1ـ اگر در خواب ليموها را بر شاخ و برگ درختان ببينيد ، علامت آن است كه به امري حسادت خواهيد ورزيد ولي عاقبت در خواهيد يافت كه منشأ حسادت پوچ و بي معني بوده است . 2ـ خوردن ليمو در خواب ، علامت حقارت و نوميدي است . 3ـ ديدن ليموي سبز در خواب ، نشانة ابتلا به بيماري واگيردار است . 4ـ ديدن ليموي خشك شده در خواب ، نشانة جدايي و طلاق از همسر است .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب خشم

1ـ اگر خواب ببينيد خشمگين هستيد و با فرياد از ديگران انتقاد مي كنيد و

تعبیر خواب یتیم

تعبیر خواب یتیم و همدردی با آن آنلی بیتون م‏یگوید : 1ـ همدردي با يتي

نعبیر خواب اژدها

ديدن اژدها در خواب ، نشانة آن است كه بر نفس شما شهوات تسلط مي يابد و م

loading...

راهنمای خرید

loading...