1ـ ديدن عروسك در خواب ، نشانة آن است كه شادماني در جمع خانوادة شما راه خواهد يافت . 2ـ ديدن عروسك شكسته در خواب ، نشانة آن است كه مرگ قلب شما را با درد و اندوه از هم مي درد . 3ـ اگر خواب ببينيد بچه ها با عروسكهاي خود بازي مي كنند ، علامت آن است كه ازدواجي فرخنده در پيش رو خواهيد داشت . 4ـ اگر خواب ببينيد عروسك به كسي هديه مي دهيد ، نشانة آن است كه آشنايان ، شما را در اجتماع ناديده مي انگارند .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب جلادادن

1ـ اگر خواب ببينيد اشياء را جلا مي دهيد ، نشانة آن است كه با رياكاري ب

تعبیر خواب جست و خیز

اگر دختري خواب ببيند از روي مانعي خيز برمي دارد ، علامت آن است كه با و

تعبیر خواب - تعبیر خواب پاشنه پا

محمدبن سيرين گويد: پاشنه پا درخواب، دليل برنظام كار و كسب مردم كند. اگ

loading...

راهنمای خرید

loading...