1ـ اگر خواب ببينيد مرتكب قتلي شده ايد ، علامت آن است كه به خاطر بي تفاوتي ديگران احساس حقارت مي كنيد . 2ـ اگر خواب ببينيد دوستي خودكشي كرده است ، نشانة آن است كه براي تصميم گيري راجع به موضوعي مهمي دچار ترديد مي شويد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب زیور آلات

اگر در خواب زيورآلات به خود بياموزيد ، نشانة آن است كه به مقامي فراتر

تعبیر خواب رمال

منوچهر مطيعي تهراني گويد: رمال مردي است فريب کار و دروغ گو که شما را ب

تعبیر خواب برس

1ـ ديدن برس در خواب ، نشانة بدبخت شدن در اثر نابساماني كارهاست . 2ـ د

loading...

راهنمای خرید

loading...