ديدن عقرب در خواب ، نشانة آن است كه دوستانِ رياكار براي نابود ساختن زندگي شما از هر فرصتي استفاده خواهند كرد .

معبر سوتک

دم عقرب میتواند به عنوان فلش و جهت نما نیز مشاهده شود .

عقرب نماد خصومت و پرخاشگریست .
اگر در رویا با نماد عقرب رو به رو شدید ، نشان دهنده ی برخورد پرخاشگرانه و آسیب رسانیست که میتواند متوجه شما و دیگران شود .
اگر در رویا از عقرب فرار کنید ، نشان دهنده ی این است که توانایی کنترل رفتارهای نابهنجار ناشی از عصبیت را ندارید .
کشتن عقرب نمادی از رفع خصومت و بیرون کردن عقرب از خانه ، برطرف کردن تنش هایی است که آرامش فرد و اطرافیان او را به خطر انداخته است .
در علم باستان شناسی ، عقرب نوعی علامت و زنگ خطر شناخته می شود .

از ویژگی های عقرب، سمی و خطرناک بودن آن است .
عقرب تهدید کننده ی آمال و آرزو های نامعقول و حریصانه است .
برخورد با عقرب در مسیر رسیدن به هدف، پیش بینی برخورد با تله ای مهلک و خطرناک است .
پیدا شدن عقرب در زیر سنگ ، اشاره به سهل انگاری فرد ، در مسیر جست و جوی هدف و به وجود آمدن ناهنجاری و تنش غیر قابل تصور است .
دم عقرب میتواند به عنوان فلش و جهت نما نیز مشاهده شود .

این رویا درباره ی مسیر هایی که منجر به جنجال های فکری و رفتاری میشود ، صحبت میکند .
عقرب سمبلی کهن و با ویژگی هایی مثل حقارت ، حیله و شرارت ، نماد قدرت ، مرگ ، جنگ جویی و نگهبان شناخته شده است .
نیش عقرب به شکل قلاب از داخل به دو غده ی ترشح زهر متصل می شود . عقرب به علت حالت حمله و دفاع دائمی که از طرز گرفتن چنگال ها در جلو و دم خمیده ی آن پیداست، همیشه موجب وحشت انسان بوده است .
در واقع تفاوت سمبل عقرب با دیگر موجودات گزنده و سمی در رویا ، آمادگی و حالت حمله گر عقرب است که به شکلی مهلک ظهور پیدا میکند .
صورت فلکی عقرب به نام این جانور است و در باور عامیانه ، مشهور است که اگر عقرب در حلقه ای از آتش محصور شود ، پس از اینکه راه فرار را بسته میبیند ، خودش را نیش می زند. در حقیقت در چنین وضعی ، عقرب حین تلاش برای فرار ، مدام بی هدف نیش می زند و گاه قبل از این که در اثر حرارت بمیرد ، نیش آن به خودش اصابت میکند .

به همین شکل ، در رویا نیز نماد خصومت و پرخاشگری افراطی شناخته شده است .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب دختر ناتنی

اگر در خواب دختر ناتني خود را ببينيد ، نشانة وقايع نشاط آور است .

تعبیر خواب تلکس و تلگرام

منوچهر مطيعي تهراني گويد: تلکس و تلگرام در خواب هاي ما خبر آشنايي و دو

تعبیر خواب پلنگ

1ـ اگر خواب ببينيد پلنگي به شما حمله ور مي شود ، نشانة آن است كه در اث

loading...

راهنمای خرید

loading...