1ـ ديدن ماه در آسماني پرستاره به خواب ، نشانة كاميابي در امور عاطفي و موفقيت در زندگي است .

 

2ـ اگر خواب ببينيد ماه به شكل غيرعادي در آسمان ديده مي شود ، علامت آن است كه در روابط خانوادگي شما مشاجره و اختلاف روي خواهد داد .

3ـ ديدن خسوف در خواب ، نشانة آن است كه شايعات ، جامعه را به ويراني خواهد كشاند .

4ـ ديدن ماه نو در خواب علامت ازدواجي موفق و افزايش ثروت است .

5ـ اگر دختري خواب ببيند از ماه مي خواهد سرنوشت آيندة او را بازگويد ، علامت آن است كه با فرد مورد علاقة خود ازدواج خواهد كرد .

اما اگر خواب ببيند در آسمان دو ماه وجود دارد ، نشانة آن است كه بخاطر علاقة بيش از اندازه به پول و ثروت همسر خود را از دست خواهد داد .

 اگر خواب ببيند ماه ناگاه تيره مي شود ، نشانة آن است كه به علت نداشتن درايت و مهارتهاي زنانه شاديها و سعادت بزرگي از چنگ او خواهد گريخت .

6ـ اگر خواب ببينيد ماه به رنگ خون سرخ است ، نشانة آن است كه جنگ و ستيز درخواهد گرفت و مردم براي دفاع از وطن پا پيش خواهند گذاشت .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب کلیسا

1ـ اگر در خواب كليسايي را در نقطه اي دور ببينيد ، دلالت بر آن دارد كه

تعبیر خواب اسلحه

1ـ ديدن اسلحه در خواب ،‌ نشانة رنج و اندوه است . 2ـ شتيدن صداي شليك ا

تعبیر خواب چشمه - چشمه آب

چشمه محمدبن سيرين گويد: چشمه در خواب مهتري بود و جوانمردي بخش

برای آقایان

loading...

برای خانمها

loading...

راهنمای خرید

loading...