1ـ ديدن قو بر آبهاي آرام در خواب ، نشانة آن است كه در آينده اي نزديك تجاربي شعف انگيز كسب مي كنيد 2ـ ديدن قوي سياه بر آبهاي زلال ، نشانة آن است كه از عملي نامشروع لذت خواهيد برد . 3ـ ديدن قوي مرده در خواب ، علامت آن است كه از زندگي خود ناراضي و بيزار خواهيد شد . 4ـ ديدن قو هنگام پرواز در خواب ، علامت آن است كه به زودي به آرزوهاي شيرين و دلپذير خود دست خواهيد يافت .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب درخت پسته

دیدن درخت پسته دليل است بر مردي توانگر، اما بخيل.

تعبیر خواب مهمات

مهمات 1ـ اگر خواب ببينيد با مهمات سروكار داريد ، نشانة آن است

تعبیر خواب حرم

1ـ اگر خواب ببينيد از حرمي محافظت مي كنيد ، نشانة آن است كه بيشترين ني

loading...

راهنمای خرید

loading...