ديدن ماشين در خواب ،‌ نشانة تغيير و تحول و سفرهاي پياپي است .

2ـ اگر خواب ببينيد سوار ماشين مي شويد ، دلالت بر آن دارد كه از مسافرتي كه قصد رفتن داشتيد ، منصرف خواهيد شد و به مسافرتي ديگر خواهيد رفت .

3ـ اگر خواب ببينيد به قصد سوار شدن به دنبال ماشيني مي دويد ، دلالت بر آن دارد كه تلاش شما براي رسيدن به آرزوهايتان به ثمر نخواهد رسيد .

4ـ بيرون آمدن از ماشين در خواب ، نشانة آن است كه براي موفقيت در برنامه ها و اهداف خود ، خشنود خواهيد شد .

5ـ خواب ماشين واگون دار ، نشانة تلاش براي كسب ثروت است .

6ـ ديدن اتوبوس در خواب ، نشانة آن است كه فردي مي خواهد دردسر برايتان فراهم كند .

7ـ اگر خواب ببينيد با ماشيني رانندگي مي كنيد ، نشانة آن است كه رقابت ناسالم و حسادت زياد ، نشاط و خوشي را از شما دور مي كند .

8ـ اگر خواب ببينيد در اتوبوسي ايستاده ايد ، دلالت بر آن دارد كه قصد داريد به كاري خطرناك دست بزنيد .

9ـ اگر سقف اتوبوس در خواب كوتاه باشد ، نشانة آن است كه با موانع به مقصد خواهيد رسيد و اگر سقف اتوبوس بلند باشد ، علامت آن است كه خطري آشكار شما را تهديد مي كند .

تعبیر وسیله نقلیه  ماشین آتش نشانی ویا جیپ را هم ببینید.

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب شکار - صید

شکار محمدبن سيرين گويد: اگر بيند در خواب شكار مي كرد، گوسفند

رابطه شخصيت آدم ها و نوع خواب ***

فرهنگ آشتی: حتما شما هم شنيده‌ايد که مى‌گويند فلانى امروز از دنده چپ ب

تعبیر خواب مبارزه -مبارزه کردن

مبارزه 1ـ اگر خواب ببينيد مشغول مبارزه سياسي هستيد ، نشانة آن

loading...

راهنمای خرید

loading...