جمعه, 17 اردیبهشت 1395

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !

تعبیر خواب مار

فرستادن به ایمیل چاپ

1ـ اگر زني خواب ببيند ماري مرده به او نيش مي زند ، نشانة آن است كه از بدخواهي و شرارت كسي عذاب خواهد كشيد .تعبیر خواب مار

2ـ ديدن مار ، نشانة ابتلا به انواع و اقسام شر و بدي است .

3ـ اگر خواب ببينيد مارها در هم مي لولند ، نشانة آن است كه از كشمكش هاي خود با ديگران نادم و پشيمان خواهيد شد .

4ـ كشتن مار در خواب ، نشانة آن است كه از هر فرصتي براي پيش بردن زندگي خود استفاده خواهيد كرد و از پيروزي بر دشمنان لذت خواهيد برد .

5ـ اگر خواب ببينيد از روي مارها راه مي رويد ، نشانة آن است كه از بيماري كه گريبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهيد شد . افراد خود خواه مي كوشند مقام و شان شما را ميان دوستانتان پائين بياورند .

6ـ اگر خواب ببينيد ماري شما را نيش مي زند ، نشانة آن است كه تسليم كارهاي ناپسند خواهيد شد .

7ـ اگر خواب ببينيد ماري خوش خط وخال از لاي علفهاي سرسبز به سوي شما مي آيد و از كنار شما مي گذرد و جايي ناپديد مي شود و بعد از مدتي باز از دور پديدار مي شود ، و به سمت شما مي آيد و هر چقدر كه نزديكتر مي شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر مي رسد ، تا اينكه مبدل به اژدهاي عظيم مي گردد ، نشانة آن است كه با نافرماني و بي قيدي شما كارها از بد هم بدتر مي شود . اما پذيرفتن وظايف خود و كنار گذاشتن كاهلي اوضاع بهبود مي يابد .

8ـ اگر خواب ببينيد ماري به گرد شما حلقه مي زند و نيش خود را بيرون مي آورد ، نشانة آن است كه با ناتواني در چنگ دشمنان اسير خواهيد ماند .

9ـ خريد و فروش مار در خواب ، نشانة آن است كه براي پيروزي به مخالفان خود ، سياستمدارانه با آنها رفتار مي كنيد .

10ـ اگر خواب ببينيد مويي ناگاه مبدل به ماري مي شود ، نشانة آن است كه وقايعي بي اهميت افكار شما را پريشان مي كند .

11ـ اگر خواب ببينيد مارها به شكل هاي غير عادي مبدل مي گردند ، نشانة آن است كه مشكلات شما تنها با حفظ خونسردي و آرامش و داشتن اراده اي قوي بر طرف مي گردد .

12ـ اگر خواب ببينيد مارها در آب مي لولند ، نشانة آن است كه در جايي كه احساس مي كنيد به لذتي تمام و كمال دست مي يابيد ، با درد سر روبرو مي شويد .

13ـ اگر خواب ببينيد مار كسي را نيش مي زند ، نشانة آن است كه ناآگاهانه به يكي از دوستان خود ، صدمه اي مي زنيد .

14ـ ديدن مارهاي كوچك در خواب ، نشانة آن است كه كساني را دوست مي پنداريد و از آنان پذيرايي مي كنيد كه مي كوشند شما را پنهاني بدنام سازند ، و موفقيتهاي روز افزون شما را نابود بسازند .

15ـ اگر خواب ببينيد بچه ها با مار بازي مي كنند ، نشانة آن است كه نمي توانيد دوست را از دشمن تشخيص بدهيد .

16ـ اگر زني خواب ببيند بچه اي ، مار پشت سر او مي گذارد و صداي فس فس مار را مي شنود ، نشانة آن است كه كساني او را متقاعد مي سازند كه ثروت خود را تسليم ديگران كند . بعداً پي خواهد برد كه به دام دسيسه دشمنان افتاده است .

17ـ اگر زني خواب ببيند ماري را تحت فرمان خود در آورده است ، نشانة آن است كه حقوق او در آستانة پايمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمايت خواهند كرد .

نظرات  

 
+26 خواب مارمهدی حسین پور چهارشنبه 30 بهمن 1387 ، ساعت 09:07
سلام من خوابی دیدم که بدجوری منو ناراحت کرده من در خواب دیدم که منزلمون پر شده از مار و عقرب و رتیل یک مار سفید دو سر با خالهای مشکی که خیلی بزرگ بود و یک مار سیاه که تقریبا هنگام حرکت پرواز میکرد اما من به کمک برادرم با زحمت بسیار در حال جنگیدن با این موجودات بودیم. لطفا بنده رو راهنمایی کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 مار دو سرمحمد رضا صمیمی شنبه 21 فروردین 1389 ، ساعت 13:43
سلام
مار دو سر سبز دیدم که کاری به من نداشت.
متشکرم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 re: مار دو سرGuest چهارشنبه 09 تیر 1389 ، ساعت 11:10
نقل قول از محمد رضا صمیمی:
سلام
مار دو سر سبز دیدم که کاری به من نداشت.
متشکرم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 دیدن ماردو سر در خوابGuest سه شنبه 10 اسفند 1389 ، ساعت 10:24
:cry:: خواب اینکه از یک سوراخ کوچک مار خیلی بزرگ که بیشتر شبیه ازدها بود بیرون آمد البته یک مار بود ولی دو سر داشت که دور یک ساختمان خیلی بزرگ پیچید که پدرم با اسلحه در دستش بعد از کلی دردس آن را کشت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+13 re: مارGuest جمعه 20 خرداد 1390 ، ساعت 08:41
نقل قول از محمدرضا:
سلام علیکم
خواب دیدم که در کنار یک دریاچه ای زیبا هستم ولی به خاطر عدم اطمینان از عمقش، وارد آن نمی شدم تا اینکه از دوستم که خودش در داخل آب بود، درباره عمق آب پرسیدم و چون مطمئن شدم که عمقش از دو متر بیشتر نیست و پایم به ته این دریاچه می رسد و خطری از جهت غرق شدن مرا تهدید نمی کند، به آرامی وارد آب شدم و همین که وارد دریاچه شدم یک دفعه دو یا سه مار آبی را دیدم که به سمتم می آیند و من با اینکه تو خواب می دانستم که نیش مار آبی زهر آلود نیست ولی با وحشت داشتم فرار می کردم و آن دو یا سه مار به سمت من می آمدند و من تو آب داشتم فرار می کردم که از خواب بیدار شدم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: re: مارشادی دوشنبه 15 دی 1393 ، ساعت 19:36
نقل قول از Guest:
نقل قول از محمدرضا:
سلام علیکم
خواب دیدم که در کنار یک دریاچه ای زیبا هستم ولی به خاطر عدم اطمینان از عمقش، وارد آن نمی شدم تا اینکه از دوستم که خودش در داخل آب بود، درباره عمق آب پرسیدم و چون مطمئن شدم که عمقش از دو متر بیشتر نیست و پایم به ته این دریاچه می رسد و خطری از جهت غرق شدن مرا تهدید نمی کند، به آرامی وارد آب شدم و همین که وارد دریاچه شدم یک دفعه دو یا سه مار آبی را دیدم که به سمتم می آیند و من با اینکه تو خواب می دانستم که نیش مار آبی زهر آلود نیست ولی با وحشت داشتم فرار می کردم و آن دو یا سه مار به سمت من می آمدند و من تو آب داشتم فرار می کردم که از خواب بیدار شدم.

:P :P :shock:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+14 پاسخ: خواب ماراکبری سه شنبه 03 دی 1392 ، ساعت 16:48
سلام من در خواب دیدم مادرم که فوت کرده از سرش خون می یاد و همچنین خواب دیدم که مادرم لباس بر بدنش نبوده و لباسش در دستش بوده واین دو خواب منو بد جوری ناراحت کرده لطفا تعبیرش رو بهم بگین. ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خوابگودرزی چهارشنبه 01 مهر 1394 ، ساعت 12:32
سلام خواب دیدم دومار یکی سیاه و یکی سفید در منزلمان است به نظر میرسیدن بی ازار باشند ولی من چون از مار میترسم سعی داشتم انها را بکشم ولی هر کاری میکردم نمیمردند. لطفا تعبیرش را بگویید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+13 آرمينا شنبه 09 خرداد 1388 ، ساعت 14:41
سلام.تعبيرخواب مارسفيدچيه؟
2.اگرمارگازبگيره نشانه چيه؟ :-?: :D
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 ناشناس جمعه 24 شهریور 1391 ، ساعت 20:08
نقل قول از آرمينا:
سلام.تعبيرخواب مارسفيدچيه؟
2.اگرمارگازبگيره نشانه چيه؟ :-?: :D

نقل قول از آرمينا:
سلام.تعبيرخواب مارسفيدچيه؟
2.اگرمارگازبگيره نشانه چيه؟ :-?: :D

ئ ئوئ ود وئئئئئئئئئئ
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 جواب بیام شماحسین سه شنبه 13 آبان 1393 ، ساعت 02:28
خواب دیدم دارم از حساری که سیم خاردار بود عبور میکردم که ماری از پشت کمرم راگاز گرفت بعدش بادستم ان مارراگرفتم وسرش راله کردم وکشتمش تعبیران چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+18 سارا یکشنبه 10 خرداد 1388 ، ساعت 06:18
سلام
من خوابی دیدم که خیلی ناراحت شدم. توی ساختمان باغی بودم، بعد رفتم توی باغ که مارهای فراوونی دیدم،هرجا میرفتم مار میدیدم حتی توی جوب آب! خیلی ترسیده بودم، از روشون میپریدم که بلاخره رسیدم به ساختمان، ولی اونجا دیگه ماری نبود، انگار محاصره شده بودم.
ولی مارهاش کاری به من نداشتن حتی تکون نمی خوردن!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 مارحميد شنبه 16 مرداد 1389 ، ساعت 12:11
خواب ديدم مار بزرگي را كه هر لحظه بزرگ و بزرگتر مي شد و به يك روستا حمله كرده بود و من در آن روستا بودم و با سرعت بسيار زياد فرار كردم اون مار نتوانست من را بگيرد و من از خواب بيدار شدم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 ahmad جمعه 20 خرداد 1390 ، ساعت 09:03
salam man taghriban saate 2/30 shab khab didam ye mare bozorge ghahwei dare baye bache taghriban 5sale bazi mikone bad az chan deyghe mare in bacharo mikhore bad do ta az dostam taghriban nazdike mare hastan benazaram mikhastan ono bezanan wali lebasashon beham gir karde bod bad man hamonja ye sange taghriban 2 kiloii war dashtam part kardam be samte mar ke khord beposhte gardanesh in mare oftad dombalemon ma ham bakhanomam ke bacham to baghalesh bod farar kardim man ham bacharo az dastesh gereftam ta rahat tar farar konim kholase in mare az ma dor shode bod ta inke mare khodesho andakht to joye abi ke kenare jade bod wa khodesho resonde bod be on do taye poshte sarimon mano khanomam raftim to ye kochei ke kami ab dasht bad ye sag ham onja baste bod bad sahebe on sage sagesho baz kard wa besamte mar raft hamsayehaye onja taghriban 4 ya 5 taye dige ba sagashon be samte mare raftan ..lotfan begin tabiresh chiye
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+10 Guest دوشنبه 09 فروردین 1389 ، ساعت 11:51
سلام من خواب ديدم يه مار سياه رو قورت دادم تعبيرش چيه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 روشنک جمعه 13 تیر 1393 ، ساعت 02:18
سلام شماپول یک دشمن خانگی که نسبت خیلی نزدیکی باشما داره رو میخورید وبه این شخص همیشه زورتون میرسه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+10 tabire khabe marOmoria پنجشنبه 12 فروردین 1389 ، ساعت 15:26
تعبیر خواب مار
سلام من یه خواب عجیبی‌ دیدم، خواب دیدم که یک مار بزرگ گرفتم،
اندازهٔ این مار حد اقل بیشتر از ۱۵ متر، و یا شاید بیشتر بود،
این مار می‌خواست بیاد طرف من و یک نفر که نمی‌شناسم، می‌خواست
نیشمون بزنه، ولی‌ ما با دستمون گردنشو گرفتیم و نزاشتیم
تکون بخور، این مار خیلی‌ عجیب بود، خیلی‌ بزرگ، رنگش دقیق
یادم نیست ولی‌ فکر می‌کنم به رنگ سبز و کرم بود، می‌شه خواهش
کنم برام تعبیرش کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: tabire khabe marماهان هزاری جمعه 20 دی 1392 ، ساعت 20:34
سلام من فقط میدونم مار توی خواب مال وثروت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: tabire khabe marروشنک جمعه 13 تیر 1393 ، ساعت 02:17
شمادرمسایل شهوانی بین عقل وشرع واحساس گیر وسردرگمیدامامیت ونیدپیروزبشیدوه مچنین یک دشمن دارید که باکارهای بدشمامخالفه ولی ضرری به شمانمیرسونه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+13 تعبير خواب مارحميد پنجشنبه 19 فروردین 1389 ، ساعت 09:32
سلام
من خواب ديدم كه يك مار بزرك خاكي رنگ با تعدادزيادي تخم سفيد كه روي آنها خفته بود و تعدادي تخم در اطرافش پراكنده بود.
وبعداز آن در همان شب خواب ديدم:كه ماري در گوشه اي به دور خود پيچيده كه تصميم داشتم مار را بكشم ولي پشيمان شدم و شيئي به سمتش پرتاب نموده وآن را فراري دادم.
با سپاس فراوان-لطفا دراسرع وقت تعبير نماييد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابماهان هزاری جمعه 20 دی 1392 ، ساعت 20:44
شمابادست خودت مال و ثروت راپروندی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابماهان هزاری جمعه 20 دی 1392 ، ساعت 20:52
با دست خودت مالو پروندی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 رویا دوشنبه 23 فروردین 1389 ، ساعت 21:56
سلام من خواب دیدم تخم مار زیر پوست پامه.این یعنی چی؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 تعبير خواب مارخديجه دوشنبه 24 خرداد 1389 ، ساعت 17:30
سلام
من خواب مي ديدم كه بچه ام داخل آب بازي مي كرد و يك مار آبي روي سرش بود آن را گرفتم و پرتش كردم ولي به يك مار سياه بزرگ سه سر تبديل شد و با من حرف مي زد هر اقدامي براي از بين بردنش كرديم تا اينكه شخصي با موادي روي سر آن او را از بين برد ولي خيلي وحشتناك بود تا آخرين نفس همچنان روبه من با من حرف مي زد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 مارمریم دوشنبه 24 خرداد 1389 ، ساعت 17:35
با سلام من در خوابم دید هام ماری در خانه ای در حال حرکت است ناگهان مردی که برایم آشنا بود مار را گرفت و پوست مار را کند و مار را در ماهیتابه سرخ کرد و خورد خواهش می کنم این خواب را برای من تعبیر کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: مارروشنک جمعه 13 تیر 1393 ، ساعت 02:14
آن مرد پول دشمنش رو میخوره وبر دشمنش پیرزوز میشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 خواب مارmohsen azari یکشنبه 06 تیر 1389 ، ساعت 21:33
با سلام
شب خوابیدم صبح از خواب پا شدم ولی دوباره با یاد دختری که دوستش دارم خوابم برد، در خواب دیدم که در خانه پدر بزرگم که تازگیها نیز فوت کرده هستم.در یکی از اتاقها گربه ای بود که مریض بود و نای تکان خوردن نداشت و یکی از پاهاش داغون بود و نمی تونست راه بره داشتم گربه را نه با حالت خشم که با چاشنی ترحم از خانه می انداختم بیرون،وقتی گربه رسید به اون اتاقی که بابا بزرگم در آن همیشه می نشست رسید یکهو دیدم ماری کلفت و بزرگ سیاه رنگ با راه راه سفید حدودا یک متری از پشت لباسها درآمد و من از ترس سراغ مادرم دویده و در حالی که از او کمک میخواستم مار گربه را گرفت و من با مادرم به بیرون دویده و خواستار کمک شدیم که همه گفتند ما نمی تونیم کمک کنیم که در این هنگام عمیم وارد شد و وقتی به داخل خانه آمدیم نه مار بود و نه گربه.
لطفا تعبیر این خواب را برایم ارسال کنید
با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+13 مارامین جمعه 11 تیر 1389 ، ساعت 16:59
سلام
من خواب دیدم یه مار دو جای دست منو نیش زد طوری که جای نیش روی دستم بود :roll::
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 خواب مارصحرا شنبه 12 تیر 1389 ، ساعت 21:48
:confused: ک مار دور کمرم حلقه زد و بعد از مدتی خودش رفت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: خواب مارروشنک جمعه 13 تیر 1393 ، ساعت 02:22
یک مردازنظرجنسی ونامشروع وخظرناک بشمانظرداره سوء استفاده میکنه وبعد کاملا ازشما وزندگیتون بدلیل تنفرشمادورمیشه ضررش بهتون میرسه بایدبسیارمواظب روابطتون باشید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-6 فریبا شنبه 02 مرداد 1389 ، ساعت 18:51
سلام

