clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
library_books
تعبیر خواب - حرف ع
event

تعبیر خواب عقرب

taymaz

local_post_office t.nikjoo@gmail.com
مدیریت سایت

ديدن عقرب در خواب ، نشانة آن است كه دوستانِ رياكار براي نابود ساختن زندگي شما از هر فرصتي استفاده خواهند كرد .

معبر سوتک

دم عقرب میتواند به عنوان فلش و جهت نما نیز مشاهده شود .

عقرب نماد خصومت و پرخاشگریست .
اگر در رویا با نماد عقرب رو به رو شدید ، نشان دهنده ی برخورد پرخاشگرانه و آسیب رسانیست که میتواند متوجه شما و دیگران شود .
اگر در رویا از عقرب فرار کنید ، نشان دهنده ی این است که توانایی کنترل رفتارهای نابهنجار ناشی از عصبیت را ندارید .
کشتن عقرب نمادی از رفع خصومت و بیرون کردن عقرب از خانه ، برطرف کردن تنش هایی است که آرامش فرد و اطرافیان او را به خطر انداخته است .
در علم باستان شناسی ، عقرب نوعی علامت و زنگ خطر شناخته می شود .

از ویژگی های عقرب، سمی و خطرناک بودن آن است .
عقرب تهدید کننده ی آمال و آرزو های نامعقول و حریصانه است .
برخورد با عقرب در مسیر رسیدن به هدف، پیش بینی برخورد با تله ای مهلک و خطرناک است .
پیدا شدن عقرب در زیر سنگ ، اشاره به سهل انگاری فرد ، در مسیر جست و جوی هدف و به وجود آمدن ناهنجاری و تنش غیر قابل تصور است .
دم عقرب میتواند به عنوان فلش و جهت نما نیز مشاهده شود .

این رویا درباره ی مسیر هایی که منجر به جنجال های فکری و رفتاری میشود ، صحبت میکند .
عقرب سمبلی کهن و با ویژگی هایی مثل حقارت ، حیله و شرارت ، نماد قدرت ، مرگ ، جنگ جویی و نگهبان شناخته شده است .
نیش عقرب به شکل قلاب از داخل به دو غده ی ترشح زهر متصل می شود . عقرب به علت حالت حمله و دفاع دائمی که از طرز گرفتن چنگال ها در جلو و دم خمیده ی آن پیداست، همیشه موجب وحشت انسان بوده است .
در واقع تفاوت سمبل عقرب با دیگر موجودات گزنده و سمی در رویا ، آمادگی و حالت حمله گر عقرب است که به شکلی مهلک ظهور پیدا میکند .
صورت فلکی عقرب به نام این جانور است و در باور عامیانه ، مشهور است که اگر عقرب در حلقه ای از آتش محصور شود ، پس از اینکه راه فرار را بسته میبیند ، خودش را نیش می زند. در حقیقت در چنین وضعی ، عقرب حین تلاش برای فرار ، مدام بی هدف نیش می زند و گاه قبل از این که در اثر حرارت بمیرد ، نیش آن به خودش اصابت میکند .

به همین شکل ، در رویا نیز نماد خصومت و پرخاشگری افراطی شناخته شده است .

برچسب ها style

description توضیحات بیشتر

ديدن عقرب در خواب ، نشانة آن است كه دوستانِ رياكار براي نابود ساختن زندگي شما از هر فرصتي استفاده خواهند كرد .

معبر سوتک

دم عقرب میتواند به عنوان فلش و جهت نما نیز مشاهده شود .

عقرب نماد خصومت و پرخاشگریست .
اگر در رویا با نماد عقرب رو به رو شدید ، نشان دهنده ی برخورد پرخاشگرانه و آسیب رسانیست که میتواند متوجه شما و دیگران شود .
اگر در رویا از عقرب فرار کنید ، نشان دهنده ی این است که توانایی کنترل رفتارهای نابهنجار ناشی از عصبیت را ندارید .
کشتن عقرب نمادی از رفع خصومت و بیرون کردن عقرب از خانه ، برطرف کردن تنش هایی است که آرامش فرد و اطرافیان او را به خطر انداخته است .
در علم باستان شناسی ، عقرب نوعی علامت و زنگ خطر شناخته می شود .

