1ـ ديدن آرامگاه در خواب ، نشانة اندوهگين شدن و نوميدي از زندگي است . 2ـ ديدن آرامگاهي ويران در خواب ، نشانة بيمار شدن يا نزديك شدن به مرگ است . 3ـ ديدن آرامگاه خود در خواب ، نشانة آن است كه به نوميدي و بيماري دچار خواهيد شد . 4ـ اگر خواب ببينيد نوشتة سنگ گوري را مي خوانيد ، نشانة آن است كه وظايف دشوار و سختي به دوش خواهيد گرفت .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب شن

منوچهر مطيعي تهراني گويد: شن اگر ريز باشد گرفتاري است و وبال به خصوص ا

تعبیر خواب شکار

1ـ اگر خواب ببينيد مشغول شكار كردن هستيد ، نشانة آن است كه براي رسيدن

تعبیر خواب معجزه

1ـ اگر خواب ببينيد در اثر معجزه اي طرحي را به پايان مي رسانيد ، نشانة

loading...

راهنمای خرید

loading...