1ـ ديدن لحاف در خواب ، نشانة قدم نهادن به محيطهاي دلپذير و لبريز از آسايش است . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه رفتار سنجيده و عاقلانه اش او را نزد مردي مقبول جلوه خواهد داد ، تا آنجا كه او را به همسري خود برخواهد گزيد . 2ـ ديدن لحافهاي تميز و سوراخ سوراخ در خواب ، نشانة يافتن همسري باارزش است . 3ـ ديدن لحافهاي كثيف در خواب ، علامت آن است كه با ديگران رفتار پسنديده اي نخواهيد داشت ، و براي يافتن همسري مطلوب شكست خواهيد خورد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب نوشتن - نوشته

1ـ اگر خواب ببينيد چيزي مي نويسيد ، علامت آن است كه مرتكب اشتباهي مي ش

تعبیر خواب آبیاری 2

حضرت دانيال گويد: آب دادن باغ و كشت، از جوي ها و رودها، دليل كند بر ما

تعبیر خواب هفت تیر

1ـ ديدن هفت تير در خواب ، علامت پريشاني و بدبختي است . 2ـ اگر خواب ب

loading...

راهنمای خرید

loading...