1ـ اگر خواب ببينيد با قاشق غذا مي خوريد ، نشانة آن است كه امور خانواده به خوبي پيش خواهد رفت . 2ـ گم كردن قاشق در خواب ، نشانة آن است كه به خلافكار بودن كسي ترديد پيدا مي كنيد . 3ـ دزديدن قاشق در خواب ، نشانة آن است كه با رفتار تحقيرآميز خود باعث مي شويد اعضاي خانواده شما را سرزنش كنند . 4ـ ديدن قاشقهاي كثيف در خواب ، نشانة آن است كه به ضرر و دردسر دچار خواهيد شد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب چتر آفتابی

1ـ ديدن چترآفتابي در خواب ، نشانة كسب لذتهاي نامشروع است . 2ـ اگر دخت

تعبیر خواب چشم بندی

اگر خواب ببينيد براي ديگران چشم بندي مي كنيد ، نشانة آن است كه در موقع

تعبیر خواب سنگ

1ـ ديدن سنگ در خواب ، نشانة آن است كه با ناراحتيها و شكستهاي پياپي روب

loading...

راهنمای خرید

loading...