خواب دیدم که ماری درحالی که من روی تختم درازکشیده بودم به کمرمن چسبیده بود سعی کردم اونوازخودم جدا کنم وهمین کارم کردم امامارنیشش روبیرون اوردونیشش به چندشاخه تبدیل شد :confused: ومنونیش زد اما به من آسیبی نرسید :lol: لطفااین تعبیزراین خوابم روبرای من بذاریدچون من توموقیعیتی قرترگرفتم که نگرانی منوبیشترکرده ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 سجاد دوشنبه 31 تیر 1392 ، ساعت 00:15
به امیل من بیا تا کامل برات توضیح بدم sajadh442@yahoo .com
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 behnam.perfum@yahoo.comبهنام چهارشنبه 07 آبان 1393 ، ساعت 09:47
معذرت اما احتمالا دشمنت بهت تجاوز ميكنه سعي كن از تجاوز لذت ببري
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 Guest پنجشنبه 07 مرداد 1389 ، ساعت 11:33
salam man dar khab didam zani az dron ab 2mare sefide besiar boland be samte man part kard marha vaghti nazdikam shodan dar ham pichidan va man anha ra ba chob be tarafi partab kardam tabire in khab chie mamnon
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 Guest پنجشنبه 07 مرداد 1389 ، ساعت 11:38
محمدبن سيرين گويد: ديدن مار به خواب، دليل دشمني پنهان بود. اگر مار را در خانه بيند، دليل دشمني خانگي بود. اگر در صحرا بيند دشمني بيگانه است. اگر بيند كه با مار جنگ كرد، دليل است با دشمن خصومت كند. اگر بيند كه مار بر وي خيره شد، دليل است كه دشمن بر وي غالب گردد. اگر خود را خيره بيند دشمن را قهر كند. اگر بيند كه گوشت مار خورد، دليل شاهي است. اگر بيند كه مار به دو پاره كرد، دليل است كه مال دشمن خورد. اگر بيند كه ماري مرده، دليل كه آفتي از وي رفع شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه ماري سفيد بگرفت، دليل بزرگي بود. اگر بيند كه مار از وي بگريخت، دليل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سياه بيند، دليل است دشمن بسيار بود. اگر مار را سبز بيند، دليل است كه دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بيند، دليل است دشمن او بيمارگونه بود. اگر مار را سرخ بيند، دليل است دشمن او معاشر است. اگر بيند كه ماران بسيار پيش او جمع شدند، دليل است خويشان دشمن او باشند. جابرمغربي گويد: اگر كسي بيند كه از سوراخ دهان يا بيني يا گوش يا ذكر يا مقعد او ماري بيرون آمد، دليل كه فرزند دشمن او است. اگر بيند كه مار را بگرفت و گزندي به وي نرسيد، دليل است كه بزرگي يابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مار درخواب ده وجه است. اول: دشمن پنهان. دوم: زندگاني. سوم: سلامتي. چهارم: پادشاهي. پنجم: سپه سالاري. ششم: دولت، هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سيلاب.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 re:مارشهرزاد جمعه 22 مرداد 1389 ، ساعت 12:39
خواهرم خواب دیده دست من تا آرنج در دهان یک مار بزرگ بوده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 asdasdadminnn پنجشنبه 07 شهریور 1392 ، ساعت 05:27
یعنی شما دچار مشکل بزرگی در زندگی هستین ک قادر به حل ان نیستید و کم کم از بین میبرد شمارو...!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 نيش افعيGuest یکشنبه 24 مرداد 1389 ، ساعت 12:08
با سلام
خواب ديدم براي پيك نيك با خانواده بيرون رفته بوديم كه از كنار يه مار خوابيده يك افعي بيرون اومدو منو نيش زد. اما من با خونسردي با يه پارچه پام و بستم و با چاقو جاي نيش رو خراش دادم بعد نيش مار مثل يه گرد سفيد رنگ بيرون اومد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+14 مار زرد رنگ در آبسميرا سه شنبه 26 مرداد 1389 ، ساعت 07:21
سلام ؛
خواب ديدم براي مادر شوهر دخترم آب ببرم كه وقتي آب را بدستش دادم آن را انداخت و جيغ كشيد مار من ديدم در آب مار زرد رنگي را خواستم تعبيرش را بدانم البته بگويم كه قرار است مادر شوهر دخترم دو سه روز ديگر براي افطار به خانه ما بيايندميخواستم بدانم چه ارتباطي ميان اين موضوع و خواب من دارد و مورد ديگر اينكه قرار است كه من خانه خودم را به داماد و دخترم بفروشم كه مادر شوهرش هم موافق اين قضيه هست
با تشكر بسيار فراوان
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 مار قهوه ای رنک بزرگبهرام نویدخواه شنبه 04 دی 1389 ، ساعت 14:48
:sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 تعبیر خوابنرگس یکشنبه 31 مرداد 1389 ، ساعت 07:59
سلام من خوا دیدم که از کانال کولر خونمون یک مار آبی یا سبز رنگ لاغر و کوچیک سرک میکشه شوهرم اونو گرفت و خواست از خونه بیرون ببره که یکدفعه از دست شوهرم در رفت و به طرف من پرید و دور پای راستم پیچید بعدش از خواب پریدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خوابروشنک جمعه 13 تیر 1393 ، ساعت 02:24
سلام همسایه ای ازطریق کولرهمخابی شماباهمسرتون رواستراق سمع میکنه این همسایه روشوهرتون گیرمیندازه وبیشتربایددرحفظ حریم خونتون مواظب افرادبیفرهنگ باشید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خوابروشنک جمعه 13 تیر 1393 ، ساعت 02:26
ضمناقصدسوء نیزبشماداره تاحدودی هم ممکنه موفق بشه همسایه سمت راست خونتون هست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 مارزهرا سه شنبه 02 شهریور 1389 ، ساعت 10:22
سلام یکی یه مدت پیش برای ما خواب دیده بود که انگاری زیر فرش خونه ی ما موش هست اما فرشو که کنار میزنه می بینه مار مولکه چند شب پیشم خواب می بینه یه مار سیاه سفید خونمونه تو همون خواب به من می گه یادته که چند وقت پیش برا تو و شوهرت خواب دیدم تو خونتون مارمولکه ببین این دفعه مار اومده!!!!!! میشه تعبیر این خوابارو بهمون بگین؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 سلامamin چهارشنبه 25 مرداد 1391 ، ساعت 06:02
سلام من یک سوال اضطراری دارم .
خواب دیدم یک مار سفید وسیاه کوچک بودن که من سفید را کشتم و خونش به پاهایم پاشید
مار ها از بدنم بیرون می امدن
پدرم یک مار را که شکل عجیب وغریب داشت به جای مجسمه گذاشت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: سلامروشنک جمعه 13 تیر 1393 ، ساعت 02:28
شمامقداری پول که مبلغ زیادی هم نیست بانااگاهی ازدست میدهیدوهواوهوس برشماچیره شده همچنین حسادت وشرارت که بایدازخودتون دورکنیدباعثش هم پدرتونه که شما به این اخلاقیات کشیده میشید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 زهرا چهارشنبه 03 شهریور 1389 ، ساعت 09:42
توروخدا جواب منو بدین دیگه؟ :oops:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 مارنسیبه یکشنبه 07 شهریور 1389 ، ساعت 08:38
خواب دیدم یه چیزهایی محکم به پاهام چسبیده ولی میترسیدم نگاه کنم. بعد دیدم خاله ام آن مارهای سیاه و باریک را یکی یکی از پایم جدا کرد و به بیرون اتاق پرت کرد. در آخر یکی دیگه مانده بود و جیغ کشیدم و پدرم آنرا گرفت. یک مار خیلی کوچک اندازه بند انگشت مانده بود که بقیه را صدا کردم که آنرا ببینند ولی تا بیایند و من بکشمش پرواز کرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 Guest دوشنبه 22 شهریور 1389 ، ساعت 05:28
من دیدم گربه ماری را حمله میکنه تو خانه ما میشه تعبیرش چی هست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 maarshafagh شنبه 27 شهریور 1389 ، ساعت 10:27
سلام
تعبير خواب مار ، مار تقريبا باريك ، طولانى، و سياه باشه و به من كارى نداشته باشه چى هست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 خواب مار سبزمحمد هادی عرب احمدی یکشنبه 04 مهر 1389 ، ساعت 06:06
در خواب مار سبزی رادیدم در پشت بام خانه ام راه میرود و دارای دندانی مثل انسان است و راه خود را میرود و به من کاری نداشت
متشکرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 مارمحمدرضا یکشنبه 18 مهر 1389 ، ساعت 13:57
سلام علیکم
خواب دیدم که در کنار یک دریاچه ای زیبا هستم ولی به خاطر عدم اطمینان از عمقش، وارد آن نمی شدم تا اینکه از دوستم که خودش در داخل آب بود، درباره عمق آب پرسیدم و چون مطمئن شدم که عمقش از دو متر بیشتر نیست و پایم به ته این دریاچه می رسد و خطری از جهت غرق شدن مرا تهدید نمی کند، به آرامی وارد آب شدم و همین که وارد دریاچه شدم یک دفعه دو یا سه مار آبی را دیدم که به سمتم می آیند و من با اینکه تو خواب می دانستم که نیش مار آبی زهر آلود نیست ولی با وحشت داشتم فرار می کردم و آن دو یا سه مار به سمت من می آمدند و من تو آب داشتم فرار می کردم که از خواب بیدار شدم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 re: خواب مارمبینا سه شنبه 20 مهر 1389 ، ساعت 10:53
سلام.من خواب دیدم که تو خونمون و توی اتاق شوهرم یک مار سفید روی دیوار و روی یک میله چوبی افقی قرار داره و خیلی مار بزرگی بود حدود ده متر طول داشت و آروم بود ولی یه دفعه من و مامانم و خواهرمو نیش زد من زود دست مامانمو بستم و مار را کشتیم و چند تکه اش کردیم و سر مار را برداشتیم با خودمون توی یه کیفو و راه افتادیم به سمت یه بیمارستان ولی انگار بعد اصلا بیمارستان نرفتیم و کمی تب داشتیم و بعد خوب شدیم.لطفا تعبیرشو بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 امجد چهارشنبه 06 بهمن 1389 ، ساعت 08:37
از زحمات شما مچکرم سایت خوبی است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+16 مارنازنین پنجشنبه 22 مهر 1389 ، ساعت 13:50
خواب دیدم مار سبز و سیاه به طرفم میان و من مارهارو از خودم دور میکنم
باتشک :cry:: ر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 مارآيدا شنبه 15 آبان 1389 ، ساعت 23:53
من خواب ديدم يه مار كوچيك رو پامه بعد من جيغ ميزنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 خواب دیمarash سه شنبه 18 آبان 1389 ، ساعت 03:42
سلام
من خواب دیدم از جایی خواب بود م از درد گزش بیدار شدم وقتی بیدار شدم دیدم در بیایان با مادرم خواب بودم و مار سفیدی پایین پای من است که منو نیش زده و می خواد که بره.منم هم به مار نگاه میکردم و به مادرم میگفتم که مار نیشم زده.مار بسیار زیبا بود.سفید و یالدار.ضمنا دردی که از نیش مار به من وارد شده بود دردی سبک و راحت بود که خیلی دوست داشتنی بود.اگه تعبیرشو واسم بذارید ممنون میشم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 Guest پنجشنبه 20 آبان 1389 ، ساعت 02:17
سلام من خواب ديدم مارهاي كوچك چاق و لاغر زردرنگ دور و برم پر هستند و من از روي آنها راه ميروم كه چشمان درشتي داشتند :shock:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 Guest دوشنبه 24 آبان 1389 ، ساعت 23:14
سلام
من خواب دیدم که یک مار وکشتم وبعد اون رو موخوردم . میشه تعبیر کنید برام
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+13 Guest سه شنبه 25 آبان 1389 ، ساعت 04:25
در خواب مارهای بزرگی رو میدیدم که می خواستند منو نیش بزنند هرچه میزدم نمی مردند هی از زمین بلند می شدند خیلی هم وحشتناک بودند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 نيلوفر دوشنبه 01 آذر 1389 ، ساعت 07:32
سلام خواب ديدم كه همكارم غذايي درست كرده و به من داده من وقتي خوردم متوجه شدم كه يك مار كوچيك تو غذا بوده كه من نصف مارو گاز زدم و خوردم و نصف ديگش مونده كه با ديدنش متوجه شدم و به همكارم گله كردم كه چرا به من نگفت تو غذايي كه درست كرده مار بوده و من نصف مار رو خوردم ،رنگ مار طوسسي رنگ بوده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 خواب دیدم که مارسبزرنگ بسیارزیبائی به سمت من آمد ومرضیه از رودهن شنبه 06 آذر 1389 ، ساعت 01:02
خیلی متشکرم .
بسیرسایت جالب و خواندنی خوبی است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 Guest پنجشنبه 11 آذر 1389 ، ساعت 03:40
سلام من تو خواب یک آپارتمان 8 طبقه دیدم که وقتی واردش شدم آپارتمان زیبایی بود من کنجکاو شدم و تا آخرین مرتبه اش رفتم وقتی پایین را نگاه کردم یک دفعه یه جوری شدم آخه من تو واقعیتم ترس از ارتفاع دارم وقتی عقب و نگاه کردم پسر داییم را دیدم اون به من گفت که خوش اومدی بشین منم کنر یه سینی کوچک نشسته بودم که دیدم پشتش انگار یه چیزی تکون میخوره من از جام پریدم تا اینکه سینی افتاد و یه مار کویک سبز رنگ بیرون او مد و پسر داییم اول چند تا با چوب بهش چند تا ضربه وارد کرد بعدگلوشو گرفت وفشار داد تا اینکه زهرش را روی زمین ریخت زهر زیادی داشت وبعد از چند دقیقه دو باره یکی مشابهش اومد و من به خاطر گران بودن زهر مار یک استکان آوردم وازهرش و ریخت توی اون استکان پر از زهرش شد.ممنون میشم به خاطر تعبیرش :-?:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 مارمحمد یکشنبه 14 آذر 1389 ، ساعت 04:43
خواب دیدم یک مارو قهوهای تیره رو زیره پام له کردم پامو نیش زد بعد من سرشو گرفتم میبردم بیمارستان تا پادزهرشو بدن
نصفش موند زیره ماشین
تو یه سالنی به من پادزهر دادن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 مارebrahim شنبه 20 آذر 1389 ، ساعت 00:54
سلام.
من خواب دیدم که یه مار داخل یک جعبه هست و فقط من میدونم اونجاست.
بعد فامیلهامونم اون اطرف هستن و میدونم که یکیشون پسر خالم بود و یکی مامانش بقیه رو یادم نیست.
بعد نمیدونم چی شد که احساس کردم که مار درون بدنمه و من بخاطر بودنش تو بدنم با اینکه چاق بودم تا قیل اون یک دفعه لاغر شدم و هیکلم روی فرم اومد. وخودم میدونستم بخاطر وجود مار تو بدنمه.احساس میکنم تو خواب یکم دلهره داشتم.
ممنون میشم خوابم رو تعبیر کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 تعبیر خواباکبر چهارشنبه 24 آذر 1389 ، ساعت 22:00
سلام"همسرم خواب میبیند که در اطاقمان لای رختخوابهایک مار سیاه هست وفقط به اونگاه میکند و زبانش را بیرون میاورد وتولید صدا میکند"همسرم فرار میکندوبه پایین پیش خانواده ام میرود و موضوع را به برادرم میگوید و او توصیه میکندکه بالا نرود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 Guest چهارشنبه 25 اسفند 1389 ، ساعت 14:23
تعبیر مار که با انسان صحبت میکند درتعبیر ها هست میدانم که خوب نیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+32 تعبیر خواب مار سیاه و سفید چیستugd دوشنبه 06 دی 1389 ، ساعت 02:14
تعبیر خواب مار سیاه و سفید چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 RE: تعبیر خواب مارgoli شنبه 25 دی 1389 ، ساعت 11:26
سلام .اگه خواب ببينيم يه مار سفيد ميخواد بامادوست بشه وباما صحبت ميکنه ولي از اون ميترسيم تعبيرش چيه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیرخوابیکی جمعه 14 بهمن 1390 ، ساعت 08:22
یعنی این روزا کسی ک باهاس دوستی می خواد بهت اسیب بزنه
نقل قول از goli:
سلام .اگه خواب ببينيم يه مار سفيد ميخواد بامادوست بشه وباما صحبت ميکنه ولي از اون ميترسيم تعبيرش چيه؟

کنقل قول از goli:
سلام .اگه خواب ببينيم يه مار سفيد ميخواد بامادوست بشه وباما صحبت ميکنه ولي از اون ميترسيم تعبيرش چيه؟

