اگر خواب ببينيد مادرتان در خانه مشغول كاري است ، نشانه آن است كه به هر كاري دست بزنيد نتيجه اي مساعد خواهيد گرفت .

2ـ اگر خواب ببينيد با مادر خود گفتگو مي كنيد ، نشانة آن است كه در زندگي زناشويي سعادتمند خواهد شد .

3ـ اگر زني خواب مادر خود را ببيند ، نشانة آن است كه در زندگي زناشويي سعادتمند خواهد شد .

4ـ اگر خواب ببينيد مادرتان بيش از اندازه لاغر شده است ، نشانة آن است كه بزودي از خبر مرگ كسي اندوهگين خواهيد شد .

5ـ اگر خواب ببينيد مادرتان شما را صدا مي كند ، علامت آن است كه در زندگي راه نادرستي را دنبال مي كنيد.

6ـ اگر خواب ببينيد مادرتان از درد گريه مي كند ، علامت آن است كه مادرتان به بيماري دچار خواهد شد .

لوک اويتنهاو مي گويد :

ديدنش و يا صحبت کردن با او : برنامه هايي که براي خود در نظر گرفته ايد به انجام خواهند رسيد

 مادر را مرده ديدن : زندگي طولاني سعادتمند

تعبیر خواب مادر معبر سوتک


در خواب ، مادر با معانی و اشکال گوناگونی ظاهر میشود . گاهی ممکن است فردی ناشناس را در خواب مشاهده کنید و اینگونه به شما تلقین شود که او مادر شماست .


اگر شما یک زن هستید ، مادر شما ، یا فردی که در نقش مادر شما ظاهر میشود ، بیانگر بخشی از شخصیت شماست که نیازمند رسیدگی و توجه بیشتری است .


اگر شما یک مرد هستید ، مادر یا فردی که در نقش مادر در خواب شما ظاهر می شود ، اشاره به احساسات زنانه یا بخشی از وظایف و رفتار های شما که با احساسات زنانه و مادرانه سر و کار دارد ، مربوط می شود .

وظایف و احساساتی که به شما محول شده و ناگزیر از رو به رو شدن و پذیرش آن ها هستید .


در واقع این خواب نشان می دهد که پیشبرد پروژه یا کارهایی که به آن ها اشتغال دارید ، یا اهدافی که برای آن ها برنامه ریزی کرده اید ، از طریق به کارگیری این احساسات و نقش ، محقق خواهد شد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب لنگر - لنگر گاه

لنگر 1ـ خواب لنگر براي دريانوردان نشانة آن است كه مسافرتي خوش

تعبیر خواب مستأجر

1ـ اگر صاحبخانه اي مستأجر خود را به خواب ببيند ، نشانة آن است كه در حر

تعبیر خواب نمایشگاه

1ـ اگر خواب ببينيد در نمايشگاهي هستيد ، علامت آن است كه كاري پرمنفعت و

loading...

راهنمای خرید

loading...