از ویژگی های عقرب، سمی و خطرناک بودن آن است .
عقرب تهدید کننده ی آمال و آرزو های نامعقول و حریصانه است .
برخورد با عقرب در مسیر رسیدن به هدف، پیش بینی برخورد با تله ای مهلک و خطرناک است .
پیدا شدن عقرب در زیر سنگ ، اشاره به سهل انگاری فرد ، در مسیر جست و جوی هدف و به وجود آمدن ناهنجاری و تنش غیر قابل تصور است .
دم عقرب میتواند به عنوان فلش و جهت نما نیز مشاهده شود .

این رویا درباره ی مسیر هایی که منجر به جنجال های فکری و رفتاری میشود ، صحبت میکند .
عقرب سمبلی کهن و با ویژگی هایی مثل حقارت ، حیله و شرارت ، نماد قدرت ، مرگ ، جنگ جویی و نگهبان شناخته شده است .
نیش عقرب به شکل قلاب از داخل به دو غده ی ترشح زهر متصل می شود . عقرب به علت حالت حمله و دفاع دائمی که از طرز گرفتن چنگال ها در جلو و دم خمیده ی آن پیداست، همیشه موجب وحشت انسان بوده است .
در واقع تفاوت سمبل عقرب با دیگر موجودات گزنده و سمی در رویا ، آمادگی و حالت حمله گر عقرب است که به شکلی مهلک ظهور پیدا میکند .
صورت فلکی عقرب به نام این جانور است و در باور عامیانه ، مشهور است که اگر عقرب در حلقه ای از آتش محصور شود ، پس از اینکه راه فرار را بسته میبیند ، خودش را نیش می زند. در حقیقت در چنین وضعی ، عقرب حین تلاش برای فرار ، مدام بی هدف نیش می زند و گاه قبل از این که در اثر حرارت بمیرد ، نیش آن به خودش اصابت میکند .

به همین شکل ، در رویا نیز نماد خصومت و پرخاشگری افراطی شناخته شده است .

movie_creation رسانه

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظرات (194)

 1. نظرات آرشیو

خواب ديدم عقرب بزرگي را در خواب كشتم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خوب بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب ديدم چند عقرب را با ترس زیاد كشتم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

لطفا تعبیر این خواب را برای من بفرستید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم دوتا عقرب بزرگو یک هزار پا درون لباسم بود به هر**** می گفتم که انها رو بکشه همه می ترسیدن تااینکه خودم انهارو باترس کشتم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

با سلام ، ****انی اطراف شما هستند که شما به آنها منفعت میرسانید ، اما آنها بد خواه شما هستند و روزی به شما زیان فراوان می رسانند ، از آنها دوری کنید تا در امان باشید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

عقرب وکشتن ان
خواب

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

در خواب دیدم عقرب را کشتم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم 2 تا عقرب جلوم بودن و خیلی بزرگ بودن یکیشون سفید بود و اونیکی بزرگتر بود سیاه بود با همدیگه میجنگیدن ولی عقرب سیاه بیشتر نیش زد سفیدرو و من خیلی ترسید بودم و دیگه نیدمشون خیلی ترسیده بودم و الان که بیدارم خیلی ناراحتم .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

احتمالا تو چند ساعت قبلش داشتی اون انیمیشن رو نگاه میکردی که دوتا عقرب سفید و سیاه بزرگ داشتن با هم میجنگیدن. هاهاها

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

روی زمین دراز کشیده بودم که دستم خورد به یه چیزی دیدم یه عقرب بزرگ سیاه است ولی نیش نزد.
بعد دیدم برادرم نشسته روی صندلی و عقرب داره میره سمت اون منم یه پتو انداختم رو پاهاش که محافظت کنه ازش و اون عقرب هم نیش نزد.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب ديدم يك عقرب سياه به سمت من با سرعت مياد و هرچه فرار مي كنم به سر و صورتم ميپره 3 بار تكرار شد تا با دست فشارش دادم و چيزي مانند زهر از او خارج شد و از روي شانم پرتش كردم پايين و ديگه نيومد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب ديدم داخل يك پتو چند تا عقرب زرد رنگ است و من يك ظرف عسل را دستم گرفتم و عقربهارا از پتو داخل ظرف عسل مي اندازم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد
بارگذاری بیشتر ...

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - دنیای پر رمز و راز خواب

دوشنبه، 20 دی 1395
insert_link

local_library گلی که دوازده سال به خواب می‌رود!

سه شنبه، 21 دی 1395
insert_link

local_library love is - يك خواب شريكي خوشمزه

پنج شنبه، 23 دی 1395
insert_link

local_library love is - با يك بوسه زيبا از خواب

پنج شنبه، 23 دی 1395