ی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 RE: تعبیر خواب مارآزاده ذوالفقاري یکشنبه 03 بهمن 1389 ، ساعت 08:13
در خواب ديدم كه 3 تا مار خيلي بزرگ كه گوشت خوار هم بودند در جايي بودند كه من نميدونم كجا بودند همش به طرف ما حمله ميكردند ما فرار ميكرديم شوهرم زودتر فرار كرد من ماندم از ترس از خواب بيدار شدم لطفا به من بگيد تعبيرش چيست ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 خواب مارسفيدشاخدارمهدي . ا سه شنبه 26 بهمن 1389 ، ساعت 08:55
من خواب ديديم يكنفرروتحويل من دادن بااسب ببرم به جايي اعدامش كنندولي درراه به جايي باصفاوپرآب رسيدممه درآنجاچندتن هم به من اضافه شدندكه يكيشون پسرخاله ام بودكه گفت اينجامارهست شنانكنيدولي ماگوش نداديم چون آب بينهايت قشنگي بودشروع كرديم به شناكردن بسايرمطبوع بودناگهان مارسفيدوشاخداري ازگوشه آب ردشدوباكسي كاري نداشت باديدن اين خواب بيدارشدم ديدم اذان صبح است مطمئنم داراي تعبيراست اگرلطف بفرماييدممنون ميشوم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 ماررویا پنجشنبه 28 بهمن 1389 ، ساعت 11:16
ماری طلایی را در خانه دیدیم که از گلوی آن گرفتم و آن قدر گلویش را فشردم که از حال رفت و فکر کردم که تا لحظه ای دیگر میمیرد؛ سپس آن را درون سطل آشغال انداختم، اما چند لحظه بعد که در سطل آشغال را باز کردم دیدم که مار نیست و من از اینکه ممکن است وارد خانه شده باشد و به من آسیب برساند بسیار میترسیدم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 ماررویا پنجشنبه 28 بهمن 1389 ، ساعت 11:29
خواب مار بنفش دیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 re: خواب مارGuest جمعه 20 خرداد 1390 ، ساعت 08:35
نقل قول از maast:
دیدن مار قرمز تو خواب، که شدیدا باعث ترس بشه، اما در نهایت آسیبی نرسونه، نشونه چیه؟؟؟؟
نقل قول از مهدي . ا:
من خواب ديديم يكنفرروتحويل من دادن بااسب ببرم به جايي اعدامش كنندولي درراه به جايي باصفاوپرآب رسيدممه درآنجاچندتن هم به من اضافه شدندكه يكيشون پسرخاله ام بودكه گفت اينجامارهست شنانكنيدولي ماگوش نداديم چون آب بينهايت قشنگي بودشروع كرديم به شناكردن بسايرمطبوع بودناگهان مارسفيدوشاخداري ازگوشه آب ردشدوباكسي كاري نداشت باديدن اين خواب بيدارشدم ديدم اذان صبح است مطمئنم داراي تعبيراست اگرلطف بفرماييدممنون ميشوم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+12 مارroya چهارشنبه 04 اسفند 1389 ، ساعت 16:35
ماری طلایی را در خانه دیدیم که از گلوی آن
گرفتم و آن قدر گلویش را فشردم که از حال رفت و فکر کردم که تا لحظه ای دیگر میمیرد؛ سپس آن را درون سطل آشغال انداختم، اما چند لحظه بعد که در سطل آشغال را باز کردم دیدم که مار نیست و من از اینکه ممکن است وارد خانه شده باشد و به
من آسیب برساند بسیار میترسیدم.
لطفا پاسخ را به ایمیلم ارسال کنید.
با تشکر فراوان
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+21 خواب مارmaast یکشنبه 08 اسفند 1389 ، ساعت 12:46
دیدن مار قرمز تو خواب، که شدیدا باعث ترس بشه، اما در نهایت آسیبی نرسونه، نشونه چیه؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+12 re: خواب مارGuest سه شنبه 16 فروردین 1390 ، ساعت 08:25
نقل قول از maast:
دیدن مار قرمز تو خواب، که شدیدا باعث ترس بشه، اما در نهایت آسیبی نرسونه، نشونه چیه؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+20 سهیل جمعه 13 اسفند 1389 ، ساعت 16:33
سلام. من خواب دیدم که از مار های زیادی که کاری بامن ندارن فرار میکنم
تعبیر این خواب چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 مارسفید بی آزارزهرا شنبه 14 اسفند 1389 ، ساعت 10:46
خوب است
بد است . خیلی بد است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+12 فرحناز شنبه 21 اسفند 1389 ، ساعت 03:47
یه شب خواب دیدم از سر کار رسیدم خونه و دو تا مار تقریبا بزرگ با یک متر طول کنار پسرم که خواب بود چمبر زده اند .من سراسیمه به سمت مارها رفتم یکی از مار ها به سمتم آمد که من پامو روی سرش گذاشتم و فشار دادم بعد چند ثانیه سر مار زیر پام له شد و مرد.فورا به سراغ مار دومی رفتم و قبل از اینکه فرار کنه یک بالش روی او انداختم مار زیر بالش بود که من روی بالش نشستم.پسرم از خواب بیدار شد او را توی آغوشم گرفتم و او را دلداری دادم و مار را زیر بالش خفه کردم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+21 ديدن مار آبي رنگليدا پنجشنبه 26 اسفند 1389 ، ساعت 14:13
سلام
خواب ديدم يه مار آبي رنگ پشت پاي خواهرم و نيش زده لطفا بگين تعبيرش چيه؟ :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 لیلا دوشنبه 08 فروردین 1390 ، ساعت 10:16
[با سلام من یک مار نقره ای بزرگ را به خواب دیدم که بر بالای درخت خانه مانمن را نگاه می کرداین مار بسیار بزرگ بود به طوری که که کل درخت را پوشانده بودو رنگ پوست ان برق عجیبی داشتاما مستقیم به من نگاه می کردیکبار خودرابه سمت من پرتاب کرد اما آسیبی به من نرساند و مجدداً به بالای درخت رفت لطفاً تعبیر خواب من را بیان کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 خواب مارداود چهارشنبه 10 فروردین 1390 ، ساعت 11:47
سلام من خواب ديدم كنار پياده رو خيابان راه ميرم.ديدم يه ماري داخل جوب آب هست كه ناگهان به طرف من حمله كرد.منهم فرار ميكردم آخر خواب رو كاملا متوجه نشدم اما اينو فهميدم كه آسيبي به من نرسيد.(21 سالمه)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 سارا جمعه 12 فروردین 1390 ، ساعت 14:26
سلام.
خواب ديدم مار كوچكي مرا نيش زد .بعد زدم تو سرش كشتمش . بعد از مدتي زنده شده ولي كاري به من نداشت :!:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 زينب پنجشنبه 25 فروردین 1390 ، ساعت 09:55
سلام
خواب ديدم ماري خطرناك به رنگ زرد توي بيابون بود من با چوب و بيل زدمش ،از دم كه گرفته بودمش نميتونست تكون بخوره دمش زخمي شد ولي همين طور نيششو بيرون مي اورد فكر مي كردم مرده ...بعد از يه مدت بلند شد خيلي بزرگ شده بود مثل يوز پلنگ شروع به پريدن و دويدن كرد..من همه اش بيرونش ميكردم و سرش داد مي زدم....بعد 1 دفعه به 1 مرد تبديل شد و 1 انار دون كرده شيرين به من داد و خيلي هم مي خواست به من نزديك شه و صورتم رو بوسيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+20 تعبیر خوابhamid سه شنبه 30 فروردین 1390 ، ساعت 10:07
در خواب دیدم یک مار خاکستری یک مار کوچک دیگر را بلعید تعبیرش چیه. سپاس گزارم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 خواب دیدم که یک مار خاکستری می خواهد یک نفر را ببلشهلا آرمان مهر سه شنبه 14 تیر 1390 ، ساعت 10:26
خیلی عالی است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+20 مار تعبیر خوابhamid سه شنبه 30 فروردین 1390 ، ساعت 10:12
سلام من یک شب ساعت 4 صبح خواب دیدم ماری بزرگ از اطاق خواب من بیرون امد وتا من خواستم بلند شوم از جایی که خوابیده بودم سر من رو کرد تو دهانش و خواست منو ببلعه که با سر و صدای زیاد خانمم از خواب بیدار شد که منو بیدار کنه و گفت توی خواب میگفتی بچه ها رو ببر بیرون یا سر منو از تو دهان مار ازاد کن .ممنون میشم تعبیر کنید خیلی فکرم رو مشغول کرده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+13 خواب ماررضا چهارشنبه 31 فروردین 1390 ، ساعت 21:22
سلام من خواب دبدم در جايي كه هميشه ميخوايم , خوابيدم و مار داره از صورتم ميره پايين و تكون ميخوره و وقتي رفت پايين پيش پام , خواستم فرار كنم اما نشد و مارهاي زيادي كه از رو نيششون معلوم بود بزرگ و كوچك هستن منو نيش ميزدن . تعبير اين خواب چيه ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 Guest شنبه 03 اردیبهشت 1390 ، ساعت 07:57
خواب دیدم در خواب خواب بودم وقتی بیدار شدم ماری به سمت من میاد فرار کردم اما مار را نمی دیدم وزیر دست وپایم له شد وقطعه قطعه اما هنوز جان داشت ودست مرا خراش داده بود ومن در خواب رگهای دستم بالا آمده بود ومویرگها سیاه شده بود در با خاله خود که پزشک است به بیمارستان رفتیم اما درها به سمت اتفاقات نمی رسید :-?: :twisted:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 Guest پنجشنبه 08 اردیبهشت 1390 ، ساعت 10:56
يه مار از پشت سرم اومد و دور سرم چنبره زد.اصلا نديدمشويعني چي؟يادمه خيلي ترسيده بودم تو خواب :cry::
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 mostafa جمعه 09 اردیبهشت 1390 ، ساعت 10:45
سلام. چند وقت پیش خواب دیدم دو تا مار کبری خیلی بزرگ یکی سفید ودیگری مشکی بود رو دنبال میکنم که بگیرمشون! مار ها در گلخانه ای بزرگ بودن که درون گلخانه هم ابگیر کوچکی بود.با کمک یک تور مار سفید رو گرفتم بعد ولش کردم که برم مار سیاه رو بگیرم.برای گرفتن مار سیاه از تفنگ استفاده کردم و مار زخمی شد داشت میمرد.در تمام مدت من قصد داشتم مار روبگیرم که یا نگهشون دترم یا بفروشم.خلاصه مار که زخمی شد به فکرافتادم که تا هنوز زندست با مار سفید جفت بندازمش!!انداخت مشون تو یک نایلون نازک ودراز وسر وته نایلون رو بستم خواب همین جا تموم شد. لطفا تابیرش رو بگید چون مطمن هستم پیامی برام داشته .باتشکر فراوان
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابفرزانه دوشنبه 09 دی 1392 ، ساعت 08:58
خواب دیدم ۶تامارماربه هرکدوم ازپاهام چسبیدن هیچ کسی هم نمیتونست ازپاهایم جداشون کنه تااینکه خیلی بدزهرشونوداخل بدنم کردن باگریه زیادکمک خواستم تااینکه یه نفرزهروازبدنم خارج کرد وخون زیادی ازمن رفت.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 تعبیر خوابnasrin چهارشنبه 01 تیر 1390 ، ساعت 10:04
خواب دیدم یک مار قهوه ای رنگ یک متری با سری شبیه بزغاله وصدای بزغاله را یکی از برادرانم در بیرون از شهر دریک بلندی مثل تپه گرفت وآن مار دمی باریک تر از تنه داشت ومن به برادرم می گفتم مواظب باش مار نیشت نزند واو گفت طوری گرفتم که نتواند نیش بزند وبعد مار از دستش بیرون رفت وبطرف پایین سرازیر شد ومن می ترسیدم که دوباره برگردد. لطفا برایم تعبیرش رااز طریق ایمیل ارسال نمایید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+24 مارسحر یکشنبه 16 مرداد 1390 ، ساعت 13:42
سلام
من خواب دیدم یه مار رو توی اتاقم وقتی که قصد حمله داشت به بدبختی کشتم دوباره همین مار قهوه ای رو توی حال کشتم و فرداش همون مار رو توی خونه ی عمه ام کشدم.تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+102 محمود یکشنبه 16 مرداد 1390 ، ساعت 19:41
سلام اگر کسی خواب ببینه که مار داره نیشش میزنه معناش چی میشه؟ باید چیکار کرد برای دفعش؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 سپیده جمعه 27 آبان 1390 ، ساعت 09:30
منهم همین خوابو دیدم و میخوام بدونم تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+61 فرانک جمعه 21 مرداد 1390 ، ساعت 23:28
من خواب دیدم کسی رو که قبلا عاشقش بودم اومده خونمون
یک چشمش کوره و از اون چشم کورش ماری بیرون اومد
و من اون مار رو گرفتم
و پرت دادم
تعبیش چیه؟
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خواب مارآوا دوشنبه 25 مهر 1390 ، ساعت 13:44
سلام من خواب دیدم که مار کوچکی داره به من و داداشم نزدیک میشه بابام اونوبادستش گرفت که بکشه یک دفعه انگشت شستش رونیش زد ومنم فورا با تیغ همون قسمت رو بریدم ودست بابام خون میومد .ممنون میشم برام تعبیر کنید. :cry::
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+27 دیدن خواب ماری بزرگ که داخل گوش می رود وبیرون نمیسردار م شنبه 22 مرداد 1390 ، ساعت 07:56
با سلام
من در خواب دیدم که کاری بزرگ دادخلم گوشم رفته وهراسانم کرده تعبیرش چیست ؟ با تشکر فراوان :oops:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 مار زرد و کوچکمیلاد یکشنبه 23 مرداد 1390 ، ساعت 03:18
سلام خسته نباشین من خواب دیدم که 2 تا مار همدیگرو ماج میکنن و لب بعد یه خرس قطبی میاد مار ها فرار میکنن و 3 تا میشن بهم میچسبن و تغییر شکل میدهند ظاهرشان به شکل هزار پا اما به همان اندازه خوب یعنی چی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 آب دادن به نهالمیلاد یکشنبه 23 مرداد 1390 ، ساعت 03:25
سلام خواب من خواب دیدم تو یجایی که زیاد شبیه باغ نبود 10 15 تا یا بیشتر نهال بود که من داشتم به اونا آب میدادم و 2 3 نفر دیگه هم همینکارو میکردن
بعد اومدم این طرف یه نهال تنها بود باید دستمو میکردم تو چاله آب بر میداشتم ترسیدم که موشی،چیزی بیاد. اون طرفو نگاه کردم دیدم یه موش در 4 5 متری داره میاد یعنی چی
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوردن مار در خوابمونا یکشنبه 23 مرداد 1390 ، ساعت 12:21
:-) سلام قبل از سحر خواب دیدم یکی از دوستام با مار دنبام کرده بعد من بطور نا خواسته میره تو دهنم منم قورتش میدم هز این که تو دلم هست احساس وحشت میکنم ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 هویجحمید سه شنبه 25 مرداد 1390 ، ساعت 10:24
من یه بار مار دیدم که خواب دیدم بعد مار دیدم که خواب دیدم بعد مارو با خواب دیدم و خابو با مار
اخ چقدر خوابیدم وای ....
به صورت ریتمیک مطالعه کنید
با تشکر :lol:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 Guest پنجشنبه 27 مرداد 1390 ، ساعت 12:56
man khab didam ke mari az roye badanam rah miravad tabiresh chie :-?:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 مارق یکشنبه 30 مرداد 1390 ، ساعت 13:56
سلام :D من خواب دیدم که برادرم مار سبزی دستش گرفته و کاملاً به مار مسلطه حتی می تونه اونو تو یک جعبه کوچک مخفی کنه، مثل فالگیرها و ادعا می کنه که فالگیر شده و می تونه اینکارو بکونه (درصورتی که برادرم اصلاً در بیداری اعتقادی به این کار نداره)
لطفاً تعبیرشو بهم بگید. :roll::
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 مارافسانه شنبه 05 شهریور 1390 ، ساعت 12:21
سلام خواب دیدم توی رودخونه ای پا می گذارم که یک عالمه مار تو خالی یعنی فقط پوست مارها افتاده و من سعی می کنم روی اونها پا نگذارم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ماراحسان دوشنبه 07 شهریور 1390 ، ساعت 10:52
من خواب دیدم توی جنگل پراز دارو درخت دارم با دوستم راه میرم.کف جنگل پر از برگ بود. یهو از بین برگ ها یک مار قهوه ای و سیاه نسبتا بزرگ اومد بیرون و میخواست از کنارمون رد شه که من سریع و بدون وقفه با تبر کوچکم که باهام بود با دو یا سه ضربه به ابتدای سر مار، سرش رو جدا کردم بعد پوستشو شکافتم حتی پوست سرشو و دوستم مقداری از گوشت اون رو خورد.(یادم میاد نفر سومی هم با ما بود که با ما دوست بود اما یادم نمیاد دقیقا چه هویتی داشت) لطفا تعبیرشو بگید چون خیلی کنجکاوم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پریسا دوشنبه 07 شهریور 1390 ، ساعت 16:25
سلام من شب 5 ماه خواب دیدم دارم توی یه دشت و دمن دارم میرم بعد یه هو تغیر مسیر دادم از یه جاده کوچیک رفتم که خاکی بود بهد یه هو یه مار کوچیک جلوم ظاهر شد که یه ادم انگاری گرفته بودش که غیب میشد دوباره میامد ماره هم نیشش و بیرون اورد که من ترسیدم 2باره تغیر مسیر دادم که انگاری ماره بازم میخواست بیاد دنبالم ولی از ترس بیدار شدم ساعت 5 :22 بود....تعبیرش چیه یعنی؟ :!: :evil:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب دیدن مارحسن شنبه 12 شهریور 1390 ، ساعت 16:33
خواب دیدن مار
در پنجشنبه شب و حوالی صبح جمعه
مار به حالت حیوان خانگی که خود به شخصه بابت افعی بودنش می ترسیدم
اما مطل سگ شدم :-?: بیدار اضطراب بدی از خوابخانگیم که وقتی می شینم میاد روی زانوهام می خوابه چمباتمه می زد روی زانو هام و به چشمام خیره می شد چون چند دفعه ددر خواب پریدم خانه مانده و تشنه است و ازش پرسیدم با سر جواب داد براش اب گذاشتم و تنها کسی را که نیش زد مادر بزرگم بود که به رحمت خدا رفته در هر صورت با
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 ...بهی پنجشنبه 17 شهریور 1390 ، ساعت 01:11
من چند بار خواب دیدم که یک مار یک موشو میخوره ... تعبیرش چیه ؟؟؟ :D
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دیدن خواب مارمعصومه میرزازاده چهارشنبه 23 شهریور 1390 ، ساعت 13:58
سلام من در خواب دیدم که ماری خاکستری رنگ با خالهای سیاه رنگ که خیلی بزرگ بود در خانیمان بود که به نظرم همسرم است که شبیه به مار شده و آن مار به سمت من بارها خیز بر داشت و خودش را به سمت من پرت می کرد ولی با من اصابت نکرد من خیلی ترسیده بودم در خواب به یکی از اقوام گفتم که من همش خواب های عجیب و غریب می بینم چون چند وقت پیش خواب دیده بودم که در میان رود خانه ای از روی مارهای بسیار زیادی که رنگ آنها زرد و نارنجی است رد می شوم . و در خواب به آن فامیلمان گفتم که الان هم در خانه ما مار آمده من خیلی می ترسم او به من گفت تعبیر آن است که جای تو در آخرت همچین جایی است که مارهای بسیاری آنجا باشد . در ادامه خوابم دیدم که یکی از اقوام ما خیلی بد حال بر پیاده روی خیابان افتاده و در حال جان دادن است و چند دقیقه بعد آمدم که به او سر بزنم از پدرم که بالای سر او ایستاده بود پرسیدم حال او چه طور است پدرم گفت او چند ساعت است که در حال جان دادن است ما انسانها تا وقتی زنده هستیم انقدر به دیگران بدی می کنیم انگار تا قیامت قرار است زندگی گنیم وهمسرم سنگی گوچک بر داشت و بر روی زمین زد و برای او فاتحه فرستاد این خوابها خیلی مرا نگران کرده است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مارفاطمه خلیلی پنجشنبه 14 مهر 1390 ، ساعت 12:07
خواب دیدم یه مار سفید بزرگ اومده تو خونه زبونشو در می آورد و من ازش میترسیدم و اون رفت سمت خواهرم و اون رو نیش زد. :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 خواب مارفراهم حسن زاده جمعه 29 مهر 1390 ، ساعت 12:40
من خواب دیدم که یک مار سیاه بزرگ دست من نیش زد وبعداز مدتی قسمتی از بدن من بی حس شد ولی بعداز مدتی از محل نیش مار چرکی بیرون آوردم و خوب شدم.لطفا بگین تعبیرش چیه؟ با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 غذا دادن به مار سفیدسحر شنبه 30 مهر 1390 ، ساعت 13:21
