1ـ اگر خواب ببينيد غرق مي شويد ، علامت آن است كه زيان مالي خواهيد ديد . اما اگر در حين غرق شدن به گونه اي خود را نجات دهيد ، نشانة آن است كه از مقام كنوني خود به شهرت و ثروت دست خواهيد يافت . 2ـ اگر خواب ببينيد ديگران غرق مي شوند ، و شما براي نجات آنها مي شتابيد ، علامت آن است كه به دوست خود كمك مي كنيد تا به مقام درخوري دست يابد . 3ـ اگر زني خواب ببيند شوهرش در آبها غرق مي شود ، علامت آن است كه از مرگ كسي عزادار خواهد شد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب مویز

ديدن مويز مال و نعمت است. ابراهيم كرماني گويد: اگر آب از مويز جدا كرد

تعبیر خواب غلام

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه غلام كسي شده بود، دليل است كه از كاري س

تعبیر خواب بلدرچین

1ـ ديدن بلدرچين در خواب ، علامت سعادت خوشبختي است . 2ـ ديدن بلدرچين م

loading...

راهنمای خرید

loading...