1ـ اگر دختري خواب ببيند عروس شده است ، نشانة آن است كه بزودي ارثي به او مي رسد . 2ـ اگر دختري خواب ببيند از آراستن عروسي خشنود است ، دلالت بر آن دارد كه آرزوهاي او برآورده خواهد شد . 3ـ اگر دختري خواب ببيند عروس شده است و غمگين و ناراحت است ، علامت آن است كه انتظارات او برآورده نخواهد شد . 4ـ اگر در خواب عروسي را ببوسيد ، علامت آن است كه با دوستان خود آشتي مي كنيد . 5ـ اگر در خواب عروس ، ديگران را ببوسد ، علامت آن است كه دوستاني فراوان خواهيد يافت . 6ـ اگر در خواب عروسي شما را ببوسد ، علامت آن است كه نامزد شما ثروت كلاني به ارث خواهد برد . 7ـ اگر در خواب عروسي نگران و ناراحت را ببوسيد ، نشانة آن است كه از موفقيت خود و دوستانتان خوشنود مي شويد . 8ـ اگر دختري خواب ببيند عروس شده است و با نامزد خود وجه اشتراكي ندارد ، نشانة آن است كه حوادثي نامطلوب ، خوشيهاي او را پايمال مي كند .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب بازار

1ـ اگر خواب ببينيد در بازار هستيد ، علامت آن است كه در تمامي امور زندگ

تعبیر خواب چراغ گازی

1ـ ديدن چراغ گازي در خواب ، علامت محيطهاي مطبوع و پيشرفت در زندگي است

تعبیر خواب - تعبیر خواب تابستان

تابستان محمدبن سيرين گويد: تابستان به خواب ديدن پادشاه سخت بو

loading...

راهنمای خرید

loading...