مادر در خواب دید که یک مار بزرگ سفید در دست دراد و او را به من می دهد و می گوید به او غذا بدهم و من هم خیلی راحت به مار غذا می دهم تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 لطفا خواب منو تعبیر کنیدناشناس جمعه 13 آبان 1390 ، ساعت 23:14
سلام
من خواب دیدم که با شخصی که جدیدا فوت کرده نشستم و در مقابلمان یک جعبه بزرگه وقتی وسایل روی جعبه را کنار زدم یک مار زرد رنگ از داخل آن به سمتمان آمد دهنشو باز کرد لباس آن شخصو گرفت من از ترس می خواستم فریاد بزنم که او گفت داد نزن اگر سرو صدا نکنیم خودش میره.
لطفا اگه ممکنه تعبیر کنید.
با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 nazar o soalsamane یکشنبه 15 آبان 1390 ، ساعت 19:36
man 1 roz 7 sob khab didam to kife laptapam ke har shab ba 1 pesari ke az familame chat mikonam didam 1 mare sabze bozorge az to ko kif khazid o omad biron man be mamanam ina goftam o ba khaharam raftim to hayat bad babao dadasham poste mararo khandan hala mikham bedonam in tabiri ke goftim doshmane khanegie on pesaras ke bahash chat mikonam ya khaharame ke hamishe ehsas mikonam mikhad mano az on pesar joda kone o khodesho ja bede ya faghat fkra alakie mane , bebakhshid man nemidonestam koja bayad soalamo minveshtam vase hamin inja neveshtam age javabesho vasam email konin mamnoneton misham az vaghtiam ke mizarin vase javabe soala ma mamnon
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 تعبیر خوابمریم عزیزی پنجشنبه 19 آبان 1390 ، ساعت 12:25
من در خواب دیدم در حالی که با خواهر کوچکترم دنبال آدرس نمایشگاه برای خرید بودیم داخل یک کوچه عریض شدیم که توش پر مار بود که با هم جنگیده و همدیگرو کشته بودن بعضی هاشون از وسط به دو نیم شده بودند و بعضی هاشون در همان حالت حمله مرده بودند و من در حالی که دست خواهرم در دستم بود از روی اجساد آنها گذشتیم خواهرم تقریبا 5 ساله بود در حالی که او 11 سال دارد تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب دیدم مار سفید که به طرف من می آید و با من خیلسحر سه شنبه 08 آذر 1390 ، ساعت 17:25
خواب دیدم مار سفید که به طرف من می آید و با من خیلی مهربون هست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 سلامسبحان پنجشنبه 10 آذر 1390 ، ساعت 09:29
من خواب دیدم که یه مار ، در خواب سه بار به من نیش زد دوبار اول به قسمت رون پا، بار سومم به دستم
مارو نکشتم با دست راستم سرشو که دست چپم رو نیش زده بود گرفتمش تا ازش پاد زهر درست کنم و خودمو درمان کنم
ام نمی دنوم تو خواب چی شد که از دستم فرار کرد منظورم این نیست که از اون دستی که گرفته بودمش فرار کنه منظورم اینه که زندانیش کردم ولی نمی دونم چی شد که یهو غیبش زد
خواب عجیبیه لطفا هر چه زود تر تعبیرش کنید
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 لاله شنبه 12 آذر 1390 ، ساعت 22:41
خواب دیدم چند تا مار سیاه به من حمله کردند اما یک مار سفید به طرفشون انداختم که با اونها مبارزه کنه و خودم رو نجات دادم. تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ali دوشنبه 14 آذر 1390 ، ساعت 21:52
سلام من خواب دیدم یه ماری اومد من را نشوند روی سر خودش ودر هوا به پرواز درآمد زیر پامون پراز علف وسبزه بود میخواستم ببینم تعبیرش چی میشه ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خوابونوس سه شنبه 22 آذر 1390 ، ساعت 23:05
خواب دیدم در خانه پدری ام مارهای زیادی اززیرزمین بیرون می ایند مادر وخواهرم انهارا می کشتنداما من از ترس به انهانزدیک نمی شدم.لطفا برام تعبیرش کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 تعبیرخواب مار مردهحسین ب پنجشنبه 24 آذر 1390 ، ساعت 07:53
باسلام . خواب دیدم که در جایی نشسته ام و ماری در کنارم نشسته است که شروع به بلعیدن چیز بزرگی کرد که قسمتی از آن بیرون دهانش بود. ناگهان مار مرد. لطفاً تعبیرش چیه؟ :roll::
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 فتانه شنبه 03 دی 1390 ، ساعت 00:47
سلام خسته نباشین من خواب یه مار داخل سبزه زار دیدن که مانندرنگین کمان بود تعیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 مارفائزه شنبه 03 دی 1390 ، ساعت 12:33
خواب دیدم ماری عاشقم شده ودست از سرم بر نمی دارد
تعبیر خواب من چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیر خواب مارreza b دوشنبه 19 دی 1390 ، ساعت 11:54
باسلام من در خواب دیدم توی یک مار بزرگ کلفت دور دستم پیچیده و ساعد من رو نیش زد بعد من با دستم دهنش رو گرفتم اونهم سعی میکرد دست من رو نیش بزنه نیشهاش میخورد به روی دستم و نمی تونست فرو بکنه فقط زهر رو میریخت روی دستم.بعد از اون فکر کنم مار رو کشتم فقط جایی که نیش زده بود کمی کبود بود.بعد بهم گفتم اگه میخوایی زهرش بهت اثر نکنه اید بری یک جای سعبل عبور یک گیاهی هست اون رو پیدا کنی اون پاد زهره و چیز جالب به نظرم اینکه تو خواب اصلا زهرش بهم اثر نکرده بود هیچ درد و ترسی نداشتم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب مارباران یکشنبه 09 بهمن 1390 ، ساعت 11:19
سلام
من خواب ديدم دو تا مار خيلي خيلي بزرگ يكي مشكي و ديگري قرمز در خانه مان زير فرش هستند و كاري با من ندارن. خيلي ترسيده بودمو همسرم را در خواب صدا زدم تا انها را از خانه بيرون كند كه به محض كنار زدن فرش ديديم كه دو مار بزرگ در حال جفت گيري هستند.
تعبيرش چيست؟
من باردار نيز هستم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب ماردانشمند جمعه 14 بهمن 1390 ، ساعت 08:30
اگر خواب ببینیم ک توی یجایی ک شبیه ازمایشگاه مدرسس خیلی مار باشه اما بهمون کاری نداشته باشن ولی ی مار کبری سیاه نگات کنه و بیاد طرقت ....تعبیرش چیه////
چه نوع دشمنی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 marhakime شنبه 22 بهمن 1390 ، ساعت 12:48
خواب دیدم باشوهر توی ماشین بودیم از روی یه مار رد شدیم پیاده شدیم ببینیم مرده یانه دیدیم ماره پوست انداخته و بدون سر داره میره چند لحظه بعد دیدم چندتا مار از این طرف و اون طرفمون میان یکیشون منو دنبال کرد شوهرم پشت سرم بود ولی به اون کاری نداشت فقط دنبال من می اومد همین طور که فرار میکردم شوهرم گفت برو پشت اون در وایسا من یه دفعه تغییر جهت دادم و رفتم کنار در وایسادادم ماره باسرعت اومدم ولی خورد بع در خونه بقلی و بعدش رفت شوهرم رفت گرفتش و نشونم داد صورتش مچاله شده بود.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب مارمیلاد یکشنبه 14 اسفند 1390 ، ساعت 08:24
سلام
حدود ساعت 3.5 شب خواب دیدم مارهای سیاه بزرگ به دنبال من راه افتادن و من هم یک مسیر طولانی را رفتم و آنها پشت سرم با فاصله 5و6 متری می آمدند و در همین راه رفتن یکی از پسر دایی من همراه من اومد و من به اطرافیان میگفتم این مارها بدنبال من راه افتادن چکار به پسر دائیم دارند تا اینکه وارد مسجد شدم و مسجد شلوغ بود و از درب دیگر مسجد خارج شدم و رفتم خانه دائیم ولی باز دیدم مارها دارند میان ولی وقتی میایستادم آن مارها هم میایستادند که یک دفعه بیدار شدم . لطفاً تعبیرش را برام میل بفرمایید . باتشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مارMohamad Reza دوشنبه 22 اسفند 1390 ، ساعت 13:01
خواب دیدم تو خونه خواهرم غذا مار داشتن......دامادمون کله مار کند که بخوریمش....من گرفتم دستم ولی نخوردمش....ولی خواهرم خورد.....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مارمهناز جمعه 08 اردیبهشت 1391 ، ساعت 13:16
من تو خواب دیدم که گردن دو تا مار کوچک که رنگشون روشن بود را گرفتم و همینطور که داشتم جلوی صورتم تکونشون می دادم یکیشون ول شد و خودشو انداخت رو گردنم و پیچید دور گردنم و گردن منو هی بیشتر فشار می داد و من داشتم خفه می شدم و در همون حال سرشو آورده بود جلوی صورتم و نیششو نشونم میداد و من از ترس داشتم می مردم که از خواب پریدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب مارمرسده سه شنبه 16 خرداد 1391 ، ساعت 08:57
سلام خواب دیدم 2 تا مار به سمتم اومدن ، من چند قطره از مشروبی که دستم بود سریع تو حلقشون ریختم اونا مست شدن و ازم فاصله گرفتن دور و برم ول میخوردن اما کاری نمی کردن در حالی که خودم اهل مشروب نیستم. لطفا تعبیرشو بگید متشکرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب ماررها یکشنبه 28 خرداد 1391 ، ساعت 16:52
سلام. خواب مار سیاه رنگ بزرگی و خیلی بلندی دیدم که دور خونه میچرخید یعنی از این یک در اتاق وارد میشد و از در اتاق دیگر اتاق خارج میشد.
هم خیلی ترسیده بودم و با بچه ها یه جورایی با این ماره تفریح هم میکردیم. خیلی ذهنمو مشغول کرده.
ممکنه کمکم کنین تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 کشتن مارسانی یکشنبه 04 تیر 1391 ، ساعت 15:02
سلام
چند روزهه خواب مار رو میبینم یا خزنده هایی کوچیک تر از مار
هر چه تلاش میکنم نمیتونم بکشمشون اما مادرم میاد و منو از شر اونا خلاص میکنه و میکشتشون تقریبا به راحتی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مارگلی دوشنبه 05 تیر 1391 ، ساعت 05:17
دوستی خواب دیده که مار شده و رفته جایی که پر ماره
لطف کنین بگین تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مارزهرا جمعه 09 تیر 1391 ، ساعت 11:19
من در خواب دیدم توی خونمون دو تا مار وجود داره یکی بزرگ و بنفش یکی کوچیک وسفید نارنجی اون کوچیکه زیر در موند بدنش نصف شد
خونش هم پاشید تو شلوارم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 مارزهرا جمعه 09 تیر 1391 ، ساعت 11:20
لطفا تعبیرشو به ایمیلم بفرستید
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خزابمحمود جمعه 16 تیر 1391 ، ساعت 07:05
سلام رفتم ماهیگیری ماهیها شدن مارهای زیبا لطفا تعبیرشو بگید متشکرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مارمریم دوشنبه 19 تیر 1391 ، ساعت 04:58
من در خواب دیدم که جایی مثل پیست اسکی بودم که یک مسجدم داشت.رفتم مسجد دیدم یک مار سیاه نه خیلی بزرگ از کنار خانمها گذشت و رسید به من افتاد دنبال من.من هر جا می رفتم میومد دنبالم اصلا" ازش نمی تونستم فرار کنم تا اینکه رفتم توی یک اتاق درو بستم ولی اون یک دفعه از سوراخی اومد تو بعد به شکل یک مرد در اومد وگفت من از تو خوشم اومده می خوام باهات ازدواج کنم بعد انگار چند سال گذشت و من از اون یک بچه عجیب داشتم.لطفا"تعبیرش و بهم بگین.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 khabآرش چهارشنبه 28 تیر 1391 ، ساعت 11:07
salam be hame doostan aziz man dishab khabe ajibi didam ke vasam kheili jaleb bood age vagheii bashe yani tabiresh mikhasam bedoonam che tabiri dare? jaleb injast ke 2 ta khab didam yani motafavet boodan ke aslan nemishe be ham rabteshoon dad albate be nazare man avalin khab in bood ke ba ye mar too ye shabe barooni dargir boodam yani mishe goft ye jang beine man va mar ke donbalam kard akharesh 2vomin khab i ke hamoon shab nazdike sahar didam in bood ke kesio ke vaghan az tahe ghalbam doostesh daramo baghal kardam va besh goftam ke doostet daram .!!!! hala in che tabiri mitoone dashte bashe vaghan mamnoon misham az doostan.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خواب مارالمیرا شنبه 31 تیر 1391 ، ساعت 20:21
سلام.
من خواب دیدم یه مار آبی از دریا به رنگ خاکی اومد بیرون ولی کاملا حس میکردم که سمّیه و همه دوستام فرار کردن و منم ترسیده بودم ولی ماره همش دورم میچرخید.میدونستم باهام کاری نداره ولی حسابی ازش ترسیده بودم.
ازتون خواهش میکنم تعبیرشو بهم بگین اخه خوابش تو مخیه.مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مار و رتیل سفیدرضا جمعه 13 مرداد 1391 ، ساعت 12:03
یا سلام خواهر من یه خوابی دیده ممنون میشم تعبیرش رو به ایمیلم بفرستید .
خواب دیده یه رتیل سفید و پشمالو هر جا میرفته دنبالش بوده و میچسبیده بهش و اون هم از خودش جداش میکرده در حالی که میرفته میرسه به یک جایی که یک مار سفید به صورت تهاجمی وحالت نیش زدن رو دیوار بوده ومیخواسته حمله کنه که بعد رتیلی که دنبالش بوده مار رو نیش میزنه ومیکشه بعد دیگه کلا میره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مار و رتیل سفیدرضا جمعه 13 مرداد 1391 ، ساعت 12:14
یا سلام خواهر من یه خوابی دیده ممنون میشم تعبیرش رو به ایمیلم بفرستید .
خواب دیده یه رتیل سفید و پشمالو هر جا میرفته دنبالش بوده و میچسبیده بهش و اون هم از خودش جداش میکرده در حالی که میرفته در جایی مثل باغ میرسه به یک جایی که یک مار سفید به صورت تهاجمی وحالت نیش زدن رو دیوار بوده ومیخواسته حمله کنه که بعد رتیلی که دنبالش بوده مار رو نیش میزنه ومیکشه بعد دیگه کلا میره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مارخیری شنبه 14 مرداد 1391 ، ساعت 11:56
من در خواب دیدم که رفتیم یه جای تفریهی یه مار زرد روی یکی از پله ها بود من از اون مار می ترسیدم وبا فاصله و یواش از کنارش گذشتم زن داییم گفت:تو که بلدی بیا ازش مهره مار بگیر.آخه من بلدم مهره مار بگیرم . بعدش من گفتم:الان نمیشه بعد اون یکی پسر داییم که 12 سالشه رفت با ماره بجنگه بعد مار رو آورد آن جایی که ما نشسته بودیم بعد یک دفه تقریبا پشت سر پسر داییم رو نیش زد بعد کوچک شد و پسر داییم از حال رفت و ماره اومد پیش من که من رو نیش بزنه ولی پسر داییم یک دفعه بلند شد که مار رو بکشه که دوباره از حال رفت و مامانم صدام زد که از خواب بیدار شدم . لطفا این خواب رو برام تعبیرش کنید/خیلی ممنون از سایت خوبتون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خواب مار سیاهbahareh چهارشنبه 18 مرداد 1391 ، ساعت 14:22
دیشب خواب دیدم که سقف خانه ام سوراخ شده و از ان سوسک های کوچکی بیرون می اید و یکدفعه مار سیاه باریک و بلندی از ان بیرون امد من ترسیدم و فرار کردم و از خواب پریدم و امروز ظهر خواب دیدم که در خیابانی به همراه دختر کوچکم نشسته ام و تمام لباسهای دخترم در خیابان است وهمه ی انها خاکی هستند خیلی نگرانم لطفا زودتر جوابم را بدهید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مارارزو یکشنبه 22 مرداد 1391 ، ساعت 11:08
من در خوابم دیدم 2 تا بچه مار درون یک ذرت ( بلال ) رو خالی کردن ( گود کردن ) دارن جفت گیری می کنن ...!
ازتون ممنون می شم تعبیرشو بگین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابفرهاد یکشنبه 22 مرداد 1391 ، ساعت 23:14
سلام خواب دیدم بدر مرحومم امد خانه و 7 مار سیاه انداخت در خانه و رفت لطفا بگویید تعبیرش چیست از شما سباسگزارم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ٢مار كرم رنگپريا جمعه 27 مرداد 1391 ، ساعت 05:10
تو خواب ديدم كه توي خونه قبليمون هستم بعد دو تا مار نه چندان بزرگ كرم رنگ كه دقيقا شكل هم هستن دارن از دو طرف دنبالم ميكنن من به بن بست ميرسم و براي فرار از قفل در حياط ميرم بالاي در كه همون موقع مردي كه نميشناختم اما گويي همسايه مون بود منو بالاي در ديد و اومد مارها رو كشت.خوابم خيلي واقعي بنظر ميرسيد لطفا تعبيرش رو بگين
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مارسارا جمعه 03 شهریور 1391 ، ساعت 10:59
من خواب دیدم یه مار بزرگ سیاه تو دست چپمه برای این که درش بیارم دستم رو با تیغ بریدم ولی از دهن اون مار مارهای کوچیکتری در اومد بالاخره همش رو دراوردم ولی بعد تو دست راستم یه مار آبی بزرگ بود که کلی هم بچه مار از دهنش در می یومد من نتونستم همه مارها رو در بیارم و یکیش تو دست راستم موند
تغبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خواب مارکیوان سه شنبه 07 شهریور 1391 ، ساعت 07:11
من دیشب خواب دیدم یه تک درخت بود که ازش یه عالمه مار آویزون بود و ناگهان یکیشون میپره رو خواهرم و خواهرمم کلشو میگیره میندازه رو من.ماشینمونم که تازه خریدیم زیر درخته بود.
لطفا"تعبیرش و بهم بگین.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مارناشناس جمعه 24 شهریور 1391 ، ساعت 20:12
تعبیرش را من نمیدانم ولی امیدوارم یکی به شما تعبیرش را بگه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 جفت گیری مارفاطمه شنبه 18 شهریور 1391 ، ساعت 03:36
من خواب دیدم که زیر ماشینمون دوتا مار کبری بود که در حال جفت گیری بودن اصلا کاری با ما نداشتن من هم زود یک پیراهن قرمز روشون انداختم بعد از جفت گیری هم زود رفتن من هم رفتم مهرشون رو بردارم که این مهره یه شکل خاصی داشت توی خواب خیلی ترسیدم ،لطفا تعبیر خواب من را بگویید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: جفت گیری مارسجاد دوشنبه 31 تیر 1392 ، ساعت 00:20
شما به چیز های زیادی میرسین سعی و تلاش خود را بسیار بکنید و از خدا وند غافل نشوید
sajadh442@yahoo .com
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب مارمیترا یکشنبه 19 شهریور 1391 ، ساعت 03:53
سلام
من خواب دیدم دومار بارنگ سبزوآبیدراتاقم هستن وباهمدعوامیکنن که یکی ازآنهاازبین میرودومارآبی دراتاقم حرکت میکند .لطفا تعبیر آن رابگویید باتشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مار سياهفرهنگ دوشنبه 20 شهریور 1391 ، ساعت 07:39
سلام خواب ديدم 3 تا مار سياه تو خونه هست يكي شون بزرگتر بود من از ترس رفتم رو يخچال بزرگه به من حمله كرد رو هوا پريد من جا خالي دادم محكم حورد به ديوار سرش له شد . معنيش چيه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 مار سه سره قرمزسهیلا یکشنبه 26 شهریور 1391 ، ساعت 07:02
خواب مار سه سر قرمز رنگ دیدم که کاری با من نداشت.تعبیرش چی میشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 درجلد مارشدنشیرین نادری چهارشنبه 29 شهریور 1391 ، ساعت 02:59
