كه بايد از توجه مردان متأهل بترسند و خود را در پناه دوستان حفظ كنند . احتمال دارد افراد بيگانه پول و جواهرات آنها را بربايند . 3ـ ديدن شيطان نشانة نوميدي است حتي در رؤياها نيز بايد باز شر ابليس گريخت . 4ـ اگر خواب ببينيد ابليس در هيئت شاهانه اي شما را به سوي خود مي كشد ، نشانة آن است كه به دام دشمنان مي افتيد . اگر عشاق چنين خوابي ببينند ، علامت آن است كه به وسيلة فردي عياش از انجام وظايف خود كوتاهي مي كنند . ت

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب از دست دادن تعادل

1ـ اگر خواب ببينيد ناگهان روي چيزي مي خوريد و تعادل خود را از دست مي د

تعبیر خواب آرد بیز

ابراهيم كرماني گويد: آرد بيز به خواب، مردي بود كه در ميان دوستان و خوي

تعبیر خواب - تعبیر خواب تراس

منوچهر مطيعي تهراني گويد: تراس در خواب هاي مضر است. راهي است که از آن

برای آقایان

loading...

برای خانمها

loading...

راهنمای خرید

loading...