1ـ ديدن عروسك در خواب ، نشانة آن است كه شادماني در جمع خانوادة شما راه خواهد يافت . 2ـ ديدن عروسك شكسته در خواب ، نشانة آن است كه مرگ قلب شما را با درد و اندوه از هم مي درد . 3ـ اگر خواب ببينيد بچه ها با عروسكهاي خود بازي مي كنند ، علامت آن است كه ازدواجي فرخنده در پيش رو خواهيد داشت . 4ـ اگر خواب ببينيد عروسك به كسي هديه مي دهيد ، نشانة آن است كه آشنايان ، شما را در اجتماع ناديده مي انگارند .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب شادی - شاد بودن

ديدن شادي در خواب، دليل غم و اندوه بود. اگر بيند از كسي شاد شد، دليل ا

تعبیر خواب شبدر

منوچهر مطيعي تهراني گويد: شبد ر گياهي است با سه برگ چليپائي که ديدنش د

تعبیر خواب موج - امواج

موج 1ـ ديدن موج دريا ، علامت آن است كه در راه كسب دانش و علم

loading...

راهنمای خرید

loading...