سلام. امروزیهواز خواب بیدارشدم خواب بیدی دیدم لطفا برام معنی کنید .خواب دیدمتوخونه خودمون چند مار داریم اما یک مار داخل چاهی در خانه مان افتاده من وشوهرم هرچی داریم بطرفش پرت میکنیم واو میخورد وماخبرنداریم که مار خیلی بزرگ شده یکدفه از چاه بیرون میاد بقدری بزرگ ووحشتناک هست که به همه خانواده حمله میکنه گردم خودمو میزنه وخون میاد اما هنوز نمردم اما بطرف شوهرم میره و اونو میکشه بعد مار باز سراغ من میاد و منو غورت میده اما من میبینم در جلد مار هستم و شکل مار پیدا کردم . میشینم اما باز خودم هستم ودارم به اون مار و یکی دیگه غذا میدم و برای شوهرم گریه میکنم که توسط مار گزیده ومرده است .هنوز زنده ام امادرشکل مار هستم یعنی مار منو غورت داده وسر من عین مار شده.لطفا تعبیر کنید خیلی نگران وناراحت هستم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 ديدن مار در خوابمحمد پنجشنبه 30 شهریور 1391 ، ساعت 03:50
من خواب ديدم كه خونه تكوني داريم مي كنيم ، بعد از يه مدت كار رفتيم براي نهار ، من بعداز همه داشتم ميرفتم به سمت اتاق ، يهو ديدم يه مار قرمز زل (ذل) زده بهم.يكي رو صدا كردم بياد كمك ديدم فقط به من توجه مي كنه به كسي كاري نداره ، خلاصه يكي. اينو گرفت از خونه انداخت بيرون ولي بازم اومد تو خونه داشت به من نگاه ميكرد،من كم كم به سمت عقب داشتم ميرفتم اونم به سمت من ميومد.يهو تصميم گرفتم بكشمش و Knock out كردمش.همين كه كشتمش از خواب پريدم ، داشت ازان ميزد ، بلند شدم و نماز خوندم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب مار سبزریحانه پنجشنبه 30 شهریور 1391 ، ساعت 07:28
salam mn khab didam k yek mare ziad dar yek ja hastan vali yek mare sabz ra aziat kardeym (2nnafar bodym)va an ham mara donbal dad an mare sabz ham 2 ta bodan va mara nish zadan vali ma namordimo hich ehsas dardy nemikardym faqat dastaneman sabz shode bod lotfan tabirash ra begoid
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مار زردفاطمه پنجشنبه 30 شهریور 1391 ، ساعت 20:03
سلام.من خواب دیدم مار زرد کوچکی ولاغر اندام روی دست من را نیش میزد وهیچ جوری نمیتوانستم آن را جدا کنم وبالاخره تونستم از روی دستم بکنمش.تعبیر این خواب چیست؟ممنون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مار لاغر و بلند و زرد با خال های مشکیزهرا سه شنبه 25 مهر 1391 ، ساعت 17:16
سلام
من خواب دیدم مار لاغر زرد بلندی درون گودال خشکی بود و دایما درون گودال به دور خود میپیچید.ناگهان همان ماری که در گودال بود فقط سرش را در دست یکی از عزیزانم دیدم و مار مرتب زبان خود را بیرون می آورد.
با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مارمريم شنبه 29 مهر 1391 ، ساعت 13:05
سلام من خواب ديدم دورو اطرافم پراز مار بود فكر كنم رو
گردنمم بود اما فكر كنم صبح بود ميشه تعبيرشوبگين
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب مارمحمدرضا شنبه 06 آبان 1391 ، ساعت 17:16
خواب دیدم توی رختخواب و جای همیشگیم خوابیدم و رو پاتختی کنارم 2تا جعبه مثل لونه پرنده هست. از یکی یه مار مشکیه بزرگ در اومد و من از ترس زیر پتو خودمو پنهان کردم بعد از اون جعبه یه مار خاکی مثل مار قبلی با همون جثه در اومد و این بار پتو از روم رفت کنار و من خواستم اون مارو کنار بزنم اما دستم رفت داخل دهانش ولی دهنشو باز کرد تا من دستمو در بیارم. انگار نگهبانی از من میکردن و باهام کاری نداشتن. در حال تصمیم گیریه بزرگی واسه زندگیم هستم. ممنون میشم زود جواب بدید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مارمحمدرضا سه شنبه 09 آبان 1391 ، ساعت 17:43
خواب دیدم دو تا لونه مثل لونه های پرنده بغل رختخوابم هست که تو یکیشون یه مار بزرگ سیاهه تو یکی مار بزرگ زرد رنگ. من پناه بردم به زیر پتوم مار سیاه افتاد روم بعدم مار زرد . حتی دستم رفت تو دهن مار زرده اما دهنشو باز کرد تا در بیارم. یه جورایی انگار از من مراقبت میکردن. در حال تصمیم گیریه بزرگی در مورد ایندم هستم لطفا زود پاسخم رو بدید..
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مارعباس شنبه 13 آبان 1391 ، ساعت 07:03
سلام
من چنذ روزه پشت سر هم خواب مار میبینم شبیه ازدها !
که فراریش میدیم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 دیدن مار در خوابلیلا محسنی شنبه 13 آبان 1391 ، ساعت 07:18
با سلام
من خواب دیدم که خونه ی ما پر از مارهای کوچیک و بزرگ شده که به رنگهای نارنجی و سبز بودن به شکل راه راه و از هر طرف خونه در میومدن و حتی زمین رو سوراخ میکردن و از زیر فرش بالا میومدن، من و مادرم بودیم. اولش خیلی ترسیدیم اما بعد دیدیم که کاری بهمون ندارن و فقط توی خونمون پر از مار شده بود. من به مادرم گفتم که زنگ بزنه آتش نشانی اما اون توجهی نکرد و بعد شوهر خالم اومده بود که مارها رو بگیره. واقعا نمیدونم تعبیر این خواب چیه. ممنون میشم اگه هرچه زودتر جوابم رو بدید. عیدتون هم مبارک.با تشکر.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 مار قرمزنازیلا دوشنبه 15 آبان 1391 ، ساعت 06:33
سلام
من تو خواب دیدم که مار قرمز متوسط از دهانم درحال خارج شدن هست که با دست سر مار رو گرفتم که نیشم نزنه ، تعبیرش چی میشه؟ ممنون میشه اگه زودتر جوابم رو بدید چون خیلی نگران هستم متشکرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب ماررعنا شنبه 27 آبان 1391 ، ساعت 12:42
سلام من تو خواب دیدم یه سر مار سیاه رو تو دستم گرفتم وتمام زهراش ریخت زمین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مارالهام دوشنبه 06 آذر 1391 ، ساعت 05:53
سلام
من يك هفته هست كه همش دارم خواب ميبينم شنبه خواب ديدم مار در يك جا كه من و دخترم بوديم اومد مار خودش را نيش زد و از وسط دو تا شد دوبار ه نيش را در آورد و به سوي منو دخترم اومد ككه من دخترم را بغل كردم.
لطفا تعبير خواب من را برايم ايميل كنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابسمیر سه شنبه 07 آذر 1391 ، ساعت 06:57
]با عرض سلام خدمت دوستان
من خواب دیدم که دور تا دور من در است و من وسط ان نشسته ام درها زنگ زده از لولا و بازو بسته نمی شد تا اینجا خواب بودم اما از اینجا به بعدرا در بیداری می دیدم ناگهان امام حسین با اسبی به پیش من امد و گرد طلایی روی من و در ها ریخت ودرها درست شد و باز و بسته می شد و ناگهان رفت لطفا تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب مارsahar شنبه 11 آذر 1391 ، ساعت 17:25
مار کوچک جمع شده دم در خانه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب ماراوا چهارشنبه 15 آذر 1391 ، ساعت 14:52
من همیشه خواب میبینم که مار از درو دیوار خونمون میره بالا خواهش میکنم یکی بگه تعبیرش چیه ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب مارvahid سه شنبه 19 دی 1391 ، ساعت 06:15
سلام من خواب دیدم اول ی مار بزرگ تو اتاق مادرم بود که ی دفعه گفتن وای مارررررر مار هم خیلی بزرگ بودش که اومد تو پذیرایی و من با یه اهن میکوبیدم تو سر مار که یه چیزی مثل زهر میپاشید بیرون همینجور که با اهنه میکوبیدم تو سرش تا زمانی که کشتمش زهرش میپاشید بیرون که دیگه کشتمش و تموم شد..بعد دوباره دیدم تو حیاطمون ی دفعه اومدم بیام داخل ی دفعه دیدم 7 8 مار بزرگ ی دفعه اومدن از تو دیوارهای حیاط بیرون من هم ترسیده بودم ی جاییش فک کنم داییم بود گفت شلنگ اب سرد رو بگیر روشون تا مارها برن تو لونه هاشون البته این صحنه فک کنم دو بار برام اتفاق افتاد ک ی بار داییم گفت شلنگ اب رو باز کن بگیر روشون ی بار هم خودم تنها بودم که رو مارها اب گرفتم رفتن تو لونشون با سرعت دویدم داخل بعد به خودم تو خواب هم میگفتم ما که مار نداشتیم تو خونمون یعنی از کجا اومده. تو رو خدااااااااااااا اا برام تعبیرش کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب مارvahid سه شنبه 19 دی 1391 ، ساعت 06:16
ج خوابمو به ایمیلم بفرستیننننننننن ننننننن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خواب مارفریبا جمعه 22 دی 1391 ، ساعت 23:12
سلام . من در خواب دیدم که در دریا هستم با چند نفر دیگر که به یاد ندارم . در همین حین ماری بر روی اب شنا کنان به سوی ما می آ مد که هر جه نزدیکتر میشد بزرگتر میشد.همراهان من که دیدند من به شدت ترسیده ام گفتند هیچ حرکتی نکن تا مار با تو کاری نداشته باشد.ما ر به من نزدیک شد دور سر من چر خی زد وبعد نفس عمیقی که گرمای نفسش صورتم را به شدت گرم کرد و چرخی زد و همانطور که به من نگاه میکرد به زیر اب رفت. من که از ترس هیچ کار یا حرفی نمی زدم همانطور بدون عکس العملی در اب ایستاده بودم ولی همراهانم به من میگفتند که این مار از این به بعد برای تو کارهای زیادی انجام خواهد داد . ودر همین حین بیدار شدم تعبیرش چیست ممنون از راهنمایی شما
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: خواب مارhamideh جمعه 04 اسفند 1391 ، ساعت 19:52
خواب دیدم توی یه عکس یه مار خیلی خیلی بزرگ که با من دوست بودازپس کله ام تا پاهایم اویزان شده ولی من از ان نمیترسم و با من کاملا مهربان است خاله ام به مار تو عکس دست زد مار زنده شد واز عکس بیرون امد پدر و شوهر خاله ام به مار حمله کردن و اورا تکه تکه کردند و من بسیار ناراحت شدم وگریه کردم لطفا تعبیرش را به ایمیلم بفرستیدممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ﺧﻮاﺏ ﻣﺎﺭﺟﺎﻭﻳﺪ سه شنبه 10 بهمن 1391 ، ساعت 13:51
Khab didam mar ba man dargir shod va pay chap manro nish zad.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مارK 1 سه شنبه 17 بهمن 1391 ، ساعت 05:03
سلم. من خواب ديديم كه وقتي خواب بودم يه مار اومد به دور پام حلقه زد و داشت مي يومد بالا من هرچي فرياد زدم كمك خواستم كسي نفهميد تا اينكه با صداي خودم از خواب پريدم. لطفا بگين تعبيرش چيه.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب های پریشانمحمد دوشنبه 23 بهمن 1391 ، ساعت 08:30
نماز بخوانید( نماز یومیه ) با ادب و توجه بخوانید ان شاءالله به برکت نماز مشکلات شما در عالم خواب و بیداری حل میشود .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مارناهید چهارشنبه 25 بهمن 1391 ، ساعت 05:42
سلام،من خاب دیدم چندتا مار توخونه داریم،انگار داداشم مار نکه می داشته توخونه،که یکیشون یدفه بهم حمله کرد،منم فرار کردم و جیغ می کشیدم،چون خونمون دوطبقست فرار کردم طبقه بالا که برم خونه مستاجرمون،اما روی پله ها نفهمیدم خودم مار کشتم یا کسی دیگه کشتش که مار سه نصف شد،خونش ریخت و اینجا خوابم تموم شد.لطفا در اسرع وقت تعبیرکنید و اگر امکان داره به ایمیلم بفرستید .ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب مارali شنبه 28 بهمن 1391 ، ساعت 05:37
سلام
من خواب دیدم که یه جایی پر برف دنبال ماهی میگردم برفارو که کنار میزدم یه مار پیدا کردم که منجمد شده بود بازم ادامه دادم یه مار دیگه پیدا کردم که اونم منجمد بود
از ترس اینکه از انجماد بیرون بیان روی مارارو با برف پشوندم بعدش فرار کردم
اندازه مارا کوچیک بود
لطفا جوابشو برام ایمیل کنیید
ممنون از لطفطون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابوحید پنجشنبه 10 اسفند 1391 ، ساعت 15:40
شبی خواب دیدم که در یک مکان باستانی مشغول عکسبرداری از یک دختری هستم که نمی شناسمش.وقتی در حال نزدیک شدن به او برای عکس گرفتن بودم.یک ماری کف دست چپ من را نیش زد.
تعبیر آن چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب ديدن مار توسط بچهحسام الدين شنبه 12 اسفند 1391 ، ساعت 10:40
سلام بچه 6 ساله ام خواب ديده كه مار بزرگي توي خانه آمده ، قبل از اين خانمم خواب ديده از چابهار ماهي گرفته ايم بعدش رفتيم ايرانشهر خونه دادشم، ماهي ها رو سرخ كردند با همديگر خورده ايم ماهي ها خيلي خوشمزه بوده در ضمن ماهي ها نه زياد بزرگ بودند نه زياد كوچك تعبيرش چيه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخواب مارهستی شاین یکشنبه 20 اسفند 1391 ، ساعت 08:56
سلام خواهش میکنم خواب منو تعبیر کنید خیلی اعصابمو بهم ریخته احساس ترس میکنم احساس میکنم باید یکاری بکنم.
خواب دیدم تو خونه نشستم که یمار از پنجره اتاق میاد تو ومن ازترس سرپا وایسادم و داد میزدم مار مار انگار میخواستم بقیه آدمای تو خونه رو آگاه کنم دوباره تو همون خواب همون صحنه رو دیدم یعنی دو بار یخوابو دیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خواب مارجان شنبه 04 خرداد 1392 ، ساعت 04:46
دیشب خواب دیدم که در محله قدیمیمون یه مارسیاه خیلی دراز تقریبا 50 متری من و پدرم رو دنبال میکنه البته نمی دویدیم آروم آروم به سمت عقب میرفتیم که پدرم گفت من میدونم چه جور باید از بینش برد به طریقی بردش داخل بن بست.آخرشو خوب به یاد نمیارم که ماره کشته شد یا نه.اما واقعا وضعیت ترسناکی بود هر لحظه امکان داشت بمون آسیب بزنه.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مارvahid چهارشنبه 22 خرداد 1392 ، ساعت 04:06
من دیدم تو حیاط چنتا ما ر هست بعد یه ببر اونو کشت خورد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب مارمینا جمعه 24 خرداد 1392 ، ساعت 05:29
من همیشه مار میبینم مارهای کوچک بزرگ بیشتر تو بیداری میبینم حتی جاهای رفتم که مردمش میگفتن اینجامار نیست ولی من بازم مار دیدم .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 مارمینامحمدی جمعه 24 خرداد 1392 ، ساعت 05:33
من همیشه مار میبینم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: مارسجاد دوشنبه 31 تیر 1392 ، ساعت 00:22
یا دشمن زیادی داری یا به ثروت خواهی رسیدsajadh442@y ahoo.com
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مارندا یکشنبه 26 خرداد 1392 ، ساعت 04:52
من خواب دیدم که یک مار در کنار رختخوابم نشسته و بدون اینکه آزاری برساند صدا می دهد مثل اینکه می خواهد بیدارکند حتی نیش هم نداشت .باتشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: خواب مارسجاد دوشنبه 31 تیر 1392 ، ساعت 00:24
ابروی کسی در میان است تو باید جلوش بگیریsajadh442@ yahoo.com
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 مارمن دوشنبه 27 خرداد 1392 ، ساعت 05:06
سلام
من دیشب تو خواب کلی مار دیدم
دیدم دستشویی خونمون بابام گرم کرده که مار پرورش بده
میگفت گوشت مار شده 13 میلیون و بهتره پرورش بدیم تا بتونیم بخوریم
منم همش میگفتم آخه مگه گوشت مار میخورن..همه ی خانواده میگفتن آره
ولی من گریه میکردم نه نه نمیخورن گوشت مار
بعد خواستم برم دستشویی دیدم مارها دارن به وجود میان که یهو کل محوطه ی دستشویی پر مار شد 1000 تا مار
من به سرعت از اونجا خارج شدم
در بستم که نیان تو خونه..مارها هم با فشار آوردن به در سعی می کردن وارد شن...ولی من نمیزاشتم گریه میکردم
از طرفی هم میدیدم خواهر کوچکتر از خودم (که در دنیای واقعی از مار به شدت میترسه حتی تو تلوزیون هم نمی تونه ببینه) داره پوست مار میکنه
خواهش میکنم تعبیرشو بگید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ماربانو شنبه 01 تیر 1392 ، ساعت 09:31
سلام من خواب دیدم که توی خونمون ماره ماره ازیت نمی کرد من روش اب ریختم بد عصبانی شد دنبالم کشید :cry: بد همینجور میدوییدم یک دفعه اومدم روی هوا ماره این قدر دراز بود اومد پا مو گاز گرفت ولی درد نگرفت میشه بگین تعبیرش چیه ممنون :D :lol:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب یه مار بزرگ که مثل اینکه دو سه تا دم داشتمهدی دوشنبه 09 آذر 1394 ، ساعت 01:44
سلام من 4 صبح خواب دیدم با پدر زنم بودم اون میخواست با یه تله موش خاص تو یه مغازه قدیمی مار بگیره در مغازه رو بست و تو همون لحضه اول یه مار کوچک کرم رنگ دیدم که رفت تو سوراخ و گم شد بعد بلافاصله یه مار بزرگ دیدم که از سوراخی داشت میرفت به یه سوراخ دیگه و سرش پیدا نبود پدر زنم اونو گرفته بود تو دستش و من داشتم با یه بیل میزدم تو کمر ماره ولی چیزیش نشد و بعد از کلی مبارزه اون داشت به سمت بیرون مغازه فرار ممیکرد ولی کمر ماره خیلی بزرگ شده بود مثل یه بشکه بزرگ و دمبش رو پیچیده بود دور کمر خودش که من با بیل زده بودم و در ضمن خیلی ترسیده بودم
لطفا تعبیرشو بهم بگید ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب ماردانا پنجشنبه 06 تیر 1392 ، ساعت 09:41
مار سياهي را در استخر ديدم و دنبال من بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مارهای سبز رنگzeinab چهارشنبه 12 تیر 1392 ، ساعت 16:06
سلام
خواب دیدم تعدادی مار سبز رنگ بزرگ من را محاصره کرده بودند و میخواستند نیش بزنند و من در حال فرارکردن بودم اما نمیتوانستم اما انها نیش نمیزدند فقط محاصره ام کرده بودند و من را میترساندند خیلی وحشتناک بودند و رنگ همه شان سبز بود. :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب ماررمیلیا شنبه 22 تیر 1392 ، ساعت 13:45
سلام تعبیر خواب اینکه مار زنده شود وب یک خرگوش حمله کند و خرگوش فرار کند وبهمون حمله کند و میخواهدنیش بزندوبیدارشویم چیست؟باتشکر خسته نباشید :cry:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ماررمیلیا شنبه 22 تیر 1392 ، ساعت 13:50
سلام من خواب دیدم ک ماری ب یک خرگوش حکله کرداما خرگوش فرار گرد بعدش ی دفه مارهن ب من حمله کرد من ی گوشه گیر افتادم اما وقتی میخواست نیش بزنه بیدارشدم تعبیر این خواب چیست؟باتشکر از شمامر30 :lol:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سلاممهدی پنجشنبه 03 مرداد 1392 ، ساعت 05:34
من در خواب تعداد زیادی مار رو دیدم که همگی در حال جفت گیری بودند اکثرا روی زمین بودند و چند تاشون رو ماشینم لطفا تعبیرشو به من بگید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تهبیر خواب مارlina سه شنبه 08 مرداد 1392 ، ساعت 04:02
سلام,من در خواب یک مار بزرگ و دوتا مار چاق که به پیچانده بودن و تقریبا کوچک بودن را دیدم که به من کار نداشتن و احساس میکردم که دوست من هستند و صحبتهایشان را میفهمیدم تعبیر ان چیست ,با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مارمار چهارشنبه 16 مرداد 1392 ، ساعت 09:26
من خواب ماري ديدم كه حرف مي زد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 زهر ماررویا پنجشنبه 24 مرداد 1392 ، ساعت 06:19
سلام خواب دیدم از طریق انگشتام زهر مار رو به بدن خودم رسوندم چون خواهرم توو خواب میگفت زهر مار برا نابودی مریضیا مفیده و خودش امتحان کرده اولش درد شدیدی داشت ولی بعدش بهتر شد

