1ـ ديدن عينك در خواب ، نشانة آن است كه بيگانگان تغييراتي در زندگي و كار شما مي دهند كه باعث نگراني شما خواهد شد . 2ـ ديدن عينكي شكسته در خواب ، نشانة آن است كه خود را سرگرم تفريحات نامشروع و ناپسند خواهيد كرد.

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب - تخم پرنده

لوک اويتنهاو مي گويد : تخم پرندگان: آمرزش ، رحمت ؛ ارث

تعبیر خواب کامیون

منوچهر مطيعي تهراني گويد: کاميون در خواب هاي ما تعبير واحد و خاصي ندار

تعبیر خواب چغندر

محمدبن سيرين گويد: چغندر در خواب، غم و اندوه است. اگر كسي بيند چغندر ه

loading...

راهنمای خرید

loading...