1ـ ديدن قفل در خواب ، علامت سردرگمي است . 2ـ اگر خواب ببينيد قفلي با كليد باز مي شود ، علامت آن است كه مي توانيد كسي را بشناسيد كه در صدد آسيب رساندن به شماست . 3ـ اگر خواب ببينيد قفلي با كليد باز نمي شود ، نشانة آن است كه در امور عاطفي مورد ريشخند ديگران قرار خواهيد گرفت . و سفرهاي دريايي پرخطر ، سودي براي شما به دنبال نخواهد داشت . 4ـ اگر خواب ببينيد مردي به گردن و بازوي نامزد خود قفل مي زند ، علامت آن است كه شما به نامزد خود مظنون هستيد ، اما در آينده اي نزديك ترديد شما نسبت به او بر طرف خواهد شد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب رخساره -روی

محمدبن سيرين گويد: رخساره در خواب ديدن، دليل بر روشنائي مردم بود. اگر

تعبیر خواب ریش شدن

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند بر تن او ريش بود و در آن ريش خون و ريم

تعبیر خوای آرام

1ـ ديدن دريايي آرام در خواب و نشانة پايان نوميدي است . 2ـ اگر خواب بب

loading...

راهنمای خرید

loading...