لطفا جوابش رو برام ایمیل کنین. مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مار دیدم /مریم جمعه 25 مرداد 1392 ، ساعت 13:20
سلام ممنون میشم اگر خواب من رو تعبیر کنید خواب دیدم در خانه مادرم اینا خوابیده بوذیم که یکدفعه بیدار شدم و دیدم در کوچه و خیابان پر از حیوانات وحشی است و در خانه مادرم اینا پر از مار های رنگ روشن شده بود اما مادر و خواهرم بدون اینکه بترسند مار ها رو میگرفتند زهر انها رو خالی میکردند زهرشان سفید بود و میپاشید روی در و دیوار و رختخواب ها .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مارsasan چهارشنبه 06 شهریور 1392 ، ساعت 17:38
سلام من خواب دیدم دارم کنار دریا صدف جمع میکنم . صدف های رنگی و خیلی قشنگ که یک کم آب ، روشونو گرفته . همین طور که میرفتم یک مار بزرگ و کلفت زیر آب بود که مرده بود . بعد یک دفعه جون گرفت و ران پام رو گاز گرفت . داشتم میدویدم و جای نیش مار و کله مار رو با هم تو دستم گرفته بودم که یک دفعه کله مار سوخت یا زغال شد . (من در حال انجام فعالیت مهمی هستم . لطفا تعبیرشو بهم بگید . ممنون )
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مارsasan چهارشنبه 06 شهریور 1392 ، ساعت 17:38
سلام من خواب دیدم دارم کنار دریا صدف جمع میکنم . صدف های رنگی و خیلی قشنگ که یک کم آب ، روشونو گرفته . همین طور که میرفتم یک مار بزرگ و کلفت زیر آب بود که مرده بود . بعد یک دفعه جون گرفت و ران پام رو گاز گرفت . داشتم میدویدم و جای نیش مار و کله مار رو با هم تو دستم گرفته بودم که یک دفعه کله مار سوخت یا زغال شد . (من در حال انجام فعالیت مهمی هستم . لطفا تعبیرشو بهم بگید . ممنون )
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 خواب دیدن ماررز دریایی جمعه 15 شهریور 1392 ، ساعت 08:53
سلام برادر در خواب دیده که ماررنگی به من نیش زده وزخمی کرده می خواستم تعبیر خوا بش رو بهم بگین لطفا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 دیدن مار سیاهمهدی یکشنبه 17 شهریور 1392 ، ساعت 04:25
خواب دیدم .که 2 ماره سیاه روی زمین خوابده بودن چاق بودن نمتون حرکت کنن من از پیش انها گزشتم مرا نیش نزدن وی دفعه یک از مارها شکمش پاره شد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مارana دوشنبه 18 شهریور 1392 ، ساعت 05:33
با سلام
من خواب دیدم که تو زیرزمینمون کلی مار داریم. تو هم راه میرن. بعد که ناهار خوردیم اومدم تو حیاط دیدم یکی از مارهای خیلی گنده اومده تو حیاط دور خودش چمباته زده و یک گربه افتاده روش و داره میبرتش با خودش. هی چنگش می زنه. منم دلم واسه مارمون خیلی سوخت. هر چی با دمپایی میزدم به گربه ولش نمی کرد و همش جیغ میزم با گریه و بابا و مامانمو صدا می کردم که بیان نجاتش بدن که از خواب پریدم.
خواهشا تعبیرشو واسم ایمیل کنید. ممنونتون می شم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خواب مارپروین جمعه 12 مهر 1392 ، ساعت 15:30
خواب دیدم سه تا مار باهم تقریبا پیچ خورده بودند مار سیاه وچیزی که بلعیده بود مثل یه قلب برامده ومشخص بود اینقدر طبیعی بود که بعد از بیدار شدن تواتاقم دنبال ما میگشتم ازترس ووحشت ....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 مارهدا شنبه 13 مهر 1392 ، ساعت 06:11
با سلام
با تشکر از سایت خوبتون میخواستم من رو راهنمایی کنید من در خواب یه مار دیدم که به شدت از اون هراس داشتم و فرار میکردم و انگار توی خونمون بود بعد اون مار بدون اینکه منو نیش بزنه زهرش رو روی سینم ریخت و از خواب پریدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 مار خال خالیمار خال خالی سه شنبه 16 مهر 1392 ، ساعت 14:17
سلام. یه ماره مشکی با خال خالای سفید . هیچ غلطی هم نکرد. فقط هی رژه می رفت. تعبیرش چیه؟؟ مرسی.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مارطوسی روشندریا یکشنبه 05 آبان 1392 ، ساعت 02:07
خواب دیدم مدام درحال گرفتن 1 مارطوسی روشن حدود60سانتی متر هستم که از جعبه ای بیرون می آمد و من با کمک پسرخالم باز آنرا در جعبه می گذاریم 1بار که مار را میگرفتیم حس کردم مار مرده است اما بعد از چند دقیقه باز مار زنده شد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مارکه دوتادم داشتفریما دوشنبه 13 آبان 1392 ، ساعت 22:40
سلام
لطفاحتما جواب مرا روی ایمیلم بفرستید لطفا
در خواب ماری دیدم به رنگ خاکستری که خیلی بزرگ بود اما نیش نداشت اما دو تا دم بزرگ داشت که مرا در خواب دنبال می کرد و در خانه ای بودم که از آن خانه گریختم .
لطفا حتما جوابم را بدهید . متشکرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مار آبی رنگشیلا سه شنبه 14 آبان 1392 ، ساعت 12:29
سلام
تو خوابم یه مار سیاه رنگی بود که همش سمتم میومد که نیشم بزنه ولی با یه چوب پرتش میکردم تا بالاخره تونستم بگیرمش و انداختمش تو یه شیشه بعد آبی شد خیلی خوش رنگ ولی تو شیشه خیلی تکون میخورد لطفا تعبیرشو میخوام بدونم چی ميشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 لطفا هرچه زودتر جواب من را بدهیدشادی پنجشنبه 23 آبان 1392 ، ساعت 02:31
سلام
من ساعت 5 صبح خواب دیدم تو خونه مادربزگ پدریم هستم .
دیدم یک زن و مرد در بغل هم هستند که زن در جعبه را باز کرد داخل جعبه پر از مار
های کوچک چینی بود رنگ یگی از ان ها سفید با خال های سیاه بود ان رن و مرد
ناپدید شدند اما به جای انها یک مار درشت سیاه بوجود امد. ای مار سیاه با مار سفید
خالدار شروع به جفت گیری کرندکه ناگهان متوجه من شدند و به سمت من امدند و
مار سیاه یک گاز ا ز ران پای سمت راست وسمت چپ گرفت. از جای هردو خون زیاد به زمین ریخت جوری مرا گاز گرفتند که انگار قسمتی از گوشتم را کندند . من مادرمصدا زدم با امدن مادرم مارها رفتند و مادرم با خنده ای به من گفت ایا مار در حال جفت گیری تو را نیش زده است؟ و من از خواب پریدم.
لطفا هرچه زودتر خوابم را تعبیر کنهد .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مارآراد جمعه 24 آبان 1392 ، ساعت 14:51
من خواب دیدم که پدرم داشت دنبال یک مار سبز می دوید تعبیرش چی میشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مارکيارش چهارشنبه 29 آبان 1392 ، ساعت 07:55
خواب ديدم ماري به از پشت به من حمله کرد وضربه اي به من زد و من رو مو برگردوندم دوباره امد نيش بزنه امد سمت صورتم که در اين لحظه سر مار رفت تو دهنم ومن با دندونام سر مار گاز گرفتم وکشتم لطفا تعبير اين چي ميشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مارشب تاريك سه شنبه 12 آذر 1392 ، ساعت 10:48
من دو شب است كه خواب مار ميبينم.اما شب دوم خواب دبدم كه پدرم هى در اتاق من كه تاريك بود مى آيد و ميرود ولى من به هر حال خودم را به خواب زده بودم!تا اينكه به مادذم اطلاع ميدهد كه مارى سمى كنار من است و مادرم ميگويد كه مار را پدرم بردارد.تا اينكه من مار را ميبينم كه كلفت بود و رنگش قهوه اى كه به سياه ميزد.پدرم مار را روى ساق دستش مى گذارد و تا مى آيد مار را ببرد من از خودم صداى خر و پوف كه داد و ناله مانن بود ميكشم و پدرم با ٢ انگشتش رو گلوى من ميزند تا من ساكت شوم كه از شدت درد از خاب بلند ميشوم(البته من سرما خوردم و به همين دليل گلويم درد گرفت)!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 كشتن مار در خوابدياكو شنبه 16 آذر 1392 ، ساعت 06:05
سلام من در خواب ديدم يه مار تقريبا بزركي به سمتم مياد كه زود يه سنك برداشتم و سرشو در جا له كردم بعد يهو يه مار ديكم از جلوم رفت و خودشو همون ورا قايم كرد ولي سرش معلوم بود و ديده ميشد كه اونم با يه سنك كه برت كردم فقط جشماش از حدفه بريدن بيرون ولي مرد بعد كه رفتم خونه ترس زيادي منو فرا كرفت كه مبادا دوست مار يا معشوقش قصد تلافي بكنه بياد خونه كه يهو يه مار سرشو از لابلاي در اتاق بيرون أورد كه حمله كند منم با به فرار كذاشتم كه از خواب بريدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خواب مارپرستو جمعه 22 آذر 1392 ، ساعت 10:14
سلام , مادر شوهرم خواب دیده من تو خونه مار دارم و از مارم مثل یه حیوان خانگی نگهداری میکنم بهش غذا میدم واسش یه خونه تو یه سوراخ درست کردم , تعبیرش چیه؟سلام
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 یک جفت ماررشیدی شنبه 23 آذر 1392 ، ساعت 06:30
سلام:چندسالیست تقریبا"درسال بیشتر ازده مرتبه خواب مارمیبینم.آخرین خوابم دیشب بودکه دیدم مار کمرم را نیش زده ونفسم در اثرنیش ماربسختی بالامیامدواصرار داشتم که مرازودتربه بیمارستان ببرند.باوجودحال خرابم دنبال مار گشتیم وهمراه خانواده ام پیداش کردیم.که با یک گرزچوبی مارراکشتم امامتوجه شدیم مارهادوتاهستندو جفت همدیگر.در این حین مار دوم که نر بودپیداشد وباهمان گرزضرباتی چندبرمارفرو آوردم که اصابت نمیکرد.تااینکه برسرش کوفتم وچشم راستش ازحدقه بیرون آمدوضرباتی دیگروارد کردم امامطمئن نیستم که مار دوم راکشتم.ناگفته نماندکه درکنار مارنرمارهایی دیگر بودند،ازجمله یک ماربه رنگ کرم متمایل به زردکه با آنهاکاری نداشتم.لازم به گفتن است که رنگ هردو مارسیاه بودودر پشت مار ماده دوخط قرمز سراسری وجودداشت که اعضای خانواده متفقا"تاییدکردیم که خوشخط وخال وزیبا میباشدلطفا" تعبیرکنید ودلیل این همه خواب مار دیدن را بگوییدکه چیست!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مار آبی در برکهرضوان پنجشنبه 12 دی 1392 ، ساعت 07:45
دیدن مارهای آبی زیاد در برکه ای که یک بچه را با خود ببرند چیست؟ مادر آن بچه بعد از این اتفاق به آب میرود و سراغش میگردد ولی مارها ظاهرا به دلیل سیر بودن با مادرش کاری ندارد. این خواب در زمان طلوع آفتاب بوده.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مارفاطمه جمعه 13 دی 1392 ، ساعت 19:58
سلام
من خواب دیدم یه کسی که میشناسمش و قبلا با او در ارتباط بودم شبیه مار وحشتناکی شده ومن از آن خیلی میترسم
لطقا تعبیرش را سریع در سایت بزندید
متشکرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 کسی را شبیه مار دیدنفاطمه شنبه 14 دی 1392 ، ساعت 15:58
سلام
من خواب دیدم همه ی اطرافیانم شبیه مار هستن فقط یکی را که قبلا بااو در ارتباط بودم را یادم است که وقتی به طرف من میامد شبیه مار بزرگ و وحشتناکی شد که از همه ی مارها وحشتناک تر وبزرگ تر بود ومن از او میترسیدم
لطفا سریع تبیرش را بگویید
متشکرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب مار در بیمارستان و کشتن چند نفراحسان جمعه 27 دی 1392 ، ساعت 05:51
سلام
من خواب دیدم که تعدادی زیادی مار به یک بیمارستان حمله کرده اند.در حالی که من و پدر و مادرم هم انجا بودیم.من شلنگی را برداشتم و اب را باز کردم بر روی ان ها اما انها بیشتر هجوم می اوردند.بعد از مدتی که گذشت مار ها ناپدید شدند و من از راه پله های بیمارستان با مادرم امدیم پایین که دیدم پیشانی پدرم را نیش زدن اما چیزی نشده بود با بابام.وقتی از بیمارستان خارج شدیم انگار در گورستان رفتیم تعداد زیادی مرده بودن بر اثر نیش زدن مار های ان بیمارستان و مردم بالای سر ان ها بودند. لطفا تعبرش را بهم بگین.
ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پیچیده شدن مار زرد دور کمرسمانه هنرمند سه شنبه 01 بهمن 1392 ، ساعت 05:40
سلام،مادر من در خواب مار زرد بسیار درازی را می‌بینه که دور کمرش پیچیده،این مار مال یه پسر بچه بود،مادرم خیلی ترسیده بود،لطفا بگید تعبیرش چی میشه ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مارسمانه هنرمند چهارشنبه 02 بهمن 1392 ، ساعت 08:43
سلام،این دومین باری است که دارم این پیام رو ارسال میکنم،مادرم توی خواب دیده یک مار زرد دور کمرش پیچیده،این مار زرد مال یک پسر بچه بود مادرم خیلی ترسیده لطفا تعبیرش را بگید ممنونم،این مار توی خونه کس دیگه ای بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مار سمییاسمین دوشنبه 14 بهمن 1392 ، ساعت 07:18
سلام
خواب دیدم شوهرم چند تا مار سمی افعی کبری مارسیاه اورده خونه می گه تغیر شغل دادم مار خرید وفروش می کنم مار ها از سرو دست های شوهرم بالا می رفتن وشوهرم و نوازش می کردن وقتی من و بچه هام میدیدن به ما حمله ور می شدن وقتی شوهرم اونا رو داخل کیسه گذاشت با احساس کردن بوی ما کیسه رو پاره می کردن به من وبچه هام حمله ور می شدن. لطفا تعبیر خوابمو بگین ممنونمم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب ماراسما جمعه 25 بهمن 1392 ، ساعت 07:29
یک مار توی خواب ازمن درخواست کمک کرد اما من بهش کمک نکردم کسی تعبیرشو میدونه :confused:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب مارماریا پنجشنبه 01 اسفند 1392 ، ساعت 06:48
سلام
دیشب خواب دیدم دو تا مار بزرگ و چاق و پیر و زشت و بدترکیب توی حیاطمون هست یکیشون وقتی نگاهش کردم رفت اما یکی دیگش موند با یه بچه 5 ساله بازی میکرد و انگار نیششو نشونش داد .
بعد از چند دقیقه یکی از اقوام گفت بیا مار و سرخ کنیم بخوریم گفتم نه چندشم میشه اونوقت اون یه شربت واسم آورد که رنگ شربت آلبالو بود گفت بخور از مار تهیه شده ولی یادم نمیاد که خوردمش یا نه .لطفا تعبیر بزارید .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابمریم یکشنبه 11 اسفند 1392 ، ساعت 06:08
با سلام ، خواب دیدم دخترم در حال کشمکش با یک مار قرمز بزرگ بود وقتی داشت مارو گاز میگرفت مار رفت توی دهنش، در حال قورت دادنش بود که من با خودم داشتم فکر می کردم چون مار بزرگه الان دخترم خفه میشه ،از خواب بیدار شدم .لطفا برای من تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 مار میل کردنمحمد دوشنبه 12 اسفند 1392 ، ساعت 17:33
سلام مادرم خواب دیده ک من و خواهرم و خودش داریم مار را میخوریم لطفا برایمان تعبیرش کنید یا سایتی معرفی کنید ک تعبیر خوابمان در آن باشد.باااااااااااتشک ررررررر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیر خوایم چیستفرح اب روشن سه شنبه 13 اسفند 1392 ، ساعت 09:20
در خواب ماری که شکمش پر تخم است دیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابمهناز چهارشنبه 21 اسفند 1392 ، ساعت 06:44
خواب دیدم دو تامار آبی رو چشمان پسرم هست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مارz چهارشنبه 28 اسفند 1392 ، ساعت 12:52
من خوابم خیلی عجیب بود خواب دیدم دنبال یک مار آبی میرم مار رو گرفتم نیشم زد بعد داداشم رو نیش زد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیر خوابمهدی جمعه 08 فروردین 1393 ، ساعت 04:57
سلام
در خواب ماری دیدم که خواست من را نیش بزنه اما یکی اومد مار را گرفت و مار دور دستش پیچید و دستش را نیش زد .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابمونا سه شنبه 19 فروردین 1393 ، ساعت 07:26
خواب دیدم پسر عموم یه مار گرفته دستشو با اون ماره گوشه ی خیابون معرکه میگیره تا این که یکی از توی مردمی که دورش جمع شده بودن میاد بیرون و باهاش صحبت میکنه که بیان زبون اون مارو بکشن بیرون اولش پسر عموم قبول نمیکنه بعد راضی میشه و با کلی زحمت از پشت گردن ماررو میگیره و سرشو میگیره تو دستشو با کمک اون آقاهه زبون مارو میکشن بیرون از تو دهنش بعد تمام عکسای اون ماره پخش میشه تو محل کارمو هرکی منو میبینه میپرسه عکس این ماررو دیدی؟میشه تعبیرشو بهم بگید؟:-(((
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 مار ابی رنگ ومار زردپرستو سه شنبه 19 فروردین 1393 ، ساعت 15:39
سلام
من دیشب خواب دیدم که یک مار ابی رنگ و یک مار زرد رنگ به من و خانواده ام حمله میکند و ما به راحتی ان ها را می کشیم وقتی از خواب پریدم شنیدم که همسایه ی بغلیمان فیلم ترسناک می بیند و صداش هم تا خانه ی ما می امد . بیشتر خواب های من تعبیر می شود لطفا تعبیرش را بگویید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مارپرستو سه شنبه 19 فروردین 1393 ، ساعت 15:40
:cry: :-x :sigh: :-?: :-? :idea: :shock: :confused: :-| من خیلی ترسیده ام
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 مار سفیدشیرین جمعه 22 فروردین 1393 ، ساعت 21:57
خواب دیدم مار خاکستری مایل به سیاه با زنی بود و به مار سیاهتری تبدیل شد و از بین رفت. ولی از جسدش مار سفید غول پیری بوجود آمد که بر من حمله ور شد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دیدن خواب ماربهرام شنبه 30 فروردین 1393 ، ساعت 05:09
باسلام من بعد از نماز صبح خوابیدم نزدیک بیدارشدنم بود خواب دیدم که یک مارسیاهرنگ بطول تقریبا نیم متر وبه قطر تقریبا 5 سانتی متر بطوریکه بدن مار بصورت چروکیده بود درداخل خانه من است اول کاریش نداشتم ولی بعد به زنم گفتم یک تکه چوب بیاور تا آن را بزنم زنم تکه چوبی آورد اما مارزیر دراور رفت ودمش دیده می شد بعد بیرون آمد ومن باچوب خواستم به سرش بزنم ولی چوب به زمین خورد مجددا خواستم بزنم به سرمار نخورد واز خواب بیدار شدم لطفا تعبیر خواب مرا اعلام بفرمایید. متشکرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دیدن خواب ماربهرام شنبه 30 فروردین 1393 ، ساعت 05:19
باسلام من بعداز نماز صبح خوابیده بودم نزدیک بیدار شدنم بود خواب دیدم ماری سیاهرنگ تقریبا بطول نیم متر وبه قطر 5سانتیمتربطوریک ه بدن مار چروکیده و پیر بود در داخل خانه من است اززنم خواستم چوبی بیاورد تا آنرا بزنم وتازنم چوب رابیاورد فرار کرد وزیر دراور رفت ودمش دیده می شد منتظر شدم بیرون آمد خواستم با چوب به سرش بزنم ولی چوب به زمین خورد ومجددا خواستم بزنم به سرش نخورد بعد از خواب بیدار شدم لطفا تعبیرش را برایم اعلام بفرمایید . متشکرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیرخواب مارسونیا پنجشنبه 04 اردیبهشت 1393 ، ساعت 09:32
من یک شب خواب دیدم مارهای فراوانی دور من را محاصره کرده بودند من ترسیدم فرار کردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گازگرفتن مار ازدست راستمژده جمعه 05 اردیبهشت 1393 ، ساعت 06:05
سلام من خواب دیدم با همسرم داریم میریم مسافرت توجاده توقف کردیم برااستراحت من ازماشین پیاده شدم چندقدمی ک رفتم دیدم اطرافم و زیر پاهام پرازمار همسرم اومدسمتم دستمو گرفتودویدیم سمت ماشین ک 1دونه ازمارها ک خاکستری رنگ بود باخالهای سیاه حلقه زد دوردست راستم و گازمیگرفت هرچی سعی میکردیم نمیتونستیم جداش کنیم ازدستم.لطفا تعبیرش رابهم بگین.متشکرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 بلعیده شدن گربه توسط مارالناز شنبه 06 اردیبهشت 1393 ، ساعت 10:29
سلام
خواب دیدم ماری گربه ای را بلعید و بعد دوباره آن را بیرون داد.لطفا تعبیر آنرا بگویید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بلعیده شدن گربه توسط مارالناز شنبه 06 اردیبهشت 1393 ، ساعت 10:31
خواب دیدم گربه ای توسط ماری بلعیده شده و بعد دوباره آنرا بیرون داد.لطفا تعبیر آنرا بگویید.با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 marhayi ke mosh mikhordanmohammad reza سه شنبه 09 اردیبهشت 1393 ، ساعت 13:21
salam va khaste nabashid . khabe marhaye ziyadi rp didam ke mosh mikhordan tabireah chiye khili negaranam
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مار و تمساح دیدنمهدی جمعه 12 اردیبهشت 1393 ، ساعت 07:44
با سلام
خواب دیدم یه جائی هستم کنار آب، جلوم یه تنه گنده درخت افتاده بود از زیر تنه درخت میدیدم که دوتا تمساح تو آبن و فقط چشماشون بیرونن و دارن به من نگاه میکنن و یه مار به اندازه متوسط از آب در اومد و داره به سمتم میاد
منم یهو دستپاچه شدم و افتادم رو زمین و ماره داشت میومدم سمتم
از دوستان عزیزاگه کسی تعبیرشو بلده کمی کمکم کنه ٰ لازم میدونم اینو بگم که موقعیت کاریم طوریه که دنبال گرفتن آتو از من هستن و البته یه همکار دارم که قدش کوتاس و چاق و بد فرم که خیلیم خاله زنک هستش و مدام میخواد منو جلو مدیرم و همکارام تخریب کنه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 مار سیاهامین جمعه 19 اردیبهشت 1393 ، ساعت 02:52
سلام دیشب خواب دیدم یه مار سیاه بزرگ تو خونه مادر شوهرم و مادر شوهرم یه جایی با بالش و پتو براش درست کرده وماره رو گذاشته بینشون ولی ماره یکی دو باری امدسمت من و دورم بیچید ولی کاری بامن نداشتدر کل با اینکه بزرگ بودولی خیلی کم جون بود بار آخری که امد دورم بپیچه شوهرم از خونه بیونش کرد راستی بار اولی که دورم بیچید منگازش گرفتم. ولی ماره قصد آسیب رسوندن نداشت چون حتی نیشش رو هم در نیاورد و انگار با همه خیلی مسالمت امیز داشت زندگی میکرد لطفا زودتر جوابمو بدین چون قرار تصمیم مهمی برا زندگیم بگیرم مرسی از کمک هاتون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مارsaima جمعه 19 اردیبهشت 1393 ، ساعت 05:18
سلام
خواب دیدم که پدرم غمگین بود گریه هم میکرد و من ناراحت شدم که چرا گریه میکرد وقتی به پشتم نگاه میکردم ناگهان یه سختمان چهار طبق دیدم رفتم بالا خوهرم رو دیدم همون جا نشسته بود که توی سختمان کار میکردند و شب هم بود ولی خوهرم اونجا خوش وغمگین بود/من از خوهرم و خانوادیم دورم
ممنون می شم از تفسیر این رویا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مارعلی سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 ، ساعت 11:16
من خودم مارم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب مارReza3 یکشنبه 18 خرداد 1393 ، ساعت 08:42
یا عرض سلام من خواب دیدم که توی خیابون منو یکی از دوستای خوب و مسجدیم هستیم اون روی فلکه که چمن داره و سبزه نشسته و من سرپا روبروی اون با هم حرف میزدیم که یکدفعه ماری نسبتا کوچیک دیدم بهش گفتم مار مار اونم با خیال راحت گرفتش بعد یکدفعه به سمت من پرتابش کرد افتاد روی دستم یکم پیچ خورد ترسیدم نیش بزنه اما نزد بعد از خواب پریدم لطفا تعبیرش رو به من بگید خیلی نگرانم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 بیرون امدن مار از دهان هماره غذامهدی شنبه 24 خرداد 1393 ، ساعت 20:49
بیرون امدن غذا (برنج) از دهان که همراه غذا مارهای کوچکی هم بودن که مرده یا بی جان بودن ...ویکی از مارها را با دستم بیرون کشیدم که قصد اسیب زدن داشت نذاشتم..
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خواب مارbahman شنبه 31 خرداد 1393 ، ساعت 05:57
سلام

اول یه عنکبوت به اندازه کف دست دیدم که رفت توی لباسم ومنم به زور دراوردم و پرتش کردم بعد چند ثانیه یه چیزی پامو نیش زد بعد از این که بلند شدم دیدم یه مار لاغر که توی شکمش چیزی بود بعد پامو نگاه کردم سه جای نیش بود

لطفا هرچه زودتر خوابم را تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مارOmd Sh یکشنبه 01 تیر 1393 ، ساعت 07:43
سلام من تو خواب دیدم که تو یه خونه ی ناشناس هستم و یه مار بزرگ منو نیش زد ولی مامانم اونو کست منم اونو با تو یه کیسه که پر آشغال بود انداختم بادقت دهنشو نگاه کردم توی دهنش به جای نیش پر از دندونای ریز بود لطفا واسم تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 مارنرگس یکشنبه 01 تیر 1393 ، ساعت 08:09
من دیشب خواب دیدم دراز کشیدم یه مار به دستوپاهام دور میزنه میاد بالا بعدش میره این خواب خیلی نگرانم کرده میدونم تعبیر مار یعنی دشمن ولی دقیقترشو بهم بگین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خواب مارmahro سه شنبه 10 تیر 1393 ، ساعت 02:46
سلام من بعد از اذان صبح خواب دیدم با 2-3 نفر دیگه که آشنام بودن یک جاهستیم که یه مار دنبالمون کرده و میخواد مارو نیش بزنه..ما مرتب از دست مار به هرطرف میدویم ولی اون دنبالمون میکنه و میخواد نیش بزنه ولی موفق نمیشه.....تعبیرش چیه? من این چند روزه بخاطر مسیله ای خیلی تحت استرس هستم ممکنه بخاطر استرسم باشه??
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب مارعنایت شنبه 21 تیر 1393 ، ساعت 19:22
من خواب دیدم مار بطرف برادرم میاید به او میرسد و زیاد میشود تمام بدنش را میپوشاند برادرم فریاد میزند اما من نمیتوانم کمکش کنم بعد از خواب میپرم میرم صورتم را اب میزنم برمیگردم دوباره میخوابم اینبار خواب میبینم که مار بطرف من میاید من مار را با تفنگی که در دست دارم میکشم.
لطفا برام تعبیر کنید در مورد برادرم نگرانم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 مارزرد رنگمحمد شنبه 28 تیر 1393 ، ساعت 12:17
سلام خواب دیدم مارزرد رنگ وبزرگی توخونه به طرف خانوادم رفت ومن رفتم طرفش که دنبال من گذاشت ومنم درابازکردم فرار کنم مارسرش روبیرونازدر کردکه در بسته شدوسرش برتاب شد وبعد گزاشتم تیکه دیگشودرسطل وبعد سرشوانداختم که ببرم خاکش کنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مارم شنبه 04 مرداد 1393 ، ساعت 10:57
مارها ی زردی را دیدم که زهر آنها را از دهانشان بیرون میکشیدم وبعضا از آنها را میکشم مارها تقریبا مثل ماهی بودند و پوستشان را میکندم این خواب خیلی ذهن مرا درگیر کرده هرکس تعبیرش بهم بگه ازش خیلی ممنون میشم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مار کبریاحمد چهارشنبه 08 مرداد 1393 ، ساعت 05:23
در مسیری با خودرو می رفتم دیدم ماری چنبره زده از کنارش عبور کردم جلو تر باز به همین شکل ، البته از مسیر روبرو نیز خودرو می آمد بعد از چند مرحله خواستم از روی مار یعنی مار بین دو لاستیک قرار بگیرد و من صدمه ای به او نزنم ناگاه خودرو از روبرو واژگون شد انگار به جسم سختی خورده باشد . بعد از کش و قوس آمدم بیرون مار که حرکتی نداشت گرفتم (مار کبری به حالت چنبره زده و آماده حمله البته بیجان) خواستم مثل برخی فیلمها سر مار را بوس کنم که ناگاه زبانم را نیش زد طوری که احساس کردم زبانم بی حس شده در جستجوی کسی بودم که یکی از آشناها گفت مار منطقه مرطوب زهر ندارد . برایم اتفاقی نیفتاد فقط زبانم کمی بی حس بود.
متشکرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مارمینا جمعه 31 مرداد 1393 ، ساعت 04:48
سلام من خواب دیدم دوستم با مار منو می ترسوند تعبیرش چیه؟؟؟؟ :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مارمینا جمعه 31 مرداد 1393 ، ساعت 04:48
سلام من خواب دیدم دوستم با مار منو می ترسوند تعبیرش چیه؟؟؟؟ :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مار سیاهرازقی شنبه 01 شهریور 1393 ، ساعت 14:08
سلام!من پدرم خواب دیده که من یه مار سیاه رو در دستم گرفتم که سرش به طرف پدرم هستش و پدرم یه تیکه چوب به سمتش پرتاب میکنه و مار زبان خودش رو بیرون میاره و با چشم های قرمز بهش نگا میکنه بعد یه نفر میاد سر مار رو میکنه توی دهنش!
لطفا اگه تعبیرش رو میدونید بگید واسم مهمه!
ممنون!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابمرجان یکشنبه 02 شهریور 1393 ، ساعت 08:00
درود بر شما.خواب دبدم توی خونه من مملو از مارهای بی آزار شده و تعداد زیادی هم به سمت سر من اومدن و روی سرم جمع شدن طوری که موهای سرم کاملا توسط مارهایی که در هم میلولیدن پوشانده شده بود اما مارها حالت تهاجمی اصلا نداشتند،رنگ مارها مثل اکثر مارهای شمال سبز خیلی سیر که به سیاهی نزدیک بود؛ روی openآشپزخونه پرازمارهایی بود که در هم میلولیدن, یک مار کبرای 4سر هم بود که انگار مریض بود و یکجا افتاده بود البته دیروز یه عکس از یک مار 7سر دیدم و اون مار 4سری هم که در خواب دیدم عین همونی بود که عکسشو دیده بودم فقط بجای 7 سر,4سر داشت.این مارهایی که تو خواب دبدم هیچکدوم باکسی کاری نداشتن,اونایی هم که اومدن روی سر من,من بی حرکت موندم تا همشون جاشون ثابت بشه و انگار اگه حرکت میکردم یا اگه میخواستم ازخودم دورشون کنم,,اونوقت ممکن بود به من حمله کنن,یعنی دقیقا طوری بودن که اگه کسی کاری باهاشون نداشت,,اونا هم کاری به کسی نداشتن....تعبیرش چیه؟ضمن اینکه من چند روزه درگیر اثاث کشی هستم و خیلی فکرم درگیره.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مارفاطمه چهارشنبه 12 شهریور 1393 ، ساعت 17:12
سلام من خواب ذیدم که یک مارسیاه کوچک دونبالم میکردودرخونه هم پرازمارهای بزرگ بودتعبیرش چیه لطفاراهنمایی کنید؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب عقربمحمدسلطانی چهارشنبه 12 شهریور 1393 ، ساعت 17:19
سلام درخواب دیدم که3عقرب بزرگ مرادنبال می کنند2ماربزرگ جلوی من ایستاده بودندلطفاتعبیرخ واب رابرایم بگویید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مارباران دوشنبه 17 شهریور 1393 ، ساعت 05:12
سلام من خواب دیدم یک مار که به رنگ قهوه ای تیره ست به کیسه بسته شده. مار زنده بود و داعم تکون تکون می خورد.خیلی ازتون ممنون میشم اگه تعبیر خوابمو بگین . ;-)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مارparmiss دوشنبه 17 شهریور 1393 ، ساعت 20:06
سلام خواب دیدم که توی محله ای که زندگی می کنم مار ها حمله می کردن چون من بچه پر جرعت محلم به من یاد می دن که تمام مار های محلو بکشم بد به من این کار رو یاد می دن منم که کلا عاشق حیوونم و نمی خوام حیوونارو بکشمو عذیت کنم با ناراحتی مجبور بودم بکشم شون بد با راحتی مجبور می شم این کارو انجام بدم این قدر مار می کشم و تو این کار ماحر می شم که همه منو مار کش صدا می زدن وقتی که تمام مار هارو کشتم که فقط چند تا دوته ار اون ها باقی مونده بود برای اون چند تا مارا که مونده بودن تمام محل دور هم جمع می شدن و من هر روز یک دونه مار می کشتم رنگ مار هایی که می کشتمم زرد و سبزو طلایی سقید مشکی بودن راستی یک چیز یادم رفت من تو خواب خودم نبودم ولی خودم بودم اما شکل و قیافم تغییر کرده بود و سننم بالا رفاه بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مارسفیدالهام سه شنبه 01 مهر 1393 ، ساعت 12:22
سلام من نه خواب دیدم نه تعبیر خواب میخوام .توی محل کار پدرم چندمارسفید پیداشده که سابقه کمی داشته.کنجکاوم درمورد مار سفید بدونم و اینکه وجودش به قول قدیمی ها برکته یا خرافات؟ ایا خطر داره یا نه؟لطفا به ایمیلم بفرستید.ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مارمحدثه پنجشنبه 03 مهر 1393 ، ساعت 15:48
سلام ، خواب ديدم كه يك مار رنگارنگ خيلي بزرگ به دنبال من ميادو من در حال فرار كردن از اون هستم و به يك مار قرمز بزرگ براي جنگيدن با اين مار پناه ميبرم ولي درست زمانيكه اون مار رنگارنگ داره به من ميرسه، من به اون مار قرمز ميرسم و بعدش از خواب ميپرم.لطفا هر چه سريعتر تعبير خوابمو بهم بگين، متشكرم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب ماربهاره سه شنبه 08 مهر 1393 ، ساعت 19:23
سلام من خواب دیدم ،مارهای زیادی توی منزل هستند و من سعی میکردم اونها رو بیرون کنم که یکیش پشت دستم روی انگشت شصتم رو نیش زد و بعد از کمی از توی سوراخهای جای نیشش سر کوچک یه مار دیگه در امد. لطفا تعبیرش رو بهم بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیرخواب خون دادنمهناز جمعه 18 مهر 1393 ، ساعت 07:09
خواب دیدم باخواهرم رفتیم خون بدهیم هرچه میکنندنمیتوانند ازخواهرم خون بگیرندولی من مشت دستم رافشارمیدهم رگهایم کلفت میشودووقتی سرسوزن رابه رگم میزنندتهوع میگیرم وخون باشدت واردکیسه خون میشود لطفاتعبیرکنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 ماردوسرنگران جمعه 18 مهر 1393 ، ساعت 23:18
بین خواب و بیداری دیدن یه مار دو سر سفید با خال های مشکی و قرمز که زل میزنه بهت و بعد برمیگرده میره تو یه جای تاریک و سیاه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مار شبیه کرمشادان سه شنبه 29 مهر 1393 ، ساعت 11:31
سلام.من چند شبه پشت سر هم هر خوابی که میبینم توش یه کارایی هستن که همه میگن مار بهش یعنی به کار میشناسمش ولی شبیه کرمن،کرمای سفید. بعدم کشته نمیشن،من البته هیچ وقت دست نبردم بکشمشون ولی تو خواب وقتی میان همه میگن اینا کشته نمیشن باز زنده میشم.اسیبی بهم نرسوندن ولی خیلی میترسم تو خواب ازشون. یه دارم خواب دیدم نشسته بودم جایی بعد این مارا نمیدونم از کجا میومدن رو پام و من پرتشون میکردم. خیلی ممنون میشم پاسخ بدین.فکرمو خیلی درگیر کردن.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 IraqGhorbat پنجشنبه 08 آبان 1393 ، ساعت 09:55
من خواب دیدم.... یک مار زرد خال خالی را با یک سیخ اسیر کردە بودم...سیخ رو تو گلو و شکمش فرو کردە بودم نمیتونست کاری انجام بدە... اما یک ملخ کوچیک سبز زیر دهنش نشست و دوتا مگس سیاه نزدیک بە دهنش بودن .. مار مشغول خوردنشون میشد... سر و دهن مار خیلی قشنگ بودن من جذب قشنگیش میشدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 دو مار سیاه و سفید برای جفت گیریفرح جمعه 23 آبان 1393 ، ساعت 23:59
با سلام. من خواب دیدم خودم دو تا مار یکی سیاه و یکی سفید( اندازه متوسط) خریده بودم و اصرار داشتم که اینها رو خریدم برای اینکه جفت گیری کنن :!: دو تا مار توی خونه میخزیدن و مرتب این ور و اون ور میرفتن. من یه کم هم نگران بودم که چرا به هم نزدیک نمیشن. :cry: میشه تعبیرش کنین لطفا؟ مرسی.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابعرشیا یکشنبه 02 آذر 1393 ، ساعت 13:01
باسلام
من درخواب دیدم میخواستم تخم مرغ پخته شده ی که در اب افتاد بود را بردارم که با دو تا مار سفید روبه رو شدم که یکی شون داشت میومد سمت من که از خواب بیدار شدم ممنون میشم اگه تعبیرشو برای ایمیلم بفرستید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مارMahsa چهارشنبه 12 آذر 1393 ، ساعت 04:53
من خواب ديدم ٥ مار توسي به دور دست راستم پيچيده شدن و هر كاري مي كنم از من جدا نمي شوند ولي كاري به كارم هم ندارند فقط انگار از علاقه شان به من دور دستم هستند ( مارهاي كوچكي هم نبودند ) تنها راه جدا شدن من از مارها مرگم بود . ميشه تعبير كنيد اين خوابو ؟! ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 Tabire khabالهام جمعه 14 آذر 1393 ، ساعت 05:05
سلام من صبح خواب ديدم صداى فس فس مار مياد بعد ديدم يه مار زرد با راه راه هاى مشكى يهو بهم حمله مرد گلومو نيش زد مار روى سقف يه ماشين بود . تعبيرش چيه ؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب ديدن مارسروى سه شنبه 18 آذر 1393 ، ساعت 00:04
با سلام
من خواب ديدم لابلاى بوته ها توى جنگل بودم كه يكدفعه متوجه شدم يك مار روى سرم نشسته و من همونطور كه نشسته بودم بيحركت ماندم كه منو نيش نزنه اما خواهرم كه داشت دنبالم ميگشت و به ما نزديك ميشد منو نگران كرده بود كه مبادا مار خواهرمو نيش بزنه كه خواهرم به ما نزديك شد ولي منو نديد مار هم با خواهرم كارى نداشت كه از خواب پريدم
ممنون ميشم تعبيير كنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب ماررقیه یکشنبه 23 آذر 1393 ، ساعت 11:12
من ماری را دیدم و فهمیدم کسانی ان را به اطراف خانه مان اورده اند تا فرزند عزیزترین فرد زندگی ام را ببلعد. تعبیرش چیه؟؟
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرصبا دوشنبه 01 دی 1393 ، ساعت 06:39
سلام من خواب دیدم به یه مار بنفش که گرسنه بود شیر پاشیدم
بعد اون افتاد دنبالم چندکیلومتر دنبالم اومد ومن فرار کردم اما آخرش فرار کردم. تعبیرش چی میشه؟لطفا من و از نگرانی دربیارید؟؟؟؟ :-x
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مارمحمدرضا صفائیان سه شنبه 02 دی 1393 ، ساعت 10:40
در خواب میدیدم که انواع مار کوچک و بزرگ و رنگارنگ که در سطل بزرگی آب هستند را داخل توالت میریزم و با فشار آب آنها را به فاضلاب هدایت میکنم و همه را از بین میبرم.
لطفا تعبیر خواب مرا به gmail من بفرستید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابمحمد سه شنبه 09 دی 1393 ، ساعت 12:10
سلام مادرم خواب دیده که من خواب بودم و یک مار سیاه سفید بزرگ روی من غلط خورده و مرطب نیششو در اورده بعد از روی من رفته لطفاتعبیرشو بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 اینجا کسی جواب نمیدهمهندس جمعه 12 دی 1393 ، ساعت 10:36
لطفا کامنت نذارید. خواب دیدید که دیدید. خوبه می بینید که هزارتا کامنته و جوابی نیست... یه کپی کردن، اطلاعات رو گذاشتن تو سایتشون... همین... حالا باز هی بگید خواب دیدم....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب ماررامتین یکشنبه 14 دی 1393 ، ساعت 20:36
اگر زنی در خواب ببیند که مار بزرگی یه تمساح بزرگ را قورت داده و بخورد تعبیر آن چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 نماشگاه مارsaba یکشنبه 21 دی 1393 ، ساعت 06:11
من خواب دیدم رفتم نماشگاه مار و بعد گم شدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب مار و مارمولکشهرزاد دوشنبه 22 دی 1393 ، ساعت 21:35
من خواب دیدم از بالای سقف اتاق خواب به ماری که داشت از یک سوراخ میرفت بیرون و به آشبزخانه راه داشت بیرون میرفت. و بعدش میترسیدم دوباره بیاید . تصور کردم مار ماده بود و حتما جفتش هم میاد. بعدش بیرون بودم و خرید میکردم و یک مارمولک بزرگ داخل چرخ خریدم بود که زدمش و عصبانی شد و میخواست حمله کند. تعبیرش چیه؟ خیلی نگرانم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مارنوید جمعه 10 بهمن 1393 ، ساعت 09:08
سلام من مدت زیادیه که خواب مار میبینم و بیشتر اوقات منو نیش میزنن و سریع میرم بیمارستان.
دیشب خواب دیدم که زیر تختم تو یه جعبه یه مار مرده ی سیاه که طولش به 5 متر میرسید پیدا کردم و سرشو فشار دادم تا اینکه به پدرم گفتم که بیاد از جعبه بیرون بیارتش و وقتی که بیرون آووردیمش من دهنشو باز کردم و مار رو پوشیدم و بعد درش آوردم.
بعد از پنجره حیاطمون دو تا مار رو دیدم که یکی سیاه بود و کوتاه و یکی بلند بود و قهوه ای نمیدونم چرا مطمئن بودم که سیاهه نره و قهوه ایه ماده بعدش دیدم سیاهه داره قهوه ایه رو میخوره در همین حال که مار قهوه ای داشت خورده میشد پای گربمو نیش زد و از خواب بیدار شدم.
لطفا تعبیرش کنید خیلی اذیتم کرده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مارعلی جمال پور یکشنبه 19 بهمن 1393 ، ساعت 06:33
با سلام
من خواب دیدم که یک مار بزرگ در اتاقم است و دارد تکان می خورد و قتی که دقت کردم دیدم که شکم بزرگی دارد و باردار است و سپس شروع به زایمان کرد و مارهای کوچک زیادی متولد شدند ولی آسیبی به من نرساندند .
با سپاس از راهنمایی شما
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مار سبزzahra جمعه 24 بهمن 1393 ، ساعت 08:50
سلام ببخشيد. خواب ديدم يه مار سبز كوجك پايم را دو بار گزيد ميشه تعبيرشو بگيد. ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تورا خدا جواب منا بدینسهیلا یکشنبه 03 اسفند 1393 ، ساعت 04:34
من چند ماهی است قصد بچه دار شدن دارم و خیلی علاقه به پسر و از تلاش هم بیدریغ نیستم دیشب خواب دیدم مار باریک و سیاهی قورت دادم که میگفتم برای رشد بچه مهمه در بین کار اونا خیلی راحت آوردم ازحق بیرون و دوباره قورت دادم وهمش میگفتم چه جالب که کاری باهم نمیکنه؟ ؟!!!!!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مارحواهستم یکشنبه 10 اسفند 1393 ، ساعت 19:08
سلام.من توخواب دیدم یه زنی بهم میگه درقبتوچن تامارخواهدبود.لطفاتعبیرشوسیعت ربگین.خیلی افسرده شدم...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مار سفیدamin دوشنبه 18 اسفند 1393 ، ساعت 10:55
دیدن مار سفیدی که در خانه دنبالم می کرد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 درست کردن مار به غذاصلاح پنجشنبه 06 فروردین 1394 ، ساعت 07:28
سلام.من خواب دیدم که مادرم دارد غذا درست می کند وقتی دیدم داشت بامارغذا درست میکرد لطفاتعبیر کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب ديدن وزنده درشيشه ي پر از اب كردنرضا یکشنبه 09 فروردین 1394 ، ساعت 12:44
خواب ديدم كه در جمعينشسته ام و مار ي ازپيشما رد بشه منم گرفتمش انداختمش داخل شيشه ي پر ازاب
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خفه كردن مارnasim. چهارشنبه 19 فروردین 1394 ، ساعت 10:04
من چندبار خواب ديدم كه گردن مارو گرفتم وبزور خفش كردم بعد از خواب بيدار شدم دقيقأ 3بار مار خفه كردم تو خواب،هربار هم موضوعش فرق ميكرد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مارناشناش سه شنبه 05 خرداد 1394 ، ساعت 14:15
اگر کسی ماررا ببنید واذیت نکند کاری به انسان ندارد چون مارها وحیوانات دوست دارند باهم بازی کنند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مارمرجان سه شنبه 19 خرداد 1394 ، ساعت 08:10
با سلام
در خواب مار يك متري طلايي يا زرد رنگ ديدم با خطهاي مشكلي كه در زير شكم داشت ، به سمت من حمله مي كرد و مي خواست كه به من نزديك شود با دستم گرفتم و گلوي مار را آنقدر فشار داردم
آبي زرد رنگ از دهانش بيرون ريخت تعبيرش چيست اما آسيبي به من نتوانست برساند؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب دیدن مارحبیب پنجشنبه 18 تیر 1394 ، ساعت 22:06
سلام
خواب دیدم مارکوچکی به سمتم می آید
وماری بزرگتربه سمت مارکوچک آمدوآن رابلعید
درتعبیرخوابم همکاری کنید. :!:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب مارهنگامه پنجشنبه 22 مرداد 1394 ، ساعت 04:24
من مارسیاهی را که کوچیک بود تو آشپزخانه منزلمون دیدم که همسرم با شیشه اون را گرفت و مار خیلی تکون میخورد لطفا تعبیرش کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گرفتن مارعلي یکشنبه 01 شهریور 1394 ، ساعت 18:27
سلام من خواب ميديم مار ميگيرم .مار هايه زيادي گرفتم اما يك مار بزرگ به طول هشت تا ده متربه رنگ قرمز بود كه ميخواستم بگيرم اما سرعت اون بيشتر از من بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب مارعلیرضا دوشنبه 09 شهریور 1394 ، ساعت 08:51
خواب دیدم مار سفید بزرگی در خانه است و من اورا گرفتم و کف هر دو دستم را نیش زد و بعد گردنش را فشار دادم وبا پا گردنش رو جدا کرم او را کشتم تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابماو چهره یکشنبه 15 شهریور 1394 ، ساعت 01:32
سلام در خواب دیدم ماری پایم را نیش زد. همان موقع یک زن آمد و با چاقو جای نیش مار را برید تا زهر از پایم خارج شود . تعبیرش چیت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مار خاکستریفاطمه شنبه 28 شهریور 1394 ، ساعت 19:29
در خواب دیدم ماری خاکستری در حیاط مادر بزرگم است و من فریاد می کشم ناگهان پدر مرحومم را دیدم که مار را کشت و زهر مار را در داخل سرنگی ریخت و به من گفت که این زهر خیلی خاصیت دارد و بر کبدت بمال می خواهم تعبیرش را بدانم . :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مارسجاد چهارشنبه 01 مهر 1394 ، ساعت 22:42
سلام خواب دیدم دو تا گربه خاکستری یه مار کوتاه وتقریبأ چاق رو به دهن گرفتن ومیبردن که بخورن و از جلوی من رد شدن و من با دیدن این صحنه خوشحال شدم تعبیرش چی میشه مرسی.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مارستاره شنبه 04 مهر 1394 ، ساعت 14:18
من خواب ديدم مار به طرف مياد من فرار ميكنم تعبير اين چيست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مارشهریار شنبه 18 مهر 1394 ، ساعت 10:31
سلام .من خواب دیدم یک مار سیاه بززگ در حیاط در حال فرار کردن در همین حال که من ترسیده بودم و میخواستم دختر کوچکم بغل کنم
ناگهان یک حیوون عجیب اومد و مار بلعید .
لطفا خواب من رو تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مار سیاه کوچکشهلا سه شنبه 28 مهر 1394 ، ساعت 02:46
خواب دیدم یک مار سیاه کوچک قصد دارد وارد بدن من شود، اما من او را میکشم. (مار سیاه کوچکی که شبیه لوله خودکار است). اما ما زنده میشود و از هر طریق سعی میکند از پایین وارد بدن من شود. بارها او را میکشم اما باز زنده میشود. از ترس به یکی از دوستم پناه میبرم که در صورت اتفاق او هم کمک کند تا اجازه ندهیم وارد بدنم شود که یک دفعه میلینم مادرم یک قاچ خربزه به من تعارف میکند که همه سر آن گاز زده شده است. من از ناراحتی از خواب میپرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب ماری کوچک وباریکشیرین چهارشنبه 29 مهر 1394 ، ساعت 09:37
سلام چهارشنبه خواب یک مار کوچک وباریک برنگ شاید طوسی در خانه ام دیدم که خیلی سریع حرکت میکرد ونیششش را بیرون می اورد من تلاش میکردم بیرونش کنم ووقتی از شخصی ببپرسیدم چطور میشه این مار مزاحم بیرون کنم گفت چون در خانه هل داری ومار از این بو خوشش میاد در خانه ات امده تعبیرش رو لطفا برام ایمیل کنید راستی بعد از اون خواب دوباره خواب دیدم در حالی که یه بچه در بغل اشنایمان بود من ودوستم برای یه جریانی با صدای بلند می خندیدیم که بعداز خواب به دوستم زنگ زدم اون توغرعه کشی برنده شده بود تعبیر هر دو رو بگید متشکرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مارسيما جمعه 15 آبان 1394 ، ساعت 05:37
سلام من خواب ديدم تو خونه قديميمون ٣تا مار هست يكى مشكى و قهوه اى كه خيلى بزرگه يكى سفيد و مشكى كه خيلى كوچيك بود و منو كه ديد فرار كرد اون يكى رو يادم نمياد بعدش من فرار كردم اما زن داييم بهشون غذا داد و صداشون تو خونه ما ميومد
ميخوام ببينم تعبيرش چيه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 sootakverdas دوشنبه 18 آبان 1394 ، ساعت 13:49
سلام.من خواب دیدم ی مار خیلی بزرگ و خوش خط و خال ک تقریبن تمام رنگ بود
خیلی اروم و نجیب دور کمر تا بالای زانوم پیچید
من هیچ لباسی نداشتم ولی بعد از رفتنش بدنم پوشیده بود
تعبیرش؟! :cry: :cry: :-x
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تبدیل شدن به مارپارسا چهارشنبه 20 آبان 1394 ، ساعت 19:32
سلام همسرم الان دو شبه پیاپی خواب میبینه که من تبدیل به مار میشم و هی میرم توی گل و لای و اب و میام بیرون تعبیرش چیه،،؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مار سیاهحمیده چهارشنبه 27 آبان 1394 ، ساعت 03:38
سلام. من خواب دیدم یه مار سیاه و بزرگ منو نیش میرنه
و بعد به دورم میپیچه و فشارم میده داشتم خفه میشدوم
که بیدار شدم. تعبیر خوابم چیه .?لطفا بهم جواب بدید. ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مار سیاهحمیده چهارشنبه 27 آبان 1394 ، ساعت 03:47
خواب دیدم ماری سیاه و بزرگ منو نبش زد و به دور خود پیچید
داشتم خفه میشدوم که بیدار شدم
لطفا نعبیرش رو بهم بگید . ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب مارsaba سه شنبه 03 آذر 1394 ، ساعت 09:10
سلام‌من ی خواب واقعا بد دیدم.لطفا تعبیرشو‌بهم‌بگی ددددد .....تو‌یه علفزار بزرگ‌داشتم‌می دویدم‌ یکی هم دنبالم بود یهو من ب ی مار کبری کوچیک‌تبدیل شدم اونم ب ی مار قرمز خیلی بزررررگ.فرار کردم وبی منو ک‌پیدا کرد اومد طفو شروع کرد ب بوسیدنم؛درحالیه جفتمون مار بودیم اخرشم‌منو خورد.لطفا بهم‌بگیدددد اعصابم‌بهم‌ریخت ه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب مارسمیه دوشنبه 30 آذر 1394 ، ساعت 11:18
سلام ..من مدتی است که یه مشکل بزرگ دارم که حسابی ذهنم رو درگیر کرده دیشب خواب مار سبز رنگ دیدم توی خونمون خاهر زادم توی خاب بهم گفت مار بی آزار اگه به زیر گردن دست بزنی نیش میزنه نمیدونم چطوری مار رفت توی یخچال من میترسید در رو باز کنم احساس میکردم از سرما کم کم می میره واسه همین در یخچال رو باز نمیکردم
آخر سر هم بی حال شد رنگش هم سیاه شده بود تا شوهرم اومد و اونو گرفت و برد از خاب بیدار شدم میدونم که خابم به مشکلم ربط داره اما میخام تعبیرش کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب ماردنیا سه شنبه 15 دی 1394 ، ساعت 13:51
اگر زنی در خواب ببیند مار به سر او چسبیده وکمر او را نیش میزند وان زن مار را از سر خودکنده واورا نصف کرده وسر مار ناپدید شده تعبیر ان چیست تورا خدا زود جواب بدین :shock:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پريدن مارmohamad golbostan یکشنبه 04 بهمن 1394 ، ساعت 21:51
خواب ديدم ك مار ميخواست خانمم رو نيش بزنه ولي تا من اومدم مار رو بزنم مار شروع به جهش و فرار كرد ،،لطفا جواب منو بدين ..كجا بايد تعبير خوابم رو بخونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 حمله بچه مارهای شبیه ب کرماسما چهارشنبه 14 بهمن 1394 ، ساعت 09:58
سلام .توروخداتعبیرخوا بمو بگید زودتر.دیشب خواب دیدم ی وسیله عجیبی ازاسمون اومد پایین و یهو تعداد زبادی مار بسیااااار کوچک شبیه ب کرم ک همشون ازنوع کبری بودن پخش کرد بطوری ک همه جاااا کوچه وخیابونا و خونه ها پرشدن بوددن.خیلی ریز بودن.و هرروز ک میگذشت اینا یکم بزرگتر میشدن.من لباسا دخدرمو خودمو جمع کرده بودم ک بریم ب جایی ک امنیت داشته باشه و مرتب میگفتم یکی ی فکری کنه اینا بزرگ بشن کله شهروحتی کشورمونو مارکبری پرمیکنه.خیلی توخواب وحشت داشتمو گریه میکردم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !